Témata
Reklama

Digitální podnik budoucnosti, Část 2 - Digitální Business modely

Na počátku seriálu o digitálním podniku jsme zdůraznili význam klíčové otázky, kdo je můj zákazník a v čem je má klíčová dovednost, a to s ohledem na fakt, že digitální ekonomika je primárně zaměřena na uspokojování zákaznických potřeb ve výrazně širším a zásadně jiném kontextu než dříve.

Tento článek je součástí seriálu:
Digitální podnik budoucnosti
Díly
Libor Witassek

Dlouhodobě se specializuje na oblast kybernetiky druhého řádu se zaměřením na řízení podniku jako živého organizmu. Působil jako poradce americké Wharton University of Pensylvannia pro programy podnikání ve střední Evropě. Rovněž působil jako Chairman of Managing Partners přední poradenské skupiny Allied Consultants Europe e.V. Libor je expertem v budování soustav podnikového řízení. S metodou Lean Six Sigma pomohl již několika desítkám globálních firem, například Siemensu, Foxconnu, nebo Johnson & Controls. Působil jako transformační manažer v globálních korporacích GCE Group a Vítkovice Machinery Group. 

Liborovýn přáním je pomoci vrátit české firmy mezi podniky světové třídy s vlastním vývojem, vlastními produkty a službami a s přímou vazbou na koncové zákazníky. Podporuje podnikatelské aktivity, které jsou na principech trvalé udržitelnosti, zajímám se o využití vodíku v čisté energetice a elektromobilitě.

Odolnost montoven v digitální ekonomice

Strategické myšlení posledních 30 let se odvíjelo od přidané hodnoty, kterou vytvářejí jednotlivé business procesy, a to dle definice úsměvu Stana Shih. Nejnižší přidanou hodnotu v tomto modelu mají výroba a montáž, činnosti s nejvyšší přidanou hodnotou se týkaly zákaznických služeb, výzkumu a vývoje. Nejvyšší přidanou hodnotu si tak drželi globální hráči s vlastními produkty, kteří činnosti s nižší přidanou hodnotou outsourcovali do zemí s levnou pracovní silou. I díky tomu zde máme tisíce montoven. Nová digitální ekonomika nicméně přináší nové příležitosti pro tvorbu skvělé zákaznické zkušenosti pro všechny.

Reklama
Reklama
Reklama

Vazba na znalosti zákazníka

Digitální business modely se tvoří ve dvou strategických rovinách. Digitální business modely se přesouvají z precizně a direktivně kontrolovaného dodavatelského řetězce do síťových a komplexnějších systémů potřeb v přímém kontaktu s koncovým zákazníkem. Místo úsměvu Stana Shih se nyní zaměřujeme na znalost koncového zákazníka a design business modelu.

Autor šestidílného seriálu o úskalích budování digitálního podniku Ing. Libor Witassek, MBA, je transformačním manažerem firem. Dlouhodobě se specializuje na oblast kybernetiky druhého řádu se zaměřením na řízení podniku jako živého organismu. Zastával posty transformačních manažerů v globálních korporacích, byl poradcem řady prestižních společností. V loňském roce byl jmenovaný výkonným ředitelem Nadace ZET prof. Zeleného, kde inicioval podnikatelské aktivity zajišťující dlouhodobou udržitelnost Nadace a trvalou podporu nových podnikatelských záměrů nejen v ČR, ale i ve světě. Libor Witassek vydal knihu poznámek ze své manažerské praxe nazvané Tajemství managementu v éře turbulencí. Kniha je k dispozici jak v digitální formě, tak nově i v tištěné podobě. Zájemci si ji mohou zakoupit na příslušných portálech e-knih nebo na

Řetězce dodavatelů

Prostý dodavatel nemá přístup ke koncovému zákazníkovi, je dodavatelem součástek či služeb pro podniky, které hledají „nízkonákladové výrobce“. Inovační potenciál je spíše malý a zaměřený na inovace procesů. I v digitální ekonomice tak může přetrvat status montovny s nízkou přidanou hodnotou. V tomto digitálním modelu se podnik zaměřuje na tvorbu digitálního dvojčete jako nástroje pro další drobné zlepšování za účelem snížení nákladů a udržení zákaznické kvality. Příkladem může být tradiční česká obrobna, ve které již operátoři ovládají CNC stroje přes tablety, pracují v bezpapírové výrobě a veškeré informace jsou digitální. Přidaná hodnota však i nadále zůstává velmi nízká, kontakt s koncovým zákazníkem je minimální nebo žádný.

Moduly Plug & Play

Modulární výrobce se zaměřuje na modulární systémy, které jsou kompatibilní s dalšími systémy v daném sektoru. Typickými hráči jsou firmy, které implementují nové technologie do stávajících procesů tak, aby byly kompatibilní s běžnými informačními systémy. Příkladem může být slévárna, která vyvinula vlastní modulární řešení pro řízení efektivity výroby a poskytne ho dalším hráčům v dodavatelském řetězci. Třeba on-line aplikace v oblasti údržby zařízení, které slouží ostatním členům ve výrobním řetězci, podobně jako PayPal slouží všem ostatním e-shopům. Přidaná hodnota je již vyšší než u prostých dodavatelů, ale znalost koncového zákazníka je nadále poměrně nízká.

Integrované řetězce přidané hodnoty

Omnichannel digitální modely jsou integrované řetězce přidané hodnoty, které v daném okamžiku pracují s klienty skrze multiprodukty a multikanály zaměřené na budování zákaznické zkušenosti a řízení zákaznických událostí. V modelu omnichannel je již podnik v přímém kontaktu se zákazníkem, a to skrze technologie internetu věcí, mobilních aplikací a integrovaných řešení, která jsou již řízena interaktivně přímo zákazníkem. Typickým příkladem jsou již integrovaná řešení v energetice, kde výrobce energetických zařízení neposkytuje zásobníky či jiné hmotné komponenty, ale ucelená řešení, včetně vlastní inteligence v oblasti úspor nákladů pro klienty, či bezstarostnou údržbu zařízení.

Ekoprostředí koordinovaných sítí

Nejprogresivnějšími digitálními business modely jsou sofistikovaná digitální ekoprostředí, jako sítě spolupracujících firem, nástrojů a aplikací, včetně zákazníků pro tvorbu skvělé zákaznické zkušenosti, a to často i pomocí konkurenčních produktů. Ekoprostředí se stává novým business standardem a ostatní výrobci a poskytovatelé služeb mají do tohoto prostředí přístup tak, aby mohli přispět k budování ještě lepší zákaznické zkušenosti. Tvůrce digitálního prostředí pak kontroluje veškeré činnosti pro zákazníky a profituje z nich. Typickými představiteli jsou Amazon či Apple, v průmyslu pak nelze přehlédnout Schneider Electric nebo John Deere jako lídry v tvorbě nových ekoprostředí v energetice nebo zemědělství.

K nalezení své vlastní pozice v novém digitálním prostředí je potřeba si odpovědět na několik základních otázek a učinit jasná rozhodnutí. Na klíčové otázky pro lídry se tak zaměříme příště.

Za měsíc na shledanou!

DC Vision, Nadace ZET

Ing. Libor Witassek MBA

libor.witassek@dcvision.cz

Reklama
Související články
Inovační workshop v Plzni

V polovině listopadu v plzeňském kongresovém centru Primavera uspořádaly společnosti Autodesk a CAD Studio poslední z řady podzimních inovační workshopů určených pro management výrobních firem. Jednalo se o úspěšnou inovační roadshow, která odstartovala v polovině října na zámku Gbelany nedaleko Žiliny, a pokračovala v Brně, Ostravě a nakonec i v Plzni.

Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 5. Proč nemůžeme ignorovat Průmysl 4.0

Jsme zemí s průmyslovou tradicí, díky níž jsme se z provincie stali jednou z předních ekonomik světa. Dnes ale nedokážeme plně využít inovační potenciál a zaostáváme za vyspělou Evropou. Co nás brzdí? Seriál, který připravují odborníci společnosti Autodesk, se na příkladech dobré praxe snaží nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj potenciál a tížený efekt.

Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 3. Inovační workshop

Jsme zemí s průmyslovou tradicí, díky níž jsme se z provincie stali jednou ze předních ekonomik světa. Dnes ale nedokážeme plně využít inovační potenciál a zaostáváme za vyspělou Evropou. Co nás brzdí? Seriál, který připravují odborníci společnosti Autodesk, se na příkladech dobré praxe snaží nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj potenciál a tížený efekt.

Související články
Digitální podnik budoucnosti, Část 1

Budování digitálního podniku příští generace není o technologiích, ale o změně. A není to otázka jestli, nýbrž kdy a jak. Digitální transformace totiž není o slovu digitální. Digitální ekonomika je primárně zaměřena na uspokojování zákaznických potřeb ve výrazně širším a zásadně jiném kontextu než dříve, a to díky novým exponenciálním technologiím.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

AI v podnikových procesech

Umělá inteligence nachází uplatnění nejen v komunikaci se zákazníky, ale také při vývoji autonomních aut, řízení elektrických sítí, údržbě strojů a zařízení či medicíně. Je to nástroj, který umí řadu úkonů dělat lépe a efektivněji než člověk. Zvyšuje tak produktivitu práce, ale také umožňuje dělat věci, které by jinak nebyly možné.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

V čele high-tech továrny

Ivan Slimák je vedoucím závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. člověk, který místo já většinou říká my je ve vedení závodu od roku 2011 a dá se říci, že mu dal novou tvář. Do té doby se zde montovaly Škodovky, známé jsou 1203, 105, 120, Favorit, Octavia, Roomster a další. Rozhodnutím koncernu Volkswagen se zde od roku 2011 nastartoval nový projekt a v roce 2012 sériová výroba automatických převodovek DSG (Direct Shift Gearbox).

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Mně se tady v Čechách líbí…

…byla jedna ze sympatických odpovědí Josefa Průši, majitele společnosti Prusa Research, která vyrábí 3D tiskárny Original Prusa i3. Ke konstruování 3D tiskáren ho dovedla snaha stále něco tvořit, takže dal přednost návrhům tiskáren před hudbou a školou.

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Inovace podnikatelského modelu, Část 1. Role inovací v podnikatelském prostředí

Současná doba paralyzující naše osobní a profesní konání nám jasně ukázala realitu, se kterou se budeme setkávat stále častěji. Nastavila zrcadlo důsledků našeho, často konzervativního, přístupu k otázce dlouhodobé inovační strategie, a to jak z pohledu diverzifikace produktového portfolia, tak i marketingové a obchodní podpory zaváděných inovací. V tomto novém světě se musíme naučit žít a odolávat jeho často nepředvídatelným nástrahám.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit