Témata
Reklama

Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě. Také v oboru povrchových úprav je trendem automatizace a robotizace.

Podle zprávy mezinárodní robotické federace IFR se urychluje prodej a využití robotů. V roce 2016 se prodej robotů zvýšil o 16 % na 294 312 kusů, což je nový vrchol čtvrtý rok po sobě. Od roku 2010 se poptávka po průmyslových robotech výrazně zrychlila kvůli pokračujícímu trendu k automatizaci a inovativnímu technickému zlepšení průmyslových robotů. Mezi lety 2011 a 2016 se průměrná roční nabídka zvýšila přibližně o 84 % oproti průměrné roční nabídce v letech 2005 až 2008, což je jasným důkazem obrovského růstu poptávky po průmyslových robotech po celém světě.

Reklama
Reklama

Automatizace v oboru lakování

Robotické systémy se stávají stále levnějšími, a proto jsou atraktivní pro rostoucí počet průmyslových podniků. V oboru povrchových úprav uveďme například univerzální rotační rozprašovací zvonek speciálně konstruovaný pro robotickou aplikaci. Je možné jej použít v řadě oborů pro vysoce kvalitní automatické lakování kovů, plastů i dřeva. Díky všestrannosti, dlouhé životnosti a robustním vlastnostem je ideálním nátěrovým nástrojem pro náročné průmyslové klienty. Robotický zvonek má vynikající účinnost a je ideální pro vysoce automatizované systémy. Při dodržení optimálních podmínek dosahuje 90% efektivity aplikace. Přídavný čisticí ventil zajišťuje rychlé čisticí procesy a krátké časy pro změny barev. To má spolu se sníženou spotřebou stlačeného vzduchu, robustní konstrukcí a jednoduchou údržbou bez zvláštních nástrojů za následek nižší provozní náklady.

Dosahovaná vysoká kvalita lakovaného povrchu a škála velikostí, tvarů a materiálu zvonkových disků jej předurčuje k širokému využití v řadě tržních segmentů. V kombinaci s možností nastavovat tvarovací proud vzduchu je dosaženo vysoce kvalitního lakování dílů všech tvarů a velikostí. Výhodou je také konstrukce systému atomizéru, která umožňuje snadno a rychle nahradit zvonkovou hlavici adaptérem pistole, aniž by bylo nutné měnit hadice nebo zasahovat do programu robota.

Konstrukce systému atomizéru umožňuje snadno a rychle nahradit zvonkovou hlavici adaptérem pistole, aniž by bylo nutné měnit hadice nebo zasahovat do programu robota.

Přesto existují alternativní možnosti automatizace lakování i bez použití robota. Příkladem může být vertikální manipulátor o zdvihu až 2 400 mm s nezávisle řízenými osami Z pro lakování složitých dílů, jako jsou vnitřní nátěry skříní a další prostorové díly vyžadující individuální pohyb jednotlivých pistolí. V kombinaci s horizontálním manipulátorem je možné lakovat nejsložitější díly. Technologie je flexibilní a vyznačuje se vysokou přesností řízení polohy díky inteligentním frekvenčním měničům. Kompaktní design má malé nároky na prostor. Nižší hmotnost manipulátoru usnadňuje horizontální pohyb a přepravu zařízení. Menší motor ve spojení s frekvenčním měničem vede k úsporám spotřeby.

Vertikální manipulátor o zdvihu až 2 400 mm s nezávisle řízenými osami Z pro lakování složitých dílů

Důležité je neopomenout údržbu

Při stále vyšším stupni automatizace také vystupuje do popředí úroveň servisu a údržby. Je jí výrazně ovlivněna nejen životnost zařízení a kvalita lakování, ale také ekonomická efektivnost provozu. Jednoznačně nejvyšším nákladem u vysoce automatizovaných provozů je havarijní odstavení technologie. Tomu lze předejít především dvěma opatřeními. V pravidelných cyklech je vhodné opakovat školení běžné údržby. Měli by jím projít všichni operátoři lakovny. Nezřídka je problém způsoben nesprávnou údržbou nebo ignorováním některých úkonů. Zvyšování stupně automatizace lakování klade vyšší nároky na autorizovaný servis, ale především na rozšíření o jeho nové funkce. Je potřeba minimalizovat havarijní stavy a drahé mimořádné výjezdy k jejich odstranění zavedením prediktivní údržby. Cílem je nečekat na havárii, ale pravidelně kontrolovat a plánovat opravy zařízení v odstávkách výroby. Další výhody souvisejí s používáním originálních náhradních dílů, odbornou péčí o zařízení, technickým poradenstvím či konzultacemi inovačních řešení.

WAtech

Veronika Řeháková

info@watech.cz

www.watech.cz

Reklama
Související články
Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

Jak zefektivnit proces stříkání práškovými barvami?

Jak již název článku uvádí, bude se v něm pojednávat o aplikaci práškových barev. Konkrétně se jedná o méně známou a využívanou možnost automatizace a mechanizace stříkání, kterou jsou postřikové stěny.

Související články
Automatické selektivní nebo celoplošné obrábění

Ať se jedná o odhrotování, broušení, hlazení, zaoblování nebo leštění, dnes musejí být na kvalitu plněny velmi vysoké požadavky. Konkurenční tlak pak současně vyžaduje minimalizaci nákladů na zpracování. Tyto požadavky lze splnit inovativní technologií surf-finishing společnosti Rösler. K manipulaci s obrobky během bezdotykového, plně automatického procesu omílání jsou používány roboty. To umožňuje nejen celoplošně, nýbrž i selektivně, spolehlivě a efektivně obrábět geometricky složité součásti. Tato revoluční inovace v omílání byla poprvé prezentována na veletrhu AMB 13. až 17. září ve Stuttgartu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Přesné měření tloušťky povlaků

Pro optimalizaci vlastností povrchových povlaků a filmů ve výzkumu, vývoji i průmyslové výrobě je důležitá přesná kontrola jejich tloušťky a rovnoměrnosti rozložení. Metrologická metoda CCI představuje mimořádnou přesnost měření pro široký rozsah tlouštěk povlaků.

Kompozitní galvanické povlaky

Stále se zvyšující požadavky na vlastnosti povrchů urychlily vývoj slitinových povlaků kombinovaných s povlaky kompozitními, čímž se vzájemně kombinují a rozšiřují výhody a možnosti nových povlaků.

Koroze kovů ve výrobním procesu a při exportu

V procesu, který začíná příjmem kovových polotovarů a končí hotovým produktem dodaným zákazníkovi, je velké množství rizik, která mohou negativně ovlivnit konečnou kvalitu a vzhled výrobku. Z hlediska balení a protikorozní ochrany s využitím odpařovacích inhibitorů koroze (VCI - vapor/volatile corrosion inhibitor) je klíčový především stav povrchu baleného kovu neboť v případě přítomnosti vody, mastnoty, nečistot a reziduí procesních kapalin na povrchu výrobku, nemohou inhibitory proniknout až ke kovu (potažmo k primární oxidační vrstvě), povrch úspěšně pasivovat a chránit před korozí.

Koroze a ochrana proti korozi zásobníku na kapalná paliva

Surová ropa je směsí různých uhlovodíků, které samy nevyvolávají korozi kovů a slitin. Surová ropa obsahuje ale také vodu, některé soli (chlorid sodný, chlorid vápenatý a chlorid hořečnatý), sulfan (sirovodík) a mikroorganismy. Tyto kontaminanty jsou obsaženy v surové ropě ve velmi malých koncentracích (1-3 % hmotnostních) a působí korozí dna zásobníků, pontonů, střech a nikoliv jejich stěn.

Platforma pro edgecomputing a průmyslový internet věcí

Systém FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive) je platforma určená pro propojení provozních zařízení, která umožňuje rychlý a spolehlivý přístup k výrobním datům s cílem využít je k naplnění koncepce chytré, propojené výroby. Dovoluje realizovat edge computing, tedy shromažďovat a zpracovávat data přímo v provozu, nikoliv až v cloudu, a umožňuje tak činit rozhodnutí, která se týkají jednotlivých strojů a zařízení, mnohem rychleji než u cloudových aplikací. Přitom zůstává zachována možnost, nikoliv povinnost, předem zpracovaná data přenášet k centralizovanému zpracování v informačním systému podniku nebo v cloudu. Účelem je nejen monitorovat, ale i aktivně zasahovat do výrobního procesu ve smyslu regulační smyčky se zpětnou vazbou.

Dokonale přilnavý povrch v kontinuálním provozu

Polský výrobce brzdového obložení Lumag se obrátil na firmu Rösler s požadavkem na vytvoření povrchu, který zajistí optimální přilnavost pro navazující proces lepení. Výsledkem je komplexní řešení pro odmašťování a omílání nosičů brzdového obložení propojené s vysekávacím lisem.

Plnění požadavků na čistotu ve výrobě

Firma Rosler vyvinula pro výrobce systémů škrticích a výfukových klapek kompletní systém automatizovaného obrábění. Tento systém pokrývá operace od převzetí obrobku po třískovém obrábění přes proces surf finishingu a jemného čištění, nanesení kódu datové matice až po zabalení dílů do KLT obalů a jejich přesun do stohovacích kontejnerů.

IIoT: vize nebo realita?

Když Kevin Ashton koncem 90. let minulého století vymyslel název Internet of Things – IoT, česky internet věcí –, měl jako uživatele tohoto propojení „chytrých“ zařízení na mysli především lidi či jejich domácnosti a přístroje, které je obklopují.

Prediktivní údržba robotů

Otázkou maximální produktivity výroby a minimalizací jakýchkoliv prostojů se v dnešní době zabývají snad úplně všechny firmy. Nejinak tomu je ve vysoce konkurenčním prostředí dodavatelů do automobilového průmyslu – zde je to možná ještě důležitější a platí to i pro ty největší firmy, jako je jihlavský závod společnosti Robert Bosch. Bez automatizace z pohledu strojních zařízení by si zde výrobu dokázali jen těžko představit. Pozornost projektových týmů se tak může obracet i k vývoji v oblasti automatizace softwarových řešení.

Monitorování obráběcího procesu přináší přidanou hodnotu

Slovy Garyho Kinga z Harvardovy univerzity, zatímco dat je bezpočtu a je snadné je shromáždit, skutečná hodnota spočívá v tom, co s nimi uděláte.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit