Témata
Reklama

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se mimo jiné věnujeme tématu prediktivní údržba. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
S digitalizací a možnostmi prediktivní údržby přibývají ve výrobních zařízení tzv. chytré součásti. Jak se v této souvislosti mění či přizpůsobují komponenty pro stavbu strojů?

Tento článek je součástí seriálu:
Názorové fórum odborníků
Díly
Gabriela Jedličková

V redakci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Karel Svítil, generální manažer, Busch Vakuum

Monitorování kondice výrobních zařízení vyžaduje použití odpovídající senzoriky, následné vyhodnocení údajů a přenos dat do velína zákazníka anebo k dodavateli zařízení. Vyhodnocení hodnot snímačů tlaku, teploty, vibrací či hladiny umožňuje na dálku velmi přesně určit stav provozovaných vývěv a predikovat potřebu údržby a případně nutnost generální opravy. Snímání a vyhodnocování klíčových parametrů není z pohledu firmy Busch žádnou novinkou, je to běžná výbava vývěv a jejich řídicích systémů už několik desetiletí. Novým prvkem jsou technologie pro bezdrátový přenos dat, které nám umožňují převzít dohled nad vakuovou technikou zákazníka. Výsledkem jsou značné úspory plynoucí zejména z efektivní údržby a z minimalizace poruch a odstávek.

Reklama
Reklama
Reklama


Luděk Barták, manažer marketingu, Panasonic Electric Works Europe

Začíná být běžné, že součástí stroje či výrobní linky jsou inteligentní elektroměry a to je dobře. Lze pak sledovat chování jednotlivých lokálních částí výroby nezávisle. Vhodným příkladem je kontinuální sledování kompresorů. Změna množství vyrobeného stlačeného vzduchu ke spotřebované elektrické energii je vhodným indikátorem k naplánování údržby. Senzory připojené přes IO-LINK dokážou samostatně detekovat nečistoty na optice a upozornit na riziko nepřesného měření. Podobně se chovají i servomotory, operátorské panely a další automatizační technika. Vzájemná dobrá komunikace komponent urychluje stavbu stroje, zvyšuje jeho efektivitu a celkově tak přináší levnější provoz po celou životnost stroje. Panasonic Industry v souladu s touto myšlenkou podporuje komunikaci všech svých výrobkových řad.

Zdeněk Haumer, vedoucí technického odděleni, Festo

Miniaturizace elektroniky vede k integraci až do nejnižších úrovní automatizace. Mnoho komponentů se dokáže přizpůsobit dané situaci či požadavkům. Např. optická čidla, dříve jen hardware, se dnes nenápadně a samočinně nastaví díky softwaru. Nová generace čidel na válce najde spínací bod bez zásahu seřizovače. Komunikace po IO-Link přepisuje kompletní nastavení složitějších čidel. Digitalizace proniká i do akčních členů – ventily ve Festo Motion Terminal mění svoje chování podle softwaru a parametrů, které posílá PLC a pohybují pneumatickými válci jinak, než jsme zvyklí. Výrazně se zlepšuje přizpůsobivost, dokonalejší je také diagnostika, sběr dat, a s tím související efektivní údržba, vyšší produktivita a disponibilita strojů a zařízení.

Marek Janků, ředitel, Koyo Bearings Česká republika

Již v rámci definice nového stroje, který uvažujeme pro aplikaci prediktivní údržby, musejí být kritické komponenty navrženy tak, aby byly schopny poskytovat průběžné informace o jeho stavu (počet cyklů, průběžné teploty apod.). V ideálním případě by řídicí systém stroje měl mít schopnost poskytnout tyto informace ze stroje i zpětně, případně tyto informace nejen poskytnout, ale také analyzovat a na základě této analýzy i poskytovat různé výstrahy a doporučení pro prediktivní údržbu. V naší společnosti máme nastavený strategický proces tepelného zpracování, který je plánován dlouhodobě a vyžaduje prediktivní a preventivní přístup. Na ventilátorech kalicí linky jsou instalovány vibrosnímače, které detekují vibrace ložiska a tato data online přenášejí na oddělení údržby přímo ze stroje. Data jsou denně vyhodnocována a my jsme tak schopni se včas připravit na výměnu komponent, což zamezí zastávce nebo poruše důležitých strojů a zařízení.

Gabriela Jedličková

Reklama
Vydání #11&12
Kód článku: 201107
Datum: 09. 12. 2020
Rubrika: Redakce / Názory
Související články
Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Modulární lisovací systémy

Od univerzálních standardních lisů až po jednoúčelové speciální lisy - firma TOX Pressotechnik je díky svému modulárnímu systému lisů a pohonů schopna realizovat speciální a úsporná řešení v krátkém čase. Lisy ecoLine je možné sestavit v online konfigurátoru.

Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Facelift pro staré stroje

Opravy a modernizace starých strojů s využitím současných technologií tak, aby jejich užitná hodnota byla posléze srovnatelná s novým strojem. To je náplň práce 35členného týmu společnosti Fermat Pressl, která sídlí v romanticky industriální budově v Rokycanech. Jejich práce by se dala přirovnat k plastické chirurgii u lidí, výsledek je však rozhodně trvanlivější i užitečnější. Na podrobnosti jsme se zeptali Ing. Vojtěcha Vlka, jednatele společnosti.

Monitoring stavu ložisek zlepšuje proces broušení

Sledování stavu ložisek není jen způsob, jak včas zjistit potřebu jejich výměny, ale také způsob, jak si udělat obrázek o stavu celého stroje nebo zařízení. Pro ilustraci výhod služby CMS (Condition Monitoring Service) od firmy NSK budou uvedeny dva příklady jejího využití pro brousicí stroje.

Optimalizace péče o ložiska zabraňuje odstávkám výroby

Ložiska jsou vysoce namáhanými součástmi pohonů, které v průběhu času podléhají opotřebení. S ohledem na to je zvláště důležité zahrnout je do plánů údržby, protože tato strategie pomáhá prodloužit životnost strojů nebo zařízení.

Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

On-line diagnostika strojů zabraňuje neplánovaným odstávkám

Tomáš Kozelský je manažerem Centra servisu a vibrodiagnostiky SKF CZ, které se nachází v Ostravě. Společně jsme si povídali o poskytovaných servisních službách, jejichž důležitou součástí je on-line monitorování a diagnostika strojů.

Vývoj průmyslové tomografie

Tomografie jako zobrazovací metoda vznikla brzy po zavedení rentgenografie do praxe, a to jak (převážně) lékařské, tak průmyslové. Smyslem vytvoření tomografického záznamu – tomogramu – bylo zachytit řez zobrazovaného objektu, nejčastěji ukrytého ve hmotě, která jej obklopuje tak, aby na tomto řezu byl zřetelný obrys jeho tvaru. Řada takovýchto řezů pak umožnila učinit si představu o skutečném tvaru a umístění objektu.

Digitalizace ve vlastní výrobě i u zákazníků

Termín digitalizace v současné době vzbuzuje zájem jak na straně výrobců, tak se pravidelně objevuje také v médiích. Firma SKF klade důraz na včasné kroky směrem k digitalizaci nejen v rámci řešení orientovaných na zákazníka, ale také ve vlastní výrobě.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Letecký servis z Mošnova cílí na nové zákazníky

Letos na podzim získala česká opravna letadel v Mošnově licenci na servis tzv. wide-body (širokotrupých) letadel Airbus A330. Udělením této licence se jí otevírají dveře k novým zákazníkům především na Blízkém a Středním východě. Až do této doby prováděla Job Air Technic údržbu narrow-body (úzkotrupých) letadel Boeing 737 a Airbus A320. Díky své výhodné poloze uprostřed Evropy má zakázky zajištěné. Přesto ji na cestě v dalšímu rozvoji brzdí některé překážky.

Pět nejčastějších příčin selhání ložisek v elektromotorech

Valivá ložiska patří k nejdůležitějším součástem většiny strojů. Z tohoto důvodu jsou na jejich parametry (únosnost, přesnost chodu, hlučnost, tření, třecí teplo, trvanlivost a spolehlivost) kladeny vysoké nároky. Valivá ložiska se tedy zcela přirozeně stala velmi důležitou součástí strojů a postupem času také předmětem rozsáhlých výzkumů a neustálého zdokonalování.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit