Témata
Vydání #9
Září 2016Téma měsíce

1. veletržní vydání

Speciální vydání zaměřené na technologii obrábění při příležitosti MSV Brno a AMB Stuttgart.

Články

Servis

Řízení podniku podle ROI, Část 4. - Varianty a tvorba výrobních plánů v PPROI

„Kdo neplánuje, plánuje zkázu.“ Toto proslulé heslo (DuPont) je třeba zpřesnit potřebnými vlastnostmi plánu. V předchozím článku seriálu jsme akcentovali teritoriální vyrovnanost za podmínek časové synchronizace a objektivních norem. Výrobní plány musejí navíc respektovat specifika podnikových procesů, zejména podporovat finančně efektivní typy. Řešení této problematiky v PPROI je věnován následující text.

Tři dílny, dva bratři, jeden nový pomocník

Na jih od Brna v moravských Ivančicích sídlí rodinná firma DMT Jelinek. Bratři Jelínkové zde úspěšně vedou tři dílny: obráběčskou, zámečnickou a dílnu na výrobu stínění do elektrotechnického průmyslu. S rostoucí poptávkou roste také potřeba většího strojního parku. Dnes již však jakékoliv CNC centrum nestačí – požadavky se zvyšují a výrobci strojů musejí nabídnout více než konkurence, aby byli vybráni.

Loňské rekordní výsledky českého průmyslu obráběcích strojů

Při příležitosti nadcházejících veletrhů MSV a IMT v Brně jsme se zeptali ředitele Svazu strojírenské technologie Ing. Oldřicha Paclíka, jak vnímá současnou společenskou krizi v Evropě, geopolitické změny a jejich dopady na světové hospodářství, jak si v této nelehké době stojí české strojírenství a jaký vidí další vývoj v tomto důležitém segmentu našeho hospodářství.

Inženýrská akademie ČR nabízí spolupráci

Obecným posláním Inženýrské akademie ČR je odborná podpora rozvoje technických věd a technického školství a zejména využívání nových poznatků vědy a výzkumu a teoretických znalostí průmyslovou sférou. Cílem je přispívat k růstu ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Specializované odborné sekce IA ČR sdružují přední specialisty daného oboru a poskytují expertní a poradenské služby. Vyjadřují se k závažným technickým řešením a rozhodnutím, která vycházejí z univerzitní oblasti, průmyslu, vládních i nevládních institucí. Na stránkách MM Průmyslového spektra jednotlivé odborné sekce představujeme.

Robot odnese nákup nebo smontuje převodovku

Koncem června se v Mnichově konal populární mezinárodní veletrh Automatica 2016, veletrh automatizace a robotizace. Každoročně se tato akce stává platformou pro setkání výrobců z celé průmyslové sekce, kteří zde hledají motivaci k zefektivnění vlastních výrobních linek či montáží.

Mysleme globálně, jednejme lokálně, Téma na září: Podnikání v kruhu a ekologie

Profesor systémů řízení a jeden z nejrespektovanějších českých ekonomů Milan Zelený se svými spolupracovníky zřídil Nadaci ZET za účelem rozvoje podnikatelství národního, regionálního i místního vlastnictví, rozhodování, autonomie a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti jak českých podniků, tak podniků v USA, Číně a v dalších transformujících se ekonomikách.

Když je potřeba řešit „špeky“

Na pozvání společnosti Walter CZ jsem tentokrát zajel do firmy Kovo Děčín, která se zabývá zakázkovým obráběním a výrobou forem. Zde nás přijal jednatel Pavel Bureš, za dodavatele nástrojů přijel Pavel Dušánek, certifikovaný distributor společnosti Walter CZ, a Monika Futáková ze společnosti Walter CZ. Posadili jsme se do zasedačky a pan Bureš nás seznámil s historií společnosti a jejím výrobním programem, čímž jsme se dostali i k nástrojům značky Walter.

Výzkum v oblasti výrobní techniky a technologie

MM Průmyslové spektrum se po dlouhá léta systematicky věnuje problematice výzkumu, vývoje a inovací. V rámci spolupráce nabízíme prostor zveřejňovat své názory a postoje jak zástupcům výzkumné sféry, tak i komerčním firmám.

Open House představil technologie pro výrobu nástrojů

Společnost Walter Maschinenbau GmbH právě před dvaceti lety zahájila výrobu ve svém novém závodě v Kuřimi, v němž dnes vyrábí brousicí, erodovací a měřicí CNC stroje. Při té příležitosti uspořádala koncem června pro své zákazníky ze střední a východní Evropy den otevřených dveří – Open House 2016.

Individuální přístup

„Mezi 7,5 miliardou obyvatel planety neexistují dvě identické osoby.“ Těmito slovy zahájil Ondřej Svoboda odborný seminář společnosti Misan s názvem Individuální přístup. Přímo tak naznačil přístup společnosti ke každému jedinečnému výrobnímu procesu, ke každému jedinečnému výrobnímu podniku. A stejným způsobem postupují také výrobci japonských obráběcích strojů Okuma a Brother při jejich výrobě. Sami si dnes vyrábějí řídicí systémy, servopohony, absolutní odměřování a další podpůrná řešení. Individuální přístup při výrobě řezných nástrojů na semináři představila také společnost Hofmeister v podobě přednášky o využití laserových technologií.

Plastikářský veletrh K 2016

K trendům, které spoluurčují vývoj severoamerického plastikářského průmyslu, patří intenzivní používání moderního softwaru pro digitální konstruování a vyrábění spolu s narůstající automatizací výroby. Aktuální výsledky vývoje otevírají podnikům podél celého výrobního řetězce nové možnosti pro optimalizaci výrobních postupů, zkrácení doby pro uvedení na trh a zvýšení konkurenceschopnosti.

Inovační centrum Eaton rozšiřuje svoje řady

Od června loňského roku sídlí v pořadí již páté inovační centrum nadnárodní společnosti Eaton v nové budově v Roztokách u Prahy. V současné době si s inovacemi v oblasti energetických systémů láme hlavu osmdesát zaměstnanců. A protože být inovativní znamená být konkurenceschopný, projektů přibývá a s nimi i potřeba postupně naplnit kapacitu inovačního centra, která činí 300 zaměstnanců. Udělali jsme rozhovor s manažerem týmu Vehicle Powertrain Luďkem Janíkem, který přibližuje, jak se v inovačním centru pracuje a jaké kolegy by do týmu potřebovali.

Příručka marketéra Téma 4: Příběhy prodávají – zasáhněte videem na YouTube svoji cílovou skupinu

V rámci exkluzivní spolupráce vydavatelství MM publishing a společnosti LCG New Media pro vás připravujeme seriál o nástrojích on-line komunikace a jejich specifikách pro využití v business-to-business (B2B) komunikaci.

Zaostřeno na inovace

Rotana, a. s., se zabývá návrhem, vývojem, výrobou a servisem monolitních rotačních nástrojů, zejména speciálních stupňových vrtáků a tvarových fréz ze slinutých karbidů, mikronástrojů i výměnných břitových destiček. Nově se zaměřuje na výrobu speciálních nástrojů z ultratvrdých materiálů, jako jsou PKD (polykrystalický diamant), CVD-D (Chemical Vapor Deposition – diamant) a PCBN (polykrystalický kubický nitrid boru). Za tímto účelem nakoupila špičkové technologické vybavení.

Přesné nástroje míří z Plzeňska do celého světa

První nástroj značky Gühring byl v České republice vyroben v roce 1993. Následně byl v Sulkově nedaleko Plzně otevřen nový závod, který dnes v rámci koncernu Gühring patří k největším. Díky pozvání vedení společnosti jsem se sem zajel podívat.

Závitování – jednoduchá operace?

Závitování je často jednou z posledních operací prováděných na obrobku. Jde o kritickou operaci, při které může dojít k jeho znehodnocení, a proto je spolehlivost klíčovým požadavkem při výrobě závitů.

Věřím v kreativitu nové generace

Zdá se, že v záplavě světových krizových situací nemáme čas ani potřebnou vůli soustředit se na naše základní problémy. Jedním z nich, který tiká pod povrchem všedních dní jako časované bomba, je nedostatek kvalitních techniků. Ať pro dělnické, manažerské či vědeckovýzkumné pozice. Právě toto dlouhodobé manko v personální politice České republiky se může už v dohledné době stát brzdou dalšího ekonomického rozvoje.

Vznášíme se na obláčku

Mluvíme-li dnes o internetu, stále častěji si představujeme obláček, možná spíš oblak, z anglického cloud.

Řízení je jednoduchá disciplína, když se umí

František Lambert doposud strávil ve vysokých manažerských funkcích více než čtvrt století. Pojmy jako krize, vyhoření, nedaří se nezná. Manažerská práce je jeho koníčkem a stále ho naplňuje. O nějakém zasloužilém odpočinku, podle jeho slov, nemůže být ani řeč. Právě naopak. Věříme, že tento rozhovor bude inspirací nejen pro začínající manažery…

Fórum strategického manažera v deseti zastaveních, Luboš Malý, Brück AM

V novém seriálu chceme oslovovat naše top manažery a hledat u nich tajemství jejich úspěchu, jež by mohlo být inspirací pro ostatní, kteří se na podobnou dráhu vydávají či již po ní jdou. Strategie prvního kroku často bývá přelomová – iniciuje další, následující kroky, rozhoduje a ovlivňuje činy budoucí a v žádném případě ji nelze podcenit.

Automechanika Frankfurt

Automechanika rok od roku nabývá na důležitosti jako platforma pro inovace, řešení a trendy orientované na budoucnost. Letos představí světu poprodejní služby pod heslem Servis a mobilita budoucnosti. Jedním z nejzajímavějších exponátů bude první nákladní vůz vyrobený jen na elektrický pohon, který uveze o 30 procent více než standardní nákladní auto na dieselový pohon.

Multi-D: způsob, jak postavit jadernou elektrárnu včas

Podíváme-li se do světa na průběh výstavby jaderných elektráren, uvidíme, že přístup k řízení projektů se mění, avšak v některých případech až zpětně, což způsobuje zpoždění a nárůst nákladů. Od generálního dodavatele se očekává kromě garance nákladů také garance termínu uvedení do provozu. Jedním ze způsobů, jak toto zajistit, je metodika Multi-D, kterou používá ruská společnost NIAEP-ASE ze struktury Rosatomu.

Trendy

Výkonná univerzální obráběcí kapalina

Univerzální obráběcí kapalina nové generace Unimet 280 je vyráběna na bázi minerálního oleje a je určena pro širokou oblast použití. Podle výrobce je kapalina prokazatelně technicky výkonnější, hospodárnější a šetrnější k člověku než konvenční obráběcí kapaliny. Produkt neobsahuje bor a biocid a nepodléhá povinnému označení. Tímto významně přispívá k bezpečnosti práce. A dobrý mazací výkon při obrábění ocelových a litinových materiálů potěší významné výrobce převodovek.

Nejsilnější robot na světě

Průmyslové roboty mohou manipulovat i s velmi těžkými břemeny. FANUC však představil robot, který předčil všechny ostatní. Jeho typové označení je M-2000iA/2300 a díky tomu, že je rychlejší a pružnější než jeřáb či jiné stroje pro manipulaci s těžkými břemeny, otevírá výrobním firmám zcela nové možnosti.

Prediktivní analýzy a simulace při vývoji komplexních výrobků

Siemens představuje Simcenter, řešení pro transformaci výkonnosti engineeringu s využitím nástrojů prediktivních analýz a simulací. Jedná se o komplexní portfolio simulačního a testovacího softwaru a zařízení, které umožňuje prostřednictvím tzv. digitálních dvojčat řídit inovace ve všech fázích vývoje produktů. Tím podporuje strategii digitalizace a systémového vývoje produktů společnosti Siemens. Současně Siemens zavádí Simcenter 3D, další generaci multidisciplinárního 3D CAE.

Principy filtrace olejových a emulzních mlhovin

Problém tvorby emulzního a olejového aerosolu vznikl teprve v sedmdesátých, resp. osmdesátých letech minulého století, kdy obráběcí stroje začaly být osazovány vřeteny s vysokými otáčkami, systémy chlazení s vyššími pracovními tlaky a nastoupily nástroje s vnitřním chlazením. To vyvolalo nejprve potřebu plného krytování obráběcích strojů a následně nezbytnost odsávání a filtrace vnitřního prostoru stroje, protože aerosol (v podstatě velmi lehká a teplá vzdušnina) měl tendenci unikat všemi otvory ze stroje ven a nejvíce přímo ohrožoval pracovníka, který po ukončení pracovního cyklu musel otevřít dveře stroje, aby mohl vyměnit obrobek.

Automatizovaná výměna čelistí po celý den

Oblast využití rychlovýměnného systému čelistí Pronto byla rozšířena. Nyní může být systém alternativně k rychlé manuální výměně čelistí používán i bezobslužně. Pro tento účel mohou být požadované upínací vložky uloženy například na základních deskách VERO-S a odtud plně automaticky robotem vyměňovány na sklíčidle. Nasazování a odnímání se provádí speciálním šestistranným klíčem, který taktéž obsluhuje robot.

Lasery nejvyšší kvality

Společnost Yamazaki Mazak Central Europe, s. r. o., jako přímý zástupce leadera trhu obráběcích strojů, laserů a automatizace značky Mazak, působí na českém a slovenském trhu již přes deset let, ale značka Mazak je známá našim zákazníkům mnohem déle. Nové technologické centrum u Prahy v Říčanech-Jažlovicích je pak v provozu od roku 2012.

Vysoce přesná obráběcí centra ze Švábska

Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH (SW) – firma, která se specializuje na výrobu špičkových výrobních systémů pro obrábění sériových dílců – představuje letos na výstavě AMB ve Stuttgartu (SRN) svá nejnovější jedno- a vícevřetenová obráběcí centra včetně automatizace. Středem výstavního stánku o rozloze 180 m2 je dvouvřetenové obráběcí centrum BA 222 s pohonem s kuličkovým šroubem a jednovřetenové obráběcí centrum BA one6 s lineárním motorem. Oba stroje jsou zde vystavovány vůbec poprvé.

Prohnutí pouzder a hřídelí eliminují speciální měřidla a lisy

Při výrobě pouzder a hřídelí dochází někdy k jejich prohnutí. Tento jev nastává často u součástek s velkým poměrem L/D, a to obvykle po kalení.

Monitorování stavu hydraulického oleje

Na následujících stranách je ukázán příklad aplikace, jak lze prodloužit životnost oleje v hydraulickém zařízení. U sledovaného zařízení byl na začátku stanoven servisní interval a životnost hydraulického oleje na 2 000 hodin. U maximálně vytíženého stroje by to znamenalo tříměsíční interval výměny oleje.

Vyvážená expozice na MSV

Narůstající členění v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu si letos vyžádalo rozdělení dosud jediného stánku Misan na tři oddělené expozice. Ta největší zůstane v rámci IMT v pavilonu P.

Jedna a jedna je více než dvě

Kuřimský výrobce kuličkových šroubů KSK Precise Motion (dříve Kuličkové šrouby Kuřim) a, výrobce kapotáží a teleskopických krytů – vyškovská společnost Hestego a brněnský Ideal-Trade Service dodávající technologické celky a chemikálie pro povrchové úpravy a kompresory pro stlačený vzduch – tyto tři společnosti patří do jednoho koncernu.

Výroba ozubení do modulu 30

Trend, který směřuje k výrobě menších sérií, ale naopak k větší variabilitě výrobků, podporuje i firma Horn množstvím výkonných a hospodárných řešení, která umožňují výrobu ozubení od modulu 0,5 do modulu 30 na univerzálních obráběcích strojích.

Inovace pro měření, seřizování, správu a kontrolu nástrojů

Pro firmu Zoller je již mnoho let Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně významnou příležitostí k představení novinek v oblasti měření, seřizování, správy a kontroly nástrojů pro třískové obrábění.

Nové koncepty a řešení pro továrny budoucnosti

Spolupráce lidí a robotů a také všudypřítomný trend digitalizace zásadně mění podobu výrobního prostředí. Společnost ABB na svém stánku č. 16 v hale G2 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představí nové koncepty a řešení, které otevírají potenciál továrny budoucnosti. Naplňují tím vizi integrovaného průmyslu tzv. internetu věcí, služeb a lidí (IoTSP).

Velké, lehké, flexibilní a extrémně stabilní

Firma NTG je od roku 1968 vyhledávaným partnerem ve výrobě litinových a nerezových těles. Robustní a odolné produkty vysoké kvality jsou v malých sériích využívány ve výrobě strojů a zařízení. Pro operace soustružení a frézování má společnost k dispozici centrum DMG DMC 210 FD. Aby se obrábění stalo ještě rychlejším a pružnějším, vsadila NTG na ruční sklíčidlo DURO-TA XT od firmy Röhm. Díky němu je možné takřka minutové přestavení z velkých obrobků na malé.

Funkce řídicího systému chrání nástroj i obrobek a zpřesňují obrábění

Řídicí systémy Heidenhain disponují mnoha funkcemi, které mohou zabránit škodám či dosahovat vyšších parametrů obrábění. V následujícím článku představíme, jak působí funkce Dynamic Efficiency AFC jako ochrana proti přetížení a jak může funkce Dynamic Precision CTC při interpolačním soustružení zrychlit a zpřesnit výrobu.

Řezání trubek a profilů

Přestávají vám stačit pily? Následující tři řešení od 4ISP určená pro různé typy výroby mohou být vhodnou volbou.

Horizontky a portálky made in Italy

Od jara letošního roku jsou k dostání horizontální vyvrtávací a frézovací stroje od společnosti Pama také v České a Slovenské republice.

Závity přesně a spolehlivě

Pokračující technický vývoj obráběcích strojů a jejich řídicích systémů měl v celosvětovém měřítku velký vliv také na způsob výroby závitů. Schopnost pohybu nástroje v kruhové interpolaci přináší mimo jiné možnost výroby závitů frézováním. Tento způsob přináší velké výhody a v mnoha případech činí operace výroby závitů nejen mnohem přesnější, ale i bezpečnější s ohledem na nebezpečí zalomení závitníku a poškození obrobku.

Modernizace hodnocení textury a tvaru povrchu

Ve vývoji technologií měření a hodnocení kvality funkčních povrchů jsou nepřetržitě rozvíjeny a uplatňovány nové metody zpracování změřených dat, které mají zajistit co nejdokonalejší prakticky využitelnou charakteristiku zkoumaného povrchu.

Faktory ovlivňující hospodárnost čištění obrobků

Při vývoji nového zařízení pro čištění obrobků vzniká zásadní otázka. Které faktory mají hlavní význam pro jeho technické dimenzování a konstrukci, aby jeho provoz byl pro uživatele co nejhospodárnější?

Pevnolátkové vs. plynové lasery – výroba komponent hnacích ústrojí pomocí laseru

Ten, kdo nahlédl do výrobní haly některého z velkých výrobců ještě před několika lety, zjistil, že svařování dominují CO2 lasery. Laserové svařování bylo tehdy ještě poměrně mladou technologií, která si mimo vlastní výrobu žádala velké zvláštní prostory na obří zařízení zajišťující potřebnou energii. Od té doby se však leccos změnilo. Dnešní moderní zařízení sází stále více na pevnolátkové lasery, které přinášejí řadu výhod.

Další krok za snižováním nákladů – výklopné zařízení

V závodě Alusak v Kroměříži zpracovává firma Saker neželezné kovy technologií tavení v pecních agregátech. Výsledným produktem jsou hliníkové slitiny ve formě tzv. housek (Al ingotů), určených jako vstupní materiál do tavicích pecí sléváren neželezných kovů. Provozují zde i několik typů briketovacích lisů. Na otázky, zda briketovací lisy pomáhají snižovat náklady a jaké další přínosy tato technologie poskytuje, nám odpověděl Ing. Petr Hudec, projektový inženýr společnosti Saker.

Inteligentní řešení pro hospodárné obrábění miniaturních dílů

Až do současnosti byla přesná mikroobráběcí centra stavěna především výzkumnými ústavy a některými výrobci obráběcích strojů – s jen malými ohledy na výrobní náklady. Aby byla uspokojena rostoucí poptávka po stroji, který je schopen vyrábět velmi jemné geometrie dílů s vynikající přesností a s přijatelnými úrovněmi nákladů, představila společnost Makino své přesné obráběcí centrum iQ300.

Řezný materiál podle vzoru z přírody

Společnost Hoffmann Group přináší na trh nový řezný materiál Garant HB 7010-1 pro třískové obrábění oceli, který byl vyvinut pro dosažení maximální odolnosti proti opotřebení při nejvyšších řezných rychlostech.

Nástrojové novinky pro veletrh MSV a IMT 2016

Brněnský Mezinárodní strojírenský veletrh a Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů jsou skvělou příležitostí pro vystavovatele prezentovat novinky v jejich výrobním programu. Také korejský TaeguTec si pro letošní největší tuzemskou strojírenskou událost připravil řadu nových produktů.

Inovovaná obráběcí centra na AMB 2016

Společnost GROB-WERKE je na „domovském“ veletrhu AMB ve Stuttgartu zastoupena již popáté. Ve svém stánku C38 o velikosti 255 m² v hale 5 prezentuje své nejnovější technologie a výsledky svého vývoje. Na MSV 2016 najdete obráběcí centrum G350 v expozici společnosti IMTOS, která GROB-WERKE na českém a slovenském trhu zastupuje.

DuoJust-Cut – upichování součástek malých rozměrů

Řezné nástroje s názvem DuoJust-Cut společnosti Tungaloy výrazně zlepšují výkon a stabilitu obrábění součástek malých průměrů na automatických soustruzích švýcarského typu.

V pohybu

Výrobci výrobních zařízení pro lehké kompozitní materiály jsou pod tlakem. Čím rychleji dostanou své stroje k zákazníkům a uvedou je do provozu, tím větší je jejich konkurenceschopnost. To ovšem vyžaduje přesné postupy pro efektivní a ekologicky příznivé využití surovin, čehož lze dosáhnout pomocí inovativních systémových komponent a kvalitního poradenství jak pro výrobce, tak pro zákazníky. Firma Technicon takto díky novému řešení od společnosti Festo zvyšuje svůj inovační náskok s velkoplošnými adhezivními systémy.

Automatizace v pohybu

Brněnská společnost Hiwin, přední dodavatel lineární techniky, představuje na brněnském strojírenském veletrhu hned tři novinky.

Výroba

Cermetové výstružníky s utvářeči třísky

Obrábění velmi přesných děr vystružováním patří k náročnějším technologickým operacím. Při správné volbě nástroje a pracovních podmínek je potřeba brát v úvahu i fakt, že utváření a odvod třísek v omezeném prostoru díry průchozí i neprůchozí je vždy komplikovanější než u jiných technologií (např. při obrábění rovinných ploch frézováním).

Najít svou konkurenční výhodu

„Najít svou konkurenční výhodu je v dnešní době zásadní,” říká v rozhovoru Ing. Radek Socha, ředitel SKF CZ, a. s.

PVD povlak CrNx – když tloušťka není na závadu

Společnost SHM dokončila vývoj a testování PVD povlaku založeného na nestechiometrickém CrN s neobvyklou tloušťkou nad 20 µm, výbornou drsností a rychlostí růstu. Povlak je připraven vlastní patentovanou technologií, která kombinuje magnetronové naprašování a obloukové napařování. Je určen nejenom pro tvářecí nástroje, ale směřuje i do oblasti komponentů

Nové čelní frézy pomáhají snížit náklady na obrobenou součást

Vzhledem k tomu, jak je tento způsob obrábění rozšířený, nelze tlak na optimalizaci čelního frézování ve strojírenských závodech po celém světě podceňovat. Ve snaze zajistit si konkurenční výhodu a zvýšit svůj tržní podíl se stále více výrobců snaží o zvýšení produktivity operací používaných při čelním frézování a tím o snížení nákladů na obrobenou součást. Mezi klíčové technologie schopné těmto požadavkům vyhovět patří nová čelní fréza, která díky oboustranným břitovým destičkám se 14 řeznými hranami přispívá ke snížení jednotkových nákladů na obrobenou součást, ale také díky strategiím obrábění s vysokými rychlostmi posuvu umožňuje vysokou rychlost úběru kovu.

Tryskací zařízení pro zvýšení životnosti radlic

Stroje pro úpravu půdy jsou extrémně zatěžovány. Pro zvýšení doby životnosti rychle opotřebitelných náhradních dílů, např. radlic, používá firma Andersen Steel pro jejich čištění zařízení se shot peeningem od firmy Rösler.

Evoluce v trochoidním frézování

Optimalizace procesu na základě rychlejších obráběcích časů a delší životnosti obráběcích nástrojů je dnes pro většinu výrobních podniků klíčem k dosažení vyšší hospodárnosti. Řešení představují inteligentní strategie pro proces frézování, k nimž patří i trochoidní obrábění. Ve spojení s novými stopkovými frézami CircularLine CCR od firmy WNT lze prodloužit životnost obráběcích nástrojů a současně i zkrátit čas obráběcího cyklu.

Kompaktní stroje pro široké spektrum použití

V článku jsou uvedeny postřehy německého odborného novináře z veletrhu METAV 2016 konaném v Düsseldorfu, kde výrobci představili zajímavá řešení obráběcích strojů. Řešení byla zaměřena na snižování výrobních časů, nižší náklady na výrobek a zvyšování kvality výrobků.

Vnitřní instalace – rychle a pohodlně

Vysoká hustota instalace prvků ve skříních a velmi krátké projektové časy – to jsou pouze dva z faktorů, se kterými se dnes výrobci rozváděčů potýkají. V dnešní době je velmi důležité, aby instalace komponent dovnitř rozváděče proběhla co nejrychleji, a proto je žádoucí, aby instalace co nejvíce komponent probíhala současně.

Produktivní obrábění ruku v ruce s dobrým partnerem

Kvalita řezných nástrojů v dnešní době díky nepřetržitému vývoji materiálů, geometrií a také optimalizaci celého výrobního procesu neustále vzrůstá. Trh je tak nasycen kvalitními špičkovými nástroji, a proto stále častěji při jejich výběru hrají roli služby, které může uživatel při koupi spíše preferovat, přičemž odborné technologické poradenství, včasné dodávky a především cena jsou ty nejčastější.

Efektivní procesy ve skladu i ve výrobě

Lisování, řezání laserem, ohraňování – seznam výrobních prací v průmyslu zpracování plechu je dlouhý. Stále více výrobců proto zadává tyto úkoly tzv. job shopům (výrobním dílnám), aby se mohli koncentrovat na svůj hlavní předmět činnosti. Požadavky na výrobní podniky jsou odpovídajícím způsobem vysoké. Kromě flexibility a rychlosti je základním předpokladem dobrý poměr ceny a výkonu. Aby mohly pracovat efektivně a se ziskem, jsou job shopy stále více odkázány na optimálně koordinované a automatizované procesy ve skladování a ve výrobě. Moderní metody zásobování a centralizace celé skladové logistiky přitom nabízejí mnoho výhod.

Nové možnosti frézovacích nástrojů

Všechny produkty z vydání Novinek Seco 2016-2 jsou zaměřeny na maximalizaci potenciálu obráběcího procesu, což přispívá k vyšší produktivitě a udržení náskoku před konkurencí.

V hlavní roli úkosování

Úkosy na řezných hranách jsou nutností až u šedesáti procent všech výpalků. Nejčastěji se jedná o úkosy pro svar, kamenické rohy ve stavebnictví či tvarové výřezy v obalovém průmyslu.

Lehké konstrukce automobilů – využití hořčíku

Využití hořčíku a jeho slitin v automobilovém průmyslu má poměrně dlouhou tradici, sahající až do roku 1920, kdy byl tento materiál prvně použit v konstrukci sportovních vozů. O několik desetiletí později se objevil i v komerčních vozech, například u typu Volkswagen Beetle, kde jeho obsah činil téměř 20 kilogramů. Nicméně do popředí zájmu se tento specifický materiál dostává v posledních letech v souvislosti s nárůstem ekologických a legislativních požadavků na provoz vozidel.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit