Témata
Reklama

Digitalizace ve vlastní výrobě i u zákazníků

Termín digitalizace v současné době vzbuzuje zájem jak na straně výrobců, tak se pravidelně objevuje také v médiích. Firma SKF klade důraz na včasné kroky směrem k digitalizaci nejen v rámci řešení orientovaných na zákazníka, ale také ve vlastní výrobě.

Při vstupu do budovy byste ani netipovali, že se nacházíte ve výrobní továrně. Není slyšet žádný velký hluk, neprocházejí kolem vás desítky zaměstnanců. Člověk snadno nabyde dojmu, že se vydal na výlet do budoucnosti. Vše je světlé a zářivé, ABB roboty monotónně manipulují s výtahy a sestavami. Občas kolem vás projede samořídicí vysokozdvižný vozík, který zastaví a zdvořile zapípá, když mu budete stát v cestě. Tak vypadá továrna D společnosti SKF v Gothenburgu. Z kabiny roboty pozorují dva pracovníci, kteří však do procesu vstupují, pouze pokud dojde k nějaké neobvyklosti, například když robot přestane pracovat a naruší tím celý, do nejmenšího detailu naplánovaný proces. To se však stává jen zřídka – práce zde funguje jako na drátkách. Ani další továrny nezůstávají pozadu a vyrážejí do světa pokročilejších digitálních technologií a robotů.

Reklama
Reklama
Reklama
Pochůzkový monitoring s přístrojem QuickCollect

České kroky směrem k digitalizaci ve výrobě SKF

V České republice digitalizace probíhá na úrovni prediktivní údržby na základě monitorování stavu strojů. V chodovském závodě vyrábějícím centrální mazací systémy jsou klasické mechanické poloautomatické a automatické stroje nahrazovány nejmodernějšími japonskými CNC obráběcími stroji a roboty. Aby jejich životnost byla prodloužena na maximum, je nutné monitorovat jejich stav, díky čemuž lze závady objevit ještě předtím, než se plně projeví ve funkčnosti stroje. K tomu údržbářům pomáhají dva přístroje – QuickCollect a IMx-8. První je pro pochůzkový monitoring, pro dlouhodobý horizont je důležitější přístroj IMx-8, který je trvale připojen ke strojům a data odesílá do centra vzdálené diagnostiky v Ostravě. Odtud management v Chodově pravidelně dostává diagnostické reporty. Díky včasnému objevení zárodků závad je možné operativně připravit opravu tak, aby nenarušila naplánovanou výrobu.

Nové technologie v procesu výroby jsou výhodné i z pohledu lidských zdrojů. Zaměstnanci si zároveň postupně zvykají na práci s digitálními technologiemi, což je pro ně novou motivací v rámci zaběhlého pracovního cyklu. Edukace zaměstnanců je v rámci Průmyslu 4.0 zásadní, jelikož ujišťuje pracovníky, že mají své místo i v digitalizovaném světě a jsou schopni se novým požadavkům přizpůsobit.

Plně automatizovaná výroba v závodě společnosti SKF

Trendem je platba za výkon

S procesem digitalizace pomáhá SKF také svým zákazníkům, o čemž svědčí nový obchodní model, který se zaměřuje na zajištění výkonnosti rotačních strojů (Rotation Equipment Performance). Například program Rotation for Life obsahuje balíček služeb, který je poskytován za sjednaný pevný nebo flexibilní měsíční poplatek a zaměřuje se na smluvně stanovené výkonnostní cíle, přičemž jeho součástí je dodávka ložisek a jiných komponentů. Možností je také posouzení strategie řízení náhradních dílů, posouzení vybraných klíčových rotačních strojů z hlediska spolehlivosti inženýrství nebo jiných služeb asset managementu.

SKF pomohlo spalovně zamezit neplánovaným odstávkám

Prostřednictvím programů lze vyřešit například přílišné množství neplánovaných odstávek. Právě tuto potíž pomohlo SKF odstranit spalovně, pro kterou se ztráta za jeden den odstávky mohla vyšplhat až na 100 000 eur. Když se odstávky nasčítaly, ztrácela spalovna přibližně 1 000 výrobních hodin ročně. Základem řešení se stal program Proaktivní spolehlivostní údržby SKF (Proactive Reliability Maintenance – PRM), který zajistil výrazné vylepšení provozní stability rotačních zařízení. V rámci smlouvy o proaktivní spolehlivostní údržbě PRM pomáhá SKF závodu navyšovat provozní efektivitu pomocí měření, servisních aktivit a analýz ložisek a maziv. Z pěti neplánovaných odstávek ročně tak zůstaly pouze dvě, a to plánované.

SKF CZ

michaela.fikejzova@skf.com

www.skf.com/cz

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 181012
Datum: 25. 09. 2018
Rubrika: Výroba / Průmysl 4.0
Autor:
Firmy
Související články
Na míru českému strojírenství a průmyslu

V dnešním globálním průmyslu je důležité být fyzicky nablízku zákazníkům a usnadnit tak přístup k řešením a službám, které jim pomohou zlepšit provoz a výkonnost jejich strojního vybavení a zařízení bez ohledu na to, ve které části světa se nacházejí.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

Vlastnosti moderních plastických maziv

Průmyslová odvětví neustále vyhledávají plastická maziva, jež nabízejí nejkvalitnější technické parametry mazání – lepší mechanickou stabilitu, zvýšenou odolnost vůči smyku a vodě, účinnější ochranu proti korozi a stálý výkon jak při vysokých, tak nízkých teplotách.

Prediktivní údržba 4.0

Smyslem prediktivní údržby je předpovědět stav výrobních zařízení a odhalit potenciální poruchu. Prediktivní údržba rozšiřuje běžné monitorování stavu o pohled do budoucnosti strojů a nabízí tak možnosti, jak zvýšit efektivitu a snížit celkové provozní náklady. Digitalizace přináší nové možnosti řešení servisní údržby.

Syntetická maziva šetří energii i přírodní zdroje

Ochrana životního prostředí stejně jako co nejvyšší energetická účinnost jsou již delší čas velmi důležitými pojmy v rámci řízení a údržby každého podniku. Výrobci hledají různé způsoby pro snížení spotřeby surovin a energie, aby zlepšili bilanci oxidu uhličitého. A díky neustálému zvyšování nákladů na energie se tedy pro mnoho firem stávají možnosti jejich úspor stále atraktivnější.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Začlenění smart technologií v podnicích

Návrh na začlenění a rozšíření doprovodných služeb využívající smart technologie (dále DSST) v průmyslových podnicích prezentuje doporučení pro podniky, které ještě nezačaly nebo jsou na začátku poskytování DSST. Mezi často poskytované doprovodné služby, které využívají smart technologie patří např. dálkový monitoring zařízení, diagnostika nebo oprava zařízení na dálku, preventivní? a prediktivní údržba. Doporučení lze rozdělit na dvě části, a to na doporučení pro interní prostředí a pro externí prostředí.

IIoT: vize nebo realita?

Když Kevin Ashton koncem 90. let minulého století vymyslel název Internet of Things – IoT, česky internet věcí –, měl jako uživatele tohoto propojení „chytrých“ zařízení na mysli především lidi či jejich domácnosti a přístroje, které je obklopují.

Správné mazání předchází třetině selhání ložisek

Domazávání ložisek je naprostou nutností, pokud ložiska nepoužíváte výhradně v aplikacích, které domazávání nevyžadují. Nestačí však pouze domazávat, je důležité provádět domazávání vhodným množstvím a způsobem. Z důvodu nevhodného domazávání totiž selhává 36 % ložisek. Jak tedy správně domazávat?

Prediktivní údržba zvyšuje efektivitu

Přes nesporné výhody prediktivní údržby je její aplikace do praxe průmyslových podniků zatím spíše sporadická. S přechodem na prediktivní údržbu pomáhá společnost SKF nejen svým zákazníkům, ale vše zavádí i ve svých závodech.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit