Témata
Reklama

Digitální podnik budoucnosti, Část 4. Tajemství internetu věcí v digitální strategii

Celý svět se propojil, čidla jsou téměř v každém stroji, v každém obchodě, Internet věcí se implementuje do desítek miliard dalších zařízení. To vše v kombinaci s mobilním telefonem otevírá řadu možností pro budování digitálního podniku.

Tento článek je součástí seriálu:
Digitální podnik budoucnosti
Díly
Libor Witassek

Dlouhodobě se specializuje na oblast kybernetiky druhého řádu se zaměřením na řízení podniku jako živého organizmu. Působil jako poradce americké Wharton University of Pensylvannia pro programy podnikání ve střední Evropě. Rovněž působil jako Chairman of Managing Partners přední poradenské skupiny Allied Consultants Europe e.V. Libor je expertem v budování soustav podnikového řízení. S metodou Lean Six Sigma pomohl již několika desítkám globálních firem, například Siemensu, Foxconnu, nebo Johnson & Controls. Působil jako transformační manažer v globálních korporacích GCE Group a Vítkovice Machinery Group. 

Liborovýn přáním je pomoci vrátit české firmy mezi podniky světové třídy s vlastním vývojem, vlastními produkty a službami a s přímou vazbou na koncové zákazníky. Podporuje podnikatelské aktivity, které jsou na principech trvalé udržitelnosti, zajímám se o využití vodíku v čisté energetice a elektromobilitě.

Mobilní telefon má každý neustále u sebe. Má čidla, kameru, je schopen sledovat lokalitu, může zaplatit účet, nalézt chybějící informaci, propojit s dalšími zákazníky a řadu dalších možností. Za každou z těchto možností je možné vidět i inovativní služby, a potažmo obrovský potenciál pro zvýšení tržeb. Kromě běžných funkcí mobilního telefonu je dnes také bránou pro komunikaci značky s novými potenciálními zaměstnanci, poskytnutí služby.

Reklama
Reklama
Reklama
Autor šestidílného seriálu o úskalích budování digitálního podniku Ing. Libor Witassek, MBA, je transformačním manažerem firem. Dlouhodobě se specializuje na oblast kybernetiky druhého řádu se zaměřením na řízení podniku jako živého organismu. Zastával posty transformačních manažerů v globálních korporacích, byl poradcem řady prestižních společností. V loňském roce byl jmenovaný výkonným ředitelem Nadace ZET prof. Zeleného, kde inicioval podnikatelské aktivity zajišťující dlouhodobou udržitelnost Nadace a trvalou podporu nových podnikatelských záměrů nejen v ČR, ale i ve světě. Libor Witassek vydal knihu poznámek ze své manažerské praxe nazvané Tajemství managementu v éře turbulencí. Kniha je k dispozici jak v digitální formě, tak nově i v tištěné podobě. Zájemci si ji mohou zakoupit na příslušných portálech e-knih nebo na

Mobilní telefon mění svět služeb i výroby

Příkladem mohou být dnes známé aplikace jako taxislužba Liftago nebo mobilní portál Booking.com pro rezervaci dovolené a řada dalších. Rezervace dovolené dříve znamenala poměrně zdlouhavý proces návštěvy cestovní kanceláře, zajištění hotovosti, vystavení papírové letenky a další služby, které jsou dnes již prakticky plně digitalizované a poskytované v reálném čase.

Obdobně mobilní telefony začínají měnit i svět uvnitř firem. Příkladem může být mobilní aplikace firmy Brose CZ v Kopřivnici, která umožňuje nejen vyřizovat řadu věcí, které bylo dříve nutné řešit osobně na personálním oddělení, ale rovněž podávat nápady na zlepšení Kaizen, a to i s možností přidat fotografii či video, které nahradí někdy zbytečný textový popis zlepšení. Outsourcing procesů na samotné zaměstnance, neboli digitální samoobsluha, pak šetří nemalé personální zdroje v procesech, které nepřidávají hodnotu zákazníkovi.

O něco větší tablety se pak stávají běžným pomocníkem pro bezpapírovou výrobu, přes tablet se dnes řídí stroje, sleduje kvalita výrobku, poskytují se výrobní postupy a příkazy, řídí se v reálném čase výdej a příjem nástrojů, obdobně jako Liftago vozí lidi, mobilní aplikace zajišťují autonomní dopravu uvnitř podniku. V kombinaci s Internetem věcí pak dokáží různé mobilní strategie v digitálním podniku vytvářet významný příspěvek k hospodářskému výsledku v podniku, od strategie budování značky, strategie B2B2C či segmentově orientované strategie až po řadu dalších.

Využití mobilních technologií pro řízení podniku, ve spojení s digitálním dvojčetem a bezpapírovou výrobou, přineslo malé české strojírně SpoluWorks Perfecta v Kyjově úspěch u světových leteckých gigantů, digitální strategie zatraktivnila podnik u potenciálních nových zaměstnanců, především u těch mladých, u kterých práce s mobilem už někdy silně připomíná závislost. Malá strojírna vytvořila nové profese digitálního technologa či digitálního kvalitáře a jejich strategie „navrhneme, vyrobíme a dodáme“ firmu posouvá ven z nebezpečné pozice pouhé montovny.

Globální a lokální sítě Internetu věcí

Internet věcí (IoT) propojuje celý globální svět, vytváří obrovskou organickou síť zákazníků, strojů a zařízení, poskytovatelů služeb či výrobních podniků. Ekonomika se tak stává rychlejší, dokáže okamžitě reagovat na potřeby svých zákazníků, funguje jako obrovský živý síťový organizmus. Rovněž uvnitř podniku vznikají lokální sítě propojující vše – zaměstnance, síťové produkty a rovněž technologie či stroje.

IoT vytváří obrovské balíky dat, které primárně slouží k okamžitému poznání potřeb zákazníků, a strategií podnikatelů je pak na tyto potřeby reagovat s co možná nejmenší časovou prodlevou. Příkladem úspěšné strategie může být Flex, dříve Flextronics. Klíčovým business modelem firmy Flex byl Contract Manufacturing neboli v česku dobře známá montovna s velmi nízkými maržemi. Flex identifikoval sedm klíčových oblastí IoT, které potřebují jejich zákazníci, již budou vyvíjet chytré digitální produkty, a vytvořil Centrum excelence v těchto oblastech. Těmito oblastmi jsou senzory a pohony, bezpečnost a výpočty, interface pro kyberfyzické systémy, konektivita, chytrý software, baterie a energie, a rovněž flexibilní technologie a miniaturizace. Z typické montovny s nízkou přidanou hodnotou se díky IoT stal Flex partner pro tisíce firem světa, které chtějí použít výstupy centra excelence pro vývoj svého vlastního digitálního produktu, jako Nike, Ford či třeba Johnson & Johnson. Technologie Flexu například nyní obsahuje 85 % všech sportovních „wearables“ neboli miniaturizované elektroniky pro sportovce. Navíc Flex vyvinul více než 130 komponent, které lze plně recyklovat.

IoT přichází do všech oblastí našeho života. Záleží na každém, zda napne plachty a vyrazí po větru velkou rychlostí vpřed. Máte na to schopnosti? Nad tím se zamyslíme v příštím díle. Za měsíc na shledanou! 

Ing. Libor Witassek, MBA

DC Vision, Nadace ZET

libor.witassek@dcvision.cz

Reklama
Související články
Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Inovační workshop v Plzni

V polovině listopadu v plzeňském kongresovém centru Primavera uspořádaly společnosti Autodesk a CAD Studio poslední z řady podzimních inovační workshopů určených pro management výrobních firem. Jednalo se o úspěšnou inovační roadshow, která odstartovala v polovině října na zámku Gbelany nedaleko Žiliny, a pokračovala v Brně, Ostravě a nakonec i v Plzni.

Konference o budoucnosti české výroby

Iniciativu Budoucnost české výroby, jejíž zrod před dvěma lety iniciovala společnost Autodesk, má v současné době již na 800 členů zejména z řad výrobních společností. Smyslem jejího založení bylo postupně realizovat pomocí partnerských organizací takové kroky, které napomohou zbavit ČR nálepky levné ekonomiky, jak je bohužel ve světě stále vnímána.

Související články
Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 5. Proč nemůžeme ignorovat Průmysl 4.0

Jsme zemí s průmyslovou tradicí, díky níž jsme se z provincie stali jednou z předních ekonomik světa. Dnes ale nedokážeme plně využít inovační potenciál a zaostáváme za vyspělou Evropou. Co nás brzdí? Seriál, který připravují odborníci společnosti Autodesk, se na příkladech dobré praxe snaží nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj potenciál a tížený efekt.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 3. Inovační workshop

Jsme zemí s průmyslovou tradicí, díky níž jsme se z provincie stali jednou ze předních ekonomik světa. Dnes ale nedokážeme plně využít inovační potenciál a zaostáváme za vyspělou Evropou. Co nás brzdí? Seriál, který připravují odborníci společnosti Autodesk, se na příkladech dobré praxe snaží nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj potenciál a tížený efekt.

Digitální podnik budoucnosti, Část 2 - Digitální Business modely

Na počátku seriálu o digitálním podniku jsme zdůraznili význam klíčové otázky, kdo je můj zákazník a v čem je má klíčová dovednost, a to s ohledem na fakt, že digitální ekonomika je primárně zaměřena na uspokojování zákaznických potřeb ve výrazně širším a zásadně jiném kontextu než dříve.

Digitální podnik budoucnosti, Část 1

Budování digitálního podniku příští generace není o technologiích, ale o změně. A není to otázka jestli, nýbrž kdy a jak. Digitální transformace totiž není o slovu digitální. Digitální ekonomika je primárně zaměřena na uspokojování zákaznických potřeb ve výrazně širším a zásadně jiném kontextu než dříve, a to díky novým exponenciálním technologiím.

Budoucnost české výroby tkví v inovacích, Část 1. Změna konstrukčního přístupu

Česká republika je zemí s dlouhou vědeckotechnickou, průmyslovou a inovační tradicí, díky níž jsme se z provincie stali jednou ze předních ekonomik světa. Dnes ale nedokážeme plně využít inovační potenciál a zaostáváme za vyspělou Evropou. Co nás brzdí?
Seriál, který připravují odborníci společnosti Autodesk, se na příkladech dobré praxe bude snažit nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj inovační potenciál a tížený efekt.

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Připravme se na budoucnost, Část 6. Jan Mašek, RedButton

Inovační guru, profesor Ján Košturiak, připravil pro letošní rok cyklus seminářů s experty, kteří vytvářejí budoucnost pro ty, již chtějí být v budoucnu úspěšní. Tento nový koncept vzdělávací a informační platformy chce lidem ukázat změny, které přijdou v oblasti technologií, společnosti, práce, vzdělávání a podnikání.

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Připravme se na budoucnost, Část 5. Peter Mačuš, CEIT

Inovační guru, profesor Ján Košturiak připravil pro letošní rok cyklus seminářů s experty, kteří vytvářejí budoucnost pro ty, kteří chtějí být v budoucnu úspěšní. Tento nový koncept vzdělávací a informační platformy chce lidem ukázat změny, které přijdou v oblasti technologií, společnosti, práce, vzdělávání a podnikání.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit