Témata
Reklama

Zaostřeno na inovace

Rotana, a. s., se zabývá návrhem, vývojem, výrobou a servisem monolitních rotačních nástrojů, zejména speciálních stupňových vrtáků a tvarových fréz ze slinutých karbidů, mikronástrojů i výměnných břitových destiček. Nově se zaměřuje na výrobu speciálních nástrojů z ultratvrdých materiálů, jako jsou PKD (polykrystalický diamant), CVD-D (Chemical Vapor Deposition – diamant) a PCBN (polykrystalický kubický nitrid boru). Za tímto účelem nakoupila špičkové technologické vybavení.

„Před patnácti lety vznikla Rotana s ambicí stát se regionální ostřírnou. Jak šel čas a pronikali jsme více do našeho oboru, začali jsme se orientovat i na výrobu nových nástrojů, včetně jejich konstrukce a návrhu. Posledních deset let působíme hlavně jako výrobci,“ přibližuje počátky vzniku a vývoj předseda představenstva firmy Radek Švihálek. „Na základě dodané specifikace obrobku jsme schopni vyvinout, zkonstruovat a vyrobit nástroj na moderních 5osých nástrojových CNC bruskách, provádět měření na 3D a 2D kamerových zařízeních. Samozřejmostí je následný servis,“ doplňuje vedoucí technické přípravy výroby Ing. Pavel Vítek.

V Rotaně v současnosti pracuje ve třísměnném provozu 42 zaměstnanců, jejichž věkový průměr je 35 let. Většina z nich je místních nebo dojíždí ze vzdálenosti maximálně patnácti kilometrů od Velkého Meziříčí.

Reklama
Reklama
Vnitřní prostory společnosti Rotana

Sortiment výrobků

Speciálními nástroji ze slinutých karbidů lze dosáhnout lepší optimalizace výrobních procesů a tím zvýšit produktivitu obrábění. Vyráběny jsou monolitní stopkové frézy tvarové podle DXF linie, dále například válcové, rádiusové, kuželové, kulové nebo kotoučové, jedno- i vícebřité, závrtné i drážkovací, s vnitřním chlazením (obrábí například materiály jako slitiny nerezů, superslitiny, titan, hliník, měď, grafit nebo kompozitní materiály). Monolitní nástroje ze slinutého karbidu s vhodně zvolenými povlaky, geometrií a konstrukcí jsou určeny k obrábění otvorů při zachování kvality obráběných ploch v různých obráběných materiálech (vrtáky stupňové a speciální, navrtáváky, výstružníky, záhlubníky s různou geometrií podle způsobu použití). Nástroje s ultratvrdou řeznou hranou z materiálu na bázi diamantu (PKD nebo CVD-D) a kubického nitridu boru (CBN) umožňují využití nových řezných aplikací. Rotana se zaměřuje také na výrobu a úpravu výměnných břitových destiček, monolitních soustružnických nožů ze slinutého karbidu, vybrušování speciálních čelních tvarů nebo ostření výměnných čelních hlavic nástrojů. V neposlední řadě provádí renovaci obráběcích nástrojů. Na přání zákazníka jsou zpracovány měřicí protokoly nástroje (stěžejní rozměry, obvodová házivost, porovnání tvaru s DXF křivkou).

Zpracování zákaznického požadavku na úpravu nástroje

Strojní kapacity

Jádrem strojních kapacit ve výrobní hale je soubor CNC brusek Saacke a bruska TTB Evolution pořízená od švýcarské firmy TTB Engineering SA.
Používaná výrobní technologie u progresivních řezných materiálů (PKD, CVD-D, CBN) umožňuje zpracování makrogeometrických a mikrogeometrických prvků. Jejich aplikace na geometrii řezného nástroje se provádí laserovou technologií (Ewag Laser line ultra) zakoupenou od švýcarské firmy Ewag AG.

Koncepčně jsou speciální řezné nástroje řešeny jako jednotlivé řezné segmenty naletované na samotný nosič. Spojení jednotlivých segmentů ve vysokém vakuu zajišťuje vakuová pájecí pec. Řízeným procesem ohřátí a ochlazování nedochází k přehřátí materiálu jednotlivých segmentů. Výsledný spoj je rovnoměrný, bez nečistot a bublin. Aplikovány jsou nejnovější metrologické technologie série 3D násvitových a 2D průsvitových kamerových zařízení.
Výrobní hala je klimatizovaná, jednotlivé stroje jsou vybaveny hasicím systémem na bázi inertního plynu.

Ing. Pavel Vítek a Radek Švihálek

Výzkum, vývoj a inovace

„Vývojové a inovační aktivity jsou zaměřeny především na prodlužování životnosti nástrojů, zvyšování efektivity výroby na straně zákazníka a na vývoj zcela nových aplikací. Proto podporujeme všechny aktivity směřující k výše uvedeným závěrům, včetně investic do nových technologií,“ přibližuje Ing. Vítek.

V rámci projektu „Posílení vývojové a inovační kapacity společnosti Rotana, a. s.“ bylo do výrobní haly instalováno omílací zařízení Otec DF-5HD. Přesným zaoblením řezné hrany (rektifikací) nástroje je dosaženo jeho zvýšené odolnosti proti mechanickému porušení řezné hrany křehkým lomem nebo mikrovyštipováním. Takto upravená geometrie se výraznou měrou projevuje na životnosti nástrojů. Dalšími zařízeními nakoupenými v rámci uvedeného projektu jsou obráběcí centrum MCFV 1060 (aplikační zkoušky vyvíjených nástrojů) a metrologické zařízení Zoller hobCheck (měření odvalovacích fréz).

Jako součást výrobních kapacit pro výrobu speciálních mikro-nástrojů ze slinutých karbidů Rotana zakoupila CNC automatické orovnávací zařízení UW I Dressing (orovnávání DIA a CBN kotoučů, profilových a tvarových kotoučů) a měřicí zařízení Werth Video Check (měření mikronástrojů).

Laserové obrábění tvarově komplikovaného CVD diamantového nástroje

Návrhy řezných nástrojů vznikají za pomoci CAD softwarů. Pro správu dat, postupů či zajištění technické dokumentace se používá marketingový software Soft4Sale.
Před třemi lety vzniklo v areálu firmy samostatné pracoviště, jež se zabývá aplikovaným výzkumem a experimentálním vývojem (VaV). Inovativní projekty VaV se uskutečňují cestou hledání sofistikovaných řešení u zakázek pro stávající i potenciální odběratele. Znalostní know-how se prohlubuje ve spolupráci s vysokými školami – Českým vysokým učením v Praze a Vysokým učením technickým v Brně. Díky spolupráci s vysokými školami je umožněn další přístup k vědeckým kapacitám a modernímu softwarovému a přístrojovému vybavení.

Pro Rotanu je výzvou Průmysl 4.0 (samoobslužné režimy na odpoledních a nočních směnách).

Mezi plány pro příští rok patří také výstavba samostatného objektu pro pracoviště VaV, rozšíření výroby nástrojů z materiálů na bázi diamantu a CBN.
Rotana disponuje vlastní fotovoltaickou elektrárnou s výkonem 66 kWp, která vyprodukuje 85 MW elektrické energie za rok, přičemž vlastní spotřeba činí 85 % vyrobené elektřiny.

3D simulace výroby nástroje včetně kontroly kolize

Orientace na zákazníka

„Využíváme výbornou polohu v rámci České republiky, kde to máme za zákazníkem stejně daleko do Ostravy, Plzně nebo Liberce. Máme 150 aktivních zákazníků za rok,“ uvádí Ing. Vítek. Mezi ně patří zejména řada významných českých firem, které působí v oblasti automobilového, leteckého a energetického průmyslu. Okamžité řešení problému a operativnost nasazení technologie je alfou a omegou k získání a udržení zákazníků, za kterými odborníci z Rotany zpravidla sami dojíždějí.

„Výroba v Rotaně představuje 75 % obratu, 25 % ostření nástrojů. Pro letošní rok je v Rotaně plánován obrat přesahující 100 milionů Kč – oproti loňskému roku jde o 15% nárůst,“ uzavírá předseda představenstva Rotany Radek Švihálek. Rotana se stále více dostává do povědomí nejen tuzemských zákazníků.

Bonus

Příjemnou zastávkou na cestě z Rotany byl pro nás velkomeziříčský pivovar, který vaří pivo Harrach tradiční rukodělnou metodou. Má stálou nabídku tří druhů piva. Maximální produkcí 4 000 hl piva ročně a svým technickým řešením se řadí do kategorie restauračních minipivovarů.

Dej Bůh štěstí.

Zbyněk Koukolík, Velké Meziříčí

zbynek.koukolik@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Ultratvrdé nástroje pro speciální aplikace

Trh, nejen ten český, se dynamicky mění - do hry vstupují nové trendy a s nimi nové materiály s novými užitnými i mechanickými vlastnostmi, které bude potřeba obrábět i v budoucnu. Schopnosti dnes běžně dostupných nástrojů pro třískové obrábění již nebudou dostačující. To si uvědomuje společnost Rotana, která se specializuje zejména na výrobu rotačních nástrojů. V loňském roce proto vybudovala výzkumné a vývojové centrum, kde se intenzivně věnuje vývoji speciálních nástrojů z ultratvrdých materiálů, jako jsou PKD, CVD-D nebo PCBN. Tyto nástroje by měly primárně sloužit pro high-end technologie.

High-end technologie pro výrobu ultratvrdých nástrojů

Z důvodů požadavků na snižování hmotnosti, zvyšování pevnosti a odolnosti různých strojírenských sestav se konstruktéři stále častěji přiklánějí k volbě moderních materiálů dílů, které nejsou zcela vhodné pro obrábění. Jsou jimi neželezné slitiny kovů, plasty, kompozity, ale i např. zušlechtěné oceli. Této situace využila společnost Rotana a již před pěti lety zahájila vývoj ultratvrdých řezných nástrojů. Jejich výroba obnáší zpracování speciálních tvrdých materiálů na bázi diamantu či kubického nitridu boru za použití velmi vyspělých, tzv. high-end technologií.

Úspěšné dny otevřených dveří

Ve druhý dubnový týden 2019 pozvala společnost Grob-Werke hosty na letošní první firemní výstavu do svého sídla v Mindelheimu. Přibližně 400 pozvaných zákazníků a hostů kvitovalo inovativní produkty, praktické ukázky, odborné přednášky a zajímavé komentované prohlídky firmy.

Související články
CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Automatizace od kusu po velké série

Ve společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které již po léta mají ustálený a účastníky kvitovaný scénář. Jedná se vždy o tematicky zaměřenou, třídenní akci - dva dny pro odbornou veřejnost, třetí den pak pro školy. Důležitým faktem z hlediska návštěvnického poznání a edukace je skutečnost, že se na obsahové náplni společně s firmou Misan podílí vždy jeden z jejich spolupracujících partnerů, především z řad výrobců a dodavatelů řezných nástrojů. Dopoledne přednášky, odpoledne ukázky na strojích. Nejinak tomu bylo i poslední květnový týden.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Inteligentní výroba obráběcích strojů

Německo-japonská společnost DMG Mori pokračuje v postupném rozvoji svých výrobních závodů po celém světě. Vlastní výroba strojů je též příležitostí, jak prakticky ověřit vlastní řešení pro zajištění potřebné produktivity a přesnosti pomocí inteligentní výroby.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Open House Pfronten

Koncem ledna 2018 se konalo pravidelné setkání uživatelů technologií DMG Mori ve výrobním středisku ve Pfrontenu. Akci již tradičně podpořila pobočka DMG Mori Czech, která svým parnerům zorganizovala možnost prohlídky sídla mateřské firmy v tomto bavorském městečku na úpatí Alp.

Kroky k excelentní spolupráci akademické a průmyslové sféry

Pracovníci Ústavu výrobních strojů systémů a robotiky z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně usilují o těsné sepětí školy s praxí, které nelze realizovat jinak než úzkou spoluprací s průmyslem. Transfer výsledků této praktické činnosti přenesený do některých částí výuky je potom zárukou, že studenti budou mít aktuální informace o stavu strojního průmyslu, vědy a techniky.

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit