Témata
Reklama

Individuální přístup

„Mezi 7,5 miliardou obyvatel planety neexistují dvě identické osoby.“ Těmito slovy zahájil Ondřej Svoboda odborný seminář společnosti Misan s názvem Individuální přístup. Přímo tak naznačil přístup společnosti ke každému jedinečnému výrobnímu procesu, ke každému jedinečnému výrobnímu podniku. A stejným způsobem postupují také výrobci japonských obráběcích strojů Okuma a Brother při jejich výrobě. Sami si dnes vyrábějí řídicí systémy, servopohony, absolutní odměřování a další podpůrná řešení. Individuální přístup při výrobě řezných nástrojů na semináři představila také společnost Hofmeister v podobě přednášky o využití laserových technologií.

Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

V sídle společnosti Misan v Lysé nad Labem se odborné semináře konají pravidelně. Účelem je seznámit uživatele s novými technologiemi, stroji, výrobními postupy a jejich výhodami při uplatnění ve výrobním procesu. Prezentované technologie jsou pak následně také předváděny na praktických ukázkách v showroomu společnosti.

Reklama
Reklama
Předváděcí hala společnosti Misan v Lysé nad Labem je kompletní strojový park.

Novinky z japonské dílny

Úvodem tedy bylo představeno několik novinek z japonské dílny Okuma a Brother, o kterých vás také pravidelně v MM Průmyslovém spektru informujeme. Namátkou vyzdvihnu nejprodávanější řadu soustružnických center Okuma s označením LB3000, která mohou být vybavena systémem Navi pro potlačení samobuzeného kmitání, revolverovou hlavou s Capto rozhraním, kdy se vyměňují pouze koncové Capto hlavičky s řezným nástrojem. Takový systém si přímo říká o automatizovanou výměnu. Upínání nástrojů do revolverové hlavy je navíc podporováno hydraulickým systémem a není tudíž potřeba žádných dalších nástrojů k jejich upnutí a uvolnění.
Zmíněny byly výhody 5osého vysokorychlostního centra pro obrábění turbínových lopatek Blade T400, které mj. obsahuje meziosové kompenzace polohování os. Tato funkce eliminuje nepřesnosti v důsledku vysokých hodnot zrychlení a potlačuje následné odchylky geometrické deformace pohybujících se uzlů stroje. Dalšími zajímavými funkcemi tohoto stroje jsou udržování konstantní přítlačné síly mezi sklíčidly zamezující vzniku nadměrných deformací obráběné lopatky nebo funkce cíleně reagující pomocí C os hlavního a vedlejšího soustružnického vřetena na nežádoucí torzní deformace vznikající při obrábění.

Nové jsou u Okumy také aplikace v rámci řídicího systému OSP suite, mezi nimiž mohu jmenovat načítání partprogramu pomocí čárového kódu, zobrazení aktuálního využívaného výkonu vřetena přímo ve výkonové charakteristice nebo pomocníka pro stanovení správného a bezpečného tlaku upínacího válce.
Novinek je opravdu hodně. Doporučuji proto zájemcům projít články, které společnost Misan pravidelně v našem časopise zveřejňuje a které jsou k dispozici na webových stránkách MM Průmyslového spektra.

Mikrostruktury a tvarové reliéfy

Svůj individuální přístup při výrobě zákaznických řešení řezných nástrojů za účelem optimalizace výrobního procesu a zvýšení konkurenceschopnosti představil Ing. Pavel Kožmín, Ph.D., ze společnosti Hofmeister, která při úpravě geometrií a mikrogeometrií nástrojů používá laserové technologie. Na výzkumu aplikací nových technologií obrábění spolupracuje firma s ZČU Plzeň, ČVUT v Praze nebo VÚTS v Liberci.

Důvodů k výzkumu nových technologií je vždy hned několik. Na prvním místě je potřeba ušetřit nějaké náklady. Tak například z důvodu zvýšení trvanlivosti řezných nástrojů vytvářejí ve vývojovém středisku firmy Hofmeister pomocí laserů na jejich břitech mikrostruktury různých tvarů, optimalizují tvary utvařeče třísky nebo na hřbetech nástrojů vyrábějí rastry různých tvarů (jehlan, polokoule). Výhodou využívání laserových technologií je jejich vysoká přesnost a možnost využití i na těžkoobrobitelné materiály, jako je např. diamantový povlak na nástroji.

Zlepšení řezných schopností nástrojů či zvýšení jejich životnosti je alfou a omegou všech výrobců. Využívání laserových technologií je zatím ve fázi vývoje, proto společnost Hofmeister zatím drží toto know-how pod pokličkou. Nicméně jsem se již se zástupci společnosti domluvila na návštěvě a těším se, že se budu moci brzy podělit i s vámi, našimi čtenáři, o větší detaily této zajímavé technologie.

Technologií mikrostrukturování tenkých vrstev lze zvýšit životnost nástroje.
Aplikace na nástroj - rastr jehlanů

Automatizace CNC obráběcích strojů

V předváděcí hale společnosti Misan v Lysé nad Labem se kromě obráběcích strojů a 3D tiskáren nachází také pracoviště s ukázkou jednoduché, o to však praktičtější automatizace, zejména pro menší a střední série – automatická robotická zakládací a vykládací buňka Halter. Na odborném semináři byl přítomný také jednatel společnosti Halter pan Woulter van Halteren. Využila jsem příležitosti a zeptala se ho, co je nového.

Jednatel společnost Halter pan Woulter van Halteren.

MM: O univerzální robotické buňce Halter jsme v MM Průmyslovém spektru psali již v loňském roce (MM 7,8/150734). Co je za poslední rok u zakládacího systému Halter nového? Změnilo se od té doby něco?

W. van Halteren: To, čemu jsme se v posledním roce zejména věnovali, bylo naslouchat stávajícím zákazníkům, sbírat od nich reference a zjišťovat, zda bychom pro ně mohli udělat nějaká vylepšení. Výsledkem jsou další dva modely zakládacího systému Halter. Celkem tedy máme tři různé modely. Robotická jednotka s označením S 180 je určena pro prizmatické díly, S 230 pro přírubové díly a celou rodinu robotických buněk doplňuje univerzální robotická buňka Halter, o které jste již v minulosti psali. Každá z nich je vhodná pro jiný typ obrobků.

Naším cílem tedy bylo rozšířit řadu těchto automatických zakládacích buněk. Dnes si každý zákazník podle svého výrobního portfolia může vybrat systém, který bude jeho potřebám nejvíce vyhovovat. Buňka je nyní upravena také pro různé velikosti polotovarů a obrobků.

Ovládání robotické buňky se v podstatě nezměnilo, je stále velmi intuitivní a jednoduché. Buňku lze programovat také na další úkony, než je jen zakládání polotovarů a vykládání obrobků. Robot může např. obrobky vkládat rovnou do mycí stanice apod. Navíc má buňka hmotnost pouze 1 000 kg, takže ji lze snadno v několika málo minutách převézt a nainstalovat k jinému stroji jen pomocí paletového vozíku.

Mimo obrábění jsou v showroomu společnosti Misan předváděny také ukázky unikátní technologie 3D kovového tisku na zařízeních Concept Laser.

MM: Provedli jste také nějaké změny u robota, který buňku obsluhuje? Mám na mysli dnešní trend kolaborativních robotů. Přemýšleli jste nad možností osadit LoadAssistant buňky Halter kolaborativními roboty?

W. von Halteren: My zatím nevidíme velký smysl v tom, osazovat naše buňky kolaborativními roboty. Protože vy v tomto případě nechcete pracovat s robotem, vy chcete, aby robot udělal tu práci za vás.

Osadit automatickou buňku Halter kolaborativním robotem lze, nicméně buňka je primárně určena především k zakládání polotovarů a vykládání obrobků, tedy aby nahrazovala práci operátora, který může tento ušetřený čas věnovat kvalifikovanější práci, než je jen jednoduchá opakující se úloha. Tudíž v tomto případě spolupráce robota s člověkem není potřeba.

V případě, že se operátor potřebuje přiblížit k robotické buňce, je buňka stejně bezpečná jako kolaborativní robot. Buňka je opatřena bezpečnostními čidly, která v momentě, kdy zaznamenají pohyb v bezpečnostní zóně, jež je znatelně vyznačena, robota okamžitě zastaví. Rozdíl mezi tímto robotem opatřeným čidlem pohybu a kolaborativním robotem je více než padesát tisíc eur.

MM: Kam míříte do budoucnosti? Máte v plánu nějaké další rozšíření vašeho portfolia?

W. von Halteren: S portfoliem, které teď máme, se snažíme, aby naše buňky byly flexibilní spíše pro výrobce malých a středních sérií, které často mění výrobu. Snažíme se, aby byly jednoduché a uživatelsky příjemné. Nechceme to příliš komplikovat. Nadále vyvíjíme jednotlivé modely, nyní jich máme v portfoliu celkem devět – tři různé délky ramen robota se třemi různými zásobníky podle tvaru a velikosti dílů. Náším hlavním cílem je i nadále naslouchat uživatelům a dopomáhat jim automatizovat, zefektivnit a hlavně zlevnit jejich výrobu.

MM: Přeji vám hodně úspěchů a děkuji za rozhovor.

Eva Buzková, Lysá nad Labem

eva.buzkova@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 160962
Datum: 07. 09. 2016
Rubrika: Servis / Rozhovor
Firmy
Související články
MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Upínače jsou stejně důležité jako stroj nebo nástroj

Výrobní zařízení pro třískové obrábění s nástupem CNC řízení a víceosých technologií významně změnily požadavky na složitost obrobků, řezné nástroje a v konečném důsledku také na automatizaci a robotizaci. Čemu se však často nevěnuje tolik pozornosti, jsou upínací technologie i přesto, že mohou mít zásadní vliv na výslednou kvalitu obráběného dílu, ale i na náklady.

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Související články
Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Automatizace od kusu po velké série

Ve společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které již po léta mají ustálený a účastníky kvitovaný scénář. Jedná se vždy o tematicky zaměřenou, třídenní akci - dva dny pro odbornou veřejnost, třetí den pak pro školy. Důležitým faktem z hlediska návštěvnického poznání a edukace je skutečnost, že se na obsahové náplni společně s firmou Misan podílí vždy jeden z jejich spolupracujících partnerů, především z řad výrobců a dodavatelů řezných nástrojů. Dopoledne přednášky, odpoledne ukázky na strojích. Nejinak tomu bylo i poslední květnový týden.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Made in Japan

V sídle společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které se těší veliké oblibě. Partnerem toho posledního jarního, který byl nazván Stroje, nástroje, automatizace – otevřené možnosti, byla společnost Tungaloy. „Dnešní seminář se ponese v duchu řešení ze země vycházejícího slunce,“ uvedl jednatel společnosti Misan Ondřej Svoboda.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Příležitost pro české firmy v Lipsku

Již na začátku února 2019 mají české firmy opět možnost účastnit se za velmi výhodných podmínek na strojírenských veletrzích Intec a Z2019 v Lipsku, které se budou příští rok konat v termínu o měsíc dříve, než bývalo zvykem.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

AMB 2018: vše ukazuje na expanzi

Na AMB se od 18. do 22. září již po devatenácté sejdou odborníci na třískové obrábění kovů. Více než 1 500 vystavovatelů představí výsledky svého vývoje a inovace na výstavní ploše brutto více než 120 000 metrů čtverečních. Vypadá to dobře, AMB 2018 bude největší veletrh AMB všech dob. „S novou halou Paula Horna (hala 10), speciální prezentací AMB Digital Way a příslušným kongresem jsme vytvořili ty nejlepší předpoklady, aby byl veletrh AMB 2018 ještě větší a ještě lepší,“ vysvětluje Ulrich Kromer von Baerle, mluvčí vedení společnosti Messe Stuttgart.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit