Témata
Reklama

Syntetická maziva šetří energii i přírodní zdroje

Ochrana životního prostředí stejně jako co nejvyšší energetická účinnost jsou již delší čas velmi důležitými pojmy v rámci řízení a údržby každého podniku. Výrobci hledají různé způsoby pro snížení spotřeby surovin a energie, aby zlepšili bilanci oxidu uhličitého. A díky neustálému zvyšování nákladů na energie se tedy pro mnoho firem stávají možnosti jejich úspor stále atraktivnější.

Projekty Klüber Energy jsou založeny na zkušenostech společnosti Klüber Lubrication v oblasti tribologie a maziv. Tribologické projekty energetické účinnosti jsou založeny na výběru a použití vhodného maziva, pomocí kterého lze realizovat příslušné úspory energie. Na základě mnoha různých měření bylo zjištěno, že kvalitní syntetická maziva poskytují v mnoha aplikacích velmi dobrý základ v oblasti zlepšování energetické účinnosti. Dosažitelné úspory energie mohou být dány u aplikací v oblasti mezního nebo smíšeného tření do přímé souvislosti se změnou používaného maziva a to díky snížení součinitele tření. Toto je dáno použitím syntetického základového oleje a příměsí správných aditiv. V případě aplikací, kde dochází ke kapalinovému tření, lze dosáhnout energetických úspor především změnou viskozity v pracovním bodě. Lepší viskozitní index syntetických základových olejů znamená větší stabilitu viskozity při změnách teplot, takže pak v mnoha případech lze zvolit nižší průměrnou kinematickou viskozitu, aniž by přitom došlo k ohrožení tvorby nosného filmu maziva i při maximální teplotě.

Reklama
Reklama
Reklama
Obr. 1. Na základě zkušeností odborníků společnosti Klüber Lubrication, kteří již provedli více než sto projektů KlüberEnergy a jejichž výsledky byly ověřeny na zkušebních zařízeních, lze úspěch projektů na úsporu energie maximalizovat.

Energetické poradenství (tribosystémy)

Klíčovým faktorem pro úspěch projektů energetické účinnosti je výběr aplikací, kde lze úspory realizovat a použít vhodné mazivo pro konkrétní aplikaci. Dokonce i vysoce kvalitní maziva mohou při nesprávném použití spotřebu energie zvyšovat. Využitím profesionálního projektu Klüber Energy lze úspěch projektů na úsporu energie maximalizovat. Zásadní význam lze spatřit již ve fázi konzultace, kdy je analyzováno, kde a jak mohou být realizovány úspory energie v daném tribologickém systému.

Obr. 2. K vyhodnocení naměřených dat se používá řada nejrůznějších metod.

Měření energie

V každém případě má smysl pro určitou aplikaci realizovat poloprovozní zkoušky. Jsou-li již jednou tribologické požadavky, jakož i rozhodující faktory známé, mohou být pak tyto poznatky využity dále. Nicméně samotné měření spotřeby energie většinou nestačí. Zejména pak u diskontinuálních procesů s dalšími ovlivňujícími faktory je důležité nejprve tyto faktory rozpoznat a měřit je v takovém rozsahu, který musí být stanoven již před měřením spotřeby energie. Část úspor lze vysvětlit příslušnou specifikací strojních dílů pomocí zlepšení jejich stupně účinnosti. Četné příklady však ukazují, že dalších úspor lze dosáhnout také pomocí projektu energetické účinnosti založeného na tribologických poznatcích. Skutečné úspory jsou proto často vyšší, než se očekávalo podle specifikovaného stupně účinnosti strojních dílů.


Ve výše uvedeném přehledu je vysvětleno pět způsobů, jak lze realizovat úspory. Konkrétní příklady realizací úspor jsou k dispozici u  společnosti Klüber Lubrication. Pro zvětšení klikněte na tabulku.

Vyhodnocení spotřeby energie

Po provedeném měření je obvykle k dispozici velké množství dat. K vyhodnocení účinků jednotlivých částí projektu a odfiltrování ovlivňujících faktorů (např. měnící se objem výroby, zhotovované produkty, okolní teplota) se používá řada metod. Společnost Klüber Lubrication si nechává patentovat postup vyhodnocení spotřeby energie, který byl vyvinut na základě mezinárodně uznávaných standardů. Z výsledků projektu energetické účinnosti je možné vyčíst úspory v kWh, ROI (návratnost investic), konkrétní úspory nákladů, jakož i významné hodnoty pro snižování emisí CO2.

Obr. 3. Výsledky projektu energetické účinnosti jsou představeny v přehledné prezentaci elektrických výkonových parametrů.

Potenciál pro úspory energií výrobních zařízení

Ve výrobním podniku lze najít několik tisíc převodů, ať jsou to čelní a kuželové ozubené převody pro oblast středních výkonů nebo šnekové převody s velmi vysokým výkonem (např. 1 900 kW). Je-li místo ropného oleje používán speciální polyglykolový olej, zvyšuje se stupeň účinnosti všech převodů v průměru o 5,25 procenta. Zejména u velkých převodů, které lze nalézt např. u tenkovrstvých odparek, bubnových sušiček, míchacích zařízení a extrudérů, má přechod na syntetické oleje obrovský smysl. Ale samozřejmě nejen u převodů lze snižovat náklady na energii. Také u vzduchových kompresorů či řetězů přináší přechod na syntetické oleje významné úspory nákladů na energie.

Klüber Lubrication

Ing. Drahomíra Wachtlová, Ph.D.

drahomira.wachtlova@cz.klueber.com

www.klueber.com

robert.jindra@cz.klueber.com

Reklama
Vydání #7,8
Firmy
Související články
Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

Vlastnosti moderních plastických maziv

Průmyslová odvětví neustále vyhledávají plastická maziva, jež nabízejí nejkvalitnější technické parametry mazání – lepší mechanickou stabilitu, zvýšenou odolnost vůči smyku a vodě, účinnější ochranu proti korozi a stálý výkon jak při vysokých, tak nízkých teplotách.

Prediktivní údržba 4.0

Smyslem prediktivní údržby je předpovědět stav výrobních zařízení a odhalit potenciální poruchu. Prediktivní údržba rozšiřuje běžné monitorování stavu o pohled do budoucnosti strojů a nabízí tak možnosti, jak zvýšit efektivitu a snížit celkové provozní náklady. Digitalizace přináší nové možnosti řešení servisní údržby.

Související články
Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Digitalizace ve vlastní výrobě i u zákazníků

Termín digitalizace v současné době vzbuzuje zájem jak na straně výrobců, tak se pravidelně objevuje také v médiích. Firma SKF klade důraz na včasné kroky směrem k digitalizaci nejen v rámci řešení orientovaných na zákazníka, ale také ve vlastní výrobě.

Na míru českému strojírenství a průmyslu

V dnešním globálním průmyslu je důležité být fyzicky nablízku zákazníkům a usnadnit tak přístup k řešením a službám, které jim pomohou zlepšit provoz a výkonnost jejich strojního vybavení a zařízení bez ohledu na to, ve které části světa se nacházejí.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Výpočet zbývající doby běhu valivých ložisek

Na veletrhu Hannover Messe 2016 představila společnost Schaeffler novou digitální službu – výpočet nominální zbývající doby běhu valivých ložisek v provozu na základě reálného souboru zatížení.

Najít svou konkurenční výhodu

„Najít svou konkurenční výhodu je v dnešní době zásadní,” říká v rozhovoru Ing. Radek Socha, ředitel SKF CZ, a. s.

Optimalizace péče o ložiska zabraňuje odstávkám výroby

Ložiska jsou vysoce namáhanými součástmi pohonů, které v průběhu času podléhají opotřebení. S ohledem na to je zvláště důležité zahrnout je do plánů údržby, protože tato strategie pomáhá prodloužit životnost strojů nebo zařízení.

Monitoring stavu ložisek zlepšuje proces broušení

Sledování stavu ložisek není jen způsob, jak včas zjistit potřebu jejich výměny, ale také způsob, jak si udělat obrázek o stavu celého stroje nebo zařízení. Pro ilustraci výhod služby CMS (Condition Monitoring Service) od firmy NSK budou uvedeny dva příklady jejího využití pro brousicí stroje.

Repase ložisek jako součást cirkulární ekonomiky

Během několika posledních let se o konceptu tzv. cirkulární ekonomiky hodně mluví. Je naprostým opakem ekonomiky lineární, ve které se získané zdroje použijí do produktů a nakonec vyřadí. Cílem cyklické alternativy je ekonomická produkce méně závislá na využívání zdrojů. Zaměřuje se na menší spotřebu materiálu, větší využití výrobků a lepší recyklaci materiálů.

Efektivní program čištění pro moderní průmyslovou výrobu

„Rozlila se mi láhev ředidla!“ I v nejlépe organizované dílně se stávají nehody. Jsou dvě řešení: vytáhnete během vteřiny z vhodně umístěného zásobníku jednu netkanou utěrku, ředidlo utřete a utěrku hodíte do koše. Nebo vstanete, jdete do kumbálu, z velkého pytle hadrů vyberete ten nejvhodnější, vrátíte se, zjistíte, že hadr rozlité ředidlo nepojme, jdete pro další, oba dva pak zanesete do druhého kumbálu, kde se ukládají hadry na vyprání... a už je pomalu čas na pauzu po uklízecí anabázi.

Výzvy při lisování hliníku

Vzhledem k neustále se zvyšujícím požadavkům na snižování spotřeby paliv automobilovém průmyslu, musí výrobci hledat cesty ke snižování hmotnosti automobilů všech produktových řad. Vedle používání ocelí AHSS a UHSS jsou hliníkové slitiny velmi atraktivní a životaschopnou možností pro výrobce. Novější typy oceli mohou být zpracovány podobným způsobem původně používaným po generace. Hliníkové materiály mají mnoho výhod i nevýhod oproti oceli, které musí být pečlivě zváženy.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit