Témata
Reklama

Moderní vědecké řízení podniku, část 4. Desatero 4 a 5

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme čtvrtou a pátou tezi.

Tento článek je součástí seriálu:
Moderní vědecké řízení podniku
Díly
Prof. Milan Matějka

Patří mezi letité zastánce a bojovníky za zvyšování efektivity výrobních procesů dle ROI. Založil rodinou společnost, ve které vyvíjí systém PPROI a implementují jej do výrobních společností.

4. Překroč hranice výroby popisované v ERP

ERP jsou omezeny na procesy s izolovanými operacemi na jednotlivých dílech kusovníku ve fixních výrobních dávkách. Nemožnost zobrazit v ERP efektivnější řešení je brzdou jejich zavádění. Jsou-li přesto zavedena, absence řídicích informací vede k rozporům a ztrátám. PPROI potřebné informace obsahuje.

Sdružené díly
Různé díly kusovníku jsou někdy z ekonomických či technologických důvodů zpracovávány v pevných vazbách; v daném zařízení se zpracovávají různé díly souběžně, jindy je, kvůli kombinaci jedinců, zpracování různých dílů postupné. PPROI sdružení dílů eviduje a promítá do postupů, norem a vý-robních plánů.

Štíhlá výroba
Alternativou k izolovaným zpracovatelským operacím s nezávislými časy je štíhlá výroba, v níž nava-zující operace v procesním uspořádání pracovišť probíhají ve stejném taktu. PPROI obsahuje kom-plexní řídicí informace této výroby, mj. určuje přípustné takty.

Proměnlivé dávky
Fixní výrobní dávky, podmínka MRP, vedou k nadbytečným zásobám i čerpání kapacit. V podnicích, které fixní dávky i MRP odmítají, se proměnlivé dávky určují pozdě a z hlavy, předchozí procesy ne-stačí tyto dávky zásobit, vzniká chaos. PPROI generuje ekonomické proměnlivé dávky systematicky a včas.

Reklama
Reklama
Reklama


Schéma architektury PPROI. Po rozkliknutí se obrázek zvětší.

5. Důkladně se seznam s logikou architektury PPROI

Koncepce Sladit produkty, procesy a zdroje pro maximalizaci ROI v řízení podnikového organismu (formulovaná v mottu PPROI a pojetí podniku) vytváří základní zadání pro architekturu informačního systému. Architektonické řešení má tři úrovně:

  1. logické vymezení struktur a vazeb informací z obsahového hlediska;
  2. vyjádření obsahově definované architektury v řeči matematiky – proměnných a jejich funkcích;
  3. promítnutí matematických řešení do řeči informatiky – datové, aplikační a uživatelské vrstvy IS.

Převratné vlastnosti informací PPROI spočívají v 1. a 2. úrovni. Jejich promítnutím do 3. úrovně vznikl informační stroj nemající konkurenta. Změny elementárních parametrů produktů, procesů a zdrojů automaticky mění hodnoty navazujících proměnných a finálně ROI podniku. PPROI se chová jako živý systém, proměnlivý organismus.

Struktury informací a jejich vazby
Architekturu PPROI z obsahového hlediska zobrazuje schéma. Skupiny informací jsou uvedeny v obdélnících, vazby skupin znázorňují šipky. Horní šipky ve dvojicích znamenají zpětné vazby, červené šipky omezení požadavků možnostmi výroby a dodavatelů. Vazby existují i mezi informacemi v rámci skupin.
Fyzikální informace části Physical slouží přímému řízení produktů, procesů a zdrojů podniku nově koncipovanými procesními standardy a výrobními plány, a promítají se do finančních informací v části Financial. Zde jsou finanční parametry přímých procesů podle produktů počítány deskriptivně, náklady a vázaný kapitál v ostatních teritoriích, nazvaných zúčtovací, jsou na přímé procesy alokovány, resp. zúčtovány alokačním systémem. Obsahově nová přesná finanční data hodnotí detailně existující fy-zická řešení i alternativy jejich nahrazení při strategickém rozhodování a kontinuálním zlepšování. ROI podniku plní kriteriální funkci, naviguje k optimálním fyzickým řešením.

Prof. Milan Matějka

matejka1@pproi.com

Reklama
Související články
Moderní vědecké řízení podniku, 5. díl: Desatero šesté až deváté

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme šestou až devátou tezi.

V čele high-tech továrny

Ivan Slimák je vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. člověk, který místo já většinou říká my je ve vedení závodu od roku 2011 a dá se říci, že mu dal novou tvář. Do té doby se zde montovaly Škodovky, známé jsou 1203, 105, 120, Favorit, Octavia, Roomster a další. Rozhodnutím koncernu Volkswagen se zde od roku 2011 nastartoval nový projekt a v roce 2012 sériová výroba automatických převodovek DSG (Direct Shift Gearbox).

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Související články
Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Montovna dlouhodobou prosperitu nezajistí - část 4.

Pokračujeme v našem seriálu o transformačním procesu montovny, tj. podniku, který nemá vlastní produkt či službu, nemá značku a nemá ani přístup ke koncovému zákazníkovi. V minulém vydání jsme se zabývali instinktem lovce a schopnostmi rychlé akce, dnes se zaměříme na eliminaci TAGA a inovační myšlení.

Montovna dlouhodobou prosperitu nezajistí, Část 2.

V minulém vydání jsme si vysvětlili pojem montovny, tj. podniku, který nemá vlastní produkt či službu, nemá značku, a nemá ani přístup ke koncovému zákazníkovi. Výroba je de facto poskytovanou službou zvanou „outsourcing“ pro globální a nadnárodní společnosti s nízkým podílem vlastního výzkumu a vývoje. Prvním důležitým krokem je přiznat si submisivní pozici v globálním dodavatelském řetězci a sebrat odvahu ke změně. Odvážní čeští manažeři to dokázali prosadit i v rámci nadnárodních koncernů.

Mně se tady v Čechách líbí…

…byla jedna ze sympatických odpovědí Josefa Průši, majitele společnosti Prusa Research, která vyrábí 3D tiskárny Original Prusa i3. Ke konstruování 3D tiskáren ho dovedla snaha stále něco tvořit, takže dal přednost návrhům tiskáren před hudbou a školou.

Je třeba udělat seriózní diagnózu českého průmyslu

Český průmysl je nemocný subdodavatelstvím a pouhým montováním. Jsme nad únosnou míru pouhým subdodavatelem Evropské unie, především Německa, mnohokrát subdodavatelem subdodavatelů. Z řemeslníka kdysi světové úrovně jsme se stali nádeníkem. Je třeba to změnit, přestat být závislý na odběratelích, kteří diktují, za kolik jim můžete jejich součástku nebo jejich díl vyrobit. Chopte se příležitosti a vytvořte svůj vlastní finální výrobek s vyšší mírou lidského umu, který můžete prodat komukoliv na světovém trhu, abyste se stali nezávislými!

Inovace jako klíčová hodnota

Všichni jsme součástí ekonomiky, protože každý z nás je několikrát denně v roli zákazníka nebo uživatele služeb. V každém takovém případě hodnotíme, posuzujeme a porovnáváme. Špatná zkušenost znamená „nikdy více“, kdežto ta dobrá je většinou příslibem pro daného dodavatele, že nakoupíme znovu. Jaký produkt nebo službu považujeme za výbornou, a tedy hodnou opakovaného nákupu? Samozřejmě tu, jejíž vysoká kvalita se nemění, ale zároveň tu, kde dostáváme stále něco nového a kde vývoj neustrnul.

Ve svém životě bych nic neměnil

Tuto charakteristiku nám sdělil na závěr našeho rozhovoru Zdeněk Pelc, šéf GZ v Loděnicích, který je další osobností našeho seriálu podnikatelských příběhů. Byl dlouhá léta ředitelem Gramofonových závodů, po Sametové revoluci pak pokračoval jako ředitel společnosti GZ Media, které se roku 2007 stal většinovým vlastníkem.

Nastal čas očisty a posílení

V rámci našeho seriálu podnikatelských příběhů vám představujeme lidi s mozkem a srdcem na pravém místě, kteří celý svůj profesní život věnují tvorbě firemního ekosystému pro společenské uspokojení a profesní realizaci svých zaměstnanců podílející se na vzniku produktu, jež zajistí stabilitu a perspektivu pro další léta existence firmy. Tentokráte jsme hovořili s ing. Lubošem Švecem, který před 27 lety zprivatizoval tehdejší Teslu Vráble nedaleko slovenské Nitry, kde nyní naleznete špičkový strojírenský provoz.

Snění o možné budoucnosti Tatry

Podnikatelská vize může znamenat i popuštění uzdy fantazie, ale měla by být vždy spojená s pocitem smysluplnosti a užitečnosti. Představy a fantazii však může mít každý, nemusí k tomu být zrovna majitelem podniku. Často si představuji, jak bych řešil nějaké technické problémy, někdy fantazíruji i o tom, jak bych uspořádal určitou organizaci, aby dobře a efektivně plnila svůj účel. Protože jsem strávil hodně času krizovou záchranou Tatry a protože se snažím skloubit manažerské znalosti a zkušenosti s technickými dovednostmi, tak jsem si během covidové karantény v roce 2020 vysnil, jak by továrna Tatra mohla vypadat třeba v roce 2030. Jsou to mé představy, byť vycházejí i z řady diskuzí s různými kolegy nebo dalšími lidmi.

Inovační workshop v Plzni

V polovině listopadu v plzeňském kongresovém centru Primavera uspořádaly společnosti Autodesk a CAD Studio poslední z řady podzimních inovační workshopů určených pro management výrobních firem. Jednalo se o úspěšnou inovační roadshow, která odstartovala v polovině října na zámku Gbelany nedaleko Žiliny, a pokračovala v Brně, Ostravě a nakonec i v Plzni.

Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 8. Digitální technologie

Iniciativa Budoucnost české výroby, jejíž zrod před dvěma lety iniciovala společnost Autodesk, má v současné době již na 800 členů, zejména z řad výrobních společností. Smyslem jejího založení bylo postupně realizovat pomocí partnerských organizací takové kroky, které napomohou zbavit ČR nálepky země levné ekonomiky, jak je bohužel ve světě stále vnímána.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit