Témata
Reklama

Dokonale přilnavý povrch v kontinuálním provozu

Polský výrobce brzdového obložení Lumag se obrátil na firmu Rösler s požadavkem na vytvoření povrchu, který zajistí optimální přilnavost pro navazující proces lepení. Výsledkem je komplexní řešení pro odmašťování a omílání nosičů brzdového obložení propojené s vysekávacím lisem.

Polský výrobce brzdového obložení Lumag se obrátil na firmu Rösler s požadavkem na vytvoření povrchu, který zajistí optimální přilnavost pro navazující proces lepení. Výsledkem je komplexní řešení pro odmašťování a omílání nosičů brzdového obložení propojené s vysekávacím lisem.

Činnost firmy Lumag, kterou založil Marek Zak v roce 1988, je zaměřena na výrobu obložení pro bubnové a kotoučové brzdy pro užitková vozidla. Pro tato vozidla vyvinul podnik se sídlem v polském městě Budzyń vlastní výrobní technologii, která umožňuje dosáhnout znatelného zvýšení kvality. Firma kromě toho vyvíjí, vyrábí a prodává pod značkou Breck brzdové obložení pro osobní automobily a motocykly.

Reklama
Reklama

Odmašťování, odhrotování a zdrsňování povrchu

Po změně technologie výroby nosných desek brzdového obložení z lití na lisování se firma Lumag rozhodla vybudovat ve svém závodě linku na výrobu tohoto produktu. To zahrnovalo také řešení pro odmašťování, odhrotování a zdrsňování lisovaných nosných desek brzdového obložení o délce od 210 do 250 mm a šířce od 90 do 110 mm, se štěrbinou nebo vyvrtaným otvorem pro integraci senzoru indikujícího opotřebení brzdového obložení. Cílem těchto procesů je dosáhnout u choulostivých ocelových dílů povrchu, který zajistí optimální přilnavost při navazujícím lepení. Dalším požadavkem bylo propojení zařízení s vysekávacím lisem a plně automatizované a šetrné provádění navazujících výrobních operací čištění a omílání v kontinuálním provozu. Jedním z důvodů, kvůli kterým si společnost vybrala jako partnera firmu Rösler, byly příznivé reference předního výrobce zařízení v odvětví. Kromě toho byla pouze firma Rösler schopna dodat pro oba procesy řešení „z jedné ruky“ včetně technologických prostředků.

Plně automatizované řešení pro čištění a omílání, propojené s vysekávacím lisem, umožňuje kontinuální provoz. Jedinou manuální operací je výměna transportních nádob po několika hodinách provozu.

Promyšlený výběr médií umožňuje čištění bez sušení

Po lisování přesune dopravník díly do bubnového čisticího zařízení, které je vybaveno šroubovicí pro transport obrobků. V bubnu se nosné desky nejprve dostanou do neděrovaného prostoru, do kterého se plochými tryskami vhání čisticí kapalina. Tím se vytvoří odmašťovací ponorná lázeň. V navazujícím děrovaném úseku bubnu kapalina odteče a z obrobků se pomocí ostřikování odstraní olej. Za čisticí zónou se nachází odkapový prostor, za nímž následuje oplachování a další odkapový prostor. Poté se díly přivedou po dopravníku do omílacího zařízení.

K automatickému doplňování čisticího média se používá proporcionální dávkovač Dosatron. Čisticí médium a kompaund používaný při následujícím omílání mají skoro identické chemické složení – včetně dočasné konzervace vodným roztokem –, a proto není smíšení těchto médií kritické. Díky tomuto důmyslnému výběru médií je po čištění možné upustit od jinak obvyklého sušení. To přináší značnou úsporu nákladů jak z hlediska investic do zařízení, tak i v běžném provozu. K ošetření lázně je čisticí zařízení vybaveno filtrační jednotkou a odlučovačem oleje.

Vzájemně sladěné procesy odmašťování a omílání umožňují vytvořit u nosných desek brzdového obložení povrch, který je optimálně připraven pro navazující proces lepení.

Šetrný proces omílání

Odhrotování a zdrsňování povrchů zajišťuje lineární průběžné zařízení R 550/6600 DA, jehož zakládání bylo speciálně upraveno pro tuto aplikaci. Díly vstupují do pracovní nádoby na čelní straně s redukovanou výškou pádu. Šetrný způsob předávání dílů byl realizován také u separační stanice a sušičky, kde se jako sušicí prostředek používá Supervelat. Definované množství dílů se pak zváží a předá do transportní nádoby. Ke kontinuální úpravě procesní vody se u omílacího zařízení používá automatická odstředivka Z 1000 s automatickým vynášením kalů.

Rösler Oberflächentechnik

Gabi Lodes

g.lodes@rosler.com

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 191010
Datum: 01. 10. 2019
Rubrika: Trendy / MSV 2019
Autor:
Firmy
Související články
Zvyšování výkonů motoru tvorbou povlaku žárovým nástřikem

Snížení hmotnosti vozidla a ztrát třením v pohonném agregátu může pomoci při zlepšování celkové účinnosti vozidla, což je jeden z důvodů, proč mnoho výrobců přešlo na bloky motoru z hliníkové slitiny namísto tradiční litiny. Primární výhodou hliníku je nižší hmotnost. Typické hliníkové slitiny nemají sice obdobné vlastnosti z hlediska opotřebení jako litina, přesto mnoho automobilek věnovalo spoustu času hledání konstrukčních řešení pro odstranění tribologických nedostatků, které se dostavily s hliníkovými bloky válců.

Automatizace není odpovědí na všechny otázky

Primárním cílem zavádění automatizace a robotizace je nejen zajistit více času, jak jsme si řekli v minulém díle, ale jejím účelem je také usnadnit lidstvu složité a zdraví škodlivé úkoly. Automatizace se nasazuje v oblastech stereotypní a nebezpečné práce. Motivací firem může být i škálovatelnost, maximalizace zisku a v neposlední řadě nižší počet lidských selhání. Tento díl našeho seriálu Fenomén automatizace se zamýšlí nad tím, proč, kde a jak automatizovat, a dalšími otázkami.

20 milionů lakovaných klik pro všechny značky automobilů

Moderní doba přináší moderní technologie také do automobilového průmyslu i samotných automobilů. Bezdotykové otvírání např. zadních dveří se již u některých modelů automobilů různých značek objevuje, avšak doba ještě nedospěla k úplnému odstranění vnějších klik k mechanickému otevírání vozu. Společnost WITTE Automotive se orientuje na výrobu zámků a zámkových aretací pro automobily snad všech světových výrobců. V novém závodě v Ostrově u Karlových Varů nedávno uvedla do provozu také velmi moderní lakovací linku právě pro vnější lakované kliky automobilů.

Související články
Unikátní kalení dílů převododvky DQ 200

Naši pravidelní čtenáři již vědí, že vrchlabský závod Škoda Auto už nevyrábí a nemontuje automobily, ale od roku 2011 byl postupně přetransformován na výrobu high-tech moderní automatické převodovky s označením DQ 200 – sedmistupňové převodovky s dvojicí suchých spojek dimenzované na 125 kW a 250 Nm. Škoda Vrchlabí nyní představuje nové technologie a materiály, které do moderní výroby nově integruje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Kolaborativní roboty - potenciál automatizace v automobilovém průmyslu

Kolaborativní roboty, neboli koboty, vytvářejí další příležitosti pro automatizaci automobilového průmyslu. Jsou charakteristické svou schopností pracovat ve specifické výrobní oblasti, po boku pracovníků. Dále pak rychlou implementací a snadným přesunem na nové úkoly. V neposlední řadě i intuitivním programováním a obsluhou. Mohou pomoci v procesech jako je vstřikování, při obsluze strojů nebo při balení a paletizaci ve velkých i malých podnicích.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Plnění požadavků na čistotu ve výrobě

Firma Rosler vyvinula pro výrobce systémů škrticích a výfukových klapek kompletní systém automatizovaného obrábění. Tento systém pokrývá operace od převzetí obrobku po třískovém obrábění přes proces surf finishingu a jemného čištění, nanesení kódu datové matice až po zabalení dílů do KLT obalů a jejich přesun do stohovacích kontejnerů.

Moderní způsoby ochrany vysokopevných ocelí

V posledních letech je v automobilovém průmyslu kladen stále větší důraz na snižování hmotnosti vozu, potažmo spotřeby a z ní plynoucích emisí, za současného zvýšení bezpečnosti posádky. Jednou z možností, jak splnit tyto požadavky, je nahrazení starých materiálů používaných pro výrobu určitých komponentů za nové, pevnější. Díl z pevnějšího materiálu může být tenčí a potažmo i lehčí oproti dílu původnímu, ale současně je schopen vydržet stejné, nebo i větší namáhání.

Automatizované pracoviště elektroerozivního obrábění

Společnost Mesit foundry má za sebou šedesátiletou zkušenost z výroby odlitků metodou vytavitelného voskového modelu a více jak padesátiletou historii výroby vstřikovacích forem. V současnosti je dodavatelem kvalitních vstřikovacích forem pro plasty a forem pro přesné lití kovů, které využívají zákazníci, například při dodávkách největším světovým automobilkám.

Stroj na středění klikových hřídelí

Je všeobecně známo, že kliková hřídel je jednou z nejkritičtějších součástek motoru s vnitřním spalováním a jedním z nejsložitějších a nejkomplexnějších dílů z hlediska obrábění. Potřeba přesného vyvážení klikové hřídele, která je rozhodujícím faktorem pro celkovou účinnost motoru, se stala ještě důležitější, jelikož výrobci automobilů usilují o snižování emisí CO2 prostřednictvím lepšího výkonu motoru a strategií spočívajících v odlehčování. Díky různým vylepšením, kterých se v průběhu let dosáhlo v procesech kování a odlévání, už mají neopracované komponenty klikové hřídele téměř požadovaný tvar s mnohem menším množstvím přebývajícího materiálu. To znamená, že na konečné klikové hřídeli je třeba obrábět méně částí. Přináší to s sebou také zvýšenou potřebu přesného vyvážení se zmenšenou velikostí protizávaží, které se při vytváření těžiště často provádí.

Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě. Také v oboru povrchových úprav je trendem automatizace a robotizace.

Lehké konstrukce automobilů - Specifické povlaky hlubokotažných ocelí

Na konstrukční materiály používané při stavbě automobilové karoserie jsou kladeny mimořádné požadavky. Specifické podmínky musejí splnit zejména vnější povrchové díly karoserie, které jsou nositeli designu vozu a které tím i do značné míry rozhodují o prodejnosti a úspěšnosti daného modelu. Kromě základních mechanických podmínek musejí povrchové díly splnit perfektní lakovatelnost, mimořádnou korozní odolnost, ale také musejí mít schopnost bezproblémového zpracování – ať už lisováním, nebo rozmanitými technologiemi spojování, jako je laserové pájení a lepení.

Jak zefektivnit proces stříkání práškovými barvami?

Jak již název článku uvádí, bude se v něm pojednávat o aplikaci práškových barev. Konkrétně se jedná o méně známou a využívanou možnost automatizace a mechanizace stříkání, kterou jsou postřikové stěny.

Výroba ocelových modelů a forem

V oblasti výroby modelů pro slévárny mají dosud používané materiály vrstvené dřevo, umělá hmota a hliník stále větší konkurenci v oceli. Ocelové modely se vyznačují vynikající přesnosti a odolností proti otěru, avšak vyžadují použití odpovídajících robustních obráběcích strojů. Středně velký výrobce modelů v Sauerlandu je v této oblasti už řadu let aktivní jako průkopník. Zde je zpráva o zkušenostech po zakoupení pětiosého HSC obráběcího centra Röders RXU1200 DSH na podzim roku 2012.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit