Témata
Reklama

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redaci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Petr Heinrich, technický ředitel, Kovosvit MAS Machine Tools

Strategií naší společnosti je produkt, který zajistí dlouhodobou spolehlivost a vysokou přesnost. To je od našich obráběcích strojů obecně očekáváno. Konstrukčně využíváme dlouhodobě odzkoušené technické řešení. Jsme v tomto velmi konzervativní. Snažíme se vše řešit co nejméně komplikovaně. Nová moderní témata o digitalizaci a sběru dat z procesu či ze stroje nemohou nahradit kvalitu konstrukčního návrhu, ale pomohou „pouze“ se připravit na včasný servisní zásah, což je také důležité. Dálková diagnostika je letitým standardem. Velký důraz klademe na kvalitu a systém spolupráce s našimi dodavateli, kteří jsou zejména z Evropy a Japonska. Toto má velký vliv na spolehlivost našich obráběcích strojů.  


Miroslav Chmelka, jednatel, MRM Machinery

Principiálně platí, čím jednoduší konstrukce/řešení stroje, tím méně závad. Detaily nebudeme odkrývat. Zastupujeme několik výrobců, kteří mají nadprůměrně spolehlivé CNC obráběcí stroje. U všech námi prodávaných strojů děláme preventivní servisní prohlídky. Dále uživatelům doporučujeme mít stroje napojené na dálkovou diagnostiku a potom pod naším vedením ve spolupráci s obsluhou strojů lze vyřešit cca 40 % závad rychle a efektivně. Dodací termíny náhradních dílů od evropských výrobců jsou od 24 hodin. Španělský výrobce MTE nám dokonce garantuje dodání servisní dvouosé obráběcí hlavy do jednoho týdne a po chybách operátorů, tzn. po naražení hlavou, jsme si to již několikrát ověřili i v praxi.


Petr Marek, vývojový konstruktér, Strojírna Tyc

Silnou vybavenost opčními funkcemi vyžadují zejména firmy vyrábějící pro oblast automotive a letecký průmysl. Portfolio našich zákazníků je však mnohem širší. Základem strojů TYC je proto robustní mechanická struktura optimalizovaná dle výpočtů a zkušeností, vybavená kvalitními a spolehlivými komponenty renomovaných dodavatelů. Standardně každý stroj automaticky sleduje intervaly běžné údržby a monitoruje stav periferií – teploty ložisek a pohonů, vibrace vřetena, odezvy hydraulického systému, mazacích agregátů a jiné. Data jsou pak zpracována přes vzdálenou diagnostiku nebo mohou být dle přání zákazníka vyhodnocena na ovládacím panelu.


Lukáš Nezdařil, marketingový specialista, TDZ Turn

Moderní konstrukce, tuhost a robustnost hlavních celků stroje spolu s pohotovými a precizními servisními službami umožňuje dlouhodobě udržovat vysokou kvalitu a spolehlivost vertikálních a horizontálních soustruhů TDZ Turn. Naše soustruhy jsou vybaveny kluzným vedením s kalenými vodicími plochami. To je proti lineárnímu vedení méně náchylné na poškození při havárii, a tak nedochází k odstávkám. Mozkem stroje je řídicí systém Siemens s vlastní PLC technologií. Díky té získává svoji logiku, a snižuje se tak riziko havárie a následných prostojů. Navíc disponujeme servisním týmem připraveným jak k servisu, tak k provedení pravidelné preventivní prohlídky stroje.


Ondřej Svoboda, jednatel, Misan

Spolehlivost je jedním z komplexních ukazatelů kvality obráběcího stroje. Promítá se do ní konstrukční provedení, volba a sladění použitých komponent – nejen klíčových (vřeten, vedení, servopohonů atd.), ale i doplňkových (hydraulické a pneumatické prvky, teleskopické kryty atd.), dále preciznost výroby jednotlivých dílců stroje, a konečně i montáž a oživení stroje. Na příkladu Okumy lze demonstrovat japonskou pečlivost a preciznost. Klíčové mechanické i elektrické komponenty si navrhují a vyrábějí sami, předmontáž i finální montáž provádí pouze ve vlastních výrobních závodech v Japonsku. Každý vyrobený stroj je expedován se zkušebním protokolem přesně dokladujícím stav stroje před jeho zabalením s konkrétními dosaženými a naměřenými hodnotami. Rovněž je vytvořeno virtuální dvojče stroje, kdy je pro každé výrobní číslo stroje garantována shoda se skutečným provedením na úrovni jednotlivých šroubků. To jsou předpoklady pro zajištění dlouhodobé spolehlivosti stroje.


Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Digitalizace: právě tady a právě teď

Siemens. Jméno, které ať zazní kdekoli na světě, každý ví, že si je má spojit se špičkovými technologiemi – pro soukromé osoby i pro firmy. Abychom se dozvěděli více právě o těch, jež jsou určeny pro výrobní firmy, vypravili jsme se do českého sídla společnosti Siemens v pražských Stodůlkách za Tomášem Dubou, ředitelem obchodního úseku Motion Control.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit