Témata
Reklama

Zvyšování výkonů motoru tvorbou povlaku žárovým nástřikem

Snížení hmotnosti vozidla a ztrát třením v pohonném agregátu může pomoci při zlepšování celkové účinnosti vozidla, což je jeden z důvodů, proč mnoho výrobců přešlo na bloky motoru z hliníkové slitiny namísto tradiční litiny. Primární výhodou hliníku je nižší hmotnost. Typické hliníkové slitiny nemají sice obdobné vlastnosti z hlediska opotřebení jako litina, přesto mnoho automobilek věnovalo spoustu času hledání konstrukčních řešení pro odstranění tribologických nedostatků, které se dostavily s hliníkovými bloky válců.

Klasické řešení spočívalo v opatření povrchu válců hliníkového bloku litinovým povlakem. Obecně vzato toto řešení může vykompenzovat špatné tribologické charakteristiky hliníku. Při používání litinových povlaků však vyvstávají otazníky ohledně zapracování vložky do bloku, její hmotnosti a nejistého styku vložky s blokem. Největší nevýhodou litinových vložek jsou jejich termodynamické vlastnosti a styk vložek s hliníkem. Sporným bodem není jen tepelná vodivost, ale i tepelná kapacita, která může ztěžovat schopnost zachovat účinnost pístu a teplotu povrchu válce pro optimální spalování. K další degradaci může docházet tím, že styk mezi vložkou a materiálem bloku není ideální a z izolačních bodů mezi vložkou a blokem vzniknou na povrchu válců horká místa, která mohou způsobovat předzážehové události. I když vložku zasuneme do materiálu bloku ideálním způsobem, mohou tepelná vodivost a tepelná kapacita vést k výkonům motoru, které nebudou zcela optimální.

Reklama
Reklama
Reklama
Systém SmartSpray Comau umožňuje zhotovit hliníkový blok motoru jako efektivní monolitickou konstrukci řízeným nanášením roztavených kovových částic žárovým nástřikem.

Žárový povlak jako řešení

Novým řešením výše popsaných tribologických problémů je povlakování hliníkového vnitřku válců řízeným nanášením roztavených kovových částic žárovým nástřikem technologií Plasma Transferred Wire Arc (PTWA). Systém SmartSpray Comau umožňuje zhotovit hliníkový blok motoru jako efektivní monolitickou konstrukci, která se vyznačuje nejen nižší výslednou hmotností motoru, ale také vyšší životností s menší energetickou spotřebou. Systém je dostupný v mnoha konfiguracích.

Kritickým krokem úspěšného zhotovení žárově stříkaného povlaku je příprava substrátu povrchu. Existuje mnoho běžně dostupných technik přípravy povrchu, které se značně liší z hlediska pevnosti styku, snadnosti aplikace i nákladů. U hliníkových bloků se nejčastěji používá proud vody a mechanické zdrsnění. Oba postupy jednoznačně prokázaly vysokou pevnost spoje.

Je nutno si uvědomit, že pro všechny aplikace vývrtů u motoru jsou požadovány spoje s co nejvyšší pevností. V závislosti na přípravném postupu u výrobce se pevnost spoje ustálila historicky na 35–70 MPa, i když obecně vzato stačí pevnost o něco vyšší než 25 MPa. Použitím mechanického zdrsnění ve standardních vyvrtávacích strojích či centrech, což je velmi známý postup u výrobců motorů, si tito výrobci dokážou zajistit skvělou přípravu povrchu za velmi nízkých pořizovacích i výrobních nákladů.

Implementace žárového stříkání do výrobní linky

Konfigurace výrobního postupu představuje klíčovou proměnnou i při zavádění řešení pro tvorbu povlaku žárovým nástřikem, protože si výrobci musejí ujasnit, zda je lepší postavit novou výrobní linku, nebo repasovat tu stávající. Implementace v závodě vystavěném na zelené louce přináší pochopitelně výhody co do flexibility a optimální integrace, zatímco u brownfieldu musí výrobce zařadit systém žárového nástřiku do stávající výrobní linky. V takovém případě doporučuje Comau konfiguraci zahrnující jemné vyvrtání, přípravu povrchu, tvorbu povlaku a dokončení hrubým honováním.

Na pomoc výrobcům při uváženém balancování výrobních cílů, kdy se klade důraz zejména na relativně významnou jednoduchost, výkonnost motoru a výši celkových investic, byl systém SmartSpray Comau vyprojektován tak, aby vyšel vstříc výrobním prioritám a dal se snadno integrovat do stávajících postupů. Důvod, proč lze odzkoušenou technologii žárového nástřiku od firmy Comau tak snadno implementovat i do linky s vysokými výrobními objemy, spočívá v tom, že se v podstatě jenom nahradí jeden proces druhým. Povlakovaným blokem se odstraní další investice a postupy nezbytné pro vkládání litinových vložek do hliníkového odlitku, což optimalizuje licí postupy a zvyšuje efektivnost dodavatelů odlitků. A současně je výrobní postup motoru s hliníkovým blokem povlakovaným technologií PTWA stejný až po dokončovací vrtací operace. Namísto dokončovacího vrtání je povrch válce zdrsněn a nastříkán tenkou vrstvou roztavené oceli 0,1–0,15 mm (konečná tloušťka). Po nástřiku postup pokračuje jako předtím závěrečnými dokončovacími úkony.

Technologii Plasma Transferred Wire Arc představila firma Comau poprvé na veletrhu EMO 2015.

Inovace, která zvyšuje výkon motorů

Ať už při sestavování nové či přestavování stávající výrobní linky představují povrchy válců s žárově nastříkaným povlakem nosné řešení při pokročilé výrobě motorů z lehké slitiny. Mezi četné výhody technologie PTWA patří i to, že válce s plazmově naneseným povlakem mají delší životnost než válce bez takového povlaku a úpravou lze zajistit snížení hmotnosti o až 0,5 kg na válec podle geometrie motoru. Z hlediska termodynamiky a tribologie přináší technologie PTWA snížení hluků, vibrací, klepání a tření a zlepšuje výkony včetně menších tepelných ztrát, emisí a spotřeby. A protože lze snadno povlakovat povrchy válců od průměru 70 mm a výše, nové modely motorů se mohou lehce zařadit do výrobních linek s minimální modifikací pracovišť PTWA. A navíc sesazení s novým blokem nemusí vyžadovat tolik seřizování.

Comau

Paulo Rosa

daniele.zibetti@bm.com

www.comau.com

Reklama
Související články
Automatizace není odpovědí na všechny otázky

Primárním cílem zavádění automatizace a robotizace je nejen zajistit více času, jak jsme si řekli v minulém díle, ale jejím účelem je také usnadnit lidstvu složité a zdraví škodlivé úkoly. Automatizace se nasazuje v oblastech stereotypní a nebezpečné práce. Motivací firem může být i škálovatelnost, maximalizace zisku a v neposlední řadě nižší počet lidských selhání. Tento díl našeho seriálu Fenomén automatizace se zamýšlí nad tím, proč, kde a jak automatizovat, a dalšími otázkami.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Dokonale přilnavý povrch v kontinuálním provozu

Polský výrobce brzdového obložení Lumag se obrátil na firmu Rösler s požadavkem na vytvoření povrchu, který zajistí optimální přilnavost pro navazující proces lepení. Výsledkem je komplexní řešení pro odmašťování a omílání nosičů brzdového obložení propojené s vysekávacím lisem.

Související články
Plnění požadavků na čistotu ve výrobě

Firma Rosler vyvinula pro výrobce systémů škrticích a výfukových klapek kompletní systém automatizovaného obrábění. Tento systém pokrývá operace od převzetí obrobku po třískovém obrábění přes proces surf finishingu a jemného čištění, nanesení kódu datové matice až po zabalení dílů do KLT obalů a jejich přesun do stohovacích kontejnerů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Stroj na středění klikových hřídelí

Je všeobecně známo, že kliková hřídel je jednou z nejkritičtějších součástek motoru s vnitřním spalováním a jedním z nejsložitějších a nejkomplexnějších dílů z hlediska obrábění. Potřeba přesného vyvážení klikové hřídele, která je rozhodujícím faktorem pro celkovou účinnost motoru, se stala ještě důležitější, jelikož výrobci automobilů usilují o snižování emisí CO2 prostřednictvím lepšího výkonu motoru a strategií spočívajících v odlehčování. Díky různým vylepšením, kterých se v průběhu let dosáhlo v procesech kování a odlévání, už mají neopracované komponenty klikové hřídele téměř požadovaný tvar s mnohem menším množstvím přebývajícího materiálu. To znamená, že na konečné klikové hřídeli je třeba obrábět méně částí. Přináší to s sebou také zvýšenou potřebu přesného vyvážení se zmenšenou velikostí protizávaží, které se při vytváření těžiště často provádí.

Dokonalé povrchy řezných nástrojů

Leštění řezných hran nástrojů je čím dál žádanějším procesem v oblasti strojírenství. Stalo se již zřejmým faktem, že stav řezných hran má obrovský vliv na životnost nástroje a řeznou charakteristiku. Existuje dnes zajímavá alternativa dobře známým procesům, jako je broušení nebo tryskání. Je to úprava řezných hran pomocí vlečného omílání.

Výroba ocelových modelů a forem

V oblasti výroby modelů pro slévárny mají dosud používané materiály vrstvené dřevo, umělá hmota a hliník stále větší konkurenci v oceli. Ocelové modely se vyznačují vynikající přesnosti a odolností proti otěru, avšak vyžadují použití odpovídajících robustních obráběcích strojů. Středně velký výrobce modelů v Sauerlandu je v této oblasti už řadu let aktivní jako průkopník. Zde je zpráva o zkušenostech po zakoupení pětiosého HSC obráběcího centra Röders RXU1200 DSH na podzim roku 2012.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

S MES systémy k vyšší efektivitě

Další konference z produkce společnosti Controller Institut, která se věnuje vzdělávání v oblasti controllingu a podnikových financí, s názvem Výroba v detailu se konala v Plzni a účastníkům vedle hodnotného programu v přednáškové sekci byl umožněn také vstup do výrobních prostor společnosti Doosan Škoda Power. Konference je primárně určena výrobním ředitelům a manažerům, technickým ředitelům či mistrům výroby, kterým představuje řešení pro efektivní řízení výroby ale také např. zaměstnanců.

Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit