Témata
Reklama

Digitální podnik budoucnosti, Část 6. Leadership pro digitální podnik

Klíčovým faktorem pro úspěšnou transformaci firmy jsou lidé. Manažeři a zaměstnanci, jejich aktivní zapojení a zapojení spokojených zákazníků a dodavatelů do týmu, který bude fungovat jako dobře vyladěný orchestr.

Tento článek je součástí seriálu:
Digitální podnik budoucnosti
Díly
Libor Witassek

Dlouhodobě se specializuje na oblast kybernetiky druhého řádu se zaměřením na řízení podniku jako živého organizmu. Působil jako poradce americké Wharton University of Pensylvannia pro programy podnikání ve střední Evropě. Rovněž působil jako Chairman of Managing Partners přední poradenské skupiny Allied Consultants Europe e.V. Libor je expertem v budování soustav podnikového řízení. S metodou Lean Six Sigma pomohl již několika desítkám globálních firem, například Siemensu, Foxconnu, nebo Johnson & Controls. Působil jako transformační manažer v globálních korporacích GCE Group a Vítkovice Machinery Group. 

Liborovýn přáním je pomoci vrátit české firmy mezi podniky světové třídy s vlastním vývojem, vlastními produkty a službami a s přímou vazbou na koncové zákazníky. Podporuje podnikatelské aktivity, které jsou na principech trvalé udržitelnosti, zajímám se o využití vodíku v čisté energetice a elektromobilitě.

Transformace na digitální podnik vyžaduje řadu rozhodnutí pro ty či ony cesty. Je potřeba z úrovně nejvyššího vedení firmy indikovat rychlost požadované změny, specifikovat indikátory úspěšnosti, které musí ladit s cíli společnosti. Teprve poté je potřeba definovat klíčové členy týmu, definovat a vytvořit kulturu sdílených firemních hodnot a cílů, samozřejmě v souladu s potřebami digitální ekonomiky. Nadále platí klíčové manažerské heslo „na měření záleží!“, aneb co neměříte, to neřídíte. K tomu všemu je potřeba mít silné leadery, kteří se postaví do čela týmu a nahlas sdělí: „Všechno, co může být digitální, bude jednou digitální!“ jako to například učinil lídr HP Indigo.

Reklama
Reklama
Reklama

Komunikace je klíčem

Komunikace transformačního procesu musí být široká, a to jak interně, tak externě, aby se vytvořil tlak a patřičná očekávání. To vše je nutno podpořit tréninkem zaměstnanců, posílením jejich kompetencí a samozřejmě novým motivačním plánem, který povede k potřebné změně motivace a vzorců chování. Trénink musí obsahovat prvky online vzdělávání, i v detailech je nutno podpořit digitalizaci procesů. Výsledkem často bývá značný nárůst iniciativy odspoda nahoru, návrhy na zlepšování (Kaizen), které pomáhají dosažení cíle transformace. Ze zkušeností z českých podniků může dojít k nárůstu zlepšovacích návrhů zaměstnanců od průměrných 0,2 až 0,5 námětů na zaměstnance za rok až po pět až šest zlepšovacích návrhů na zaměstnance za rok. Zlepšovací návrhy by měli zaměstnanci mít možnost podávat jakýmikoliv elektronickými prostředky, i pomocí hlasového zadávání do svého chytrého telefonu, protože řada zaměstnanců má bariéry ve vypisování formulářů, třeba jen z obavy z gramatických chyb.

Autor šestidílného seriálu o úskalích budování digitálního podniku Ing. Libor Witassek, MBA, je transformačním manažerem firem. Dlouhodobě se specializuje na oblast kybernetiky druhého řádu se zaměřením na řízení podniku jako živého organismu. Zastával posty transformačních manažerů v globálních korporacích, byl poradcem řady prestižních společností. V loňském roce byl jmenovaný výkonným ředitelem Nadace ZET prof. Zeleného, kde inicioval podnikatelské aktivity zajišťující dlouhodobou udržitelnost Nadace a trvalou podporu nových podnikatelských záměrů nejen v ČR, ale i ve světě. Libor Witassek vydal knihu poznámek ze své manažerské praxe nazvané Tajemství managementu v éře turbulencí. Kniha je k dispozici jak v digitální formě, tak nově i v tištěné podobě. Zájemci si ji mohou zakoupit na příslušných portálech e-knih nebo na

Leadership je z definice o firemní kultuře

Již z definice je k jakékoliv úspěšné transformaci firmy potřeba změnit firemní kulturu. Změna firemní kultury je nejtěžší částí firemní transformace, i s ohledem na skutečnost, že řada faktorů v současné firemní kultuře může být velice efektivních. Zde je vhodné se inspirovat v přírodě a autonomních systémech v ekonomice. Je potřeba definovat jádro podniku, to znamená klíčové schopnosti podniku, ve kterých firma exceluje, a tyto zachovat. Změnit je potřeba ty faktory ve firemní kultuře, které nefungují, případně nejsou v souladu s potřebami digitální ekonomiky, a to v inovačním modelu posuvné organizace „Tři v jednom“.

Sociální sítě – ano, či ne?

Sociální média mohou pomoci šířit myšlenky transformace, osvědčily se pro ploché organizační struktury, obecně podpoří přímou komunikaci napříč firemní hierarchií, sdílení postupných rychlých výher a úspěchů v digitální transformaci. Sociální sítě mohou rovněž efektivně podněcovat diskuzi o postupných změnách firemní kultury, a to i za podpory sociálních profilů svých leaderů. V první fázi transformace je vhodné udržet komunikaci na sociálních sítích v interní rovině, v případě rozšíření komunikace do veřejného prostoru je pak nutné mít zajištěny procesy krizové komunikace a eliminace možné negativní kampaně proti firmě. Pro poučení by mohl stačit důsledek nevhodné komunikace na Twitteru pana Elona Muska, který vyústil až v jeho odvolání z představenstva ze strany akcionářů.

Z pozice kybernetika považuji za klíčové umět pozorovat prostředí a změny uvnitř i v okolí podniku, tj. signály interního i externího zákazníka, k tomu je potřeba mít systémově podchyceny nástroje monitorování akce v prostředí.

Prostředí pozoruje rovněž vrcholového leadera, musí z něj na první pohled být cítit, že ho digitální ekonomika baví a digitální podnik je jeho/její vášní. A pokud to leadera opravdu baví, pak je vysoká pravděpodobnost, že se transformace na digitální podnik podaří!

Tímto končí nás šestidílný seriál o transformaci podniku na digitální podnik budoucnosti. Děkuji, že jste dočetli až sem, a někdy zase na shledanou!

DC Vision, Nadace ZEt

Ing. Libor Witassek, MBA

libor.witassek@dcvision.cz

Reklama
Související články
Snění o možné budoucnosti Tatry

Podnikatelská vize může znamenat i popuštění uzdy fantazie, ale měla by být vždy spojená s pocitem smysluplnosti a užitečnosti. Představy a fantazii však může mít každý, nemusí k tomu být zrovna majitelem podniku. Často si představuji, jak bych řešil nějaké technické problémy, někdy fantazíruji i o tom, jak bych uspořádal určitou organizaci, aby dobře a efektivně plnila svůj účel. Protože jsem strávil hodně času krizovou záchranou Tatry a protože se snažím skloubit manažerské znalosti a zkušenosti s technickými dovednostmi, tak jsem si během covidové karantény v roce 2020 vysnil, jak by továrna Tatra mohla vypadat třeba v roce 2030. Jsou to mé představy, byť vycházejí i z řady diskuzí s různými kolegy nebo dalšími lidmi.

Inovační workshop v Plzni

V polovině listopadu v plzeňském kongresovém centru Primavera uspořádaly společnosti Autodesk a CAD Studio poslední z řady podzimních inovační workshopů určených pro management výrobních firem. Jednalo se o úspěšnou inovační roadshow, která odstartovala v polovině října na zámku Gbelany nedaleko Žiliny, a pokračovala v Brně, Ostravě a nakonec i v Plzni.

Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 8. Digitální technologie

Iniciativa Budoucnost české výroby, jejíž zrod před dvěma lety iniciovala společnost Autodesk, má v současné době již na 800 členů, zejména z řad výrobních společností. Smyslem jejího založení bylo postupně realizovat pomocí partnerských organizací takové kroky, které napomohou zbavit ČR nálepky země levné ekonomiky, jak je bohužel ve světě stále vnímána.

Související články
Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 5. Proč nemůžeme ignorovat Průmysl 4.0

Jsme zemí s průmyslovou tradicí, díky níž jsme se z provincie stali jednou z předních ekonomik světa. Dnes ale nedokážeme plně využít inovační potenciál a zaostáváme za vyspělou Evropou. Co nás brzdí? Seriál, který připravují odborníci společnosti Autodesk, se na příkladech dobré praxe snaží nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj potenciál a tížený efekt.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 3. Inovační workshop

Jsme zemí s průmyslovou tradicí, díky níž jsme se z provincie stali jednou ze předních ekonomik světa. Dnes ale nedokážeme plně využít inovační potenciál a zaostáváme za vyspělou Evropou. Co nás brzdí? Seriál, který připravují odborníci společnosti Autodesk, se na příkladech dobré praxe snaží nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj potenciál a tížený efekt.

Digitální podnik budoucnosti, Část 3 - Digitální konkureční výhoda

Na počátku seriálu o digitálním podniku jsme zdůraznili význam klíčové otázky, kdo je můj zákazník a v čem je má klíčová dovednost, ve druhém díle jsme pak představili různé digitální podnikatelské modely. Dnes pokračujeme v digitální transformaci hledáním digitální konkurenční výhody, odpovědi na třetí klíčovou otázku pro digitální lídry.

Digitální podnik budoucnosti, Část 2 - Digitální Business modely

Na počátku seriálu o digitálním podniku jsme zdůraznili význam klíčové otázky, kdo je můj zákazník a v čem je má klíčová dovednost, a to s ohledem na fakt, že digitální ekonomika je primárně zaměřena na uspokojování zákaznických potřeb ve výrazně širším a zásadně jiném kontextu než dříve.

Digitální podnik budoucnosti, Část 1

Budování digitálního podniku příští generace není o technologiích, ale o změně. A není to otázka jestli, nýbrž kdy a jak. Digitální transformace totiž není o slovu digitální. Digitální ekonomika je primárně zaměřena na uspokojování zákaznických potřeb ve výrazně širším a zásadně jiném kontextu než dříve, a to díky novým exponenciálním technologiím.

Moderní vědecké řízení podniku, 5. díl: Desatero šesté až deváté

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme šestou až devátou tezi.

Moderní vědecké řízení podniku, část 4. Desatero 4 a 5

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme čtvrtou a pátou tezi.

Pro budoucnost českého průmyslu jsou zásadní investice

Investice do digitální transformace firmám pomohou vyrovnat se s nadcházejícím zpomalením ekonomického růstu. Částečně vyřeší také potíže spojené s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák při příležitosti MSV v Brně poskytl čtenářům MM Průmyslového spektra komentář k současnému stavu tuzemského průmyslu a obchodu.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit