Témata
Reklama

Kuřimský výrobce kuličkových šroubů KSK Precise Motion (dříve Kuličkové šrouby Kuřim) a, výrobce kapotáží a teleskopických krytů – vyškovská společnost Hestego a brněnský Ideal-Trade Service dodávající technologické celky a chemikálie pro povrchové úpravy a kompresory pro stlačený vzduch – tyto tři společnosti patří do jednoho koncernu.

Jejich vzájemná synergie plynoucí z tohoto faktu nejen po technologické stránce je jejich konkurenčním nástrojem na vyspělých trzích. Podívejme se blíže, s jakými inovacemi firmy nyní přicházejí.

Reklama
Reklama
Reklama

Pohybové osy v sestavených celcích

Společnost KSK Precise Motion, a. s. (dále KSK) je tradičním producentem kuličkových šroubů, jejichž výroba dovrší v příštím roce padesátiletou tradici. Kuličkový šroub není jediný prvek, ze kterého se různé pohybové osy skládají. K tomu, aby bylo možné nabídnout zákazníkům komplexnější dodávky, vložili inženýři firmy KSK nemálo úsilí do rozšíření portfolia produktů.

Společnost tímto krokem rozšiřuje služby svým zákazníkům o dodávku pohybových os sestavených do celků z kvalitních komponentů a navržených podle jeho konkrétních potřeb.

Společnost KSK ve spolupráci se svojí sesterskou společností Hestego umí nabídnout velké množství komponent, které se standardně ve strojírenství používají.

Hlavní funkce – ochrana okolí

Společnost Hestego , a. s., je moderní strojírenská firma.V současné době je rozdělena do tří výrobních divizí – teleskopické kryty, zakázková výroba a divize kapotáží. Společným jmenovatelem širokého portfolia produktů je využití plechových polotovarů a jejich perfektní technologické zpracování. Divize kapotáží produkuje zejména ochranné kryty pro obráběcí stroje.

Test odolnosti ochranných krytů byl realizován na stroji Tschudin. Detaily testů ukazují dílčí porušení plechů s vyhovujícími a nevyhovujícími výsledky.

Klíčovým úkolem konstruktéra při návrhu ochranných krytů je splnit hlavní funkci – ochránit okolí před odletujícími třískami, havárií nástroje nebo rozstřikem chladicí kapaliny. Vyškovská společnost Hestego ve spolupráci s Vojenským technickým ústavem ve Slavičíně otestovala odolnost materiálů používaných pro konstrukci ochranných krytů podle normy ČSN EN 12417+A2. Dopadové energie jsou závislé na průměru nástroje a jeho otáčkách. Pohybují se v širokém rozpětí od obráběcích center s  600 J až po brusky, kde roztržený kotouč má energii 18 000 J. U brusek norma EN 13218+A1 vyžaduje destrukční zkoušku kompletní konstrukce krytování. S výsledky zkoušek se mohou zájemci podrobněji seznámit na stáncích společnosti Hestego na veletrzích AMB Stuttgart a MSV Brno.

KSK Precise Motion , Hestego

Ing. Antonín Kopřiva, Ing. Josef Vosolsobě

Antonin.Kopriva@ksk-pm.cz

Řízení továrny „od piva“

Společnost Ideal-Trade Service , spol. s r. o., má 25letou zkušenost s dodávkami technologických celků a chemikálií pro povrchové úpravy, kompresorů pro stlačený vzduch a dalších doprovodných produktů a služeb. Firma nyní přichází s novinkou HiVision. Jedná se o řídicí systém, který umožňuje z chytrého telefonu nebo tabletu snadno a lehce ovládat moderní technologie povrchových úprav. Díky ní se obsluha může pohybovat po rozsáhlé provozní lince a aniž by se musela opakovaně vracet k ovládacímu panelu, má vždy k dispozici potřebné údaje. Jednoduše se přihlásí přes mobilní přístroj a veškeré funkce či nastavení okamžitě vidí na svém zařízení. Operativně tak může zasáhnout a případně provést korekci probíhajícího procesu a sledovat okamžitou změnu.

Individuální nastavení parametrů a maximální komfort obsluhy je základem kvalitní práce, obzvláště v oboru povrchových úprav. Proto se firma Ideal-Trade Service při dodávkách technologických celků zaměřuje především na záznam a vyhodnocení technologických dat. Tento směr umožňuje stále zlepšovat výslednou kvalitu, ale hlavně sledovat efektivitu celého procesu a tím snížení nákladů na výrobu. Samozřejmostí technologických celků není jen vzdálená správa, ale plná integrace do výrobního procesu včetně plnohodnotné komunikace s nadřazenými systémy.

Expozici společnosti Ideal-Trade Service na letošním MSV v Brně naleznete v pavilonu E, na stánku 27.

Milan Kalivoda

Reklama
Související články
Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Související články
Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Ohřevné skříně Amarc - skladujte své sudy v teple a bezpečí

Připravili jsme pro Vás přehledný web s ohřevnými prvky společnosti Amarc. www.ohrevneprvky.cz. Naleznete zde kompletní nabídku topných plášťů pro sudy a průmyslové (IBC) kontejnery i podlahové topné desky v klasickém a EX provedení pro výbušné prostředí.

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Dirty Beauty - Popelka v říši strojů, část 1.

Co musí posbírat všechny odletující špony, řeznou kapalinu, co musí vydržet havárie? Na čem se v provozu stále šetří, co svou krásu skrývá pod provozní špínou? Co dokáže na kouzelnou chvíli zářit – vzbudit obdiv a touhu? O čem se mluví? Přece o krytování strojů. V následujícím textu se dozvíte o hodnotě, hlavních funkcích, platných normách a řešení technických problémů při vývoji krytování.

Plnění požadavků na čistotu ve výrobě

Firma Rosler vyvinula pro výrobce systémů škrticích a výfukových klapek kompletní systém automatizovaného obrábění. Tento systém pokrývá operace od převzetí obrobku po třískovém obrábění přes proces surf finishingu a jemného čištění, nanesení kódu datové matice až po zabalení dílů do KLT obalů a jejich přesun do stohovacích kontejnerů.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Zerobot - efektivní způsob automatizace

V minulém příspěvku (www.mmspektrum.com/180112) jsme popsali tzv. nulový bod upínání (Zero point systém). Ukazuje se, že při dnešních trendech, kdy automatizace a zejména pak robotizace opět zažívají velkou renesanci, je výhodné spojit Zero point systém a robot. O trendech takového spojení pojednává tento příspěvek.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

Automatická optimalizace posuvů a pohonů obráběcích strojů

Před více než rokem uvedla společnost Siemens do prodeje nový, podstatně funkčně vylepšený software 4.7 pro NC řídicí systémy Sinumerik 840D sl a 828D. Na nové funkce softwaru, které výrazně vylepšují vlastnosti řídicího systému Sinumerik v oblasti programování a obsluhy, jsme se soustředili v článku ve vydání č. 1,2/2017 (viz. www.mmspekturm.com/170148). V tomto příspěvku se budeme věnovat detailněji výrazné změně softwaru 4.7 v oblasti seřizování a optimalizace posuvů a hlavních pohonů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit