Témata
Reklama

Najít svou konkurenční výhodu

„Najít svou konkurenční výhodu je v dnešní době zásadní,” říká v rozhovoru Ing. Radek Socha, ředitel SKF CZ, a. s.

Jaké služby v oblasti efektivity výroby a spolehlivosti výrobních zařízení může nabídnout SKF a jaká je úloha autorizovaných distributorů, a to jsme se zeptali Ing. Radka Sochy, ředitele společnosti SKF CZ.

Reklama
Reklama
Reklama
Ing. Radek Socha, ředitel společnosti SKF CZ

Kde vidíte nejvýraznější vývoj v oblasti prodeje průmyslových dílů?

R. Socha: Určitě se shodneme na tom, že zboží je nyní na trhu mnohem dostupnější, než kdy bývalo. Příčinou toho je větší dostupnost informací na internetu a bezchybná logistika. V posledních letech je také velkým trendem co největší snižování nákladů. To má za následek konsolidaci výrobních i distribučních firem a pokles prodejních cen a marží a v tomto okamžiku je pro firmy zásadní hledat svoji konkurenční výhodu. Výrobní firmy se daleko více než dříve zabývají celkovými náklady na provoz výrobních zařízení. Stále více z nich si začíná uvědomovat, že jejich úspěchu nepomůže nákup co nejlevnějšího náhradního dílu, ale naopak takového dílu, který jim zajistí předvídatelný provoz důležitých strojů tak, aby nedocházelo k navýšení nákladů spojených s neplánovanými odstávkami a prostoji ve výrobě a aby nedocházelo ke ztrátě tržeb a v konečném důsledku i zákazníků způsobené výpadky ve výrobě.

Projevuje se tento trend v praxi?

R. Socha: Jistě, naši zákazníci se daleko více začínají zabývat nejen sebou samými, ale také procesy svých konkurentů. Uvědomují si, že je důležité nebýt pozadu v efektivitě své výroby a údržby oproti svým konkurentům, protože právě to se výrazně promítá v ceně finálního výrobku. O tomto trendu svědčí rostoucí zájem zákazníků o CNA analýzu, která toto velmi podrobně mapuje. Jednou ze služeb, kterou SKF v souvislosti s tím nabízí, je dlouhodobé sledování stavu strojů tak, aby měl zákazník průběžný přehled o stavu svých klíčových výrobních zařízení, aniž by musel přerušovat výrobu nebo měnit náhradní díly preventivně dlouho před koncem jejich životnosti.

Jak do tohoto procesu vstupuje distribuce, tedy síť prodejců?

R. Socha: Jak už bylo řečeno, v dnešní době musejí firmy hledat svoji konkurenční výhodu, pokud se chtějí dlouhodobě udržet na trhu. To se týká i distribučních společností. Distributoři už dnes nevystačí s tím, že mají zboží skladem a mají bezchybnou logistiku. Distributoři musejí nabízet další přidanou hodnotu. Poskytují zákazníkům další slużby, jako například montáž výrobku nebo jinou technickou podporu. Stále více zákazníků žádá od svých dodavatelů mnohem více než pouze nízkou cenu a rychlý termín dodání.

Kolik autorizovaných distributorů SKF je v České republice?

R. Socha: V současné době je v ČR 13 autorizovaných distributorů SKF s více než 50 pobočkami. Z nedávného průzkumu mezi jejich zaměstnanci se ukázalo, že největší výhodu SKF spatřují v silné značce, velmi dobré logistice a technické podpoře.

Sílu naší značky spatřujeme především v kvalitním a prvotřídním zboží, podloženém obrovskými výdaji věnovanými výzkumu a vývoji. V logistice se snažíme spolupracovat s distributory na optimalizaci skladových zásob pomocí různých softwarů, které umožňují mít právě takovou skladovou zásobu, aby dokázaly obsloužit maximální počet zákazníků okamžitě. Další důležitou částí je technická podpora, o které si myslím, že je velkým klíčem k úspěchu. A právě v této oblasti spolu s distributory spolupracujeme na tom, aby byli dostatečně technicky kompetentní zákazníkovi prodat nejen správné zboží, ale také mu zdůvodnit, proč je to dané zboží technicky nejvhodnější pro konkrétní aplikaci. To vyžaduje znalost produktu a znalost prostředí, ve kterém se pohybují. Z toho vyplývá náš standardní přístup k autorizovaným distributorům: jsou pravidelně školeni a vyžadujeme od nich určitou úroveň technických znalostí. Zároveň od nás dostávají pravidelně informace o vývoji v oblasti ložisek a ostatního sortimentu, který dodáváme.

Kdybyste měl zákazníkům poradit – jsou nějaká úskalí nákupu průmyslových dílů?

R. Socha: Fenoménem současné doby v dodávkách náhradních dílů do průmyslu je globální dostupnost zboží. Takže na zákazníka to působí tak, že zboží je dostupné a že všechno zboží je naprosto v pořádku. My pracujeme s autorizovanou distribuční sítí z toho důvodu, že tím zákazníkům zajišťujeme nákup zboží se zaručeným původem. To znamená, že jde o originál a že zboží je v takovém stavu a stáří, v jakém má být.

Mimo naši autorizovanou distribuční síť se však může stát, že přes různé dodací kanály k zákazníkům putuje zboží pocházející z různých starých skladů. Do těchto dodávek se navíc různě míchají padělky, takže zákazník nemá zase takovou jistotu toho, co vlastně nakupuje. Sice se často řídí cenou, ale jistotu toho, co za tu nízkou cenu dostane, nemá. Proto my apelujeme na zákazníky, aby se pokaždé ujistili, zda nakupují zboží od autorizovaného zdroje – to znamená, jestli si výrobce zdroj, přes který prodává, kontroluje a řídí, což SKF v rámci distribuční sítě činí.

Vraťme se zpět k výrobním podnikům. Jaké možnosti podpory v současné době nejčastěji využívají?

R. Socha: Nejvíce využívanou podporou je určitě podpora technická. To znamená podpora našich aplikačních inženýrů a technického servisu, která se dělí mezi prvovýrobu a aftermarket. V rámci aftermarketu v současné době zažíváme velký boom ve sledování a vyhodnocování stavu výrobního zařízení, zejména v zavádění on-line systémů. A postupně se posouváme k diskuzím se zákazníky ohledně jejich strategie údržby. V rámci prvovýroby je vysoce ceněna zejména podpora našich aplikačních inženýrů, kteří v úzké spolupráci se zákazníky pracují na vývoji jejich nových výrobků.

Kdybych to měl popsat detailněji, tak technický výrobek má nějaký cyklus – nejdříve jej někdo vyrobí, potom prodá a na druhé straně si jej někdo koupí, namontuje a poté využívá. To je koncový uživatel. U prvovýrobců je klíčem k úspěchu technická podpora aplikačních inženýrů, kdy pomáháme při vývoji nových výrobků, při výpočtu potřebné kvality a trvanlivosti výrobku. A pokud jde o konečné uživatele, tam se staráme o to, aby tento výrobek fungoval spolehlivě a bez zbytečných odstávek. Zde zákazníci využívají především naše servisní služby.

Zároveň naši zákazníci požadují, aby jejich zaměstnanci dosahovali určitých technických úrovní. Dříve jsme hodně školili centrálně, pozvali jsme spoustu zákazníků na jedno místo, ale v současné době se to posouvá přímo k zákazníkům, jejichž zaměstnance školíme na konkrétních aplikacích v provozu. Takže se jedná o školení na míru zákazníkovi. A to je nyní trend, který vnímáme.

SKF CZ

Eliška Motyčková

eliska.motyckova@skf.com

www.skf.com/cz

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 160968
Datum: 07. 09. 2016
Rubrika: Výroba / Pohony
Autor:
Firmy
Související články
Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

Výpočet zbývající doby běhu valivých ložisek

Na veletrhu Hannover Messe 2016 představila společnost Schaeffler novou digitální službu – výpočet nominální zbývající doby běhu valivých ložisek v provozu na základě reálného souboru zatížení.

Syntetická maziva šetří energii i přírodní zdroje

Ochrana životního prostředí stejně jako co nejvyšší energetická účinnost jsou již delší čas velmi důležitými pojmy v rámci řízení a údržby každého podniku. Výrobci hledají různé způsoby pro snížení spotřeby surovin a energie, aby zlepšili bilanci oxidu uhličitého. A díky neustálému zvyšování nákladů na energie se tedy pro mnoho firem stávají možnosti jejich úspor stále atraktivnější.

Související články
Digitalizace ve vlastní výrobě i u zákazníků

Termín digitalizace v současné době vzbuzuje zájem jak na straně výrobců, tak se pravidelně objevuje také v médiích. Firma SKF klade důraz na včasné kroky směrem k digitalizaci nejen v rámci řešení orientovaných na zákazníka, ale také ve vlastní výrobě.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pět nejčastějších příčin selhání ložisek v elektromotorech

Valivá ložiska patří k nejdůležitějším součástem většiny strojů. Z tohoto důvodu jsou na jejich parametry (únosnost, přesnost chodu, hlučnost, tření, třecí teplo, trvanlivost a spolehlivost) kladeny vysoké nároky. Valivá ložiska se tedy zcela přirozeně stala velmi důležitou součástí strojů a postupem času také předmětem rozsáhlých výzkumů a neustálého zdokonalování.

Technická podpora očima aplikačního inženýra

V minulém vydání nám Ing. Jan Klement, technický ředitel společnosti SKF CZ, představil profesi aplikačního inženýra. Druhá část třídílného seriálu přináší další pohled (nejen) na aplikační inženýrství.

Asset management průmyslových podniků

Velkým tématem průmyslových podniků na celém světě je řízení provozních nákladů, neboť firmy si uvědomují, že účinná správa provozních prostředků v průběhu celého životního cyklu může snížit celkové náklady na vlastnictví a přinést tak velkou hodnotu.

Na míru českému strojírenství a průmyslu

V dnešním globálním průmyslu je důležité být fyzicky nablízku zákazníkům a usnadnit tak přístup k řešením a službám, které jim pomohou zlepšit provoz a výkonnost jejich strojního vybavení a zařízení bez ohledu na to, ve které části světa se nacházejí.

Nový zdokonalený vizuální IR teploměr

V katalogu výrobků společnosti Fluke Corporation se objevil další přírůstek v kategorii vizuálních IR teploměrů.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Vývoj průmyslové tomografie

Tomografie jako zobrazovací metoda vznikla brzy po zavedení rentgenografie do praxe, a to jak (převážně) lékařské, tak průmyslové. Smyslem vytvoření tomografického záznamu – tomogramu – bylo zachytit řez zobrazovaného objektu, nejčastěji ukrytého ve hmotě, která jej obklopuje tak, aby na tomto řezu byl zřetelný obrys jeho tvaru. Řada takovýchto řezů pak umožnila učinit si představu o skutečném tvaru a umístění objektu.

On-line diagnostika strojů zabraňuje neplánovaným odstávkám

Tomáš Kozelský je manažerem Centra servisu a vibrodiagnostiky SKF CZ, které se nachází v Ostravě. Společně jsme si povídali o poskytovaných servisních službách, jejichž důležitou součástí je on-line monitorování a diagnostika strojů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit