Témata
Reklama

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redaci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Petr Heinrich, technický ředitel, Kovosvit MAS Machine Tools

Strategií naší společnosti je produkt, který zajistí dlouhodobou spolehlivost a vysokou přesnost. To je od našich obráběcích strojů obecně očekáváno. Konstrukčně využíváme dlouhodobě odzkoušené technické řešení. Jsme v tomto velmi konzervativní. Snažíme se vše řešit co nejméně komplikovaně. Nová moderní témata o digitalizaci a sběru dat z procesu či ze stroje nemohou nahradit kvalitu konstrukčního návrhu, ale pomohou „pouze“ se připravit na včasný servisní zásah, což je také důležité. Dálková diagnostika je letitým standardem. Velký důraz klademe na kvalitu a systém spolupráce s našimi dodavateli, kteří jsou zejména z Evropy a Japonska. Toto má velký vliv na spolehlivost našich obráběcích strojů.  


Miroslav Chmelka, jednatel, MRM Machinery

Principiálně platí, čím jednoduší konstrukce/řešení stroje, tím méně závad. Detaily nebudeme odkrývat. Zastupujeme několik výrobců, kteří mají nadprůměrně spolehlivé CNC obráběcí stroje. U všech námi prodávaných strojů děláme preventivní servisní prohlídky. Dále uživatelům doporučujeme mít stroje napojené na dálkovou diagnostiku a potom pod naším vedením ve spolupráci s obsluhou strojů lze vyřešit cca 40 % závad rychle a efektivně. Dodací termíny náhradních dílů od evropských výrobců jsou od 24 hodin. Španělský výrobce MTE nám dokonce garantuje dodání servisní dvouosé obráběcí hlavy do jednoho týdne a po chybách operátorů, tzn. po naražení hlavou, jsme si to již několikrát ověřili i v praxi.


Petr Marek, vývojový konstruktér, Strojírna Tyc

Silnou vybavenost opčními funkcemi vyžadují zejména firmy vyrábějící pro oblast automotive a letecký průmysl. Portfolio našich zákazníků je však mnohem širší. Základem strojů TYC je proto robustní mechanická struktura optimalizovaná dle výpočtů a zkušeností, vybavená kvalitními a spolehlivými komponenty renomovaných dodavatelů. Standardně každý stroj automaticky sleduje intervaly běžné údržby a monitoruje stav periferií – teploty ložisek a pohonů, vibrace vřetena, odezvy hydraulického systému, mazacích agregátů a jiné. Data jsou pak zpracována přes vzdálenou diagnostiku nebo mohou být dle přání zákazníka vyhodnocena na ovládacím panelu.


Lukáš Nezdařil, marketingový specialista, TDZ Turn

Moderní konstrukce, tuhost a robustnost hlavních celků stroje spolu s pohotovými a precizními servisními službami umožňuje dlouhodobě udržovat vysokou kvalitu a spolehlivost vertikálních a horizontálních soustruhů TDZ Turn. Naše soustruhy jsou vybaveny kluzným vedením s kalenými vodicími plochami. To je proti lineárnímu vedení méně náchylné na poškození při havárii, a tak nedochází k odstávkám. Mozkem stroje je řídicí systém Siemens s vlastní PLC technologií. Díky té získává svoji logiku, a snižuje se tak riziko havárie a následných prostojů. Navíc disponujeme servisním týmem připraveným jak k servisu, tak k provedení pravidelné preventivní prohlídky stroje.


Ondřej Svoboda, jednatel, Misan

Spolehlivost je jedním z komplexních ukazatelů kvality obráběcího stroje. Promítá se do ní konstrukční provedení, volba a sladění použitých komponent – nejen klíčových (vřeten, vedení, servopohonů atd.), ale i doplňkových (hydraulické a pneumatické prvky, teleskopické kryty atd.), dále preciznost výroby jednotlivých dílců stroje, a konečně i montáž a oživení stroje. Na příkladu Okumy lze demonstrovat japonskou pečlivost a preciznost. Klíčové mechanické i elektrické komponenty si navrhují a vyrábějí sami, předmontáž i finální montáž provádí pouze ve vlastních výrobních závodech v Japonsku. Každý vyrobený stroj je expedován se zkušebním protokolem přesně dokladujícím stav stroje před jeho zabalením s konkrétními dosaženými a naměřenými hodnotami. Rovněž je vytvořeno virtuální dvojče stroje, kdy je pro každé výrobní číslo stroje garantována shoda se skutečným provedením na úrovni jednotlivých šroubků. To jsou předpoklady pro zajištění dlouhodobé spolehlivosti stroje.


Související články
Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Analýza ozubení rychlostí světla

Nároky na ozubení v automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu, ale i v oblasti klasických průmyslových převodovek neustále rostou. Jednou z výzev je kromě snížení ztrát způsobených třením v převodovce také zvyšující se požadavek na nehlučnost. To se týká zvláště hybridních vozů a elektromobilů. Je pochopitelné, že u součástek těchto převodovek stále roste důležitost vlastností povrchu při kluzném a valivém tření. Jednou z hlavních součástí převodovky jsou ozubená kola.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Související články
RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů (2. část)

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Spjato s regiónem, otevřeno pro celý svět

Aktuálním tématem současné doby jsou diskuze o lokálních ekonomikách, jejich vlivu na inovační potenciál, vytváření firemní kultury a rozvoj podnikatelského prostředí. Jejím velkým zastáncem a propagátorem je profesor Milan Zelený. Učíme se od Baťů a jejich metody bychom měli s potřebnou modifikací upravovat pro naši dobu. Nedávno jsem měl možnost navštívit německého výrobce obráběcích strojů, společnost Hermle, která mojí optikou pohledu splňuje znaky lokální výroby s globální působností. Na každém kroku to bylo znát.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Co naznačila největší továrna na světě

Záruka dobrých obchodů, výkladní skříň pro mezinárodní trh, ukázka budoucnosti ve strojírenství – tak hodnotí vystavovatelé veletrh EMO Hannover 2017. Pod heslem Connecting systems for intelligent production představilo své novinky více než 2 200 vystavovatelů z 43 zemí. Tematické těžiště spočívalo v digitalizaci a propojení výrobních procesů. V centru pozornosti byly především výrobní postupy, stroje a zařízení pro zpracování a opracování kovů.

Výměna hydraulických olejů v praxi

Výměny hydraulických olejů představují odjakživa součást údržby hydraulických strojů. Ve většině případů je výměna spojena s předpisem nebo doporučením výrobce (dodavatele) stroje. Avšak pomáhají tyto výměny stroji? Udržují ho v bezporuchovém režimu?

Atraktivní projekty - Vojenská základna plná tajemství

V rámci pěstování vztahů s veřejností – public relations – se v Americe nejen soukromé firmy, ale i vládní organizace snaží vycházet zájemcům vstříc a pořádají různé dny otevřených dveří. Tak jsem měl možnost prohlédnout si například Pentagon, ale i vojenskou základnu v Novém Mexiku, kde se testovaly atomové bomby.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit