Témata
Reklama

Smyslem prediktivní údržby je předpovědět stav výrobních zařízení a odhalit potenciální poruchu. Prediktivní údržba rozšiřuje běžné monitorování stavu o pohled do budoucnosti strojů a nabízí tak možnosti, jak zvýšit efektivitu a snížit celkové provozní náklady. Digitalizace přináší nové možnosti řešení servisní údržby.

Hnací ústrojí 4.0

Na veletrhu Hannover Messe 2016 prezentovala společnost Schaeffler pomocí ukázky „Hnací ústrojí 4.0“ technologii určenou speciálně pro průmyslové pohony. Tato ukázka slouží k předvádění dvou nově vyvinutých mikroslužeb zaměřených na optimální vytížení strojů, prodloužené doby běhu strojů, předvídavou údržbu na základě získaných dat a minimalizaci celkových provozních nákladů. „Hnací ústrojí 4.0“ prezentuje síťové propojení stávající techniky s novými digitálními službami, což je důležitý krok směrem k digitalizované výrobě a monitorování strojů budoucnosti. Ve středu pozornosti jsou přitom dvě nové digitální služby: výpočet zbývající doby běhu valivých ložisek a také jejich automatická diagnostika. Vůbec poprvé je tak možné stanovit intervaly údržby v závislosti na zatížení. Použití této koncepce není omezeno výrobními zařízeními, ale je zajímavé pro všechny oblasti nasazení, ve kterých se vyskytují vysoká a měnící se zatížení. Výhody, které plynou z pohonných ústrojí zajišťujících vlastní monitorování, tak lze využívat i v případě větrných elektráren a kolejových vozidel.

Reklama
Reklama

Výpočet zbývající doby běhu valivých ložisek

Jednou z nových digitálních služeb je výpočet nominální zbývající doby běhu valivých ložisek v provozu na základě reálného souboru zatížení. Provozovatelům strojů nabízí řešení předvídatelné údržby strojů zasahující do budoucnosti, aniž by se předem musela objevit nějaká zjištěná anomálie na pohonech.

Na veletrhu v Hannoveru prezentovala společnost Schaeffler na ukázce technologie „Hnací ústrojí 4.0“ dostupná řešení digitalizované výroby a monitorování strojů. Ve středu pozornosti jsou přitom dvě nové digitální služby, a to výpočet zbývající doby běhu valivých ložisek a také jejich automatická diagnostika.

Systém pro výpočet zbývající provozní doby valivých ložisek použitý v rámci ukázky „Hnací ústrojí 4.0“ na tomto veletrhu zahrnul inovativní modul k měření točivého momentu FAG Xeleris, data z řízení stroje a model pro výpočet lokálních zatížení ložiska ve výpočetním a simulačním programu Bearinx. Propojení dat získávaných souběžně použitým modulem FAG Xeleris se softwarovým nástrojem Bearinx probíhá prostřednictvím cloudu společnosti Schaeffler, ve kterém je implementováno jak zpracování dat, tzn. jejich klasifikace a odvození souboru zatížení, tak i vlastní výpočet valivých ložisek.
Odečtením aktuální provozní doby od jmenovité životnosti ložiska, vypočítávané vždy znovu ve třech volně definovatelných časových intervalech, se zjistí nominální zbývající doba běhu každého ložiska ve stroji či v zařízení. Zákazníkovi se pak na koncovém zařízení, které umožňuje připojení k internetu, zobrazí výsledek v podobě zbývajících dob běhu všech ložisek ve stroji. Jakmile zbývá už jen určitý počet provozních hodinči kalendářních týdnů do okamžiku, kdy nějaké ložisko dosáhne na základě zjištěného souboru zatížení své jmenovité životnosti, vygeneruje se e-mailová zpráva s příslušným upozorněním.

Automatická diagnostika valivých ložisek

Nejspolehlivějším způsobem monitorování valivých ložisek a zjišťování počínajících poškození ložisek a jiných součástí strojů je nasazení systémů sledování vibrací. Odborníci společnosti Schaeffler nalezli na monitorování stavu zařízení možnost, jak lze inteligentně, automaticky a s vysokou vypovídací schopností vyhodnocovat i velmi rozsáhlé soubory dat ze systému analýzy vibrací. Odpadá tak potřeba náročného ručního zpracování a interpretace ze strany odborníků na monitorování stavu. Zákazníci jsou také seznámeni s příslušnými výsledky formou doporučení ohledně optimálního zacházení.

Získávání dat pro automatickou diagnostiku valivých ložisek zajišťuje nová generace systému na monitorování stavu FAG SmartCheck. Tento systém disponuje rozhraním pro přenos naměřených dat do cloudu společnosti Schaeffler. Speciálně u této služby se tedy už data o vibracích nezpracovávají v samotném systému SmartCheck, ale automaticky v tomto cloudu. K dispozici je vyšší výpočetní výkon i více možností analýzy ve spojení s dalšími údaji o strojích a snímanými daty. To zákazníkovi nabízí vyšší diagnostickou jistotu.

Zákazník využívá svá koncová zařízení jen jako klienty, takže má prostřednictvím on-line připojení ke cloudu vždy k dispozici nejnovější výpočetní a analytické algoritmy společnosti Schaeffler. Kromě toho odpadají instalace a aktualizace softwaru pro cloudové řešení. Software automatické diagnostiky valivých ložisek sám rozpozná změny ve vzorci vibrací zaznamenané libovolným počtem přístrojů SmartCheck. Díky tomu lze zajistit včasné varování i v případě rozsáhlých zařízení. Mikroslužba – automatizovaná diagnostika valivých ložisek – rozpoznává poškození vnitřních či vnějších kroužků nebo valivých těles, ale i nevyváženost, a prostřednictvím textových hlášení upozorňuje na zjištěné chyby a defektní součástky. K servisním zásahům tak lze přistoupit i bez zapojení odborníků z oblasti monitorování stavu zařízení.

Získávání dat pro automatickou diagnostiku valivých ložisek zajišťuje nová generace systému na monitorování stavu FAG SmartCheck. Tento systém disponuje rozhraním pro přenos naměřených dat do cloudu společnosti Schaeffler. K dispozici je tak vyšší výpočetní výkon i více možností analýzy ve spojení s dalšími údaji o strojích a snímanými daty.

Systém pro monitorování agregátů

Systém včasného varování FAG SmartQB sestává ze snímací jednotky FAG SmartQB (varianty známého systému FAG SmartCheck), kubického těla přístroje s dotykovým panelem a kabelem zajišťujícím napájení a přenos dat. Tento systém byl vyvinut speciálně ke zjišťování abnormalit u elektromotorů, čerpadel, ventilátorů i jejich valivých ložisek a výrobní závod jej dodává již zcela nakonfigurovaný. Skutečnou novinku v oblasti monitorování stavu představují textová hlášení na 7" displeji, která se automaticky generují na základě dat týkajících se vibrací. Systém monitorování stavu dokáže rozpoznat celkem pět příčin závad, které se následně zobrazí na displeji: poškození ložiska, nevyváženost, tření/kavitace (u odstředivých čerpadel), zvýšení teploty a také obecné změny vzorců vibrací, které nelze jednoznačně připsat na vrub některé z výše uvedených příčin a vyžadují další analytické kroky. Vzhledem k tomu, že systém FAG SmartQB automaticky klasifikuje zjištěné chyby, už nemusí personál provádějící údržbu disponovat technickými znalostmi ohledně vibrací. Díky tomuto přiřazování chyb je možné ihned přistoupit k údržbě, případně k objednání náhradních dílů.

Díky systému FAG SmartQB mají průmyslové podniky poprvé okamžitě provozuschopné řešení pro monitorování elektromotorů, čerpadel a ventilátorů, k jehož zprovoznění nejsou zapotřebí žádné specifické znalosti z oblasti analýzy vibrací a které umožňuje velmi snadnou instalaci.

Díky systému FAG SmartQB mají průmyslové podniky poprvé okamžitě provozuschopné řešení pro monitorování elektromotorů, čerpadel a ventilátorů, k jehož zprovoznění nejsou zapotřebí žádné specifické znalosti z oblasti analýzy vibrací a které umožňuje velmi snadnou instalaci. Jeho nasazení je vhodné především při výrobě cementu, papíru a oceli, ve vodním hospodářství, jakož i ve strojírenství a při výstavbě investičních celků. V těchto odvětvích probíhá v současné době ověřování systému v rámci různých zákaznických projektů.

Zbyněk Koukolík

zbynek.koukolik@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Mazání plastickým mazivem a trvalá udržitelnost

Znalosti v oblasti mazání plastickým mazivem mají zásadní význam pro každého výrobce ložisek. SKF využívá poznatky získané z této oblasti při vývoji nových výrobků a služeb, které přispívají k trvalé udržitelnosti, efektivnímu využívání energie a prodloužení trvanlivosti ložisek.

Boroskopická kontrola plynových motorů

Tým ExxonMobil’ Field Engineering Support je zaměřen na zajištění zvýšení produktivity a efektivity provozu plynových motorů. Boroskopická prohlídka umožňuje vnitřní kontrolu motorů bez nutnosti jejich demontáže a tím zkrácení doby jejich odstávky. Může tak být užitečným nástrojem pro odstraňování závad, výměnu olejů, prodloužení intervalů oprav a prokázání schopností zařízení.

Související články
Na míru českému strojírenství a průmyslu

V dnešním globálním průmyslu je důležité být fyzicky nablízku zákazníkům a usnadnit tak přístup k řešením a službám, které jim pomohou zlepšit provoz a výkonnost jejich strojního vybavení a zařízení bez ohledu na to, ve které části světa se nacházejí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

Vlastnosti moderních plastických maziv

Průmyslová odvětví neustále vyhledávají plastická maziva, jež nabízejí nejkvalitnější technické parametry mazání – lepší mechanickou stabilitu, zvýšenou odolnost vůči smyku a vodě, účinnější ochranu proti korozi a stálý výkon jak při vysokých, tak nízkých teplotách.

Syntetická maziva šetří energii i přírodní zdroje

Ochrana životního prostředí stejně jako co nejvyšší energetická účinnost jsou již delší čas velmi důležitými pojmy v rámci řízení a údržby každého podniku. Výrobci hledají různé způsoby pro snížení spotřeby surovin a energie, aby zlepšili bilanci oxidu uhličitého. A díky neustálému zvyšování nákladů na energie se tedy pro mnoho firem stávají možnosti jejich úspor stále atraktivnější.

Olej, sprej, nebo pěna?

Klübersynth NH1 4-68 je sprej na pomezí oleje a pěny. Spojuje v sobě vynikající mazací vlastnosti syntetického oleje s výbornými adhezními vlastnostmi pěny. Sprej je určen pro mazání vřeten, otevřených převodů, závěsů, kluzných vedení a řetězů (délky 3 až 5 metrů), ale hodí se pro celé spektrum aplikací, kde nabídne kombinaci nejlepších vlastností oleje a pěny. Produkt je registrovaný u NSF pro kategorii H1, je tedy možné jeho použití i v potravinářském průmyslu.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Veletrh obrábění v novém pojetí

Máme za sebou (doufejme) vynucené období veletržního půstu. Mezi průkopníky, kteří se v oblasti strojírenství rozhodli nepříjemnou realitu téměř roku a půl změnit, patří společnost Ceratizit, která se svými partnery uspořádala v technickém centru třídenní akci nazvanou Veletrh obrábění. Pojďme se podívat, jak to zde vypadalo.

RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů (2. část)

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Digitalizace ve vlastní výrobě i u zákazníků

Termín digitalizace v současné době vzbuzuje zájem jak na straně výrobců, tak se pravidelně objevuje také v médiích. Firma SKF klade důraz na včasné kroky směrem k digitalizaci nejen v rámci řešení orientovaných na zákazníka, ale také ve vlastní výrobě.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit