Témata
Reklama

Plnění požadavků na čistotu ve výrobě

Firma Rosler vyvinula pro výrobce systémů škrticích a výfukových klapek kompletní systém automatizovaného obrábění. Tento systém pokrývá operace od převzetí obrobku po třískovém obrábění přes proces surf finishingu a jemného čištění, nanesení kódu datové matice až po zabalení dílů do KLT obalů a jejich přesun do stohovacích kontejnerů.

Bavorská firma Klubert + Schmidt se sídlem v Pottensteinu vyvíjí, vyrábí a prodává systémy škrticích a výfukových klapek pro komplexní aplikace v automobilovém průmyslu, výrobě plavidel a dalších průmyslových odvětvích. Firma kromě toho vyrábí náročné komponenty a sestavy pro přední výrobce hydraulických zařízení.

Reklama
Reklama

Přísné požadavky na obrábění a čistotu dílů

V rámci rozšíření výrobních kapacit pro výrobu přesných dílů technologií třískového obrábění, například zásuvných bloků pro regulaci výfukových plynů, podnik mimo jiné investoval do kombinovaného řešení pro odhrotování a jemné čištění obrobků.

Odlévané polotovary odebírá Klubert + Schmidt od dvou subdodavatelů. Koncepce kompletního zařízení zaručuje, že zde nemůže dojít ke smísení dílů. Po třískovém obrábění zůstane uvnitř zásuvného bloku otřep, který se také musí odstranit. Při navazujícím čištění dílů je nutno splnit stanovené požadavky na čistotu.

V surfovacím finišeru se používá rotující pracovní kontejner, což umožňuje dosáhnout co nejvyšší intenzity opracování. Toto provedení surfovacího finišeru dokáže zpracovávat několik dílů současně.

Robotická manipulace s obrobky v řetězci navazujících výrobních operací

Proces surf finishingu, což je speciální technologie omílání, navazuje na třískové obrábění tak, že robot nejprve odebere z dopravníku zásuvné bloky. Před vlastním opracováním se obrobky musejí nahrubo očistit stlačeným vzduchem. Pak pokračují do zakládací stanice, ve které se automaticky upnou na speciální držáky. Ty umožňují pevné uchycení několika dílů na vřetena surfovacího finišeru, aniž by při opracování bylo nutno zakrýt části obrobku. K odhrotování se používají keramická brusná tělíska. V kombinaci s relativně rychlým rotačním pohybem pracovního kontejneru lze odhrotování dílů provést nejen v relativně krátkém taktu, ale také je do jisté míry možné opracovat i vnitřní kontury. Na ochranu obrobků před korozí se do omílacího média přidává přípravek na vodní bázi, který se postará o dočasnou konzervaci.
Následuje uvolnění držáků, po kterém robot uloží obrobky do předávací stanice k navazujícímu čištění; zde je převezme druhý robot a usadí na držáky navržené pro konkrétní typ obrobku. V zařízení nejprve bloky projdou přes čisticí stanici, v níž se celý obrobek očistí mycím roztokem. Za odkapovou zónou následuje sušení teplým vzduchem.

Kompletní systém zahrnuje odhrotování, jemné čištění, kontrolu kvality, zabalení do boxů KLT a předání boxů do stohovacích kontejnerů.

Automatická kontrola kvality, značení a balení

Navazující kontrola kvality plní dva úkoly. Při kontrole jednak kamerový systém identifikuje obrobek podle značení polotovaru. Kromě toho se provádí kontrola, jestli se na těsnicích plochách nevyskytují povrchové vady. Díly, které nevyhovují z hlediska požadované hodnoty, se automaticky vyřadí. Všechny ostatní díly přesune robot do laserové stanice, ve které se nanáší kód datové matice. Potom robot uloží díly do boxu KLT, jehož parametry odpovídají danému typu dílů. Jakmile je box plný, použije robot jiný chapač a uloží box KLT do pojízdných stohovacích kontejnerů, které jsou rovněž součástí dodávky. Tyto kontejnery přistavuje obsluha zařízení.

Přísun dílů do systému a jejich transport do mycího zařízení zajišťuje článkový dopravník a speciální držáky obrobků. V mycím zařízení probíhá mytí a sušení obrobků. Tím je zajištěno, že při čištění budou trvale dodrženy přísné požadavky na čistotu.

Rösler

u.klee@rosler.com

www.rosler.com

Reklama
Související články
Kompozitní galvanické povlaky

Stále se zvyšující požadavky na vlastnosti povrchů urychlily vývoj slitinových povlaků kombinovaných s povlaky kompozitními, čímž se vzájemně kombinují a rozšiřují výhody a možnosti nových povlaků.

Vítejte v továrně budoucnosti

Závod na výrobu nástrojů, který provozuje společnost Sandvik Coromant ve švédském městě Gimo, byl Světovým ekonomickým fórem zařazen mezi vyspělá zařízení Průmyslu 4.0.

Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Související články
Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Automatický systém aktivního řízení lunet pro ustavení klikových hřídelí při opr

Systém řeší specifické problémy charakteristické pro třískové opracování klikových hřídelí pro pístové motory určené především pro lodní průmysl. Nepřesné uložení klikových hřídelí při opracování se projevuje tzv. dýcháním velikosti v řádu mikronů. Dýchání hřídelí při otáčivém pohybu během opracování je způsobeno pružností hřídele, její hmotností a tím, že osa otáčení nesouhlasí přesně s osou hřídele a má přímý vliv na celkovou přesnost zalomené hřídele. Hodnoty dýchání příslušné k jednotlivým zdvihům se obecně mění v závislosti na úhlu natočení hřídele. Je-li však hřídel přesně ustavena, potom při jejím otáčení nenastává žádné dýchání. Původní technologie je řešena ručním nastavením podpěrných sil oscilačních lunet bez jakékoliv automatizace.

Výměnný systém pro automatizaci obrábění

Hlavice Robot point je novinkou české strojírenské firmy v-tech a je dalším produktem, který jde cestou filozofie Průmysl 4.0.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Velmi rychlá dvojčata

SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

Pevné základy, tedy výrobky pro každého

Globální trh klade stále větší nároky na všechny výrobce. Vyrábět levně, rychle, ale současně kvalitně. Je možné takové protiklady vůbec skloubit? Je ještě nějaká další cesta, jak snížit výrobní náklady a ceny? Jednu z nejúčinnějších odpovědí na tuto otázku najdete v sortimentu nových pneumatických ventilů firmy Festo.

Jedna a jedna je více než dvě

Kuřimský výrobce kuličkových šroubů KSK Precise Motion (dříve Kuličkové šrouby Kuřim) a, výrobce kapotáží a teleskopických krytů – vyškovská společnost Hestego a brněnský Ideal-Trade Service dodávající technologické celky a chemikálie pro povrchové úpravy a kompresory pro stlačený vzduch – tyto tři společnosti patří do jednoho koncernu.

Řezání trubek a profilů

Přestávají vám stačit pily? Následující tři řešení od 4ISP určená pro různé typy výroby mohou být vhodnou volbou.

Zvyšování výkonů motoru tvorbou povlaku žárovým nástřikem

Snížení hmotnosti vozidla a ztrát třením v pohonném agregátu může pomoci při zlepšování celkové účinnosti vozidla, což je jeden z důvodů, proč mnoho výrobců přešlo na bloky motoru z hliníkové slitiny namísto tradiční litiny. Primární výhodou hliníku je nižší hmotnost. Typické hliníkové slitiny nemají sice obdobné vlastnosti z hlediska opotřebení jako litina, přesto mnoho automobilek věnovalo spoustu času hledání konstrukčních řešení pro odstranění tribologických nedostatků, které se dostavily s hliníkovými bloky válců.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Téma: technologie pro výrobu forem

Díly, součásti či výrobky, které spatřily světlo světa díky tomu, že byly vylisovány, odlity či vykovány ve formě, jsou doslova všude kolem nás. Forma je zařízení často velmi složité a komplexní a k její výrobě je potřeba řada špičkových technologií. Následující článek představuje některé z nich.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit