Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Moderní vědecké řízení podniku, část 4. Desatero 4 a 5
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Moderní vědecké řízení podniku, část 4. Desatero 4 a 5

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme čtvrtou a pátou tezi.

4. Překroč hranice výroby popisované v ERP

ERP jsou omezeny na procesy s izolovanými operacemi na jednotlivých dílech kusovníku ve fixních výrobních dávkách. Nemožnost zobrazit v ERP efektivnější řešení je brzdou jejich zavádění. Jsou-li přesto zavedena, absence řídicích informací vede k rozporům a ztrátám. PPROI potřebné informace obsahuje.

Sdružené díly
Různé díly kusovníku jsou někdy z ekonomických či technologických důvodů zpracovávány v pevných vazbách; v daném zařízení se zpracovávají různé díly souběžně, jindy je, kvůli kombinaci jedinců, zpracování různých dílů postupné. PPROI sdružení dílů eviduje a promítá do postupů, norem a vý-robních plánů.

Štíhlá výroba
Alternativou k izolovaným zpracovatelským operacím s nezávislými časy je štíhlá výroba, v níž nava-zující operace v procesním uspořádání pracovišť probíhají ve stejném taktu. PPROI obsahuje kom-plexní řídicí informace této výroby, mj. určuje přípustné takty.

Proměnlivé dávky
Fixní výrobní dávky, podmínka MRP, vedou k nadbytečným zásobám i čerpání kapacit. V podnicích, které fixní dávky i MRP odmítají, se proměnlivé dávky určují pozdě a z hlavy, předchozí procesy ne-stačí tyto dávky zásobit, vzniká chaos. PPROI generuje ekonomické proměnlivé dávky systematicky a včas.


Schéma architektury PPROI. Po rozkliknutí se obrázek zvětší.

5. Důkladně se seznam s logikou architektury PPROI

Koncepce Sladit produkty, procesy a zdroje pro maximalizaci ROI v řízení podnikového organismu (formulovaná v mottu PPROI a pojetí podniku) vytváří základní zadání pro architekturu informačního systému. Architektonické řešení má tři úrovně:

  1. logické vymezení struktur a vazeb informací z obsahového hlediska;
  2. vyjádření obsahově definované architektury v řeči matematiky – proměnných a jejich funkcích;
  3. promítnutí matematických řešení do řeči informatiky – datové, aplikační a uživatelské vrstvy IS.


Převratné vlastnosti informací PPROI spočívají v 1. a 2. úrovni. Jejich promítnutím do 3. úrovně vznikl informační stroj nemající konkurenta. Změny elementárních parametrů produktů, procesů a zdrojů automaticky mění hodnoty navazujících proměnných a finálně ROI podniku. PPROI se chová jako živý systém, proměnlivý organismus.

Struktury informací a jejich vazby
Architekturu PPROI z obsahového hlediska zobrazuje schéma. Skupiny informací jsou uvedeny v obdélnících, vazby skupin znázorňují šipky. Horní šipky ve dvojicích znamenají zpětné vazby, červené šipky omezení požadavků možnostmi výroby a dodavatelů. Vazby existují i mezi informacemi v rámci skupin.
Fyzikální informace části Physical slouží přímému řízení produktů, procesů a zdrojů podniku nově koncipovanými procesními standardy a výrobními plány, a promítají se do finančních informací v části Financial. Zde jsou finanční parametry přímých procesů podle produktů počítány deskriptivně, náklady a vázaný kapitál v ostatních teritoriích, nazvaných zúčtovací, jsou na přímé procesy alokovány, resp. zúčtovány alokačním systémem. Obsahově nová přesná finanční data hodnotí detailně existující fy-zická řešení i alternativy jejich nahrazení při strategickém rozhodování a kontinuálním zlepšování. ROI podniku plní kriteriální funkci, naviguje k optimálním fyzickým řešením.

 

 Prof. Milan Matějka

matejka1@pproi.com

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Štíhlá výroba a logistika
Management a řízení

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: