Témata
Reklama

Repase ložisek jako součást cirkulární ekonomiky

Během několika posledních let se o konceptu tzv. cirkulární ekonomiky hodně mluví. Je naprostým opakem ekonomiky lineární, ve které se získané zdroje použijí do produktů a nakonec vyřadí. Cílem cyklické alternativy je ekonomická produkce méně závislá na využívání zdrojů. Zaměřuje se na menší spotřebu materiálu, větší využití výrobků a lepší recyklaci materiálů.

Ekonomický přínos cirkulární ekonomiky pro Evropskou unii byl oceněn firmou McKinsey & Company částkou větší než 1 bilion dolarů. Zájem o  toto téma roste celosvětově a Čína, EU i další vlády již schválily plány a legislativu, které cirkulární ekonomiku podporují. Kromě toho řada nadnárodních společností určuje svoje strategie tímto směrem.

Reklama
Reklama

Repase ložisek

Společnost SKF podnikla první kroky k pochopení své vlastní role v cirkulární ekonomice a sponzoruje výzkumný projekt v technologickém centru Chalmers University (UTC) pro udržitelnost v Göteborgu. Projekt nazvaný Closing the Loop (uzavření smyčky) zkoumá životnost ložisek, repasování a recyklaci a usiluje o nalezení způsobů, jak zlepšit „efektivitu materiálu“ nebo funkci dodanou na jednotku materiálu.

Jedním z ústředních prvků cirkulární ekonomiky je repase, tedy renovace ložisek, která již byla v provozu. SKF má velkou výhodu při repasi ložisek díky zastoupení v mnoha lokalitách po celém světě, která jsou podporována referenčním centrem ve Steyru v Rakousku.

Ačkoli SKF repasuje tisíce ložisek každý rok, celkový počet je v porovnání s počtem ložisek, které SKF prodává, nevýrazný. Dokonce i když se jedná pouze o velkorozměrová ložiska, jejichž repase je zpravidla nejvýnosnější, jen několik procent jich je doopravdy repasováno.

Znázornění toku materiálu dodávaného k zákazníkům společně s jeho funkcí. Čím užší je okruh a delší životnost výrobku, tím efektivnější je využívání zdrojů. Materiálem může být například ložisko a jeho funkcí rotace.

Proč zákazníci tedy vyřazují ložiska, která mohou být repasována?

Tohle je otázka, na kterou se obchodní manažeři a výzkumní pracovníci SKF UTC v Chalmers University během rozhovoru s deseti zákazníky ze šesti zemí v papírenském, ocelářském a cementářském průmyslu ptali. Někteří zákazníci již posílali ložiska na repasi, zatímco jiní o tom z důvodu některých technických překážek ani neuvažovali. Nejčastěji uváděli, že:

  • zákazníkům chybí nástroje pro montáž nebo demontáž ložisek, což vede jejich k poškození;
  • ložiska jsou během používání poškozena v důsledku selhání těsnění;
  • ložiska jsou v papírenských nebo ocelárenských válcích příliš dlouho, zatímco válce jsou repasovány.

Každé z těchto omezení může být vyřešeno pomocí vhodného nářadí a školení, výměny těsnění nebo použitím ložisek s utěsněním a ochrany proti korozi před repasí válců.

Základem je spolehlivost

Kromě těchto technických překážek se většina velkých ložisek mění při preventivní údržbě ostatních částí zařízení, aniž by ložiska selhala. To tedy znamená, že některá ložiska nejsou poškozena a jsou předčasně zlikvidována. Repase může obnovit funkci ložiska a spolehlivost a v neposlední řadě i kvalitu, vnímanou jako velmi důležitou.

Zákazníci vysvětlili, že prioritou je udržení strojů v chodu. To ovlivňuje životnost ložiska. Jedním z příkladů může být situace v papírenském závodě, kde bylo nalezeno vyřazené ložisko, které vypadalo jako nové. Při zkoumání ložiska v hodnotě 5 000 eur, které bylo vyměněno společně s dalším ložiskem, jež selhalo, technik řekl, že je to škoda, ale nemůže si být jist, že toto ložisko vydrží až do další odstávky stroje, a proto ho vyměnil. Náklady 5 000 eur se mohou zdát vysoké, ale ve srovnání s náklady na odstávku zařízení jsou zanedbatelné. Nejistota týkající se spolehlivosti ložiska nemusí mít ale vždy za následek jeho sešrotování. Manažer jedné válcovny vysvětloval, že posílají všechna velká ložiska na repasi až pětkrát.

Plánovaná repase ložisek může být součástí jejich životního cyklu.

Plánovaná repase ložisek jako součást jejich životního cyklu

Jak se ukázalo, plánovaná repase ložisek může být součástí jejich životního cyklu. Důležité je, že repase ložisek je pro SKF v segmentu kontilití běžná. Zatímco tato praxe zatím není běžná ve většině dalších segmentů, mohla by být samozřejmostí pro těžký průmysl, kde se mnoho dalších produktů udržuje a repasuje. Jeden zákazník dokonce navrhl program zpětného odběru ložisek – napadlo ho, že jejich ložiska může stále používat ještě někdo jiný.

Zákazníci se na repase dívají veskrze pozitivně, zejména pokud je jim poskytnuta stejná záruka. Vidí nebezpečí u ložisek, která byla používána „příliš dlouho“, a proto potřebují někoho, kdo jim pomůže s kontrolou kvality, jinak budou dobrá ložiska končit ve šrotu. Stávající služby a nabídky, jako je SKF Rotation for Life, jsou určeny pro zákazníky, kteří hledají funkci bez rizika a mohou SKF nabídnout nové příležitosti k repasování.

SKF CZ

dominika.hanova@skf.com

www.skf.com/cz

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 170728
Datum: 27. 06. 2017
Rubrika: Trendy / Ložiska
Autor:
Firmy
Související články
Optimalizace péče o ložiska zabraňuje odstávkám výroby

Ložiska jsou vysoce namáhanými součástmi pohonů, které v průběhu času podléhají opotřebení. S ohledem na to je zvláště důležité zahrnout je do plánů údržby, protože tato strategie pomáhá prodloužit životnost strojů nebo zařízení.

Monitoring stavu ložisek zlepšuje proces broušení

Sledování stavu ložisek není jen způsob, jak včas zjistit potřebu jejich výměny, ale také způsob, jak si udělat obrázek o stavu celého stroje nebo zařízení. Pro ilustraci výhod služby CMS (Condition Monitoring Service) od firmy NSK budou uvedeny dva příklady jejího využití pro brousicí stroje.

Monitorování stavu strojů pomáhá výrobě i údržbě

„Ve zvyšování efektivity výroby hraje prim prediktivní údržba a postupná digitalizace procesů,“ říká v rozhovoru Roman Bauer.

Související články
Pět nejčastějších příčin selhání ložisek v elektromotorech

Valivá ložiska patří k nejdůležitějším součástem většiny strojů. Z tohoto důvodu jsou na jejich parametry (únosnost, přesnost chodu, hlučnost, tření, třecí teplo, trvanlivost a spolehlivost) kladeny vysoké nároky. Valivá ložiska se tedy zcela přirozeně stala velmi důležitou součástí strojů a postupem času také předmětem rozsáhlých výzkumů a neustálého zdokonalování.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Data jsou k ničemu, dokud se z nich nevytvoří informace

„Data jsou k ničemu, dokud se z nich nevytvoří informace,“ říká Ing. Jan Klement, technický ředitel SKF CZ, ve společném rozhovoru s aplikačním inženýrem SKF Ing. Jiřím Kubicem.

Technická podpora očima aplikačního inženýra

V minulém vydání nám Ing. Jan Klement, technický ředitel společnosti SKF CZ, představil profesi aplikačního inženýra. Druhá část třídílného seriálu přináší další pohled (nejen) na aplikační inženýrství.

Řemenový pohon snižuje hmotnost prosévacích strojů

Pohon drážkovým klínovým řemenem zajišťuje výraznou úsporu hmotnosti a nižší hlučnost mobilních prosévacích a třídicích strojů, kde řemen nahrazuje řetězový převod v pohonu prosévacího bubnu. Při nastavení optimálního napnutí řemene pomáhá měřicí zařízení.

Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

Prediktivní údržba 4.0

Smyslem prediktivní údržby je předpovědět stav výrobních zařízení a odhalit potenciální poruchu. Prediktivní údržba rozšiřuje běžné monitorování stavu o pohled do budoucnosti strojů a nabízí tak možnosti, jak zvýšit efektivitu a snížit celkové provozní náklady. Digitalizace přináší nové možnosti řešení servisní údržby.

Vlastnosti moderních plastických maziv

Průmyslová odvětví neustále vyhledávají plastická maziva, jež nabízejí nejkvalitnější technické parametry mazání – lepší mechanickou stabilitu, zvýšenou odolnost vůči smyku a vodě, účinnější ochranu proti korozi a stálý výkon jak při vysokých, tak nízkých teplotách.

Výpočet zbývající doby běhu valivých ložisek

Na veletrhu Hannover Messe 2016 představila společnost Schaeffler novou digitální službu – výpočet nominální zbývající doby běhu valivých ložisek v provozu na základě reálného souboru zatížení.

Syntetická maziva šetří energii i přírodní zdroje

Ochrana životního prostředí stejně jako co nejvyšší energetická účinnost jsou již delší čas velmi důležitými pojmy v rámci řízení a údržby každého podniku. Výrobci hledají různé způsoby pro snížení spotřeby surovin a energie, aby zlepšili bilanci oxidu uhličitého. A díky neustálému zvyšování nákladů na energie se tedy pro mnoho firem stávají možnosti jejich úspor stále atraktivnější.

Servis průmyslových ventilátorů

Spolehlivý chod průmyslových ventilátorů má zásadní význam pro funkci mnoha technologických zařízení. Studie ukazují, že až 22 % energie spotřebované průmyslovými elektromotory připadá na ventilátory, a proto má jejich efektivní provoz také významný finanční přínos. Co však především ovlivňuje účinnost průmyslových ventilátorů a jak mohou konstruktéři optimalizovat jejich výkonnost?

Může strojírenství podporovat udržitelný rozvoj?

Stále více zodpovědných společností se snaží chovat tak, aby dosáhly nejen silného finančního výkonu, ale také aby podpořily udržitelný rozvoj v globálním měřítku. Společnost SKF, výrobce a dodavatel strojírenských technologií a služeb, má vlastní strategii pro aktivní snižování dopadů na životní prostředí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit