Témata
Reklama

Monitoring stavu ložisek zlepšuje proces broušení

Sledování stavu ložisek není jen způsob, jak včas zjistit potřebu jejich výměny, ale také způsob, jak si udělat obrázek o stavu celého stroje nebo zařízení. Pro ilustraci výhod služby CMS (Condition Monitoring Service) od firmy NSK budou uvedeny dva příklady jejího využití pro brousicí stroje.

Služba CMS, která je součástí programu AIP+ (Added Value Programme) od firmy NSK, umožňuje zjistit stav strojních součástí, jako jsou např. ložiska, za provozu stroje. Měřicí systém speciálně vyvinutý pro tento účel zaznamenává vibrace, teplotu a otáčky strojních součástí a následně je analyzuje pokročilým softwarem. Software vytváří podkladová data využívaná pro vyhodnocení očekávané zbytkové životnosti ložisek a indikuje například nedostatečné mazání, poškození oběžné dráhy ložiska otlakem nebo chyby v ustavení ložiska. Data poskytují hlubší pohled na stav celého zařízení nebo procesu.

Reklama
Reklama
Reklama
Během operace broušení musí mít pohony vřetena a pracovní hlavice orovnávače hladký a přesný chod. (Foto: sorapolujjin/Fotolia)

Zjištění příčin odchylek tvaru vzniklých při broušení

Data z provozu mohou být použita také pro určení (alespoň přibližné) příčin odchylek tvaru vzniklých při broušení. Společnost NSK používá tuto metodu ve svém vlastním závodě v Británii. V tomto případě začal stroj, který brousí oběžné dráhy ložisek, vyrábět obrobky s nevyhovujícími odchylkami tvaru. Po několika pokusech o opravu a neúspěšném hledání možných závad vzniklo podezření, že příčinou musí být poškození ložiska. Při hledání definitivního řešení se společnost NSK rozhodla analyzovat stav stroje prostřednictvím CMS.

Jestliže se při broušení vyskytnou odchylky, služba CMS od NSK pomáhá identifikovat možné příčiny.

Odborníci nastudovali data o pohonu a po zvážení všech důležitých faktorů – jako jsou technické podrobnosti o motoru a ložiscích – vykonali měření před výměnou ložisek a po ní. Analýza ukázala, že příčinou chyb není brousicí vřeteno ani pracovní hlavice orovnávače. To ušetřilo pracovníkům obsluhy mnoho hodin práce spojených s demontáží vřetena. Místo toho tým velmi rychle odhalil skutečnou příčinu problému, po jejímž odstranění se už neobjevily žádné další vady tvaru oběžné dráhy ani kvality povrchu.

Celkem byly ušetřeny tři pracovní dny, které by byly nutné k demontáži vřetena a hledání potenciálních chyb ložisek, nehledě na ztrátu výroby spojenou s odstávkou v každé postižené výrobní lince. Výsledkem je zkrácení doby údržby a odstávek, přičemž úspory byly vyčísleny na 13 080 eur.

Řada vysokorychlostních kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem ACBB Robust od NSK

Rychlé ověření stavu ložisek vřetena brusky

Ve druhém případě zjistili uživatelé bezhroté brusky chyby tvaru vznikající při broušení. Technici údržby se domnívali, že příčinou je poškození některých ložisek sestavy vřetena. Protože v brousicím vřetenu je množství různých typů ložisek v osmi různých velikostech, použila firma NSK službu CMS, aby pomohla týmu údržby určit, která ložiska jsou vadná, a najít trvalé řešení problému. Po měření klíčových veličin souvisejících s údržbou, které bylo realizováno za chodu stroje, ukázala analýza získaných dat, že ve skutečnosti ložiska vřetena nebyla příčinou chyby. V důsledku toho se technici údržby mohli rychle soustředit na jiné oblasti a uživatel ušetřil dva pracovní dny, které by jinak musel věnovat demontáži vřetena, a vyhnul se ztrátám spojeným s odstávkou. Celkové úspory byly vyčísleny na 33 600 eur.

NSK Polska

nawrocka-a@nsk.com

www.nskeurope.cz

Reklama
Vydání #11
Kód článku: 181103
Datum: 14. 11. 2018
Rubrika: Trendy / Ložiska
Autor:
Firmy
Související články
Optimalizace péče o ložiska zabraňuje odstávkám výroby

Ložiska jsou vysoce namáhanými součástmi pohonů, které v průběhu času podléhají opotřebení. S ohledem na to je zvláště důležité zahrnout je do plánů údržby, protože tato strategie pomáhá prodloužit životnost strojů nebo zařízení.

Repase ložisek jako součást cirkulární ekonomiky

Během několika posledních let se o konceptu tzv. cirkulární ekonomiky hodně mluví. Je naprostým opakem ekonomiky lineární, ve které se získané zdroje použijí do produktů a nakonec vyřadí. Cílem cyklické alternativy je ekonomická produkce méně závislá na využívání zdrojů. Zaměřuje se na menší spotřebu materiálu, větší využití výrobků a lepší recyklaci materiálů.

Pět nejčastějších příčin selhání ložisek v elektromotorech

Valivá ložiska patří k nejdůležitějším součástem většiny strojů. Z tohoto důvodu jsou na jejich parametry (únosnost, přesnost chodu, hlučnost, tření, třecí teplo, trvanlivost a spolehlivost) kladeny vysoké nároky. Valivá ložiska se tedy zcela přirozeně stala velmi důležitou součástí strojů a postupem času také předmětem rozsáhlých výzkumů a neustálého zdokonalování.

Související články
Technická podpora očima aplikačního inženýra

V minulém vydání nám Ing. Jan Klement, technický ředitel společnosti SKF CZ, představil profesi aplikačního inženýra. Druhá část třídílného seriálu přináší další pohled (nejen) na aplikační inženýrství.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

Vlastnosti moderních plastických maziv

Průmyslová odvětví neustále vyhledávají plastická maziva, jež nabízejí nejkvalitnější technické parametry mazání – lepší mechanickou stabilitu, zvýšenou odolnost vůči smyku a vodě, účinnější ochranu proti korozi a stálý výkon jak při vysokých, tak nízkých teplotách.

Prediktivní údržba 4.0

Smyslem prediktivní údržby je předpovědět stav výrobních zařízení a odhalit potenciální poruchu. Prediktivní údržba rozšiřuje běžné monitorování stavu o pohled do budoucnosti strojů a nabízí tak možnosti, jak zvýšit efektivitu a snížit celkové provozní náklady. Digitalizace přináší nové možnosti řešení servisní údržby.

Výpočet zbývající doby běhu valivých ložisek

Na veletrhu Hannover Messe 2016 představila společnost Schaeffler novou digitální službu – výpočet nominální zbývající doby běhu valivých ložisek v provozu na základě reálného souboru zatížení.

Syntetická maziva šetří energii i přírodní zdroje

Ochrana životního prostředí stejně jako co nejvyšší energetická účinnost jsou již delší čas velmi důležitými pojmy v rámci řízení a údržby každého podniku. Výrobci hledají různé způsoby pro snížení spotřeby surovin a energie, aby zlepšili bilanci oxidu uhličitého. A díky neustálému zvyšování nákladů na energie se tedy pro mnoho firem stávají možnosti jejich úspor stále atraktivnější.

Může strojírenství podporovat udržitelný rozvoj?

Stále více zodpovědných společností se snaží chovat tak, aby dosáhly nejen silného finančního výkonu, ale také aby podpořily udržitelný rozvoj v globálním měřítku. Společnost SKF, výrobce a dodavatel strojírenských technologií a služeb, má vlastní strategii pro aktivní snižování dopadů na životní prostředí.

Servis průmyslových ventilátorů

Spolehlivý chod průmyslových ventilátorů má zásadní význam pro funkci mnoha technologických zařízení. Studie ukazují, že až 22 % energie spotřebované průmyslovými elektromotory připadá na ventilátory, a proto má jejich efektivní provoz také významný finanční přínos. Co však především ovlivňuje účinnost průmyslových ventilátorů a jak mohou konstruktéři optimalizovat jejich výkonnost?

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit