Témata
Reklama

Vlastnosti moderních plastických maziv

Průmyslová odvětví neustále vyhledávají plastická maziva, jež nabízejí nejkvalitnější technické parametry mazání – lepší mechanickou stabilitu, zvýšenou odolnost vůči smyku a vodě, účinnější ochranu proti korozi a stálý výkon jak při vysokých, tak nízkých teplotách.

Plastická maziva typu Ceran představují zcela novou generaci maziv, jež využívají moderní typ zpevňovadla na bázi modifikovaného kalcium sulfonátového komplexu. Vlastnosti kalcium sulfonátů jsou známy již delší čas, ale mnoho let nebylo možno vyrobit vyhovující plastická maziva založená na stávající chemické technologii z důvodu nízké čerpatelnosti, mechanické stability a nevhodného chování maziva při nízkých teplotách. Teprve nedávno vyvinutá komplexní technologie modifikující vlastnosti kalcium sulfonátů překonává zmíněné nedostatky a umožňuje výrobu plastických maziv výjimečných vlastností, u nichž bylo při zajištění spolehlivého mazání zároveň dosaženo snížení spotřeby maziva až o 50 % oproti konvenčním plastickým mazivům. Struktura těchto maziv (obr. 1) zajišťuje vysokou smykovou stabilitu maziva a naopak velmi účinnou bariéru vůči možné kontaminaci (voda, nečistoty apod.).

Reklama
Reklama
Obr. 1. Struktura maziva typu Ceran se zpevňovadlem na bázi kalcium sulfonát komplex

Svým přirozeným charakterem jsou modifikované kalcium sulfonáty odolné vůči působení vody, vynikající odolnost je rovněž vůči korozi, a to i v přítomnosti mořské vody. Dokonce je-li mazivo smícháno s 50 % vody a podrobeno 100 000 cyklům (ASTM D 217), udržuje si svoji konzistenci.

Kuličkové ložisko naplněné mazivem typu Ceran a provozované osm dní za přítomnosti vody nevykazuje žádné známky koroze (EMCOR test), dokonce i když nebyl přidán žádný inhibitor koroze, jak je nutné u jiných typů plastických maziv. A nejen to, při testu ASTM B117-73 klasické mazivo aplikované v tloušťce 1,5 mm na kovovém povrchu a vystavené postřiku slanou vodou, vykazuje korozi během 24 hodin. U produktů se zpevňovadlem na bázi kalcium sulfonát komplex při shodných podmínkách se tento jev objevuje až po 1 000 hodinách.

Tři standardně uznávané testy tepelné stability (bod skápnutí, tečení a doba mazací schopnosti) ukazují, že plastická maziva na bázi kalcium sulfonát komplex nezkapalní ani při teplotě dosahující 300 °C, což je pozoruhodný výkon. Kromě toho při návratu na pokojovou teplotu takovéto mazivo kompletně obnovuje svoji strukturu, na rozdíl od ostatních komplexních plastických maziv, která jsou považována za vysoce speciální maziva. Dokonce je-li plastické mazivo typu Ceran vystaveno náročnému ložiskovému testu ASTM D 1263 po dobu 6 hodin při 160 °C a otáčkách 660 ot.min-1, mazivo nevytéká ani netuhne, což poukazuje na velmi dobrou životnost a trvanlivost při vysokých teplotách.

Testy ukazují rovněž vynikající oxidační odolnost u maziv typu Ceran. Je-li mazivo umístěno v utěsněném kontejneru, za přítomnosti stlačeného kyslíku při 100 °C, pokles tlaku o 0,3 baru po 100 hodinách odpovídá dvěma letům normální skladovací životnosti. U plastických maziv typu kalcium sulfonát komplex je takový pokles tlaku zaznamenán až po 500 hodinách.

Na druhé straně provozní testy prokazují výborné vlastnosti při nízkých teplotách, kdy mazivo zůstává snadno čerpatelné. Počáteční měřený odpor při –20 °C v kuličkovém ložisku při jedné otáčce za minutu (test ASTM D 1478) s mazivem je extrémně nízký. Některé konzistence řady maziv typu Ceran vyhovují i při –40 °C. Proto pro všechny praktické účely jsou běžné provozní rozsahy použití od –40 °C do +180 °C, špičkově až 200 °C.

Základní typy a aplikace

Pro praktické použití lze vhodnou aditivací a konzistencí, tedy množstvím zpevňovadla v oleji, vytvořit plastická maziva pro mnoho rozličných speciálních aplikací a řešení náročných tribotechnických problémů:

  • mazání kluzných vedení ocelových lan, navijáků otevřených převodů a řetězů provozovaných v obtížných podmínkách;
  • mazání průmyslových ložisek pracujících při vysokých teplotách a vysokém tlaku včetně přítomnosti vody v ocelářském, papírenském a důlním průmyslu;
  • aplikace při extrémním mezním mazání vibračních mechanismů s aditivací disulfidu molybdenu a mnoho dalších náročných aplikací.

Speciální formulace maziv typu Ceran umožňují extrémní nasazení zejména v ocelářském průmyslu (obr. 2), a to při mazání ložisek válců tratí při kontilití a válcovacích stolic. Kombinace viskózního základového oleje (KV40 až 720 mm2.s-1) a zpevňovadla kalcium sulfonát komplex umožňuje provoz při extrémních podmínkách ocelářských výrobních zařízení zvýšit intervaly přemazávání ložisek a zejména zvýšit jejich životnost.

Obr. 2. Maziva typu Ceran doporučená pro extrémní podmínky ocelářského průmyslu

Na obr. 3 a obr. 4 je znázorněno mazání vysoce exponovaného ložiska válcovací stolice, kdy po náhradě konvenčního plastického maziva na lithné bázi bylo nasazeno plastické mazivo typu Ceran, jež několikanásobně zvýšilo životnost ložiska a významně umožnilo prodloužit servisní přemazávací intervaly a snížit tak výrazně spotřebu maziva.

Obr. 3. Aplikace přetěžovaného konvenčního lithného maziva
Obr. 4. Aplikace maziva typu Ceran se zpevňovadlem na bázi kalcium sulfonát komplex

Ekonomické výhody

Řada plastických maziv typu Ceran se v provozním nasazení vyznačuje následujícími ekonomickými výhodami: • výrazně nižší nároky na prostoje, údržbu a mazací servis; • racionalizace skladování a zjednodušení údržby, jelikož mazivo tohoto typu je schopno nahradit mnoho dalších konvenčních plastických maziv; • efektivní snížení spotřeby maziva až o 50 % vůči konvenčním plastickým mazivům; • nižší riziko nákladných poškození a havárií; • snížené riziko chybné aplikace maziva v důsledku zjednodušené údržby; • zvýšená bezpečnost na pracovišti v důsledku nižších ztrát a úniků; • maziva typu Ceran neobsahují žádné těžké kovy nebo složky, jež jsou považovány za škodlivé lidskému zdraví a životnímu prostředí; • minimální znečištění v důsledku snížených ztrát a úniků.

Total Česká republika

Ing. Pavel Růžička, Ph.D.

pavel.ruzicka@total.com

Reklama
Vydání #4
Firmy
Související články
Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

Prediktivní údržba 4.0

Smyslem prediktivní údržby je předpovědět stav výrobních zařízení a odhalit potenciální poruchu. Prediktivní údržba rozšiřuje běžné monitorování stavu o pohled do budoucnosti strojů a nabízí tak možnosti, jak zvýšit efektivitu a snížit celkové provozní náklady. Digitalizace přináší nové možnosti řešení servisní údržby.

Syntetická maziva šetří energii i přírodní zdroje

Ochrana životního prostředí stejně jako co nejvyšší energetická účinnost jsou již delší čas velmi důležitými pojmy v rámci řízení a údržby každého podniku. Výrobci hledají různé způsoby pro snížení spotřeby surovin a energie, aby zlepšili bilanci oxidu uhličitého. A díky neustálému zvyšování nákladů na energie se tedy pro mnoho firem stávají možnosti jejich úspor stále atraktivnější.

Související články
Mazání plastickým mazivem a trvalá udržitelnost

Znalosti v oblasti mazání plastickým mazivem mají zásadní význam pro každého výrobce ložisek. SKF využívá poznatky získané z této oblasti při vývoji nových výrobků a služeb, které přispívají k trvalé udržitelnosti, efektivnímu využívání energie a prodloužení trvanlivosti ložisek.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů (2. část)

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Digitalizace ve vlastní výrobě i u zákazníků

Termín digitalizace v současné době vzbuzuje zájem jak na straně výrobců, tak se pravidelně objevuje také v médiích. Firma SKF klade důraz na včasné kroky směrem k digitalizaci nejen v rámci řešení orientovaných na zákazníka, ale také ve vlastní výrobě.

Boroskopická kontrola plynových motorů

Tým ExxonMobil’ Field Engineering Support je zaměřen na zajištění zvýšení produktivity a efektivity provozu plynových motorů. Boroskopická prohlídka umožňuje vnitřní kontrolu motorů bez nutnosti jejich demontáže a tím zkrácení doby jejich odstávky. Může tak být užitečným nástrojem pro odstraňování závad, výměnu olejů, prodloužení intervalů oprav a prokázání schopností zařízení.

Výměna hydraulických olejů v praxi

Výměny hydraulických olejů představují odjakživa součást údržby hydraulických strojů. Ve většině případů je výměna spojena s předpisem nebo doporučením výrobce (dodavatele) stroje. Avšak pomáhají tyto výměny stroji? Udržují ho v bezporuchovém režimu?

Na míru českému strojírenství a průmyslu

V dnešním globálním průmyslu je důležité být fyzicky nablízku zákazníkům a usnadnit tak přístup k řešením a službám, které jim pomohou zlepšit provoz a výkonnost jejich strojního vybavení a zařízení bez ohledu na to, ve které části světa se nacházejí.

Nová továrna na řešení

V květnu tohoto roku zahájila svou činnost SKF Solution Factory v polských Katovicích a stala se se tak novým přírůstkem ve stejnojmenné celosvětové síti. Spíše než o výrobní závod se jedná o servisní středisko, které svým zákazníkům ze střední a východní Evropy poskytuje služby a řešení v oblasti pěti technologických platforem SKF, kterými jsou ložiska, těsnění, služby, mazací systémy a mechatronika.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Chlazení a mazání kompresorů

V kompresorech se běžně používají chladiva spolu s mazivy. Aby kombinace těchto dvou složek dobře fungovala, je potřeba zvolit vhodné mazivo. Výrobci maziv reagují na změny v legislativě EU o využívání freonů jako chladiva v kompresorech.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit