Témata
Reklama

Pět nejčastějších příčin selhání ložisek v elektromotorech

Valivá ložiska patří k nejdůležitějším součástem většiny strojů. Z tohoto důvodu jsou na jejich parametry (únosnost, přesnost chodu, hlučnost, tření, třecí teplo, trvanlivost a spolehlivost) kladeny vysoké nároky. Valivá ložiska se tedy zcela přirozeně stala velmi důležitou součástí strojů a postupem času také předmětem rozsáhlých výzkumů a neustálého zdokonalování.

Technika valivých ložisek se vyvinula v samostatný vědní obor. SKF stojí v čele tohoto vývoje od samotného počátku a zaujímá jedno z předních míst v tomto odvětví. Výsledky výzkumu umožňují vyrábět ložiska v nejvyšší kvalitě a vypočítat trvanlivost ložisek s vysokou přesností. Dále poskytují i hluboké znalosti problematiky uložení. Díky tomu je možné dosáhnout nejdelší možné provozní trvanlivosti ložisek použitých v příslušném stroji.

Reklama
Reklama

Předčasná selhání ložisek a jak jim zabránit

Přestože konstrukce a výroba ložisek splňují nejvyšší nároky a ložiska jsou testována přímo v uložení, v některých případech nedosáhnou požadované provozní trvanlivosti. Jejich selhání je příčinou ekonomických ztrát, které zahrnují výrobní ztráty, následné poškození souvisejících dílů a náklady na opravy.
Předčasné selhání ložisek může mít nejrůznější příčiny. Každé selhání však zanechává na ložisku typické stopy. Podrobná prohlídka ložiska, které selhalo nebo je poškozené, umožňuje ve většině případů odhalit prvotní příčinu a stanovit nápravná opatření, která zabrání opakovanému selhání. Níže uvádíme pět nejčastějších příčin selhání ložisek v elektromotorech a možnosti, jak jim zabránit.

Nevhodné provozní podmínky mohou být příčinou předčasného selhání ložisek elektromotorů. Existují však řešení, která tomu mohou zabránit.

Elektroeroze

K elektroerozi nebo poškození průchodem elektrického proudu může dojít, když proud prochází z jednoho kroužku na druhý přes valivá tělesa. Rozsah tohoto poškození závisí na množství přenesené energie a délce trvání. Nicméně výsledek je zpravidla stejný: odlupování povrchu valivých těles a oběžných drah, rychlá degradace maziva a předčasné selhání ložiska. Pro zabránění poškození průchodem elektrického proudu se zpravidla používá elektricky izolované ložisko na NDE straně motoru. SKF nabízí dva typy izolovaných ložisek: kuličková ložiska Insocoat a válečková ložiska Insocoat.

Nedostatečné mazání a znečištění

Pokud je mazivový film mezi valivými tělesy a oběžnými dráhami příliš tenký kvůli nedostatečné viskozitě nebo znečištění, dojde ke styku kov na kov. Nejprve je nutno zkontrolovat, zda je používáno vhodné mazivo a že domazávací intervaly a množství maziva jsou pro danou aplikaci správné. Pokud mazivo obsahuje nečistoty, zkontroluje se, zda není nutné vyměnit nebo vylepšit těsnění. V některých případech, v závislosti na aplikaci, může být potřeba mazivo o vyšší viskozitě, aby došlo ke zvýšení tloušťky mazivového filmu.

Poškození vibracemi

Motory mohou být při přepravě vystaveny vibracím. Pokud není zajištěn rotor elektromotoru, mohou tyto vibrace vést díky vůli v ložiskách k jejich poškození. Podobně, pokud je motor v klidu a je vystaven působení vibrací (například od okolních zařízení), mohou být ložiska rovněž poškozena. Ložiska během přepravy je proto třeba zajistit následujícím způsobem: na straně pohonu motoru (NDE straně) se uzamkne hřídel v axiálním směru pomocí přípravku ve tvaru písmene U a přitom se opatrně nastaví předpětí kuličkového ložiska. Pak je třeba radiálně zatížit ložisko na straně pohonu (DE straně) pomocí popruhu. V případě již provozovaných zařízení je vhodné při delších odstávkách čas od času pootočit hřídelí.

Poškození způsobené nesprávnou instalací a ustavením

Běžné chyby při instalaci zahrnují například použití kladiva nebo obdobného nástroje k namontování spojky či řemenice na hřídel. Dále je to nesouosost, nevývaha, příliš velké napnutí řemene a nesprávná montáž, které vedou k přetížení ložisek. Použitím přesných přístrojů, jako například zařízení pro ustavení hřídelí SKF, analyzátoru vibrací SKF Microlog a vhodného nářadí a metod při montáži ložisek, lze tomuto zabránit.

Nedostatečné zatížení ložiska

Ložiska musejí být vždy alespoň minimálně zatížena, aby mohla spolehlivě pracovat. Poškození se projeví jako stopy prokluzování na valivých tělesech a oběžných drahách. Aby se tomuto poškození předešlo, je nutné zajistit dostatečně velké zatížení ložisek. Toto je obzvláště důležité při použití válečkových ložisek, která se obvykle používají pro přenos velkých zatížení. Neplatí to však pro předepnutá ložiska, kde je minimálního zatížení dosaženo právě jejich předepnutím.
Více o poškození ložisek a analýze jejich příčin se můžete dozvědět na školeních, která SKF pořádá.

SKF CZ

dominika.hanova@skf.com

www.skf.cz

Reklama
Související články
Monitorování stavu strojů pomáhá výrobě i údržbě

„Ve zvyšování efektivity výroby hraje prim prediktivní údržba a postupná digitalizace procesů,“ říká v rozhovoru Roman Bauer.

Data jsou k ničemu, dokud se z nich nevytvoří informace

„Data jsou k ničemu, dokud se z nich nevytvoří informace,“ říká Ing. Jan Klement, technický ředitel SKF CZ, ve společném rozhovoru s aplikačním inženýrem SKF Ing. Jiřím Kubicem.

Technická podpora očima aplikačního inženýra

V minulém vydání nám Ing. Jan Klement, technický ředitel společnosti SKF CZ, představil profesi aplikačního inženýra. Druhá část třídílného seriálu přináší další pohled (nejen) na aplikační inženýrství.

Související články
Monitoring stavu ložisek zlepšuje proces broušení

Sledování stavu ložisek není jen způsob, jak včas zjistit potřebu jejich výměny, ale také způsob, jak si udělat obrázek o stavu celého stroje nebo zařízení. Pro ilustraci výhod služby CMS (Condition Monitoring Service) od firmy NSK budou uvedeny dva příklady jejího využití pro brousicí stroje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Optimalizace péče o ložiska zabraňuje odstávkám výroby

Ložiska jsou vysoce namáhanými součástmi pohonů, které v průběhu času podléhají opotřebení. S ohledem na to je zvláště důležité zahrnout je do plánů údržby, protože tato strategie pomáhá prodloužit životnost strojů nebo zařízení.

Repase ložisek jako součást cirkulární ekonomiky

Během několika posledních let se o konceptu tzv. cirkulární ekonomiky hodně mluví. Je naprostým opakem ekonomiky lineární, ve které se získané zdroje použijí do produktů a nakonec vyřadí. Cílem cyklické alternativy je ekonomická produkce méně závislá na využívání zdrojů. Zaměřuje se na menší spotřebu materiálu, větší využití výrobků a lepší recyklaci materiálů.

Digitalizace ve vlastní výrobě i u zákazníků

Termín digitalizace v současné době vzbuzuje zájem jak na straně výrobců, tak se pravidelně objevuje také v médiích. Firma SKF klade důraz na včasné kroky směrem k digitalizaci nejen v rámci řešení orientovaných na zákazníka, ale také ve vlastní výrobě.

Najít svou konkurenční výhodu

„Najít svou konkurenční výhodu je v dnešní době zásadní,” říká v rozhovoru Ing. Radek Socha, ředitel SKF CZ, a. s.

Asset management průmyslových podniků

Velkým tématem průmyslových podniků na celém světě je řízení provozních nákladů, neboť firmy si uvědomují, že účinná správa provozních prostředků v průběhu celého životního cyklu může snížit celkové náklady na vlastnictví a přinést tak velkou hodnotu.

Na míru českému strojírenství a průmyslu

V dnešním globálním průmyslu je důležité být fyzicky nablízku zákazníkům a usnadnit tak přístup k řešením a službám, které jim pomohou zlepšit provoz a výkonnost jejich strojního vybavení a zařízení bez ohledu na to, ve které části světa se nacházejí.

Nový zdokonalený vizuální IR teploměr

V katalogu výrobků společnosti Fluke Corporation se objevil další přírůstek v kategorii vizuálních IR teploměrů.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se mimo jiné věnujeme tématu prediktivní údržba. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
S digitalizací a možnostmi prediktivní údržby přibývají ve výrobních zařízení tzv. chytré součásti. Jak se v této souvislosti mění či přizpůsobují komponenty pro stavbu strojů?

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit