Témata
Reklama

Řešení pro inteligentní údržbu

„Konvenční systémy ke sledování stavu strojů jsou nákladné a komplikované. Systém SmartQB firmy Schaeffler je naproti tomu velmi jednoduchý. Naši pracovníci nemusejí mít žádné specifické znalosti z oblasti diagnostiky vibrací. Mohli jsme jej hned začít využívat. A to nás přesvědčilo.“

Slova z úvodu nevyžadují další vysvětlování. Snad jen tolik: Pocházejí od Joachima Dankwardta, zástupce vedoucího úseku získávání a úpravy vody v Perlenbachu (Eifel). A jedná se o jeho vlastní zkušenosti ze spolupráce s firmou Schaeffler v oblasti sledování stavu strojních zařízení.

Reklama
Reklama
Příklad z oblasti vodního hospodářství: zvýšení disponibility nasazením řešení SmartQB a Concept8

V čem tkví přidaná hodnota

Všichni mluví o koncepci Průmyslu 4.0, ale lépe než o ní jen mluvit je ji uskutečnit. Začít už nemůže být jednodušší. Vzpomeňme spoustu zařízení dodávaných nejrůznějším zákazníkům – čerpadel, elektromotorů či dopravníků –, která lze po osazení produkty Schaeffler podrobně monitorovat. Už i jediný systém Schaeffler SmartCheck, pokud je správně umístěn, přináší značnou přidanou hodnotu. Nebo je možné rovnou nasadit řešení Schaeffler SmartQB, nejnovější přírůstek programu pro sledování stavu. Perfektní doplněk tohoto řešení představují automatické systémy mazání Schaeffler Concept2 a Concept8. Tímto způsobem lze zajistit optimální domazávání podle skutečného stavu. A to všechno zase vytváří prostor pro nové koncepty a přináší další možnosti ke zvýšení tržeb. V konečném důsledku se má produktivita zákazníků dlouhodobě zvyšovat, zatímco náklady mají klesat. To je přidaná hodnota, kterou výrobci zařízení mohou zákazníkům poskytnout.

Příklad z oblasti intralogistiky: mazáním řetězových pohonů pomocí jednotek Concept8 se podstatně snížila potřeba manuální údržby. Monitorováním pohonných jednotek systémy SmartCheck lze omezit neplánované odstávky a zaručit disponibilitu zařízení.

Balíčky řešení 4.0

Na veletrhu Hannover Messe 2018 společnost Schaeffler předvedla, jak mohou balíčky řešení 4.0 na míru zvýšit disponibilitu zařízení. Příkladem jsou referenční projekty z oblasti techniky pohonů, intralogistiky a obecní infrastruktury, které již byly realizovány, mimo jiné i aplikace z oblasti vodního hospodářství zmíněná v úvodu.

Příklad z oblasti elektromotorů: díky nasazení systémů SmartChecks je možné plánovat údržbu elektrických motorů a tím i zajišťovat náhradní díly.

Aplikace v oblasti vodního hospodářství

Sdružení Perlenbach pro zásobování vodou přešlo od dočasného sledování k trvalému monitorování stavu svých odstředivých čerpadel, aby tak zajistilo bezpečné zásobování pitnou vodou. K tomuto účelu společnost Schaeffler navrhla spolu s distribučním partnerem KSA inovativní řešení. Výsledkem je, že nyní sdružení Perlenbach využívá nový systém Schaeffler SmartQB – v neposlední řadě proto, že lze tento přístroj velmi snadno obsluhovat, ale také díky textovým hlášením, která jsou skutečnou novinkou v oblasti sledování stavu.

Celkové řešení doplňuje dávkovač maziva Schaeffler Concept8 pro automatizované mazání čerpadel, který perfektně spolupracuje se systémem SmartQB. Sdružení pro zásobování vodou si tak navzdory omezeným personálním zdrojům zajistilo spolehlivý a prediktivní servis pro běžící provozní zařízení. Jde o investici, která se už po krátké době zaplatila: díky včasné detekci hrozícího poškození ložiska se podařilo předejít neplánovanému výpadku čerpadla s rizikem značných následných škod.
Zkušenosti se systémem SmartQB byly tak přesvědčivé, že odpovědní pracovníci sdružení Perlenbach už teď uvažují o monitorování dalších čerpadel a o propojení se systémem hlášení interní údržby. To by kromě indikace na displeji zařízení umožnilo i centrální sběr všech informací.

Včasná detekce hrozícího poškození ložiska: spolehlivé a úplné řešení od společnosti Schaeffler předešlo následným škodám, které by způsobil neplánovaný výpadek čerpadla.

Strategická partnerství

Koncept Průmysl 4.0 nerealizuje nikdo zcela sám. I vývoj tohoto automatizačního řešení pro systém Schaeffler SmartQB tak probíhal ve spolupráci s úsekem Factory Automation společnosti Mitsubishi Electric Europe. Už osm let je Schaeffler partnerem aliance e-F@ctory, která sdružuje také další globální aktéry, jako je například SAP. S dalším partnerem této aliance byl již kromě toho úspěšně otestován modul brány (gateway). Tento modul umožňuje odesílání textových zpráv, které lokálně generuje systém SmartQB, v podobě e-mailů na chytré telefony zaměstnanců. Tyto textové zprávy bude však v budoucnu možné zasílat i externím poskytovatelům služeb, například v rámci nových obchodních modelů. Koncept Průmyslu 4.0 jednoduše dostává zcela konkrétní podobu.

Schaeffler, umístění na MSV: pavilon F, stánek 104

alena.mannelova@schaeffler.com

www.schaeffler.cz

www.schaeffler.sk

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 181011
Datum: 25. 09. 2018
Rubrika: Trendy / MSV 2018
Autor:
Firmy
Související články
Platforma pro edgecomputing a průmyslový internet věcí

Systém FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive) je platforma určená pro propojení provozních zařízení, která umožňuje rychlý a spolehlivý přístup k výrobním datům s cílem využít je k naplnění koncepce chytré, propojené výroby. Dovoluje realizovat edge computing, tedy shromažďovat a zpracovávat data přímo v provozu, nikoliv až v cloudu, a umožňuje tak činit rozhodnutí, která se týkají jednotlivých strojů a zařízení, mnohem rychleji než u cloudových aplikací. Přitom zůstává zachována možnost, nikoliv povinnost, předem zpracovaná data přenášet k centralizovanému zpracování v informačním systému podniku nebo v cloudu. Účelem je nejen monitorovat, ale i aktivně zasahovat do výrobního procesu ve smyslu regulační smyčky se zpětnou vazbou.

Začlenění smart technologií v podnicích

Návrh na začlenění a rozšíření doprovodných služeb využívající smart technologie (dále DSST) v průmyslových podnicích prezentuje doporučení pro podniky, které ještě nezačaly nebo jsou na začátku poskytování DSST. Mezi často poskytované doprovodné služby, které využívají smart technologie patří např. dálkový monitoring zařízení, diagnostika nebo oprava zařízení na dálku, preventivní? a prediktivní údržba. Doporučení lze rozdělit na dvě části, a to na doporučení pro interní prostředí a pro externí prostředí.

Smart technologie pro prediktivní údržbu

V posledních letech se masová produkce stejných výrobků pomalu snižuje, a to díky výrobě upravované na míru potřebám zákazníků. Tyto změny jsou způsobeny narůstajícími schopnostmi dnešních výrobců poskytovat individuální řešení a rozvíjejícími se možnostmi komunikace jejich výrobků. Náročná práce ve složitějších podmínkách je mnohem častěji vykonávána pomocí robotů. Lidé jsou těmi, kdo výrobu sledují, řídí, diagnostikují a analyzují, a to velmi často i na dálku. Právě díky těmto změnám se služby poskytované k průmyslovým výrobkům stávají velmi efektivním způsobem, jak udržet vysokou provozní spolehlivost, snižovat provozní náklady a prodlužovat provozuschopnost výrobních zařízení.

Související články
Slavnostní otevření Centra vzdálené diagnostiky

Společnost SKF dne 12. září 2019 slavnostně otevřela Centrum vzdálené diagnostiky SKF v Ostravě. Otevření se zúčastnili jak zástupci výrobních firem, pro něž jsou služby centra určeny, tak mezinárodní tým SKF.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Smartifikace průmyslu podle SKF

Digitalizace a mobilita mají v průmyslu stále větší význam a počet průmyslových zařízení připojených k internetu neustále vzrůstá. V průběhu několika uplynulých let se společnost SKF zapojila do procesu "smartifikace průmyslu", který přináší přidanou hodnotu v podobě vyšší výkonnosti výrobních provozů a lepší úrovně služeb.

IIoT: vize nebo realita?

Když Kevin Ashton koncem 90. let minulého století vymyslel název Internet of Things – IoT, česky internet věcí –, měl jako uživatele tohoto propojení „chytrých“ zařízení na mysli především lidi či jejich domácnosti a přístroje, které je obklopují.

Monitorování obráběcího procesu přináší přidanou hodnotu

Slovy Garyho Kinga z Harvardovy univerzity, zatímco dat je bezpočtu a je snadné je shromáždit, skutečná hodnota spočívá v tom, co s nimi uděláte.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Digitalizace správy a servisu strojů

Novinky v oblasti správy a servisu strojů pro zpracování plechů a profilů představila společnost Trumpf na pravidelných dnech otevřených dveří koncem roku 2019. V následující reportáži představíme hlavní novinky pro uživatelé digitálního prostředí TruServices.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Konference Rolling Future

Budova pražského CIIRC ČVUT (Českého institutu informatiky robotiky a kybernetiky) hostila konferenci Rolling Future, kterou 21. května uspořádala společnost SKF CZ při příležitosti 100. výročí zastoupení SKF v České republice, potažmo Československu.

Konference Rolling Future se blíží

Česká SKF pozvala Alrika Danielsona, CEO SKF AB, aby byl jedním z keynote speakerů na konferenci, kterou pořádá ke svému stému výročí působení v českých zemích. Účastníci budou mít díky reálnému modelu a rozšířené realitě (augmented reality) možnost vyzkoušet si, jak funguje zcela nová technologie SKF Fiber Optic Sensing (snímání dat z ložisek pomocí optických vláken), která namísto elektřiny využívá světla. Konference Rolling Future se uskuteční 21. května v nové budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky.

Prediktivní údržba zvyšuje efektivitu

Přes nesporné výhody prediktivní údržby je její aplikace do praxe průmyslových podniků zatím spíše sporadická. S přechodem na prediktivní údržbu pomáhá společnost SKF nejen svým zákazníkům, ale vše zavádí i ve svých závodech.

Digitalizace ve vlastní výrobě i u zákazníků

Termín digitalizace v současné době vzbuzuje zájem jak na straně výrobců, tak se pravidelně objevuje také v médiích. Firma SKF klade důraz na včasné kroky směrem k digitalizaci nejen v rámci řešení orientovaných na zákazníka, ale také ve vlastní výrobě.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit