Témata
Reklama

Na míru českému strojírenství a průmyslu

V dnešním globálním průmyslu je důležité být fyzicky nablízku zákazníkům a usnadnit tak přístup k řešením a službám, které jim pomohou zlepšit provoz a výkonnost jejich strojního vybavení a zařízení bez ohledu na to, ve které části světa se nacházejí.

Ve světě se rozšiřuje síť center SKF Solution Factory, která poskytuje zákazníkům přístup k rozsáhlým specializovaným znalostem a zdrojům hlavních výrobků a služeb skupiny SKF.

SKF Solution Factory

Centra Solution Factory jsou strategicky rozmístěna tak, aby k nim zákazníci měli snadný přístup a mohli získat přímou hodnotu z kompetencí a základních technických řešení SKF na jediném místě. Pro region střední a východní Evropy SKF vybudovala Solution Factory v polských Katovicích, jejíž služby využívá SKF v České republice pro své zákazníky. Hlavním zaměřením polské pobočky Solution Factory jsou opravy vřeten obráběcích strojů, opravy hydraulických válců a zakázková výroba těsnění. Poskytuje však také moderní servis pro repase a testování ložisek.

Řešení pro různá odvětví průmyslu

SKF nabízí široký okruh služeb a výrobků, které pomáhají zákazníkům zvýšit účinnost a spolehlivost provozu. Jednou z poskytovaných služeb je také program dokumentovaných řešení (DSP), který vypočítává návratnost investice určitého řešení SKF. Neustále tak dochází k nacházení a dokumentování efektivních řešení pro celou řadu průmyslových odvětví.

Příklad z praxe

V automobilovém sektoru pracují výrobní stroje trvale ve velmi náročných podmínkách. Vřetena, která představují důležitou konstrukční skupinu ovlivňující přesnost a produktivitu obráběcích strojů, vyžadují časté opravy. V případě vřeten obráběcích strojů spočívá postup v důkladné analýze poškození vřetena včetně provedení analýzy prvotní příčiny selhání. S využitím specializovaných znalostí v oblasti konstrukce vřetena a uložení upraví SKF konstrukci nedostatečně dimenzovaných dílů, a tak dosáhne jejich vyšší odolnosti. Dále následuje oprava vřetena v souladu s nejlepšími řemeslnými postupy, při níž jsou využity modernizované díly a řešení. Při opravě jsou používány speciálně přizpůsobené nástroje. Konstrukce vřetena je optimalizována, aby splnila specifické požadavky zákazníků, a upravena podle nejnáročnějších průmyslových standardů. Celkové náklady na opravu jsou nižší a lze vyloučit výrobní ztráty.

Strategie údržby

Na základě více než 100 let studia chování strojů vyvinula skupina SKF mnoho modelů strategie údržby. Jedním z nich je model optimalizace účinnosti provozních prostředků. Tento model umožňuje vytvořit program a řešení údržby, která splňují obchodní cíle zákazníka.

Například potravinářský a nápojový průmysl nepřetržitě usiluje o zvyšování účinnosti zařízení a ziskovosti při současném zajištění nejvyšší bezpečnosti. Celkové náklady musejí být sníženy optimalizací výrobního procesu a zavedením systému proaktivní údržby. SKF za tímto účelem zpracovává a zavádí dlouhodobé strategie řízení provozních prostředků a spolehlivosti strojů prostřednictvím integrovaných řešení údržby. Tato řešení zahrnují posouzení zařízení v rámci zjišťování oblastí, v nichž lze dosáhnout zlepšení, stanovení klíčových ukazatelů výkonnosti, modernizaci technického řešení, úpravu konstrukce zařízení a proaktivní spolehlivostní program.

Příklad z praxe

Výrobce mléka, který provozuje více výrobních závodů, řešil otázku, jak dosáhnout nejvyšší produktivity. Společnost prováděla plánovanou a reaktivní údržbu, ale přesto docházelo k mnoha neplánovaným přerušením výroby. Řešení tohoto problému stálo společnost hodně času a peněz, které společnost vydala na ložiska, těsnění, maziva a služby bezdemontážní diagnostiky od mnoha dodavatelů. Smlouva o integrovaném řešení údržby SKF nabídla řešení od jedné firmy včetně následujících služeb:
• proaktivní služby spolehlivostní údržby;
• analýza vibrací a oleje;
• analýza prvotní příčiny selhání;
• modernizace konstrukce;
• rozsáhlá školení.

Přínos tohoto řešení lze vyjádřit 300procentním prodloužením střední doby mezi poruchami kritických uložení ložisek, zkrácením neplánované doby odstávek, 18% snížením spotřeby oleje, 27% snížením zásob ložisek a těsnění a 30% snížením spotřeby ložisek a těsnění jen v jediném závodu. Dále je třeba započítat odstranění administrativních nákladů spojených s nákupem ložisek, těsnění a maziv.

Ing. František Norek

Reklama
Reklama
Obr. 1. SKF nabízí široký okruh služeb, které pomáhají zákazníkům zvýšit účinnost a spolehlivost provozu.
Obr. 2. Repasování ložisek
Obr. 3. Oprava vřetena obráběcího strojeSKF CZ
radka.smidova@skf.com
www.skf.com

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 151049
Datum: 10. 09. 2015
Rubrika: Výroba / Údržba
Autor:
Firmy
Související články
Boroskopická kontrola plynových motorů

Tým ExxonMobil’ Field Engineering Support je zaměřen na zajištění zvýšení produktivity a efektivity provozu plynových motorů. Boroskopická prohlídka umožňuje vnitřní kontrolu motorů bez nutnosti jejich demontáže a tím zkrácení doby jejich odstávky. Může tak být užitečným nástrojem pro odstraňování závad, výměnu olejů, prodloužení intervalů oprav a prokázání schopností zařízení.

Prediktivní údržba 4.0

Smyslem prediktivní údržby je předpovědět stav výrobních zařízení a odhalit potenciální poruchu. Prediktivní údržba rozšiřuje běžné monitorování stavu o pohled do budoucnosti strojů a nabízí tak možnosti, jak zvýšit efektivitu a snížit celkové provozní náklady. Digitalizace přináší nové možnosti řešení servisní údržby.

Mazání plastickým mazivem a trvalá udržitelnost

Znalosti v oblasti mazání plastickým mazivem mají zásadní význam pro každého výrobce ložisek. SKF využívá poznatky získané z této oblasti při vývoji nových výrobků a služeb, které přispívají k trvalé udržitelnosti, efektivnímu využívání energie a prodloužení trvanlivosti ložisek.

Související články
Digitalizace ve vlastní výrobě i u zákazníků

Termín digitalizace v současné době vzbuzuje zájem jak na straně výrobců, tak se pravidelně objevuje také v médiích. Firma SKF klade důraz na včasné kroky směrem k digitalizaci nejen v rámci řešení orientovaných na zákazníka, ale také ve vlastní výrobě.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů (2. část)

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

Vlastnosti moderních plastických maziv

Průmyslová odvětví neustále vyhledávají plastická maziva, jež nabízejí nejkvalitnější technické parametry mazání – lepší mechanickou stabilitu, zvýšenou odolnost vůči smyku a vodě, účinnější ochranu proti korozi a stálý výkon jak při vysokých, tak nízkých teplotách.

Výměna hydraulických olejů v praxi

Výměny hydraulických olejů představují odjakživa součást údržby hydraulických strojů. Ve většině případů je výměna spojena s předpisem nebo doporučením výrobce (dodavatele) stroje. Avšak pomáhají tyto výměny stroji? Udržují ho v bezporuchovém režimu?

Syntetická maziva šetří energii i přírodní zdroje

Ochrana životního prostředí stejně jako co nejvyšší energetická účinnost jsou již delší čas velmi důležitými pojmy v rámci řízení a údržby každého podniku. Výrobci hledají různé způsoby pro snížení spotřeby surovin a energie, aby zlepšili bilanci oxidu uhličitého. A díky neustálému zvyšování nákladů na energie se tedy pro mnoho firem stávají možnosti jejich úspor stále atraktivnější.

Nová továrna na řešení

V květnu tohoto roku zahájila svou činnost SKF Solution Factory v polských Katovicích a stala se se tak novým přírůstkem ve stejnojmenné celosvětové síti. Spíše než o výrobní závod se jedná o servisní středisko, které svým zákazníkům ze střední a východní Evropy poskytuje služby a řešení v oblasti pěti technologických platforem SKF, kterými jsou ložiska, těsnění, služby, mazací systémy a mechatronika.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Způsoby testování čisticích utěrek

Čisticí utěrky Mewa používá 2,6 milionu pracovníků ve 123 000 podnicích z 21 evropských zemí. Společnost je vyrábí ve vlastní high-tech tkalcovně v hesenském Immenhausenu. Zde vzniká každou vteřinu pět nových utěrek (v roce 2015 jich bylo vyrobeno 109 milionů).

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit