Témata
Reklama

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V květnovém vydání jsme zástupcům firem položili následující otázku:

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redakci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Jaké jsou aktuální trendy ve vývoji řezných nástrojů? Uveďte technicky zajímavé či netradiční využití vašich nástrojů.

Reklama
Reklama


Miroslav Píška, ÚST FSI VUT v Brně, ředitel

Když se podíváme na velikost atomu vůči velikosti jeho jádra – tzn. poměr koule o průměru 100 metrů k zrnku máku, tak se nám jednou budou potomci smát, jaká „monstra“ jsme dělali za účelem stavby technických dílců, včetně návrhů řezných nástrojů. A kolik materiálu a energie jsme doslova promrhali na nefunkčních místech, která musela být stejně kvalitní jako ta exponovaná a my jsme je přitom pro funkci dílce nepotřebovali. Příroda staví atomy na jednotkách a zlomcích angströmů, i „nano“ je pořád moc hrubé. Dohledná budoucnost bude patřit strukturně odlehčeným nástrojům, s břity o tvrdosti diamantu, dosahované pomocí povlakovacích technologií. Vše se bude dělat na jednom stroji, přesně na míru, pro daný čas potřeby.

Za technicky zajímavé či netradiční využití považuji náš vyvinutý a patentovaný vrtací nástroj „X-wire“ pro vrtání tvrdých, kortikálních kostí při léčbě zlomenin a deformit dlouhých kostí, jehož licenci zakoupil Orthofix v Itálii. Tento nástroj drží celosvětový rekord již 25 let v nejnižším oteplení v místě vrtání. To znamená mj. nejnižší mechanickou a tepelnou nekrózu kostní tkáně, nejnižší trauma pro pacienta při operaci, lepší polohování fragmentů, rychlejší léčbu, menší pooperační následky, lepší zhojení.

František Plánička, Gühring, vedoucí výzkumu a vývoje

Pro zvyšování produktivity obrábění moderních konstrukčních materiálů již není možné vystačit s univerzálními nástroji a tomuto faktu věnujeme v současnosti maximální pozornost. Velkým přínosem jsou kombinované nástroje a komplexní nástrojové systémy pro více operací při jednom posuvu nástroje. Naše systémy ještě navíc umožňují precizní nastavení jednotlivých řezných břitů v radiálním i axiálním směru tak, že výsledné obrobené kontury splňují i ta nejnáročnější rozměrová a kvalitativní kritéria.

Vladimír Maixner, Pramet Tools, vedoucí výzkumu a vývoje

Tak jako u ostatních odvětví, i u vývoje řezných nástrojů se projevuje vliv digitalizace a Průmyslu 4.0. Můžeme se proto nyní setkávat např. s nástroji obsahujícími senzory vyhodnocující vibrace a automatickou změnu parametrů obrábění k jejich odstranění. Další oblastí je postup digitalizace v nabízení nástrojů. Samozřejmě nadále zůstává hlavním trendem neustálé zvyšování životnosti a produktivity nástrojů vývojem nových substrátů, povlaků a geometrií nástrojů.
Z netradičního využití našich nástrojů mne zaujalo zpracování cukrové třtiny v Brazílii a použití našich vrtáků při získávání javorového sirupu v Kanadě.

Jiří Majer, Walter CZ, technický ředitel

Za posledních 20 let, co jsem ve styku s vývojem nástrojů, došlo k velkému pokroku. Portfolio a možnosti nástrojů však nejsou nevyčerpatelné a dnes se doplňují hlavně jednotlivé sortimenty. Stěžejním bodem vývoje zůstává povlak a provedení řezné hrany a také přívod řezné kapaliny co nejblíže břitu. Použití vysokotlaku však často naráží na limity strojů a přídavných čerpadel. U velkých strojů pro velké dílce se stále častěji místo klasické emulze kombinuje vzduch s olejem (MQL) pro snížení nákladů následného odmaštění obrobku. Díky zlepšeni technologie procesu kovaní, odlévaní i 3D tisku zůstává podstatně méně přídavku na dílci a to se přímo odráží u výrobců strojů i nástrojů (menší stroje, větší dynamika, hospodárnější velikost VBD atd.). Častěji vidíme u zákazníků nejenom trend výdejových automatů a interních kalkulací CPP (náklad jednotlivých operací na kus), ale také již způsob platby za nástroje FPP (poplatek na dílec) a odpovědnost za seřizovaní nástrojů.

Gabriela Jedličková

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V tomto vydání jsme zástupcům vysokých škol a firem položili následující otázku:

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V dubnovém vydání jsme zástupcům vysokých škol a firem položili následující otázku:

Ohlédnutí za soutěžemi mladých programátorů

Soutěž v programování CNC obráběcích strojů se koná pravidelně každý rok v rámci MSV v Brně v kategoriích podle řídicích systémů (abecední pořadí) Fanuc, Heidenhain a Siemens. Pořadatelem je Svaz strojírenské technologie pod záštitou MPO České republiky. V roce 2016, ve čtyřech dnech strojírenského veletrhu, vyslalo své reprezentanty na 35 škol – zejména gymnázia, SOŠ, SPŠ a VOŠ.

Související články
Názorové fórum odborníků

V průběhu dalších let může dojít k vyčerpání světových zásob wolframu a kobaltu, tedy klíčových materiálů pro výrobu řezných nástrojů. Možná řešení mohou být zvýšení recyklace obsažených kritických kovů, náhrada některého z obsažených kritických kovů či design zcela nového materiálu bez obsahu těchto kritických kovů.

Jakým směrem se podle vás budou ubírat řešení nedostatku těchto kovů? Nabízí vaše společnost již dnes nějaké možnosti?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu automatizace obslužných procesů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

Tlak na zvyšování produktivity a další faktory související s cenou práce či nedostatkem pracovní síly přiměly mnoho výrobců automatizovat své výrobní procesy. Většina obslužných procesů, jako je upínání, paletizace, kontrola kvality a další úkony (třídění, odvoz, balení), probíhá ve vedlejších časech.


I tyto procesy lze optimalizovat, zefektivnit anebo částečně automatizovat. Jaké produkty, systémy či služby zvyšující efektivitu obslužných výrobních procesů nabízí vaše společnost?

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se mimo jiné věnujeme tématu výroby forem. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

S jakými trendy v oblasti výroby forem se setkáváte? Jaká nová řešení pro tento obor nabízíte a jaké výhody přinášejí?

Názorové fórum odborníků

Postupné zavádění IoT a dalších prvků Průmyslu 4.0 se nevyhýbá ani oboru řezných nástrojů. I ty je potřeba sledovat a analyzovat, například z hlediska opotřebení a zbývající životnosti. Jak vaše společnost reaguje na požadavky zákazníků ohledně monitoringu či správy nástrojů?

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

MSV ve znamení speciálních nástrojů

Na naše otázky tentokrát odpovídá Vavřinec Pečinka, majitel společnosti ANAJ Czech.

Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

O čem je toolmanagement?

Jednoho pošmourného listopadového dne jsem se vydal do Plzně, abych si popovídal s panem Oldříchem Bosmanem, jednatelem a zakladatelem společnosti BTS Technik.

Nechci být daleko od praxe

S Milanem Vondráčkem jsme se jednoho listopadového rána sešli v naší redakci, abychom si spolu popovídali na téma řezných nástrojů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit