Témata
Reklama

Digitalizace ve vlastní výrobě i u zákazníků

Termín digitalizace v současné době vzbuzuje zájem jak na straně výrobců, tak se pravidelně objevuje také v médiích. Firma SKF klade důraz na včasné kroky směrem k digitalizaci nejen v rámci řešení orientovaných na zákazníka, ale také ve vlastní výrobě.

Při vstupu do budovy byste ani netipovali, že se nacházíte ve výrobní továrně. Není slyšet žádný velký hluk, neprocházejí kolem vás desítky zaměstnanců. Člověk snadno nabyde dojmu, že se vydal na výlet do budoucnosti. Vše je světlé a zářivé, ABB roboty monotónně manipulují s výtahy a sestavami. Občas kolem vás projede samořídicí vysokozdvižný vozík, který zastaví a zdvořile zapípá, když mu budete stát v cestě. Tak vypadá továrna D společnosti SKF v Gothenburgu. Z kabiny roboty pozorují dva pracovníci, kteří však do procesu vstupují, pouze pokud dojde k nějaké neobvyklosti, například když robot přestane pracovat a naruší tím celý, do nejmenšího detailu naplánovaný proces. To se však stává jen zřídka – práce zde funguje jako na drátkách. Ani další továrny nezůstávají pozadu a vyrážejí do světa pokročilejších digitálních technologií a robotů.

Reklama
Reklama
Pochůzkový monitoring s přístrojem QuickCollect

České kroky směrem k digitalizaci ve výrobě SKF

V České republice digitalizace probíhá na úrovni prediktivní údržby na základě monitorování stavu strojů. V chodovském závodě vyrábějícím centrální mazací systémy jsou klasické mechanické poloautomatické a automatické stroje nahrazovány nejmodernějšími japonskými CNC obráběcími stroji a roboty. Aby jejich životnost byla prodloužena na maximum, je nutné monitorovat jejich stav, díky čemuž lze závady objevit ještě předtím, než se plně projeví ve funkčnosti stroje. K tomu údržbářům pomáhají dva přístroje – QuickCollect a IMx-8. První je pro pochůzkový monitoring, pro dlouhodobý horizont je důležitější přístroj IMx-8, který je trvale připojen ke strojům a data odesílá do centra vzdálené diagnostiky v Ostravě. Odtud management v Chodově pravidelně dostává diagnostické reporty. Díky včasnému objevení zárodků závad je možné operativně připravit opravu tak, aby nenarušila naplánovanou výrobu.

Nové technologie v procesu výroby jsou výhodné i z pohledu lidských zdrojů. Zaměstnanci si zároveň postupně zvykají na práci s digitálními technologiemi, což je pro ně novou motivací v rámci zaběhlého pracovního cyklu. Edukace zaměstnanců je v rámci Průmyslu 4.0 zásadní, jelikož ujišťuje pracovníky, že mají své místo i v digitalizovaném světě a jsou schopni se novým požadavkům přizpůsobit.

Plně automatizovaná výroba v závodě společnosti SKF

Trendem je platba za výkon

S procesem digitalizace pomáhá SKF také svým zákazníkům, o čemž svědčí nový obchodní model, který se zaměřuje na zajištění výkonnosti rotačních strojů (Rotation Equipment Performance). Například program Rotation for Life obsahuje balíček služeb, který je poskytován za sjednaný pevný nebo flexibilní měsíční poplatek a zaměřuje se na smluvně stanovené výkonnostní cíle, přičemž jeho součástí je dodávka ložisek a jiných komponentů. Možností je také posouzení strategie řízení náhradních dílů, posouzení vybraných klíčových rotačních strojů z hlediska spolehlivosti inženýrství nebo jiných služeb asset managementu.

SKF pomohlo spalovně zamezit neplánovaným odstávkám

Prostřednictvím programů lze vyřešit například přílišné množství neplánovaných odstávek. Právě tuto potíž pomohlo SKF odstranit spalovně, pro kterou se ztráta za jeden den odstávky mohla vyšplhat až na 100 000 eur. Když se odstávky nasčítaly, ztrácela spalovna přibližně 1 000 výrobních hodin ročně. Základem řešení se stal program Proaktivní spolehlivostní údržby SKF (Proactive Reliability Maintenance – PRM), který zajistil výrazné vylepšení provozní stability rotačních zařízení. V rámci smlouvy o proaktivní spolehlivostní údržbě PRM pomáhá SKF závodu navyšovat provozní efektivitu pomocí měření, servisních aktivit a analýz ložisek a maziv. Z pěti neplánovaných odstávek ročně tak zůstaly pouze dvě, a to plánované.

SKF CZ

michaela.fikejzova@skf.com

www.skf.com/cz

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 181012
Datum: 25. 09. 2018
Rubrika: Výroba / Průmysl 4.0
Autor:
Firmy
Související články
Boroskopická kontrola plynových motorů

Tým ExxonMobil’ Field Engineering Support je zaměřen na zajištění zvýšení produktivity a efektivity provozu plynových motorů. Boroskopická prohlídka umožňuje vnitřní kontrolu motorů bez nutnosti jejich demontáže a tím zkrácení doby jejich odstávky. Může tak být užitečným nástrojem pro odstraňování závad, výměnu olejů, prodloužení intervalů oprav a prokázání schopností zařízení.

Na míru českému strojírenství a průmyslu

V dnešním globálním průmyslu je důležité být fyzicky nablízku zákazníkům a usnadnit tak přístup k řešením a službám, které jim pomohou zlepšit provoz a výkonnost jejich strojního vybavení a zařízení bez ohledu na to, ve které části světa se nacházejí.

RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů (2. část)

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Konference Rolling Future

Budova pražského CIIRC ČVUT (Českého institutu informatiky robotiky a kybernetiky) hostila konferenci Rolling Future, kterou 21. května uspořádala společnost SKF CZ při příležitosti 100. výročí zastoupení SKF v České republice, potažmo Československu.

Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

Vlastnosti moderních plastických maziv

Průmyslová odvětví neustále vyhledávají plastická maziva, jež nabízejí nejkvalitnější technické parametry mazání – lepší mechanickou stabilitu, zvýšenou odolnost vůči smyku a vodě, účinnější ochranu proti korozi a stálý výkon jak při vysokých, tak nízkých teplotách.

Prediktivní údržba 4.0

Smyslem prediktivní údržby je předpovědět stav výrobních zařízení a odhalit potenciální poruchu. Prediktivní údržba rozšiřuje běžné monitorování stavu o pohled do budoucnosti strojů a nabízí tak možnosti, jak zvýšit efektivitu a snížit celkové provozní náklady. Digitalizace přináší nové možnosti řešení servisní údržby.

Výměna hydraulických olejů v praxi

Výměny hydraulických olejů představují odjakživa součást údržby hydraulických strojů. Ve většině případů je výměna spojena s předpisem nebo doporučením výrobce (dodavatele) stroje. Avšak pomáhají tyto výměny stroji? Udržují ho v bezporuchovém režimu?

Syntetická maziva šetří energii i přírodní zdroje

Ochrana životního prostředí stejně jako co nejvyšší energetická účinnost jsou již delší čas velmi důležitými pojmy v rámci řízení a údržby každého podniku. Výrobci hledají různé způsoby pro snížení spotřeby surovin a energie, aby zlepšili bilanci oxidu uhličitého. A díky neustálému zvyšování nákladů na energie se tedy pro mnoho firem stávají možnosti jejich úspor stále atraktivnější.

Nová továrna na řešení

V květnu tohoto roku zahájila svou činnost SKF Solution Factory v polských Katovicích a stala se se tak novým přírůstkem ve stejnojmenné celosvětové síti. Spíše než o výrobní závod se jedná o servisní středisko, které svým zákazníkům ze střední a východní Evropy poskytuje služby a řešení v oblasti pěti technologických platforem SKF, kterými jsou ložiska, těsnění, služby, mazací systémy a mechatronika.

Mazání plastickým mazivem a trvalá udržitelnost

Znalosti v oblasti mazání plastickým mazivem mají zásadní význam pro každého výrobce ložisek. SKF využívá poznatky získané z této oblasti při vývoji nových výrobků a služeb, které přispívají k trvalé udržitelnosti, efektivnímu využívání energie a prodloužení trvanlivosti ložisek.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit