Témata
Reklama

Kuřimský výrobce kuličkových šroubů KSK Precise Motion (dříve Kuličkové šrouby Kuřim) a, výrobce kapotáží a teleskopických krytů – vyškovská společnost Hestego a brněnský Ideal-Trade Service dodávající technologické celky a chemikálie pro povrchové úpravy a kompresory pro stlačený vzduch – tyto tři společnosti patří do jednoho koncernu.

Jejich vzájemná synergie plynoucí z tohoto faktu nejen po technologické stránce je jejich konkurenčním nástrojem na vyspělých trzích. Podívejme se blíže, s jakými inovacemi firmy nyní přicházejí.

Reklama
Reklama

Pohybové osy v sestavených celcích

Společnost KSK Precise Motion, a. s. (dále KSK) je tradičním producentem kuličkových šroubů, jejichž výroba dovrší v příštím roce padesátiletou tradici. Kuličkový šroub není jediný prvek, ze kterého se různé pohybové osy skládají. K tomu, aby bylo možné nabídnout zákazníkům komplexnější dodávky, vložili inženýři firmy KSK nemálo úsilí do rozšíření portfolia produktů.

Společnost tímto krokem rozšiřuje služby svým zákazníkům o dodávku pohybových os sestavených do celků z kvalitních komponentů a navržených podle jeho konkrétních potřeb.

Společnost KSK ve spolupráci se svojí sesterskou společností Hestego umí nabídnout velké množství komponent, které se standardně ve strojírenství používají.

Hlavní funkce – ochrana okolí

Společnost Hestego , a. s., je moderní strojírenská firma.V současné době je rozdělena do tří výrobních divizí – teleskopické kryty, zakázková výroba a divize kapotáží. Společným jmenovatelem širokého portfolia produktů je využití plechových polotovarů a jejich perfektní technologické zpracování. Divize kapotáží produkuje zejména ochranné kryty pro obráběcí stroje.

Test odolnosti ochranných krytů byl realizován na stroji Tschudin. Detaily testů ukazují dílčí porušení plechů s vyhovujícími a nevyhovujícími výsledky.

Klíčovým úkolem konstruktéra při návrhu ochranných krytů je splnit hlavní funkci – ochránit okolí před odletujícími třískami, havárií nástroje nebo rozstřikem chladicí kapaliny. Vyškovská společnost Hestego ve spolupráci s Vojenským technickým ústavem ve Slavičíně otestovala odolnost materiálů používaných pro konstrukci ochranných krytů podle normy ČSN EN 12417+A2. Dopadové energie jsou závislé na průměru nástroje a jeho otáčkách. Pohybují se v širokém rozpětí od obráběcích center s  600 J až po brusky, kde roztržený kotouč má energii 18 000 J. U brusek norma EN 13218+A1 vyžaduje destrukční zkoušku kompletní konstrukce krytování. S výsledky zkoušek se mohou zájemci podrobněji seznámit na stáncích společnosti Hestego na veletrzích AMB Stuttgart a MSV Brno.

KSK Precise Motion , Hestego

Ing. Antonín Kopřiva, Ing. Josef Vosolsobě

Antonin.Kopriva@ksk-pm.cz

Řízení továrny „od piva“

Společnost Ideal-Trade Service , spol. s r. o., má 25letou zkušenost s dodávkami technologických celků a chemikálií pro povrchové úpravy, kompresorů pro stlačený vzduch a dalších doprovodných produktů a služeb. Firma nyní přichází s novinkou HiVision. Jedná se o řídicí systém, který umožňuje z chytrého telefonu nebo tabletu snadno a lehce ovládat moderní technologie povrchových úprav. Díky ní se obsluha může pohybovat po rozsáhlé provozní lince a aniž by se musela opakovaně vracet k ovládacímu panelu, má vždy k dispozici potřebné údaje. Jednoduše se přihlásí přes mobilní přístroj a veškeré funkce či nastavení okamžitě vidí na svém zařízení. Operativně tak může zasáhnout a případně provést korekci probíhajícího procesu a sledovat okamžitou změnu.

Individuální nastavení parametrů a maximální komfort obsluhy je základem kvalitní práce, obzvláště v oboru povrchových úprav. Proto se firma Ideal-Trade Service při dodávkách technologických celků zaměřuje především na záznam a vyhodnocení technologických dat. Tento směr umožňuje stále zlepšovat výslednou kvalitu, ale hlavně sledovat efektivitu celého procesu a tím snížení nákladů na výrobu. Samozřejmostí technologických celků není jen vzdálená správa, ale plná integrace do výrobního procesu včetně plnohodnotné komunikace s nadřazenými systémy.

Expozici společnosti Ideal-Trade Service na letošním MSV v Brně naleznete v pavilonu E, na stánku 27.

Milan Kalivoda

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 160949
Datum: 07. 09. 2016
Rubrika: Trendy / IMT 2016
Autor:
Firmy
Související články
Obrábět stejně za méně - Energetická efektivita obráběcích strojů

Energetická efektivita výrobních strojů - ekodesign, má čím dál větší význam. Na světových výstavách v čele s EMO Hannover 2013 byla patrná snaha výrobců nabídnout zákazníkovi nejen stroj s potřebnými užitnými vlastnostmi, ale i stroj pracující energeticky úsporně. Je také patrná vyšší informovanost zákazníků a do obecného povědomí se dostává čím dál více informací o řešeních, která zajišťují stejné užitné vlastnosti při snížené spotřebě energie.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů (2. část)

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Související články
MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Reflexe EMO Milano 2015

Italské výstaviště Fieramilano se první říjnový týden stalo středem pozornosti strojařů především evropské provenience. Po šesti letech, kdy vrcholila hospodářská krize, se prestižní veletrh EMO vrátil do italského průmyslového regionu s „budovatelským“ mottem: Let’s build the future. Na ploše 120 000 m2 ve dvanácti výstavních halách se prezentovalo přes 1 600 vystavovatelů, z toho na 500 tuzemských. Podle závěrečné zprávy navštívilo akci přes 155 tisíc návštěvníků (145 tis. EMO Hannover 2013), polovina ze zahraničí. (Pozn. V neděli před zahájením EMO navštívilo vedlejší Expo přes 260 tisíc návštěvníků. Z České republiky do Milána vycestovalo 2 160 strojařů (2 300 na EMO Hannover 2013). Každý z návštěvníků si domů patrně odvezl svůj osobní rekord v nachozených kilometrech po výstavišti.

Zpracování materiálu s obsahem drahých kovů

Společnost Safina, a. s., se zaměřuje na zpracování materiálů, které obsahují drahé a neželezné kovy, zejména pak zlato, stříbro, platinu, palladium, rhodium, iridium, nikl, měď a kobalt. Pro zpracování těchto materiálů uvedla Safina do provozu novou elevátorovou žíhací pec, v níž se materiál zbavuje všech organických látek a vlhkosti.

EMO Hannover 2013, část 2 - MM Award Ocenění pro nejlepší exponáty

I v letošním roce proběhlo z iniciativy německých kolegů časopisu MM MaschinenMarkt udílení ocenění exponátům, které jsou něčím zajímavé a zaujaly odbornou porotu. Protože značky MM, VDW a EMO překročily hranice Německa a Evropy, nelze si dovolit přehlížet ocenění, které společně tyto značky zastřešují.

Kompozitní galvanické povlaky

Stále se zvyšující požadavky na vlastnosti povrchů urychlily vývoj slitinových povlaků kombinovaných s povlaky kompozitními, čímž se vzájemně kombinují a rozšiřují výhody a možnosti nových povlaků.

Koncentrace na strategické trhy

Uskupení DMG/Mori Seiki těží ze synergie svých aktivit. Před čtyřmi lety ještě velcí konkurenti, nyní spojenci v zásadních rozhodnutí s jedním jasným cílem - levně, kvalitně a ekologicky vyrábět hih-tech výrobky teritoriálně co nejblíže u zákazníka. Důkazem tohoto tvrzení nechť jsou dva nové moderní výrobní závody v japonské Iga a kalifornském Davis poblíž Sacramenta, jenž jsem měl možnost na sklonku loňského roku navštívit.

Komodita Machine Tool je japonskou jistotou. Jak dlouho?

Japonsko. U Evropana tato destinace stále vyvolává pocit neznáma a určitého tajemna. Je to země kruté historie ovlivněné přímo i nepřímo lidskými rozhodnutími, jenž zanechaly v celé řadě generací znatelný šrám projevující se uzavřeností a prvotní osobní nedůvěřivostí a i určité váhavosti projevující se například z obavy ze sdělení negativního názoru spoluřečníkovi, aby se případně necítil uražen. V komunitě Japonců jste pokaždé udivováni obrovskou vzájemnou úctou a respektem. Budiž jejich chování vzorem pro ostatní národy.

Francouzi pracují, aby mohli žít, Němci žijí, aby mohli pracovat. A Češi…?

Život je jedna velká náhoda a skládá se z dílčích menších. K jedné z nich můžeme řadit i tuto reportáž, jež měla svůj původ právě v setkání s ředitelem firmy Brück Lubošem Malým při naší společné cestě do Jižní Koreje. Zde jsme se domluvili, že následně navštívím "jeho" firmu. Den D záhy nastal a my vám přinášíme základní dojmy z téměř sedmihodinového pobytu. Materiál by však stačil na celou knihu, v oblasti výzkumných a experimentálních záležitostí pak na aplikační vysokoškolská skripta, která by byla snem každého pedagoga. Tak rozsáhlé jsou zkušenosti Luboše Malého a jeho týmu za posledních 16 let, co fabriku postavil na pevné nohy a díky zapáleným a erudovaným zaměstnancům a moderním technologiím zajistil perspektivu do daleké budoucnosti. Jak to vše začalo? Pojďme proti spirále času…

Postřehy z veletrhu Automatica

Letošní mnichovský veletrh Automatica 2012 se těšil značnému zájmu vystavovatelů (720) i návštěvníků (31 000). Téma automatizace výroby se poměrně rychle dostává po předchozí hospodářské krizi opět do popředí, jak ostatně ukazují i statistiky VDMA, německého oborového svazu výrobců strojů a zařízení. Podle těchto údajů, bylo už v roce 2010 - necelý rok po poklesu světové ekonomiky, dodáno v rámci celého světa přes 118 000 robotických jednotek, což je dvakrát tolik co v roce 2009, o dalších 18 % narostly dodávky v roce 2011 a prognóza pro roky 2012 až 2014 uvažuje s dalším 6% nárůstem nových ročních aplikací až na počet 167 000 jednotek. Na celém světě by tak mělo být v roce 2014 už kolem 1,3 mil. průmyslových robotů a kolem 17 mil. servisních robotů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit