Témata
Reklama

Manažerské zásady řádného hospodáře, Díl 1.

Každé lidské konání s sebou přináší možná rizika, a to jak v osobní, tak i profesní rovině. Ti, jež jsou osvíceni, však dokážou volit takové kroky svého počínání, že je do případných problémů nepřivedou. Náš seriál, který pro vás připravuje renomovaný krizový manažer Petr Karásek, si klade za cíl formou edukace a osvěty předat zkušenosti jak začínajícím, tak i renomovaným podnikatelům, aby svůj byznys přivedli po rozbouřeném moři podnikání bezpečně do přístavu bez zásadních šrámů a újmy.

Tento článek je součástí seriálu:
Krizové řízení
Díly
Petr Karásek

Po manažerských zkušenostech v Karose a posléze v Iveco se profesní dráha Petra Karáska začala ubírat směrem krizového manažera. V ČR, na Slovensku a v Polsku vedl týmy, které stabilizovaly a připravily pro další rozvoj takové firmy, jako dnešní Škodu Transportation, Kord, Texiplast, Bonitex, DISA Industries, perspektivní závody skupiny Jablonex, Aweld, Legios Loco, Kovosvit MAS, Essa Czech a další. Dosud nejvýznamnějším projektem, který ing. Karásek jako krizový manažer se svým týmem úspěšně realizoval, byla záchrana firmy Tatra Trucks a její příprava pro další rozvoj. 

Díl 1. Jak nepřivést firmu do krize

Odpověď se může zdát prostá. Mělo by stačit postupovat při řízení podniku s péčí řádného hospodáře. Alespoň to předpokládá právní teorie. Tak jednoduché to v praxi ovšem není. Co vlastně přesně znamená „péče řádného hospodáře“, jak se pozná a jak se měří? Kdy se má použít a kdy už nezabírá? A co vlivy blízkého i vzdáleného okolí – mohou mít nějaký dopad na krach firmy?

Často si krizi firmy spojujeme pouze s její finální fází – tedy krizí cash flow. Stavem, kdy podnik není schopen řádně hradit své závazky, nemá zdroje na pokračování svého dalšího podnikání či je předlužen. Ale krize cash flow se nezjeví jen tak sama od sebe, téměř vždy je výsledkem nezvládnutých předešlých krizových fází – krize rozvahy, výsledovky, prodeje/výkonů atd. Nicméně všechny tyto krizové fáze nezbytně mají své kořeny v krizi strategie podniku. Znamená to, že vlastník nebo vrcholový management vybral pro činnost podniku a jeho rozvoj nesprávnou strategii. Případně jde podnik k nevhodnému cíli, nebo ke správnému cíli, ale špatnou cestou, a nebo na správné cestě používá nevhodných postupů a chování.

Reklama
Reklama
Reklama

Správný cíl a vhodná strategie k jeho naplňování se většinou poznají až ex post. Naopak existuje nepřeberně mnoho příkladů nesprávného směřování firem, které skončily krizí. Zpravidla se pouštějí do podnikání v segmentu, pro které nemá celý tým podniku dostatečné nadšení, a současně podnik nepatří k těm nejlepším (nebo perspektivně nejlepším) v daném oboru. Ale i to nestačí. Tato činnost musí podniku vydělávat i dost prostředků na jeho další rozvoj a uspokojení všech jeho podílníků – stakeholderů (majitelů, zaměstnanců, spolupracujících subjektů, okolí podniku i státu).

Nadšení majitele nebo vrcholového managementu pro vlastní produkt nebo službu je základem podnikání, ale bez zapálení všech či alespoň většiny spolupracovníků se dlouhodobě úspěšně podnikat nedá. Energie těch zprvu zapálených bude postupně oslabována a „konzumována“ těmi, kteří se jen vezou nebo se účastní pouze pro peníze. Proto je třeba, aby majitel zvládal kromě role vizionáře i disciplíny vhodného výběru týmu, hodnocení a motivace lidí v něm, jejich neustálé povzbuzování a rozvoj. Aby trvale myslel na zlepšování podmínek jejich práce. To nadšení pro věc se už i v malých podnicích musí projevit iniciativou a samostatností všech v týmu, nikoliv tím, že majitel bude každého jednotlivě řídit, přesně mu říkat, co má v každém momentu dělat a neustále ho kontrolovat, opravovat a tím i nést za vše do nejmenších detailů odpovědnost.

Mnoho podnikatelů se pouští do podnikání v oblastech, ve kterých už dopředu nemají téměř šanci dlouhodobě uspět. Entuziasmus a dobré nápady totiž k úspěchu nestačí. Podnikání i management jsou řemeslem jako řada jiných profesí. Každé řemeslo má své nároky a musí se „odpracovat“, byť to je často nepříjemné, svým způsobem to bolí a je to časově náročné. Truhlář špatně vyučený ve svém řemesle přijde o prsty, vlastník, který podcení řemeslo managementu, přijde o podnik. Aby mohla mít firma naději být ve svém oboru (segmentu, oblasti, regionu) nejlepší, musí podnikatel a jeho tým o daném oboru/trhu hodně vědět. Jak se obor/trh vyvíjí, kolik „uživí“ dodavatelů, jak se chovají zákazníci, konkurenti, jaké vlivy na jejich chování působí a mnoho dalšího. A to nejen v přítomnosti, ale i s výhledem do budoucnosti. Jen tak lze budovat a neustále posilovat konkurenční výhodu, protože bez ní není možné výrobky a služby na trhu úspěšně prodávat a vydělávat tím na další rozvoj podniku.

Své zkušenosti krizového manažera Petr Karásek velice čtivým způsobem sepsal v knize Léčení firem v krizi (2017). Knihu je možné si objednat přímo u autora na adrese

petr.karasek@ascalae.cz.

Aby podnik mohl vydělávat, musí si majitel či management umět také dobře „přepočítat“ strategii i konkurenční výhodu do podoby ekonomického obrazu svého podnikání. A to nejen pro dnešek, ale i budoucí očekávání. To však neznamená, že se výhledy postaví na přáních majitele nebo ředitele. Představy musejí mít realistický základ vycházející právě z velmi dobré znalosti prostředí, ve kterém firma podniká. Právě špatné „přepočítání“ podnikání do ekonomických veličin společně se záměnou realistických cílů za subjektivní přání a ambice majitelů bez dostatečného uvážení rizik jsou nejčastější příčinou, proč se podniky dostávají do krizí.

roman.dvorak@mmspektrum.com

Příště: Jak odhalit zárodky podnikové krize?

Reklama
Související články
Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 3. Od inovací k produktu

Pro letošní rok jsme společně s Českou asociací interim managementu připravili sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek zve své hosty. V minulém dílu k diskuzi s ním usedl Jiří Vaněk, bývalý kolega z Karosy Vysoké Mýto a v současné době zastávající post technického ředitele společnosti Ammann Czech Republic, a Petr Novague, průmyslový designer světového renomé.

Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 1. Úvod do problematiky

Pro letošní rok jsme společně s Českou asociací interim managementu připravili sérii deseti podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek zve své hosty a diskutuje s nimi o aspektech aktuálních problémů v podnikání, se kterými se firmy potýkají v současné nepředvídatelné době. Podcasty přinášejí reference celé řady konkrétních praktických zkušeností, kterých Petr Karásek se svými týmem nebo jeho hosté nabyli při restrukturalizaci společností, především průmyslových firem. Následující tiskový výstup přináší pouze stručný přepis rozhovoru, komplexní pohled získáte poslechem aktuálního dílu podcastu.

Hledáme cíl pro vyřešení krize

Každé lidské konání s sebou přináší možná rizika, a to jak v osobní, tak i profesní rovině. Ti, jež jsou osvíceni, však dokážou volit takové kroky svého počínání, že je do případných problémů nepřivedou. Náš seriál, který pro vás připravuje renomovaný krizový manažer Petr Karásek, si klade za cíl formou edukace a osvěty předat zkušenosti jak začínajícím, tak i renomovaným podnikatelům, aby svůj byznys přivedli po rozbouřeném moři podnikání bezpečně do přístavu bez zásadních problémů a újmy.

Související články
Manažerské zásady řádného hospodáře, Díl 2.

Každé lidské konání s sebou přináší možná rizika, a to jak v osobní, tak i profesní rovině. Ti, jež jsou osvíceni, však dokážou volit takové kroky svého počínání, že je do případných problémů nepřivedou. Náš seriál, který pro vás připravuje renomovaný krizový manažer Petr Karásek, si klade za cíl formou edukace a osvěty předat zkušenosti jak začínajícím, tak i renomovaným podnikatelům, aby svůj byznys přivedli po rozbouřeném moři podnikání bezpečně do přístavu bez zásadních šrámů a újmy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Ne solidarita. Trendem je relokalizovaná síť

V posledních letech došlo k výjimečnému povědomí a upřednostňování kultury na pracovišti ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců. Kultura je „osobností“ společnosti, včetně očekávání, chování, praktik a dalších norem, které ovlivňují interní interakce lidí i jejich jménem. Ignorovat tento fakt je možné jen na vlastní nebezpečí. Nedávný výzkum společnosti Hired totiž zjistil, že firemní kultura je druhým nejdůležitějším faktorem, který uchazeči zvažují, zda vůbec pracovat pro společnost.

Moderní vědecké řízení podniku, Část 2. Desatero 1+2

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu, obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes předkládáme první a druhé desatero.

Moderní vědecké řízení podniku, Část 1. Úvod

Před třemi lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra publikovali osmidílný seriál zabývající se potřebami maximálního zhodnocování kapitálu, ROI (Return on Investment). Tento materiál se ze strany čtenářů – především z výrobních firem, na které právě cílil – setkal s nevídaným zájmem. V redakci jsme obdrželi velké množství reakcí s převážně společným jmenovatelem: potřebu zhodnocování kapitálu si zástupci firem uvědomují, avšak z nedostatku informací jí nevěnují potřebnou, ale často bohužel pouze mizivou pozornost.

Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Dělejte to, co chcete vy, a nenechte se řídit blbci!

Paní Markéta Šichtařová je ředitelkou společnosti Next Finance, ve které spolupracuje se svým mužem Vladimírem Pikorou, hlavním ekonomem Next Finance, například na tvorbě ucelených zpráv pro odběratele jejich denního zpravodajství.

Podpořit šikovné a podnikavé - Finance pro podnikání

Podpora pro firmy všech velikostí. Tímto heslem se řídí Českomoravská záruční a rozvojová banka, která již od raných 90. let minulého století pomáhá firmám k úspěchu v jejich podnikání. Proč tomu tak je i na mnoho dalšího jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit