Témata
Reklama

Efektivní procesy ve skladu i ve výrobě

Lisování, řezání laserem, ohraňování – seznam výrobních prací v průmyslu zpracování plechu je dlouhý. Stále více výrobců proto zadává tyto úkoly tzv. job shopům (výrobním dílnám), aby se mohli koncentrovat na svůj hlavní předmět činnosti. Požadavky na výrobní podniky jsou odpovídajícím způsobem vysoké. Kromě flexibility a rychlosti je základním předpokladem dobrý poměr ceny a výkonu. Aby mohly pracovat efektivně a se ziskem, jsou job shopy stále více odkázány na optimálně koordinované a automatizované procesy ve skladování a ve výrobě. Moderní metody zásobování a centralizace celé skladové logistiky přitom nabízejí mnoho výhod.

Požadavky na job shopy v průmyslu zpracování plechů se v posledních letech výrazně zvýšily. Pokud mezi jejich úkoly patřily původně především transport a drobnější operace tváření, přebírají v současné době jako „prodloužená ruka“ výrobců stále více výrobních výkonů. Kromě toho zpracovává většina job shopů každý den velký počet zakázek se stále se zmenšujícími počty kusů. Rychlý a pružný přístup k materiálům je pro ně proto velmi důležitý. Přesto skladuje mnoho podniků svůj materiál stále ještě na podlaze nebo v ocelových regálech. Plýtvají tak nejen místem pro výrobu s tvorbou přidané hodnoty, ale akceptují také delší časy pro přístup k materiálu. Materiál tak nemůže být dodán včas k tvářecím strojům a produktivita je nízká. Nutnost přizpůsobit zastaralé manuální metody skladování aktuálním požadavkům, aby bylo možno nadále pracovat hospodárně, je proto stále zřetelnější. Aby opět zvýšili vytížení strojů, zrychlili výrobní procesy a ušetřili zdroje, automatizuje proto stále více job shopů své skladovací procesy. Jsou přitom odkázáni na výkonné systémy, které lze přizpůsobit individuálním požadavkům a integrovat bez omezení výroby.

Reklama
Reklama
Reklama
V případě potřeby je možné sklad plechů Remmert rozšířit na plně automatickou jednotku pro zpracování plechů.

Efektivní zásobování plechy a plochým materiálem

Friedrich Remmert předkládá nabídku skladovacích systémů, perfektně přizpůsobenou vysokým požadavkům job shopů v průmyslu zpracování plechů. Podnik s mezinárodním akčním rádiem činnosti je již více než 60 let specializován na vývoj skladovacích a logistických řešení na míru pro profily a plechy. Pro zlepšení komunikace mezi systémy hospodaření se zbožím, skladovacími systémy a obráběcími stroji nabízí společnost Remmert kromě toho také inteligentní řešení softwaru pro své sklady.

S pomocí svých automatizovaných systémů skladování plechů umožňuje Remmert uživatelům úsporu místa až 70 procent ve srovnání s komerčními skladovacími metodami. Kromě toho zvyšuje usnadněná manipulace s materiálem produktivní čas integrovaných tvářecích strojů. Jako jeden z mála výrobců nabízí Remmert kromě toho skladovací systémy pro různé řady velikostí. Efektivní možnost skladování malých množství plechů představuje Remmert Basic Tower. Samostatný systém je k dostání při výšce 3 830 až 7 250 mm s 14 až 33 úrovněmi a hmotností zhruba 3 000 kg. Příprava materiálu probíhá volitelně poloautomaticky nebo zcela automaticky. Skladovací věž umožňuje zvýšení produktivity připojených strojů až o 80 procent. „Díky své osvědčené koncepci Plug-and-Run lze Basic Tower mimo to velmi rychle postavit,“ vysvětluje Matthias Remmert , jednatel společnosti ředitel společnosti Friedrich Remmert. „I u job shopu společnosti Pascheit EMG byl sklad za pouhé dva dny montáže uveden do provozu a kompletně používán. Díky používání Basic Tower snížil výrobní podnik své přístupové časy o 50 procent a umožnil poprvé průběžné zásobování připojeného laseru,“ dodává.

Optimálním řešením při zásobování větším množstvím plechového materiálu jsou sklady plechů společnosti Remmert Mini a Midi. Jsou k dostání vždy ve třech systémových velikostech s užitným zatížením 5 000 kg jedné úložné roviny. Kromě toho lze systémy díky jejich modulární konstrukci kdykoli rozšířit, mohou být přizpůsobeny individuálním požadavkům zákazníka a jsou tak stoprocentně bezpečné z hlediska plánování a budoucího použití. Procesy uskladňování a vyskladňování řídí regálový zakladač s optimalizovanou dráhou pojezdu, což výrazně zkracuje přístupové časy. Kromě toho je možné sklad připojit na všechny obvyklé výrobní stroje. Díky automatickému zásobování lze zvýšit vytížení strojů až o 80 %.

Remmert Basic Tower je efektivní způsob skladování malých množství plechů.

Větší produktivita díky automatizaci

V případě potřeby je možné sklad plechů Remmert rozšířit na plně automatickou jednotku pro zpracování plechů. Jako příklad může sloužit projekt u společnosti 2Cut. Německý job shop se specializoval na tváření plechů v oblastech CNC řezání laserem, vysekávání a ohýbání. Aby se podnik mohl zásobit velkým množstvím plechů, rozhodl se před několika lety pro sklad plechů Midi společnosti Remmert. Ten byl koncipován takovým způsobem, aby mohl být využíván při spojení tří laserových zařízení Trumpf jako výrobní jednotka pro tváření plechů. Díky plně automatickému propojení skladového systému a výrobních strojů těží podnik z velmi efektivní manipulace s materiálem. V případě nové zakázky bude potřebný materiál automaticky dopraven ze skladu k laserům. Zařízení předá plechy příslušnému stroji, zbývající materiál bude následně automaticky vrácen do skladu. Časy přístupu k materiálu tím byly zkráceny o 60 % a produktivní čas strojů se naproti tomu zvýšil o 80 %.

Aby byly výrobní procesy pro uživatele upraveny s maximální možnou efektivitou, patří k rozsáhlému spektru produktů společnosti Remmert kromě automatizovaných skladových systémů také různá řešení pro manipulaci s materiálem a automatizaci, speciálně plechů. Třídicí robot LaserSORT umožňuje například rychlý, pružný transport materiálu s minimálními požadavky na personál, ze skladu k výrobním strojům a plně automatické třídění nařezaných dílů. Časy prostojů strojů se tak zkrátí až o 80 %.

S pomocí svých automatizovaných systémů skladování plechů umožňuje Remmert uživatelům úsporu místa až 70 procent ve srovnání s komerčními skladovacími metodami.

Individuální skladová řešení

Aby byla vytvořená nejvhodnější možná koncepce zásobování, posuzuje společnost Remmert příslušné požadavky vždy jako celek. Každé řešení skladu proto předpokládá individuální poradenství a analýzu. Na podkladě individuálních požadavků pak vyvine specialista společně se zákazníkem koncepci skladu, která bude zahrnovat všechny hospodářské faktory.

Na závěr bychom chtěli uvést, že se požadavky na job shopy v oblasti průmyslu zpracovávání plechu v posledních letech průběžně zvyšovaly. Musíte dnes obsluhovat nejen větší spektrum poskytování služeb, ale přitom také vyrábět pružně, rychle, dodržovat termíny a mít výhodné ceny. Aby bylo možné zpracovávat velké množství zakázek, jsou nezbytné navzájem koordinované výrobní procesy. Připravenost na nová efektivní řešení je proto pro job shopy základním předpokladem pro dlouhodobé zajištění konkurenceschopnosti a úspěchu podniku.

Remmert

Josef Chromý

info@exinco.cz

www.exinco.cz

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 160959
Datum: 07. 09. 2016
Rubrika: Výroba / Tváření
Autor:
Firmy
Související články
500 palet na omezeném prostoru

Pět set skladovacích míst na necelých sto třiceti osmi metrech čtverečních. Při integrování automatického regálového zakladače u společnosti Holl, smluvního výrobce a producenta komínových systémů, navrhla společnost Remmert svou prostorově úspornou konstrukci skladu. Tento dodavatel intralogistických systémů zajistil celý proces od projektování až po uvedení do provozu a realizoval zařízení, které mohlo být díky malému přejíždění regálového obslužného zařízení koncipováno jako extrémně kompaktní.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Flexibilní sklady z Liberce pro celý svět

Automatizace zefektivňuje výrobní procesy i tok materiálů, do jisté míry řeší nedostatek pracovních sil, přispívá k transformaci na digitální podnik, ale hlavně šetří náklady. Stejně to vidí také společnost Trumpf, která vyrábí stroje na zpracování plechů a profilů již tak rychlé a výkonné, že veškeré přípravné procesy je mohou doslova brzdit. Proto přišla na trh již v roce 2007 s automatizovanými sklady TruStore, které řeší většinu výše zmiňovaných důsledků moderní doby.

Štíhlá výroba v technologii tváření

Česká společnost Conteg je jedním z největších výrobců IT a průmyslových rozvaděčů, systémových řešení a služeb pro datová centra v Evropě a na Středním východě. Inovativní a modulární výrobky a řešení odpovídají nejnovějším trendům a jejich kvalita a funkčnost je již sedmnáct let prověřována zákazníky po celém světě.

Požadavky na lisy a nástroje při výrobě převodovek

Stoupající požadavky na redukci CO2 ve výfukových plynech automobilů vedly k jejich narůstající hybridizaci a elektrifikaci. Z těchto důvodů se výrazně zvyšují nároky na plechové díly nejenom v konstrukci karoserií osobních automobilů, ale také v jejich pohonech. Jsou to především požadavky na kvalitu a rozměrovou přesnost. Zvyšuje se komplexnost těchto dílů, a proto také nabývají na významu nároky na tvářecí stroje a nástroje.

Trendy ve výrobě plochých polotovarů tvářených za tepla

Využití plechových dílů tvářených za tepla patří dnes již běžně k produkci karoserií osobních automobilů a od jejich prvního nasazení nás dělí bezmála dvacet let. Tento trvalý trend souvisí s požadavkem na maximální zužitkování pohonných hmot a s tím spojené i redukce samotné hmotnosti karoserie. Dalším aspektem jsou limity snižující objemy škodlivých exhalací při spalování paliva, které nutí dlouhodobě producenty osobních i užitkových vozidel hledat alternativní konstrukční řešení. Emisní limity nastavené Evropskou unií, platné od roku 2020, stanovují průměrnou emisi všech modelů v nabídce na 95 g CO2.km-1. To odpovídá spotřebě 3,54 litru nafty či 4,06 litru benzinu na sto kilometrů.

První krok od ohraňovacího lisu k servo-elektrické ohýbačce

Požadavky na trhu se mění a zpracovatelé stále více čelí situacím, kdy jsou velké série a objemy nahrazeny potřebouči poptávkou vyrábět malé série, navíc postavené na bázi just-in-time dodávek.

Aditivní výroba ve tváření plechů

Trojrozměrný (3D) tisk, označovaný také jako aditivní výroba (additive manufacturing - AM), zaznamenal v poslední době značný rozvoj. Touto technologií je umožněna výroba i velmi tvarově komplikovaných trojrozměrných produktů. Objekty nebo výrobky jsou vytvářeny z podkladu digitálních 3D modelů nebo jiných elektronických datových zdrojů. Aplikační možnosti 3D tisku se s ohledem na progresivní vývoj této technologie jeví jako neomezené.

Trendy v tváření: Víceosá řídicí technika pro válcování profilů

Na příkladu novodobého stroje k výrobě nosníků nákladních automobilů profilováním lze vysvětlit výrobní řetězec konstrukce výrobku, konstrukce nástrojů, simulace výroby, vývoj regulace i praktické ověření v průmyslové výrobě.

Lehké konstrukce automobilů – využití hořčíku

Využití hořčíku a jeho slitin v automobilovém průmyslu má poměrně dlouhou tradici, sahající až do roku 1920, kdy byl tento materiál prvně použit v konstrukci sportovních vozů. O několik desetiletí později se objevil i v komerčních vozech, například u typu Volkswagen Beetle, kde jeho obsah činil téměř 20 kilogramů. Nicméně do popředí zájmu se tento specifický materiál dostává v posledních letech v souvislosti s nárůstem ekologických a legislativních požadavků na provoz vozidel.

Lehké konstrukce automobilů - použití lisů ve výrobě hybridních dílů

V předchozích článcích ze seriálu Lehké konstrukce automobilů o možném použití nových materiálů pro stavbu lehkých konstrukcí a jejich aplikacích na karoseriích osobních automobilů nebyly zpravidla detailně rozebrány možnosti výroby těchto specifických materiálů. Uvedeme je v tomto článku.

Lehké konstrukce automobilů - sendvičové materiály

O prodejnosti a úspěšnosti vozidla v silném konkurenčním prostředí dnes rozhoduje z velké míry tvar a funkčnost karoserie. Mezi technickým vybavením jednotlivých výrobců dnes není propastný rozdíl a proto první, čím automobil promlouvá k zákazníkovi, jsou právě silueta vozu, linie hran, elegance i vizuální dynamika. Na karoserii jsou proto kladeny náročné požadavky v řadě případů z hlediska technologie výroby protichůdné.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit