Témata
Reklama

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

Pentalogie (2. část Ekonomika a finance)

Druhý svazek Pentalogie Podnik a podnikanie prof. Štefana Kassaye má podtitul Ekonomika a finance. V úvodu knihy narazí čtenář na teze z prvního svazku, které se zabývají strategií podnikatelského úspěchu. Za zvlášť zdařilé považuji v těchto tezích dost podstatné tvrzení, a sice, že bez vědy a experimentování nemůže být podnikatel úspěšný. Jako satelity zde krouží spousta dalších pravd: lidé jsou nejcennějším kapitálem firmy, je nutná orientace na zákazníka, a zejména to, co potřebují generální ředitelé k tomu, aby byli úspěšní. Na 617 stranách autor ve dvou částech knihy rozebírá teoretické základy a principy fungování podnikové finanční politiky z hlediska makroekonomického včetně globalizačních trendů a posléze přechází na mikroekonomický pohled na podnik (finanční řízení podniku a jeho kapitálovou strukturu, reporting a monitoring, manažerské účetnictví zakončuje ekonomickými otázkami ochrany životního prostředí).

Autor podrobně diskutuje makroekonomické vlivy a jde na podstatu principů fungování podnikové finanční politiky, finančního a daňového systému v tržní ekonomice a končí globalizačními trendy. Ve všech kapitolách uvádí četné komentáře a příklady související se Slovenskou republikou.

Ve druhé části knihy (mikroekonomika) klade důraz na skutečnost, že dynamika vzájemných vztahů mezi podnikem a okolím vyžaduje takový rozvoj podnikových cílů, aby se nejenom naplňovaly potřeby okolí podniku, ale aby zároveň docházelo k posilování jeho identity, čímž jasně deklaruje hlavní roli systému podnikového řízení. Poté se zabývá všemi podstatnými detaily, které souvisejí se zdravým finančním řízením podniku (finanční plánování, alokace zdrojů, kontrola a analýza apod.). Řeší též finanční potřeby podniku nutné pro svůj udržitelný rozvoj. Manažerské účetnictví a reporting jsou velmi důležitou částí pro správnou kalkulaci výrobků. Autor se nevyhýbá ani takovým tématům, jako je investiční strategie a investiční projekty. Vše je pečlivě a do detailu demonstrováno na případových studiích – jak jinak než z vlastního podniku I.D.C Holding.

Prof. Kassay zmiňuje v úvodu knihy jednu pravdu, kterou mnozí podnikatelé vůbec nectí, a je jim cizí, protože malost jejich uvažování nikdy nemůže dosáhnout tohoto autorova nadhledu. Cituji: Když se zamýšlím nad finanční perspektivou, uvědomuji si, že jednotlivec i moderní podnik nemohou měřit pokrok jenom schopností vytvořit „finanční balík“, ale měli by především jiným umožnit dosahovat společensky uznávané hodnoty. Volně přeloženo do baťovské terminologie, nejde jenom o zisk, ale hlavně o službu druhým. A to je myslím, vrchol zdravého podnikání.

Nakladatel: VEDA
Rok vydání: 2008
Vazba: vázaná
Počet stran: 617
Doporučená cena: 2 189 Kč

Prof. Dr. Ing. Jiří Marek, VUT v Brně

(Příště nahlédneme do třetího svazku)

Reklama
Reklama
Reklama

Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích

V našich upoutávkách na knižní edici Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích nesmíme opomenout druhý svazek, který je věnován obzvláště zvučným podnikatelům, jejichž jména pronikají až do současnosti a kniha tak má šanci oslovit i mladé lidi a vzbudit u nich zájem o techniku a podnikatelství. Tomáš Baťa, Václav Klement, Emil Kolben, František Křižík, Emil Škoda. S plody práce těchto významných vynálezců, podnikatelů či průmyslníků se setkáváme v každodenním životě – stačí si obout boty, nastoupit do tramvaje, usednout za volat automobilu. Jistě, byli to muži obdaření výjimečným talentem, ale také pílí, vytrvalostí, odhodláním. I když se často potýkali s nepřízní osudu, nenechali se odradit a šli za svým cílem. Těmito slovy je uveden druhý svazek, na kterém se ve velké autorské míře podílel profesor Ivo Kraus, dvaaosmdesátiletý legendární fyzik a popularizátor přírodních a technických věd, autor několika desítek knižních publikací z fyziky a jejích dějin. V této knize se precizním způsobem sobě vlastním zhostil historické analýzy podnikatelů Škody, Křižíka a Kolbena. Zpracování postavy Václava Klimenta se ujal automobilový novinář Jan Králík a Tomáše Bati pak Stanislav Servus, mladý advokát, který se věnuje problematice rodinných firem.

Tomu, kdo má respekt a uznání ke kořenům naší podnikatelské historie a fascinují jej dílčí úspěchy naší země přelomu devatenáctého a dvacátého století, by tato publikace neměla chybět v jeho knihovně.

Nakladatel: Jonathan Livingston
Rok vydání: 2017
Vazba: vázaná
Počet stran: 212
Doporučená cena: 199 Kč

-dvo-

Toyota Kata

Systematickým vedením lidí k výjimečným výsledkům – to je podtitul publikace autora Mika Rothera, inženýra, učitele a hostujícího výzkumníka na technické univerzitě v německém Dortmundu. Tato světově uznávaná publikace je další ze série knih o kultuře a nástrojích, které dělají z Toyoty nejúspěšnější automobilku světa. Prakticky a konkrétně ukazuje, jak vést a rozvíjet zaměstnance, aby dokázali maximálně využít svých schopností a spolu s celou organizací dosahovali výjimečných výsledků. Podrobně a s mnoha praktickými příklady od začátku do konce napomáhá manažerům na všech úrovních dosahovat vynikajících výsledků. Jak zkvalitňovat a přizpůsobovat každodenní práci v rámci celé organizace? Jak rozvíjet a využívat schopnosti každého jednotlivce a dosáhnout nové úrovně výkonnosti? Jak dát organizaci sílu zvládnout dynamické a nepředvídatelné situace? Jak dlouhodobě udržet spokojenost zákazníků? Pokud hledáte odpovědi na výše uvedené otázky, kniha Toyota Kata by mohla být vaším blízkým společníkem. Partnerem vydání knihy je společnost DMC management consulting a IPA Slovakia.


Nakladatel: Grada
Rok vydání: 2017
Vazba: vázaná
Počet stran: 288
Doporučená cena: 469 Kč

-dvo-

Reklama
Vydání #3
Firmy
Související články
Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Související články
Stroje rostou se zákazníkem, říká pamětník českého obrábění Miroslav Otépka

Česká republika si v letošním roce připomíná 100 let od svého vzniku. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně je 60 let. Redakce MM Průmyslového spektra se rozhodla také zavzpomínat a k rozhovoru pozvala Miroslava Otépku, který stál u zrodu konstrukce a výroby českých obráběcích strojů. Miroslav Otépka se z profese dělníka vypracoval na respektovaného majitele jedné z největších českých strojírenských firem. Aktivita, optimismus a dobrá nálada ho neopouštějí ani ve věku, kdy se jiní věnují odpočinku. Možná je to jeho filozofií a jak sám říká: „Práce mi nikdy nic nevzala, vše, co jsem dělal, dělal jsem rád.“

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem řešíte nedostatek pracovníků ve výrobě, aby tento aspekt nebyl limitujícím faktorem pro přijímání nových zakázek a neovlivnil realizaci stávajících?

Výrobce & zákazník = spolupráce2

Více než tři roky uplynuly od naší poslední návštěvy strojírenské firmy STT Servis v Dlouhé Loučce u Uničova. V rodinném podniku vedeném sourozenci Šárkou a Tomášem Ticháčkovými, jehož specializací je zakázkové CNC obrábění, se čas rozhodně nezastavil a my jsme s překvapením stanuli před výrobními prostorami, které za uplynulá léta prošly velkou změnou.

Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Výzkum rozděluji pouze na dobrý a špatný, říká Libor Kraus

Prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus se pohybuje v oblasti výzkumu a vývoje 30 let. Jaká vidí pozitiva, úskalí a rezervy v této důležité součásti našeho ekonomického růstu? Na to jsme se ho zeptali v rozhoru, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit