Témata
Reklama

Efektivní program čištění pro moderní průmyslovou výrobu

„Rozlila se mi láhev ředidla!“ I v nejlépe organizované dílně se stávají nehody. Jsou dvě řešení: vytáhnete během vteřiny z vhodně umístěného zásobníku jednu netkanou utěrku, ředidlo utřete a utěrku hodíte do koše. Nebo vstanete, jdete do kumbálu, z velkého pytle hadrů vyberete ten nejvhodnější, vrátíte se, zjistíte, že hadr rozlité ředidlo nepojme, jdete pro další, oba dva pak zanesete do druhého kumbálu, kde se ukládají hadry na vyprání... a už je pomalu čas na pauzu po uklízecí anabázi.

I když se čištění a údržba mohou pro průmyslové závody zdát jako druhořadé činnosti, představují značnou část každodenního celkového objemu práce. Správné nastavení těchto základních procesů má značný dopad na celkovou výkonnost, bezpečnost a v neposlední řadě také šetří čas pracovníků. Chytré programy pro čištění, leštění a utírání navíc představují dlouhodobou úsporu.

Reklama
Reklama
Reklama

Budoucnost průmyslové výroby

Pokročilé technologie, jako počítačové systémy, 3D tisk a robotika, vyžadují vysokou úroveň čistoty a kvality: veškeré produkty a nástroje používané ve výrobě musejí splňovat pokročilé požadavky jakosti. V konkurenci levných výrobků z Asie se pozornost obrací i na dříve zanedbávané oblasti, kde je možné uspořit čas i náklady. Evropská unie také vyžaduje dodržování pravidel pro bezpečnost práce a ekologii výroby. Proto se výrobní odvětví zaměřuje na čtyři témata: zlepšení produktivity, bezpečnost a ochranu zdraví, jakost a udržitelnost.

Aktuální stav evropské výroby z hlediska čištění a utírání

Ve všech průmyslových výrobních firmách jsou pracovní úkoly zahrnující utírání a čištění součástí každodenních postupů a téměř 60 % všech materiálů použitých v průmyslové výrobě jsou utěrky a čisticí přípravky.

Utěrky a čisticí přípravky mají dopad na celkovou produktivitu společnosti. Firmy tradičně používají pro účely údržby a čištění hadry nebo pronajímané materiály, jejichž tržní objem představuje 500 milionů eur.

Nevýhody hadrů a pronajímaných materiálů

Hadry jsou vyrobeny z textilních zbytků nebo použitého oblečení. Mají proto různé rozměry, typy tkanin a úrovně kvality, často v nich zůstanou zipy nebo knoflíky. Nakupují se ve velkých balících nebo krabicích na kilogramy. Pronajímané materiály sice mají standardní velikost a materiál (většinou jde o bavlnu), ale právě bavlna je velmi neúsporná z pohledu spotřeby chemikálií. Protože společnosti pronajímající textilie obsluhují více podniků, existuje riziko kontaminace. Hadry a pronajímané materiály jsou proto nákladné (z pohledu spotřeby rozpouštědel a dalších látek), nejsou standardizované a nevyhovují ani hygienickým a technologickým požadavkům. Jsou také velmi náročné na skladovací prostory a nejsou komfortní pro pracovníky, což znamená i to, že je méně používají.

Výhody produktů Tork: chytré detaily pro dokonalý výsledek

Utěrky a materiály Tork jsou vyrobeny z papíru na jedno použití nebo jsou to netkané textilie. Mají stálou kvalitu a vzhled určený pro daný úkol, netkané produkty (exelCLEAN®) jsou vyrobeny na bázi patentované technologie spřádané pěny. V kombinaci s praktickými a úspornými zásobníky zajišťují maximální efektivitu. Když jsou správné produkty a nástroje na správném místě, práce je jednodušší, bezpečnější a rychlejší. Produkty Tork odstraňují zdravotní a bezpečnostní rizika, která vznikají při uchovávání hadrů napuštěných rozpouštědly. Neobsahují ani nebezpečné kovové kousky jako hadry, ani roztřepené okraje, které by se mohly zachytit do pohyblivých částí strojů.

Menší časový tlak, méně nepořádku na pracovišti a čistší produkty vedou k lepší ochraně bezpečnosti a zdraví. Díky chytrým obalům, menší spotřebě materiálů a tvorbě odpadů přispívá značka Tork k celkové ekologické udržitelnosti. Vysoká kvalita produktů je také způsob, jak pracovníkům a strojům prokázat respekt a uznání. I proto je Tork je nejrozšířenější celosvětovou značkou pro oblast hygienických materiálů na pracovišti.

Zásobníky mohou být umístěny na stěně, existují také ve verzi volně stojících v prostoru nebo praktické přenosné.

Vyšší produktivita díky chytrému programu Tork 5S

Model čištění Tork 5S může pomoci zákazníkům zlepšit produktivitu tím, že nastaví a definuje od základu procesy a činnosti úklidu a čištění, které odpovídají potřebám daného provozu, šetří čas a námahu pracovníků.

1. Třídit

Prvním krokem je výběr produktů, které nejlépe vyhovují potřebám provozu. Značka Tork nabízí širokou škálu stíracích a čisticích přípravků. Vysoce kvalitní produkty Tork lze použít pro celou řadu úkolů a také lze nahradit několik různých produktů jedním.

2. Uspořádat

Tento krok zefektivňuje práci, skladování a přístup. Vybrané produkty jsou umístěny do příslušných výdejních zařízení montovaných do stojanů či na zeď do ergonomicky co nejpříhodnější polohy.

3. Vyleštit

Čistá výrobní provozovna s čistými stroji usnadňuje detekci problémů a pomáhá předcházet neplánovaným odstávkám. Produkty Tork exelCLEAN® zlepšují celkovou účinnost čištění. Pracovníci mohou například dokončit operaci o 35 % rychleji a s 31 % méně energie oproti hadrům.

4. Standardizovat

Díky Tork exelCLEAN®, patentované technologii spřádané pěny, je k dispozici pokaždé stejný standardizovaný účinek. Nekolísavá kvalita produktů Tork také znamená, že pracovníci již nemusejí nadále hledat v hadrech, než najdou ten správný. Technologie exelCLEAN šetří čas, energii a nákladná rozpouštědla.

5. Udržovat

K tomu, aby nastavené postupy byly používány i v budoucnosti, je třeba pracovníky postupně angažovat a podporovat je pomocí vhodných produktů na správných místech. Tím se zachovají nastavené změny a v průběhu času dojde ke zlepšení procesů čištění a údržby.

SCA Hygiene Products

Kateřina Gordon

Reklama
Související články
Prediktivní údržba 4.0

Smyslem prediktivní údržby je předpovědět stav výrobních zařízení a odhalit potenciální poruchu. Prediktivní údržba rozšiřuje běžné monitorování stavu o pohled do budoucnosti strojů a nabízí tak možnosti, jak zvýšit efektivitu a snížit celkové provozní náklady. Digitalizace přináší nové možnosti řešení servisní údržby.

Množství maziva je klíčem k životnosti ložisek

Obecně platí, že ložiska jsou velmi spolehlivé komponenty a často mohou přečkat celkovou životnost stroje. Nicméně ne všechna ložiska dosáhnou své výpočtové životnosti. Předčasné selhání ložisek je častým problémem a může vést k nákladné opravě a nákladným prostojům strojních zařízení.

Čisticí utěrky v systému vícenásobného použití

Vyčistit stroje, pracoviště a materiál použitý k čištění prostě zahodit? Tak jednoduché to v oblasti řemesel a průmyslu není. Kdo začne pracovat se znečišťujícími látkami, jako jsou motorový olej, tuhá maziva nebo nátěry, musí respektovat a dodržovat určité zákonné směrnice pro zacházení s materiálem použitým k čištění.

Související články
Na míru českému strojírenství a průmyslu

V dnešním globálním průmyslu je důležité být fyzicky nablízku zákazníkům a usnadnit tak přístup k řešením a službám, které jim pomohou zlepšit provoz a výkonnost jejich strojního vybavení a zařízení bez ohledu na to, ve které části světa se nacházejí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

Výzvy při lisování hliníku

Vzhledem k neustále se zvyšujícím požadavkům na snižování spotřeby paliv automobilovém průmyslu, musí výrobci hledat cesty ke snižování hmotnosti automobilů všech produktových řad. Vedle používání ocelí AHSS a UHSS jsou hliníkové slitiny velmi atraktivní a životaschopnou možností pro výrobce. Novější typy oceli mohou být zpracovány podobným způsobem původně používaným po generace. Hliníkové materiály mají mnoho výhod i nevýhod oproti oceli, které musí být pečlivě zváženy.

Vlastnosti moderních plastických maziv

Průmyslová odvětví neustále vyhledávají plastická maziva, jež nabízejí nejkvalitnější technické parametry mazání – lepší mechanickou stabilitu, zvýšenou odolnost vůči smyku a vodě, účinnější ochranu proti korozi a stálý výkon jak při vysokých, tak nízkých teplotách.

Monitorování stavu hydraulického oleje

Na následujících stranách je ukázán příklad aplikace, jak lze prodloužit životnost oleje v hydraulickém zařízení. U sledovaného zařízení byl na začátku stanoven servisní interval a životnost hydraulického oleje na 2 000 hodin. U maximálně vytíženého stroje by to znamenalo tříměsíční interval výměny oleje.

Syntetická maziva šetří energii i přírodní zdroje

Ochrana životního prostředí stejně jako co nejvyšší energetická účinnost jsou již delší čas velmi důležitými pojmy v rámci řízení a údržby každého podniku. Výrobci hledají různé způsoby pro snížení spotřeby surovin a energie, aby zlepšili bilanci oxidu uhličitého. A díky neustálému zvyšování nákladů na energie se tedy pro mnoho firem stávají možnosti jejich úspor stále atraktivnější.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Digitalizace ve vlastní výrobě i u zákazníků

Termín digitalizace v současné době vzbuzuje zájem jak na straně výrobců, tak se pravidelně objevuje také v médiích. Firma SKF klade důraz na včasné kroky směrem k digitalizaci nejen v rámci řešení orientovaných na zákazníka, ale také ve vlastní výrobě.

Mycí stůl pro biologické čištění součástí

Pro ekologické čištění strojních dílů jsou nabízeny mycí stoly, které čistí na biologické bázi. V jakých případech jsou tyto stoly na mytí součástek vhodné? Co dokážou? A co nedokážou?

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Smart technologie pro prediktivní údržbu

V posledních letech se masová produkce stejných výrobků pomalu snižuje, a to díky výrobě upravované na míru potřebám zákazníků. Tyto změny jsou způsobeny narůstajícími schopnostmi dnešních výrobců poskytovat individuální řešení a rozvíjejícími se možnostmi komunikace jejich výrobků. Náročná práce ve složitějších podmínkách je mnohem častěji vykonávána pomocí robotů. Lidé jsou těmi, kdo výrobu sledují, řídí, diagnostikují a analyzují, a to velmi často i na dálku. Právě díky těmto změnám se služby poskytované k průmyslovým výrobkům stávají velmi efektivním způsobem, jak udržet vysokou provozní spolehlivost, snižovat provozní náklady a prodlužovat provozuschopnost výrobních zařízení.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit