Témata
Reklama

Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 8. Digitální technologie

Iniciativa Budoucnost české výroby, jejíž zrod před dvěma lety iniciovala společnost Autodesk, má v současné době již na 800 členů, zejména z řad výrobních společností. Smyslem jejího založení bylo postupně realizovat pomocí partnerských organizací takové kroky, které napomohou zbavit ČR nálepky země levné ekonomiky, jak je bohužel ve světě stále vnímána.

Tento článek je součástí seriálu:
Budoucnost české výroby tkví v inovacích
Díly
Martin Peňáz

Zastává pozici Business Development Manager ve společnosti Autodesk. Zaměřuje se na efektivitu výrobních činností, aktiivoval vznik iniciativy Budoucnost české výroby

Publikovaný seriál se na příkladech dobré praxe snaží nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj potenciál a kýžený efekt. Společnost Autodesk se svými partnery realizuje mj. celou řadu vzdělávacích seminářů a workshopů, na kterých účastníkům prezentuje své zkušenosti.

Nejinak tomu bylo v polovině října, kdy v nádherném prostředí zámku Gbelany nedaleko Žiliny uspořádaly společnosti Autodesk a M&P první z řady Inovačních workshopů určených pro senior management výrobních firem. Martin Peňáz, Business Development Manager společnosti Autodesk, říká: „V podstatě každá výrobní firma má stejné základní cíle. Chce dělat lepší výrobky, navyšovat tržby a generovat vyšší zisk. Digitální technologie jim v tomto určitě pomou pomoct, ale většina firem neví, jak tyto technologie ke splnění svých základních cílů začít jednoduše využívat.“

Jednalo se o vysoce interaktivní workshop, kterého se zúčastnili zákazníci z různých odvětví, kteří společně hovořili o pěti tématech, která jsou zásadní z hlediska digitální budoucnosti těchto firem.

Inovační workshop začal stručným představením jednotlivých účastníků. Následně Martin Peňáz ze společnosti Autodesk účastníky workshopu seznámil s tzv. šablonou digitální strategie, kde představil pět okruhů workshopu. Jednalo se o téma masové kustomizace, spolupráce, flexibilní výroby, zákaznické zkušenosti a chytrých služeb.

Martin Peňáz k tomu dodává: „Zákazníků se ptáme na to, co pro ně každé z těchto témat znamená, jaký to má vliv na jejich odvětví, co by jim to umožnilo z pohledu jejich byznysu a proč to ještě nemají. Důležitá je diskuze mezi zákazníky a porozumění tomu, co pro každého z nich naše terminologie znamená. Následně zákazníkům ukazujeme, jak jim mohou digitální technologie umožnit lépe reagovat na jejich požadavky, a zmiňujme referenční ukázky z našich projektů.“

Velmi cenné pro společnost Autodesk jsou reference účastníků. Pan Juraj Pekár, hlavní konstruktér společnosti Thyssenkrupp rothe erde Slovakia, komentuje: „Inovační workshop byl velmi zajímavý a podnětný. Forma workshopu byla inovátorská a jiná, než jsme byli dosud zvyklí. Byli jsme aktivní po celý workshop, což bylo velmi prospěšné. Dozvěděli jsem se nové trendy v digitalizačních technikách a nové množnosti ke zlepšení inovací a výrobkových portfolií. Měli jsme možnost porovnat stav digitalizace našich předvýrobních etap s jinými strojírenskými firmami na Slovensku, což bylo velmi podnětné a inspirující.“ Podobný názor poskytl pan Martin Púčat, CEO a jednatel společnosti Tvrdex: „Workshop byl přínosný, protože jsme měli možnost otevřené diskuze s ostatními účastníky. Něco jsme si s nimi potvrdili a něco nového jsme se dozvěděli. Určitě doporučuji ostatním zákazníkům se takového workshopu zúčastnit, protože je to pro ně do budoucnosti velmi přínosné.“

Reklama
Reklama
Inovační workshop pro senior management výrobních firem uspořádala společnost Autodesk se svým partnerem M&P na zámku Gbelany nedaleko Žiliny. Účastníci kvitovali inovátorskou formu workshopu, především možnost vzájemné interakce ve sdílení zkušeností.
Reklama
Související články
Inovační workshop v Plzni

V polovině listopadu v plzeňském kongresovém centru Primavera uspořádaly společnosti Autodesk a CAD Studio poslední z řady podzimních inovační workshopů určených pro management výrobních firem. Jednalo se o úspěšnou inovační roadshow, která odstartovala v polovině října na zámku Gbelany nedaleko Žiliny, a pokračovala v Brně, Ostravě a nakonec i v Plzni.

Digitální podnik budoucnosti, Část 6. Leadership pro digitální podnik

Klíčovým faktorem pro úspěšnou transformaci firmy jsou lidé. Manažeři a zaměstnanci, jejich aktivní zapojení a zapojení spokojených zákazníků a dodavatelů do týmu, který bude fungovat jako dobře vyladěný orchestr.

Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 5. Proč nemůžeme ignorovat Průmysl 4.0

Jsme zemí s průmyslovou tradicí, díky níž jsme se z provincie stali jednou z předních ekonomik světa. Dnes ale nedokážeme plně využít inovační potenciál a zaostáváme za vyspělou Evropou. Co nás brzdí? Seriál, který připravují odborníci společnosti Autodesk, se na příkladech dobré praxe snaží nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj potenciál a tížený efekt.

Související články
Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 3. Inovační workshop

Jsme zemí s průmyslovou tradicí, díky níž jsme se z provincie stali jednou ze předních ekonomik světa. Dnes ale nedokážeme plně využít inovační potenciál a zaostáváme za vyspělou Evropou. Co nás brzdí? Seriál, který připravují odborníci společnosti Autodesk, se na příkladech dobré praxe snaží nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj potenciál a tížený efekt.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Digitální podnik budoucnosti, Část 3 - Digitální konkureční výhoda

Na počátku seriálu o digitálním podniku jsme zdůraznili význam klíčové otázky, kdo je můj zákazník a v čem je má klíčová dovednost, ve druhém díle jsme pak představili různé digitální podnikatelské modely. Dnes pokračujeme v digitální transformaci hledáním digitální konkurenční výhody, odpovědi na třetí klíčovou otázku pro digitální lídry.

Digitální podnik budoucnosti, Část 2 - Digitální Business modely

Na počátku seriálu o digitálním podniku jsme zdůraznili význam klíčové otázky, kdo je můj zákazník a v čem je má klíčová dovednost, a to s ohledem na fakt, že digitální ekonomika je primárně zaměřena na uspokojování zákaznických potřeb ve výrazně širším a zásadně jiném kontextu než dříve.

Digitální podnik budoucnosti, Část 1

Budování digitálního podniku příští generace není o technologiích, ale o změně. A není to otázka jestli, nýbrž kdy a jak. Digitální transformace totiž není o slovu digitální. Digitální ekonomika je primárně zaměřena na uspokojování zákaznických potřeb ve výrazně širším a zásadně jiném kontextu než dříve, a to díky novým exponenciálním technologiím.

Moderní vědecké řízení podniku, 5. díl: Desatero šesté až deváté

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme šestou až devátou tezi.

Moderní vědecké řízení podniku, část 4. Desatero 4 a 5

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme čtvrtou a pátou tezi.

Pro budoucnost českého průmyslu jsou zásadní investice

Investice do digitální transformace firmám pomohou vyrovnat se s nadcházejícím zpomalením ekonomického růstu. Částečně vyřeší také potíže spojené s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák při příležitosti MSV v Brně poskytl čtenářům MM Průmyslového spektra komentář k současnému stavu tuzemského průmyslu a obchodu.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Fórum výrobních průmyslníků

Na základě jakých dat (zdroj, forma) plánujete a řídíte výrobní procesy ve vaší firmě? S jakými problémy se potýkáte nejčastěji?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit