Témata
Reklama

Inženýrská akademie ČR nabízí spolupráci

Obecným posláním Inženýrské akademie ČR je odborná podpora rozvoje technických věd a technického školství a zejména využívání nových poznatků vědy a výzkumu a teoretických znalostí průmyslovou sférou. Cílem je přispívat k růstu ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Specializované odborné sekce IA ČR sdružují přední specialisty daného oboru a poskytují expertní a poradenské služby. Vyjadřují se k závažným technickým řešením a rozhodnutím, která vycházejí z univerzitní oblasti, průmyslu, vládních i nevládních institucí. Na stránkách MM Průmyslového spektra jednotlivé odborné sekce představujeme.

Sekce Informatika a kybernetika je významným článkem v aktivitách IA ČR. Problematika výzkumu a vývoje nových metod, systémů a jejich zavádění do praxe úzce souvisí s posláním a cíli IA ČR. Oblast informatiky a kybernetiky představuje dynamicky se rozvíjející obory, které zasahují do všech oblastí života, výroby a služeb. Patří sem vše, co je zahrnuto pod pojmy informační a komunikační technologie, robotika, automatizace a nejnověji tzv. chytré technologie. Vytvářejí prostor pro rozvoj nových a efektivnějších systémů nejen v inženýrských oblastech, ale i v oblastech zdravotní a sociální péče. Informatika a kybernetika také posouvají vývoj nových systémů a produktů, aktuálně jsou hybatelem aktivit v tématech Průmyslu 4.0.

Informatika a kybernetika se v současnosti uplatňují v řadě technologických a aplikačních řešení, která vyžadují komplexní a interdisciplinární přístup. Informatické a kybernetické metody často hrají významnou roli při systémové integraci. Nedílnou součástí vývoje takových systémů je vedle splnění technických požadavků také splnění ekonomických, ekologických, bezpečnostních a případně dalších (zdravotních, sociálních) požadavků. Podobně jako v ostatních technických oborech zahrnují normalizaci a posuzování životního cyklu. Sekce Informatika a kybernetika zaměřuje pozornost na všechny uvedené aspekty oboru.

Předpokladem pokroku v rozvoji informatických a kybernetických principů a jejich aplikací je správné porozumění matematickým a fyzikálním principům, vztahům mezi daty, informacemi a znalostmi, algoritmickým postupům a v neposlední řadě příslušným aplikačním oblastem. Protože interakce člověk – stroj je nedílnou součástí většiny aplikačních řešení, zaměřuje se značná pozornost i na vhodný návrh uživatelských rozhraní. Sekce svým odborným zaměřením pokrývá všechny důležité součásti informatiky a kybernetiky a navazujících vědních disciplín.

Expertizní a poradenskou kapacitu sekce nabízí v následujících oblastech:

1. Informatika a kybernetika v širším pojetí

 • inteligentní systémy
 • servisně orientovaný přístup k řešení složitých problémů
 • reprezentace znalostí a ontologie zvládající heterogenitu dat a informací
 • strojové učení
 • výpočetní inteligence pro dynamickou optimalizaci
 • dolování v datech pro získání zajímavých souvislostí s využitím kontextových informací
 • zpracování velkých dat a počítání v cloudu pro zvládání velkých objemů dat a vysoce paralelních výpočtů
 • inteligentní a mobilní robotika
 • robotické vnímání

2. Řešení specializovaných problémů zaměřených na aplikace informatiky a kybernetiky

 • chytré továrny, sítě, města
 • dopravní systémy
 • informatika životního prostředí
 • zpracování složitých a heterogenních dat v medicíně
 • znalostní podpora zdravotní a sociální péče

3. Posouzení možností nasazení informatických a kybernetických systémů v definovaných oblastech

 • IT řešení pro telemedicínu
 • chytré domy a asistivní technologie

Expertizní zaměření sekce se vedle praktických úloh zabývá i řadou teoretických problémů, jako jsou matematické analýzy signálů, analýza statistických dat, optimalizační úlohy, metody strojového učení.

Záměrem sekce Informatika a kybernetika je průběžně soustřeďovat poznatky o aktuálním dění v oboru a stát se tak potřebným informačním zdrojem. Odborné zázemí sekce tvoří platformu pro expertizu a poradenství pomáhající definovat nové strategické cíle informatiky a kybernetiky a vyhodnocovat dosavadní stav a perspektivy tohoto oboru.

Inženýrská akademie ČR jako celek společně se svými odbornými sekcemi nabízejí spolupráci formou expertních a poradenských služeb. Disponuje vysokou odbornou erudovaností svých členů, která je zárukou kvalitní spolupráce, o čemž svědčí desítky realizovaných projektů.

Reklama
Reklama

IA ČR

Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc., FEng.

Lenka.Lhotska@cvut.cz

www.eacr.cz

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 160950
Datum: 07. 09. 2016
Rubrika: Servis / Věda a výzkum
Autor:
Firmy
Související články
Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Pokročilá správa dat napříč celým životním cyklem

Obstát na trhu průmyslových výrobců dnes není snadné. Klíčem je úzká spolupráce, přehledná dokumentace, efektivní procesy a co nejméně problémů s kvalitou. S tím vším vám pomůže platforma, která propojuje správu produktových dat (PDM) s cloudovým systémem pro řízení životního cyklu výrobku (PLM).

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vyda-vatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Související články
MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Nové aplikační centrum pro výrobní stroje

Společnost Siemens otevřela ve svém areálu v Praze-Stodůlkách Aplikační centrum pro výrobní stroje v Praze (Application Center for Production Machines Prague). Centrum zaměstnává vysoce kvalifikované technické odborníky, kteří se specializují na výrobní stroje, jejich automatizaci a využití nejnovějších technologií, jako je průmyslový internet věcí.

Ohlédnutí za MSV 2018

Jubilejní strojírenský veletrh v Brně se i letos nesl ve znamení inovací, technických i technologických novinek (často také světových premiér), ale hlavně v duchu oslav stého výročí založení Československé republiky, takže se také vzpomínalo na historické úspěchy v technice v expozici 100RIES. A není tedy divu, že partnerskou zemí bylo letos Slovensko. Na následujících řádcích přinášíme malé ohlédnutí za veletrhem, kde připomeneme některé exponáty, které v očích naší redakce za zmínku a vzpomínku stojí.

Spolu (nejen) pro informační bezpečnost

Jedním z komerčních subjektů, které dlouhodobě spolupracují s českými univerzitami, je společnost Gordic. Tento tvůrce softwaru, především pro veřejnou správu a bankovnictví, se dlouhodobě zabývá dnes tak žhavou problematikou kybernetické bezpečnosti. Jedním z jeho důležitých partnerů na poli akademickém je Fakulta podnikatelská brněnského VUT. Ohledně názorů na tuto spolupráci tentokrát proběhla diskuze ve třech. Zúčastnila se doc. Ing. Zdeňka Konečná, proděkanka fakulty, Ing. Viktor Ondrák, Ph.D., pracovník Ústavu informatiky, a Ing. Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti Gordic.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Výzkum, vývoj, simulace - z Čech až na konec světa

„Všeobecný přehled je vlastně to nejlepší, co styl vysokoškolského vzdělání v Česku mladým lidem dává. Ještě zlepšit jazyky a máme – s malou nadsázkou řečeno – celou Evropu v hrsti.“ To jsou slova Ing. Jakuba Jelínka, vedoucího Střediska virtuálních simulací v německé společnosti TÜV SÜD Czech, které se věnuje nejen zkušebnictví a testování.

Knižní tipy

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem řešíte nedostatek pracovníků ve výrobě, aby tento aspekt nebyl limitujícím faktorem pro přijímání nových zakázek a neovlivnil realizaci stávajících?

Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Expozice Siemens magnetem veletrhu v Hannoveru

Digitálním podnikům patří budoucnost a koncern Siemens proto svou letošní účast na veletrhu v Hannoveru věnoval právě tomuto tématu. Expozice o celkové rozloze 3 500 m2 v pavilonu 9 se zaměřila na nově rozšířené portfolio řešení pro „digitální podnik“. Stala se doslova magnetem letošního ročníku a přitahovala pozornost mnoha odborníků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit