Témata
Reklama

Prediktivní údržba zvyšuje efektivitu

Přes nesporné výhody prediktivní údržby je její aplikace do praxe průmyslových podniků zatím spíše sporadická. S přechodem na prediktivní údržbu pomáhá společnost SKF nejen svým zákazníkům, ale vše zavádí i ve svých závodech.

Pilotním projektem SKF CZ se stal závod na výrobu mazacích systémů v Chodově, který od února loňského roku používá nové nástroje pro monitoring chodu a kondice strojů a zařízení. Konkrétně se jedná o přístroj Quick Collect, který se používá pro pochůzkovou kontrolu, a on-line monitorovací systém IMx-8. Pomocí těchto dvou nástrojů je možné nejenom monitorovat stav strojů, ale zároveň na základě získaných dat předvídat, kdy by mohlo případně dojít k poruše, která by mohla zpomalit či zastavit výrobu. Zárodek poruchy je tak možné podchytit ještě dříve, než se projeví na funkčnosti stroje a naplánovat opravu stroje dopředu tak, aby na ni byla připravena celá výroba. „Ve zvyšování efektivity výroby hraje prim prediktivní údržba a postupná digitalizace procesů,“ potvrzuje Roman Bauer, lean manažer SKF Lubrication Systems v Chodově.

Reklama
Reklama
Pro pochůzkovou kontrolu se používá přístroj Quick Collect.

Zavedení prediktivní údržby

Pro nový způsob monitoringu strojů se vedení výrobního závodu rozhodlo poté, co byla před několika lety postavena nová hala a obnovena obrobna. Díky tomu vzniklo nejen lepší pracovní prostředí, ale také předpoklad pro zvýšení technologické úrovně a kvality procesů. Následná postupná výměna klasických mechanických poloautomatických a automatických strojů nejmodernějšími japonskými CNC obráběcími stroji a roboty pouze všechny utvrdila v rozhodnutí posunout se k efektivnějšímu monitoringu a začít používat prediktivní údržbu.

S nahrazením strojů za novější technologie přišla potřeba bedlivěji sledovat jejich stav tak, aby byly stroje nejen stále funkční, ale aby se také co nejvíce prodloužila jejich životnost. Postupná investice do digitalizace procesů je součástí dlouhodobé strategie SKF.

Přístroje pro sběr a vyhodnocování dat ze strojů

Díky kombinaci dvou přístrojů je prediktivní údržba komplexnější, a navíc uživatelsky přívětivá. SKF Enlight Quick Collect je jednoduchý nástroj pro údržbu, který slouží k náhledu, určení trendu hodnot a ukazuje překročení kritických úrovní. V případě jakýchkoliv odchylek v chování stroje slouží k porovnání s charakteristikami různých typů poškození a závad. Tento nástroj používají údržbáři přímo v závodě a mají tak možnost si digitalizaci průmyslu takzvaně osahat. Z abstraktního pojmu se pro ně stává velmi konkrétní činnost, díky níž jsou zaměstnanci součástí přerodu a necítí se být digitalizací ohroženi.

Přístroj SKF Multilog On-line System IMx-8 je určen pro pokročilou analýzu dat a vyžaduje diagnostické dovednosti. Je trvale připojen ke stroji a sbírá data, jež jsou následně zasílána do diagnostického centra SKF v Ostravě, kde tým diagnostiků data vyhodnotí a zašle managementu report. Obě technologie jsou na vynikající úrovni a nemůžeme si je vynachválit,“ říká Bauer a zdůrazňuje finanční přínosy tohoto kroku.

Data získaná přístroji zabraňují ztrátám ve výrobě a snižují náklady na údržbu, zároveň se z pohledu výkonu zvýšila celková spolehlivost zařízení. Pro zákazníka zavedení preventivní údržby znamená, že se zlepšila dodávková spolehlivost.

Přijetí automatizace a digitalizace zaměstnanci

Jak již bylo zmíněno, postupná digitalizace ve výrobě je přínosná i pro zaměstnance. „Spousta kolegů vnímá modernizaci pozitivně a z nových „hraček“ mají upřímnou radost,“ říká Jaroslav Rejcha, finanční a administrativní manažer SKF Lubrication Systems. O nutnosti zavádět automatizaci a digitalizaci otevřeně komunikuje jak se zaměstnanci samotnými, tak i s odborovou organizací. S jedním z nejobávanějších důsledků automatizace – propouštěním – se zatím nepotýká. „Pracovní síly, které ušetříme automatizací, rekvalifikujeme a využijeme na jiném pracovišti,“ dodává Rejcha.

Přístroj IMx-8 je trvale připojen ke stroji a sbírá data, jež jsou následně zasílána do diagnostického centra SKF.

Program SKF pro sledování stavu strojů

Zákazníci SKF mohou sledovat stav strojů prostřednictvím programu SKF Smart Supplier 4.0, který je možné vyzkoušet v bezplatné šestiměsíční zkušební verzi. SKF společně se zákazníkem nastaví proces „spolehlivosti řízené operátorem“ a určí, která data, měřené parametry a kontrolní trasy jsou potřeba. Samotný software využívá cloudové a bezdrátové technologie, které spojují intuitivní ovládání mobilní aplikace s výkonnou správou široké škály vstupů pro účely auditů, zajišťování kvality či kontrol stroje.

SKF

Michaela Fikejzová

michaela.fikejzova@skf.com


www.skf.com/cz

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 190417
Datum: 10. 04. 2019
Rubrika: Výroba / Údržba
Autor:
Firmy
Související články
Jak změnit Big data na Smart data

Sběr dat je jedna věc, avšak dát jim smysl je to, co přidává hodnotu. V moderní průmyslové hantýrce se jedná o změnu dat z „big data“ na „smart data“.

Smart technologie pro prediktivní údržbu

V posledních letech se masová produkce stejných výrobků pomalu snižuje, a to díky výrobě upravované na míru potřebám zákazníků. Tyto změny jsou způsobeny narůstajícími schopnostmi dnešních výrobců poskytovat individuální řešení a rozvíjejícími se možnostmi komunikace jejich výrobků. Náročná práce ve složitějších podmínkách je mnohem častěji vykonávána pomocí robotů. Lidé jsou těmi, kdo výrobu sledují, řídí, diagnostikují a analyzují, a to velmi často i na dálku. Právě díky těmto změnám se služby poskytované k průmyslovým výrobkům stávají velmi efektivním způsobem, jak udržet vysokou provozní spolehlivost, snižovat provozní náklady a prodlužovat provozuschopnost výrobních zařízení.

Slavnostní otevření Centra vzdálené diagnostiky

Společnost SKF dne 12. září 2019 slavnostně otevřela Centrum vzdálené diagnostiky SKF v Ostravě. Otevření se zúčastnili jak zástupci výrobních firem, pro něž jsou služby centra určeny, tak mezinárodní tým SKF.

Související články
Konference Rolling Future se blíží

Česká SKF pozvala Alrika Danielsona, CEO SKF AB, aby byl jedním z keynote speakerů na konferenci, kterou pořádá ke svému stému výročí působení v českých zemích. Účastníci budou mít díky reálnému modelu a rozšířené realitě (augmented reality) možnost vyzkoušet si, jak funguje zcela nová technologie SKF Fiber Optic Sensing (snímání dat z ložisek pomocí optických vláken), která namísto elektřiny využívá světla. Konference Rolling Future se uskuteční 21. května v nové budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Digitalizace ve vlastní výrobě i u zákazníků

Termín digitalizace v současné době vzbuzuje zájem jak na straně výrobců, tak se pravidelně objevuje také v médiích. Firma SKF klade důraz na včasné kroky směrem k digitalizaci nejen v rámci řešení orientovaných na zákazníka, ale také ve vlastní výrobě.

Lidé a stroje tvoří sehraný tým

Psal se rok 1908, když začala v detroitském Fordu výroba modelu T, hovorově zvaného jako Tin Lizzie aneb plechová Líza. Jednalo se o milník, který „postavil Ameriku na kola“. Přesně v tom samém roce založil Hermann Gebauer v Görlitz firmu Mewa. Továrny se ocitly na vlně průmyslu 2.0 a začaly s automatizací výroby. Produkty měly být vyráběny rychleji a levněji, aby si je mohli dopřát i lidé s nižšími příjmy. Mewa tuto myšlenku následovala a podporovala továrny svým inovativním systémem čisticích utěrek. S ním je i po 112 letech v celé Evropě důležitým partnerem podniků, které svou výrobu právě přizpůsobují průmyslu 4.0.

Platforma pro edgecomputing a průmyslový internet věcí

Systém FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive) je platforma určená pro propojení provozních zařízení, která umožňuje rychlý a spolehlivý přístup k výrobním datům s cílem využít je k naplnění koncepce chytré, propojené výroby. Dovoluje realizovat edge computing, tedy shromažďovat a zpracovávat data přímo v provozu, nikoliv až v cloudu, a umožňuje tak činit rozhodnutí, která se týkají jednotlivých strojů a zařízení, mnohem rychleji než u cloudových aplikací. Přitom zůstává zachována možnost, nikoliv povinnost, předem zpracovaná data přenášet k centralizovanému zpracování v informačním systému podniku nebo v cloudu. Účelem je nejen monitorovat, ale i aktivně zasahovat do výrobního procesu ve smyslu regulační smyčky se zpětnou vazbou.

Začlenění smart technologií v podnicích

Návrh na začlenění a rozšíření doprovodných služeb využívající smart technologie (dále DSST) v průmyslových podnicích prezentuje doporučení pro podniky, které ještě nezačaly nebo jsou na začátku poskytování DSST. Mezi často poskytované doprovodné služby, které využívají smart technologie patří např. dálkový monitoring zařízení, diagnostika nebo oprava zařízení na dálku, preventivní? a prediktivní údržba. Doporučení lze rozdělit na dvě části, a to na doporučení pro interní prostředí a pro externí prostředí.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Digitalizace správy a servisu strojů

Novinky v oblasti správy a servisu strojů pro zpracování plechů a profilů představila společnost Trumpf na pravidelných dnech otevřených dveří koncem roku 2019. V následující reportáži představíme hlavní novinky pro uživatelé digitálního prostředí TruServices.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Konference Rolling Future

Budova pražského CIIRC ČVUT (Českého institutu informatiky robotiky a kybernetiky) hostila konferenci Rolling Future, kterou 21. května uspořádala společnost SKF CZ při příležitosti 100. výročí zastoupení SKF v České republice, potažmo Československu.

Smartifikace průmyslu podle SKF

Digitalizace a mobilita mají v průmyslu stále větší význam a počet průmyslových zařízení připojených k internetu neustále vzrůstá. V průběhu několika uplynulých let se společnost SKF zapojila do procesu "smartifikace průmyslu", který přináší přidanou hodnotu v podobě vyšší výkonnosti výrobních provozů a lepší úrovně služeb.

Řešení pro inteligentní údržbu

„Konvenční systémy ke sledování stavu strojů jsou nákladné a komplikované. Systém SmartQB firmy Schaeffler je naproti tomu velmi jednoduchý. Naši pracovníci nemusejí mít žádné specifické znalosti z oblasti diagnostiky vibrací. Mohli jsme jej hned začít využívat. A to nás přesvědčilo.“

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit