Témata
Reklama

Digitální řešení pro přesná broušení

Je Průmysl 4.0 pouhá vize? Touto otázkou zahájil generální ředitel společností Studer, Schaudt a Mikrosa Jens Bleher letošní výroční tiskovou konferenci v sídle společnosti Fritz Studer ve švýcarském Thunu. Odpověď přišla záhy – ne pro skupinu United Grinding.

Výrobní haly skupiny United Grinding se stále více digitalizují s cílem odstranit neplánované prostoje strojů a optimálně využít zdroje až k dosažení tzv. smart factory. Studer, Schaudt a Mikrosa řeší problém společně s United Grinding Group AG (UGG). Konkrétně jde o tři produkty: výrobní monitoring, vzdálenou správu a servisní monitoring.

Reklama
Reklama
Reklama

Napřed novinky

Než se však podíváme na jednotlivé produkty, které využívá skupina United Grinding ke zvýšení konkurenceschopnosti a k větší propojenosti výrobních systémů, shrneme obchodní výsledky společností Studer, Schaudt a Mikrosa za loňský rok a představíme poslední novinky.

„V roce 2017 se nám jasně podařilo překonat plán,“ pochvaluje si obchodní výsledky Jens Bleher. Podle jeho slov byl začátek roku úspěšný, povedly se také jarní strojírenské veletrhy a pozitivní trend pokračoval až do konce roku. Již v červnu získala společnost Studer více objednávek, než bylo plánováno. Zvýšení poptávky lze zřejmě přisuzovat mimo jiné vyšumění skandálu vznětových motorů v automobilovém průmyslu, kde byla zaznamenána značná investiční aktivita. Distribuce objednávek, které společnost Studer obdržela v geografických regionech, ukazuje, že západní Evropa je i nadále největším trhem. Podnikání v Německu bylo znatelně zvýšeno. Severní Amerika si udržovala svou pozici. Čína zaznamenala největší skok díky rychlému vývoji trhu v loňském roce. Zde společnost Studer získala několik významných projektů v automobilovém průmyslu. Vývoj ve zbytku Asie byl zdrženlivý. Neméně úspěšný to byl rok také pro společnosti Schaudt a Mikrosa v porovnání se slabším rokem 2016. Padesát procent objednávek přišlo z Německa a dvacet pět z Číny. Další potenciál lze vidět ve zbytku Evropy a USA.

Vše pod kontrolou s monitorováním výroby United Grinding

Péče o zákazníky

S rekordním prodejem si oddělení péče o zákazníky upevňuje již nyní silnou pozici. Hlavními cíli je zvyšování efektivity provozu a dodržování časových harmonogramů údržby, které podle UGG tvoří základ pro další rozšiřování podnikání. Péče o zákazníky splnila v loňském roce svou roli důležitého pilíře vedle prodeje strojů. S více než dvěma sty zaměstnanců v celosvětové péči o zákazníky byla divize dále posílena a rozšířena. „Velkou měrou investujeme do výcviku a dalšího vzdělávání našich zaměstnanců,“ říká Sandro Bottazzo, CSO společnosti Studer.

Na tiskové konferenci byly zdůrazněny dvě hlavní služby oddělení péče o zákazníky: údržba systémů a oddělení generálních oprav. Speciálně přizpůsobená údržba každého stroje Studer je služba, kterou využívá více než 1 500 zákazníků ročně. Oddělení generálních oprav a rekonstrukcí každoročně opraví více než pět set sestav a více než třicet strojů.

Bleher a Bottazzo také vysvětlili, že pro společnost Studer jakožto moderního zaměstnavatele hrají vedoucí roli zaměstnanci a v příštích měsících budou vytvářeny a prováděny projekty týkající se právě jich. Cílem je najít a udržet si kvalifikované zaměstnance a stát se stále lepšími a lepšími.

Jasný důraz na výrobu

Pro zachování neustálého zlepšování nejen služeb a strojů byly stanoveny tři priority pro rok 2018: pevná základna, nejvyšší přesnost a efektivita.

Pevné základy podle společnosti Studer, Schaudt a Mikrosa pomáhá utvářet mladá technická generace. Deset procent zaměstnanců dnes tvoří učni. Duální vzdělávací systém ve Švýcarsku a Německu je garantem pozitivního vývoje společností a skutečně také ekonomiky.

Přesné brusky vyžadují přesné součásti. To je důvod, proč tito výrobci brusek na kulato rozšiřují své strojní parky o nové stroje na zpracování kovů uvedením do provozu velkého pětiosého frézovacího centra; další dvě pětiosá centra s integrovanou funkcí soustružení jsou plánována na rok 2018. Jedná se o jednu z největších investic v této oblasti. V celku pak bude celá sestava tvořit ideální předpoklad pro digitalizaci výroby podle standardu 4.0. Další investice do měřicích přístrojů jen potvrzují nároky na nejvyšší přesnost.

Efektivita je prosazována v celé řadě projektů, například i při vývoji nové univerzální brusky od společnosti Studer. Mnoho projektů se realizuje také v rámci iniciativy Industry 4.0. Příkladem bychom mohli jmenovat digitální pokyny pro montáž, které budou spuštěny jako aplikace na tabletu již v tomto roce. Montáž se stává bezpapírovou. Současně je zajištěno, že procesy a naměřené hodnoty jsou zcela dokumentovány a že v případě servisu jsou data rychle dostupná.

Technologie jako zdroje

„Ve Švýcarsku nemáme ani ropu ani zlato ... ale máme nejpřesnější brusicí stroje na světě,“ říká Daniel Huber, technický ředitel Studer, Schaudt a Mikrosa. Zdroje, které jsou využívány pro jejich výrobu, zahrnují software, digitalizaci, senzory a chladicí kapaliny.

Vývoj agilního softwaru

Jde o inteligentní vývojovou metodu, která poskytuje užitečné výsledky každých třicet dní. Úspěch je založen na úzké spolupráci týmu a navazuje na dobře definovaný postup. Jedná se o metodický přístup, který by neměl být používán pouze v oblasti vývoje softwaru, ale v letošním roce bude také zaveden v divizi elektromechaniky.

Digitalizace

Úspěšně byla zavedena norma OPC-UA. Díky bezpečnému spojení se stroji mohou být výrobní informace snadno přenášeny do externích systémů. Uživatel může snadno přistupovat k velkému výběru signálů, integrovat je do své aplikace a on sám je vždy jediným vlastníkem důvěrných údajů.

Snímače

Inteligentní snímače poskytují včas informace o možném selhání součástek ve stroji. Jsou tedy důležitým krokem ve směru předvídatelné údržby. Speciálně vyvinuté snímače umožňují spolehlivý přístup brusného kotouče k orovnávači i obrobku. Analýza dat z výrobního procesu představuje výzvu již mnoho let. Studer tuto výzvu akceptoval a vyvinul senzor s názvem Studer Sensitron 4.0, který umožňuje rozpoznání kontaktu brusného kotouče s obrobkem či orovnávačem. První stupeň této technologie se již používá na S11 i na nové univerzální brusce.

Chladicí kapaliny

Spolu se společností IRPD, která působí v oblasti technologie 3D tiskové techniky, Studer vyvíjí trysky chladicí kapaliny s laminárními průtokovými charakteristikami. To umožňuje přesné nasměrování chladicí kapaliny do mezery broušení, čímž se dosáhne optimálního chladicího účinku v požadovaném místě. Výrazně se tím zlepšuje kvalita i časy zpracování.

Již na začátku článku bylo uvedeno, že také společnost Studer bere vážně čtvrtou průmyslovou revoluci a nejen ve svých výrobních provozech postupně zavádí jednotlivé prvky digitálních řešení.

Výrobní monitoring

24hodinová spolehlivá monitorovací služba poskytuje přehled o celém strojním parku. Provozní časy, neproduktivní časy a prostoje jsou k dispozici v reálné době. Tyto údaje umožňují optimalizovat výrobu z hlediska využití a dostupnosti a podporují tak výrobní manažery, plánovače i výrobní personál. „V současné době často chybí vhodný nástroj k vizualizaci využití stroje. Výrobní monitoring poskytuje právě tuto transparentnost,“ vysvětluje Daniel Renfer, projektový manažer společnosti Studer. Tento praktický nástroj lze zobrazit na různých rozhraních, například v aplikaci nebo ve webovém prohlížeči. Další výhodou je to, že zákazník může na monitoru podle svých potřeb konfigurovat strojový park. Lze obdržet detailní informace o jednotlivých strojích až po přehled o celém závodě.

Vzdálená správa

Rychlá podpora je pro zákazníky zásadní. To je důvod, proč UGG nabízí vzdálenou správu, která umožňuje rychlý a kvalifikovaný servis během provozu stroje. Po stisknutí tlačítka se otevře protokol, který je odeslán v několika krocích k výrobci. Vyplnění všech údajů pomáhá odborníkům poskytnout rychlý přehled o servisním případu. Je samozřejmé, že všechny protokoly a servisní případy jsou zaznamenány. Přímý přístup do stroje je možný pouze v případě, že jej zákazník výslovně povolí. Pokud je toto spojení povoleno, servisní oddělení může komunikovat, vyměňovat data nebo se přímo propojit s řízením stroje. Díky vzdálené správě získá uživatel rychlou, strukturovanou a nekomplikovanou podporu.

Vzdálená správa nabízí výzvu odborníkům v oblasti servisu: efektivně a maximálně bezpečně.

Servisní monitoring

Až donedávna bylo pro uživatele časově náročné seznámit se s návodem k obsluze a nezbytnými opatřeními údržby. Dnes se to dělá pohodlně prostřednictvím servisního monitoringu. Tento nástroj zobrazuje kroky preventivní údržby všech připojených strojů v jednoduchém schématu. To však není všechno; provozovatelé strojů obdrží podrobné informace o potřebných nástrojích a náhradních dílech, včetně pokynů jejich údržby. Výsledkem je strukturované plánování údržby, a to celého strojového parku. Údržbu lze tedy naplánovat a provádět v celém závodě.

Servisní monitoring podle provozní příručky ví, kdy je doporučená údržba, a spolehlivě a včas uživatele upozorní.

Bezpečnost IT

Mnoho výhod propojených výrobních systémů vyvolává otázku bezpečnosti. Pomocí řešení United Grinding Remote se lze rychle a bezpečně online připojit ke stroji nebo k celému závodu, protože se každé spojení provádí přímo a výhradně mezi uživatelem a United Grinding, každé spojení má časový limit, výměna probíhá pouze z iniciativy uživatele a v každém případě vždy na přesně definovaných strojích. Připojení a šifrování splňují bezpečnostní standard, který je vyšší než u mnoha připojení elektronického bankovnictví. Software dálkového servisu je navíc certifikován společností TÜV. V pravidelných intervalech se kontroluje ověřování, řízení přístupu, šifrování dopravy a kontrola toku dat. Identifikace každého uživatele je uskutečněna prostřednictvím osobního uživatelského jména a hesla. Blokování účtu probíhá po definovaném počtu neúspěšných pokusů.

„S rozvojem řešení UGG Digital Solutions jsme učinili velký krok vpřed v oblasti inteligentních továren, vytvořili jsme nové výhody pro zákazníky a slibné obchodní příležitosti,“ říká Daniel Renfer s přesvědčením.

Nový stroj bude představen na GrindTecu

Pravidlem výročního setkání ve společnosti Studer je také vždy představení novinek pro letošní rok. Z výše popsaného je jednoznačné, že se vývojáři celý rok nezastavili a že výrobní stroje Studer, Schaudt a Mikrosa jsou zase o něco inteligentnější, což uživatelům jistě usnadní práci a zvýší jejich konkurenceschopnost. Ale přece jen všichni zúčastnění čekali „větší“ novinku. A právem. Neboť Studer opravdu vyvinul a letos na trh přináší novou brusku. Z důvodu marketingové strategie ji však představí až v polovině března na veletrhu GrindTec v německém Augsburgu. Zájemci jsou srdečně zváni na slavnostní odhalení 14. 3. 2018 v poledne v sedmé hale augsburského výstaviště.

Studer rozšiřuje své portfolio produktů o nové stroje. Poprvé budou představeny na GrindTecu 14. 3. 2018 v německém Augsburgu.

Eva Buzková, Thun
Foto: Studer

eva.buzkova@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #3
Firmy
Související články
Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Související články
Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Oboroví vystavovatelé MSV v Brně

V minianketě k tématu vydání oslovujeme ve spolupráci s Veletrhy Brno zástupce klíčových oborových vystavovatelů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV). Na otázky odpovídají ředitel divize Manurhin Tajmac-ZPS Ing. Tomáš Dederle a manažer marketingu Kovosvit MAS Jan Hruška.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit