Témata
Vydání #3
Březen 2016Téma měsíce

Automatizace výrobních systémů ve strojírenské výrobě. Měření ve strojírenství. Lineární technika, odměřování.

Monotematická příloha: Plasty high-tech technologie, materiály a formy.

Články

Servis

Elektromotory z Mohelnice

Mohelnický závod na výrobu asynchronních elektromotorů s kotvou nakrátko s rozlohou 30 hektarů je největším výrobním závodem koncernu Siemens na území České republiky i ve světě. Jeho historie sahá daleko na začátek dvacátého století. Za tu dobu se portfolio firmy i výrobní závod pochopitelně značně změnily a rozrostly. Dnes je výroba elektromotorů částečně automatická a v poměrně krátké době by měl být mohelnický závod pilotním projektem tzv. Siemens fabriky v ČR, jehož plánem je postupné převedení závodu na standardy Průmyslu 4.0.

Průmysl 4,0 - českým firmám chybí podpora státu

Názory českých expertů z praxe na připravenost průmyslu a státní infrastruktury pro začleňování konkrétních kroků strategie Průmyslu 4.0 si na konferenci Připraveno pro Průmysl 4.0 přišlo vyslechnout přes 200 zástupců českých firem. Konferenci pořádala Elektrotechnická asociace ČR v Praze v Obecním domě a vzhledem k obrovskému zájmu je zřejmé, že konference s tímto tématem nebyla poslední.

V pravou chvíli na pravém místě

Na pozvání společnosti Walter CZ jsem tentokrát vyrazil do Ohrazenic. Zde, v těsné blízkosti Turnova, má svou firmu Milan Mencl. Hlavním oborem jeho podnikání je obrábění odlitků pro automobilový průmysl, konkrétně pro výrobu autobusů.

Industry 4.0 v roce 2016

Pravděpodobně již u nás není technik, který by se za poslední rok nesetkal s pojmem Industry 4.0 či s „českým pojetím“ Průmysl 4.0, chcete-li. Tento pojem se zabydlel ve firemní i akademické kultuře a mnohé subjekty v této iniciativě vidí svoji příležitost a nutnost se do ní zapojit. Jsou však i druzí na odvrácené straně mince. V MM Průmyslovém spektru pravidelně dáváme prostor vyjádřit se oběma stranám jak odbornými příspěvky, tak formou ankety.

Výrobce & zákazník = spolupráce2

Více než tři roky uplynuly od naší poslední návštěvy strojírenské firmy STT Servis v Dlouhé Loučce u Uničova. V rodinném podniku vedeném sourozenci Šárkou a Tomášem Ticháčkovými, jehož specializací je zakázkové CNC obrábění, se čas rozhodně nezastavil a my jsme s překvapením stanuli před výrobními prostorami, které za uplynulá léta prošly velkou změnou.

Nastal čas změnit přístup, nastal čas změn, 1. Firemní přístup k zákazníkovi

Žijeme v turbulentní době. To co bude zítra, už pravděpodobně bude vypadat jinak, než to, co bylo včera. Je to dáno různými aspekty, které však znamenají, že výrobní podniky nemohou mít vzorce chování odvozené na základě svých zkušeností z minulosti. Pokud chtějí firmy přežít, musejí se pokusit předvídat přání zákazníků, musejí být proaktivní a zejména musejí mít zaměstnance schopné inovovat a přebírat zodpovědnost za své činy a chování. V tomto seriálu budeme popisovat naše úvahy tímto směrem.

TA ČR představila plány na další období

Technologická agentura České republiky na své lednové tiskové konferenci bilancovala šest let svého působení a představila plány na nadcházející období.

Mysleme globálně, jednejme lokálně, Téma na březen: Odstraňování mezičlánků

Profesor systémů řízení a jeden z nejrespektovanějších ekonomů Milan Zelený se svými spolupracovníky zřídil Nadaci ZET s programem rozvoje podnikatelství národního regionálního i místního vlastnictví, rozhodování, autonomie a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti jak českých podniků, tak podniků v USA, Číně a v dalších transformujících se ekonomikách.

Čínský gigant na českém a slovenském trhu

Pokud se mezi technickou veřejností hovoří o společnosti Shenyang Group, nezasvěceným tento název mnoho neříká. Uvedeme-li však SMTCL (Shenyang Machine Tool Co. Ltd), strojaři z oblasti technologie obrábění již vědí, o kom je řeč. Přitom sdružení SYMG, jehož je Shenyang Group součástí, v současné době patří mezi největšího výrobce obráběcích strojů na světě a v loňském roce překonal v obratu výroby dokonce všechny společnosti koncernu DMG Mori. SMTCL je pak jedna ze značek strojů, které toto sdružení vyrábí. Blíže jsme vám aktivity SYMG, které vévodí tzv. velké čínské pětce, představili na stránkách MM Průmyslového spektra v celé řadě reportáží z minulých ročníků pekingského veletrhu CIMT.

Mikroelektronika: Atomová baterie

Betavoltaické články využívající radioaktivní rozpad by znamenaly revoluci ve využívání všech systémů, které si vystačí s minimem energie, ale jsou choulostivé na její výpadky. Štafetu výzkumu teď po Američanech přebrali Rusové.

Inženýrská akademie ČR nabízí spolupráci, sekce strojírenství

Obecným posláním Inženýrské akademie ČR je odborně podporovat rozvoj technických věd a technického školství a zejména využívání nových poznatků vědy a výzkumu a teoretických znalostí průmyslovou sférou. Cílem je přispívat k růstu ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Specializované odborné sekce IA ČR, sdružující přední specialisty daného oboru, poskytují expertní a poradenské služby a vyjadřují se k závažným technickým řešením a rozhodnutím vycházejícím z univerzitní oblasti, průmyslu, vládních i nevládních institucí. Na stránkách MM Průmyslového spektra budeme čtenářům v průběhu roku 2016 jednotlivé odborné sekce postupně představovat.

S moderními stroji k dokonalejšímu vzdělání

Mnoho učňů se stále ještě učí na soustruzích bez označení CE, které dnes již nejsou pro výuku vhodné. Také ve škole Eugen-Reintjes (ERS) v Hamelnu byly používány až do roku 2012 stroje z 80. let minulého století. Poté co se iniciativy chopil jeden učitel, disponuje dnes škola vysoce moderními, bezpečnými a přesnými soustruhy.

Technický pokrok?

S postupujícím časem se každý technik seznamuje s novými možnostmi a příležitostmi, které rozvoj techniky a speciálně technologie přináší. Zejména široká nabídka strojů a nářadí přímo vybízí k uvažování o tom, co všechno by si člověk mohl vyzkoušet, a nebo dlouhodobě používat. Téměř bez výjimky je zdrojem energie elektřina odebíraná ze sítě, takže otázka o způsobu připojení je zřejmá. Této problematiky se týká následující úvaha.

Bezpečnost firemních dat, část 10.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a jejich zneužití na základě lidského omylu nebo nedbalosti, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel. Doufáme, že vám náš edukativní seriál přinesl množství užitečných informací. Tímto dílem se s vámi loučíme.

Umělé svaly, část 2. Pneumatické svaly

V předchozím díle našeho seriálu jsme definovali oblast umělých svalů, dnes se věnujeme svalům pneumatickým. Některé konstrukce již patří do minulosti, některé jsou stále komerčně dostupné na trhu.

Mezinárodní alpský veletrh Pfronten 2016

Dny otevřených dveří spojené s výstavou strojů společnosti DMG Mori v jejím závodě Deckel Maho Pfronten se již staly nejen každoroční tradicí, ale i pojmem ve svém oboru. Akce známá i jako „mezinárodní alpský veletrh Pfronten“ tak letos v lednu opět představila řadu zajímavých novinek a řešení.

Management

Společenská odpovědnost organizací - dobrovolnost či povinnost?

Nejen ekonomická či manažerská teorie, ale i praxe prochází v současnosti určitými názorovými posuny. Stále častěji se objevují hlasy, že Friedmanův ekonomický liberalismus kladoucí důraz na odpovědnost firmy jako tvůrce zisku má sice svou klíčovou roli, nicméně je nutné ji doplnit i o přiměřenou společenskou odpovědnost. Pod vlivem globalizace a sílící konkurence se může jevit jako lákavý podnikatelský dumping (šetřit na bezpečnostních, sociálních, ekologických a dalších požadavcích).

Příloha plasty

Inženýrské termoplasty pro strojírenské aplikace

Od začátku padesátých let minulého století se ve strojním inženýrství začaly postupně uplatňovat plasty. Znalosti strojních inženýrů o těchto materiálech však byly minimální, zkušenosti s jejich použitím ve strojírenství se teprve začínaly rodit. Dnes si bez nich strojírenství ani nedokážeme představit.

Trendy

Revoluční linka pro měření kvality

Je to takový český "americký sen". Začínal jako soustružník, dnes Miroslav Dušek vlastní strojírenskou firmu s mnohamilionovým obratem. Láska k poctivému řemeslu se u něj potkává s vynalézavostí, která ho nyní dovedla k vývoji revoluční linky pro měření kvality.

Kam jdeme, a jak?

Začnu takhle. CAD, CAE, CAM, DMS, EAM, EDM, CRM, FAQ, HSM – co papíru již bylo na tato témata popsáno, co stránek internetu v čase kolem nás proplulo. V dnešní době snad již není člověka z branže, který by alespoň část těchto zkratek neslyšel. Určitě je mezi čtenáři i mnoho těch, pro které je „to“ každodenní chleba.

Roboty nejen pro svařování

Japonsko je po Německu druhým největším investorem v ČR a japonské společnosti u nás otevřely více než stovku výrobních závodů. Zastoupení zde má od roku 2004 svou pobočkou Yaskawa Czech i firma Yaskawa, která po celém světě ročně prodá 1,9 milionu měničů, 1 milion servomotorů a téměř 30 000 robotů a v loňském roce oslavila 100. výročí od svého založení.

Spolehlivá zpětná vazba z přední linie

Při řešení monitoringu pro manipulaci, montáž a robotiku došlo v uplynulých letech ke sku-tečným vývojovým skokům. Komponenty jsou stále výkonnější, kompaktnější a univerzálněj-ší, čím dál častěji jsou součástí aktorů a lze je velmi snadno programovat. Tento článek nabízí vhled do programu standardizovaných snímačů pro upínací techniku a uchopovací systémy.

Ochrana provozních měřidel tlaku před mechanickým namáháním

Při měření tlaku v potrubních systémech a v nádobách se setkáváme s nepříznivými mechanickými vlivy, které mají původ v měřeném procesu. Jedná se o tlakové rázy, pulzace, otřesy či vibrace, a někdy také o přetížení nad rámec měřicího rozsahu přístroje. Pulzace tlaku v potrubí zpravidla pochází od čerpadel, případně od rotujících míchadel v nádobách. Tlakové rázy jsou způsobovány setrvačností sloupce kapaliny pohybující se v potrubí; na jejich vzniku se podílí i činnost ventilů a škrticích orgánů. Destruktivní účinky mohou mít i bubliny par a plynů v tekutině proudící přes ventily. Otřesy a vibrace jsou způsobovány zpravidla rotujícími částmi strojů, prouděním tekutin, pulzacemi a tlakovými rázy v potrubí. Tento článek si klade za cíl shrnout způsoby, jak lze tlakoměry před uvedenými vlivy ochránit.

Certifikace testovacího postupu pro výpočty životnosti valivých ložisek

Certifikátor Germanischer Lloyd (GL) udělil společnosti Schaeffler osvědčení „Assessment of the method to investigate rolling bearing rating life“ (Posouzení metody zjišťování jmenovité životnosti valivých ložisek). Poprvé tak byl certifikován samotný postup, a ne každý jednotlivý faktor ovlivňující životnost, jak bylo dosud vyžadováno.

Technické a technologické inovace v energetice, automatizaci a pohonech

Společnost ABB zve čtenáře k návštěvě svých stánků na veletrhu Amper 2016, který proběhne ve dnech 15.–18. března na brněnském výstavišti. Novinkám z divize Procesní automatizace je vyhrazen stánek 5.14 v hale V, v hale P na stánku 4.11 návštěvníkům představí produkty a technologie divize Automatizace výroby a pohony, Elektrotechnické výrobky a Energetika.

Systémy pro výměnu nástrojů u robotů

Systémy pro automatickou výměnu nástrojů u robotů zažívají v poslední době boom. Nemělo by to být velkým překvapením, vzhledem k tomu, že pomáhají významně zvýšit produktivitu výroby nejen v automobilovém průmyslu. Jde však o velmi komplexní systémy, a právě proto je jejich spolehlivost klíčovým prvkem v rámci celé výrobní linky.

Průmysl 4.0: Počítačové vidění a jeho použití ve strojírenství

Do strojírenských i jiných výrobních provozů v nejvyspělejších zemích světa vstupuje Průmysl 4.0. Postupně modernizuje výrobní procesy pomocí softwaru a „chytřejších“ strojů, stále snadněji ovládatelných robotů nebo nových procesů jako 3D tisk. Hlavně však výrobu do velké míry automatizuje a propojuje všechny výrobní celky tak, aby spolu komunikovaly a ideálně se i staly autonomními v některých rozhodnutích.

Dopady směrnice ErP

Směrnici ErP pro konstruktéry strojů a systémů se nelze vyhnout - nedávno vstoupila v platnost druhá etapa předpisů EU o účinnosti motorů. Až dosud se průmysl zaměřoval především na elektromotory, to už ale nestačí. Chcete-li optimalizovat účinnost strojů a systémů, je třeba vzít v úvahu také spínací a jisticí přístroje.

Zvyšování výkonů motoru tvorbou povlaku žárovým nástřikem

Snížení hmotnosti vozidla a ztrát třením v pohonném agregátu může pomoci při zlepšování celkové účinnosti vozidla, což je jeden z důvodů, proč mnoho výrobců přešlo na bloky motoru z hliníkové slitiny namísto tradiční litiny. Primární výhodou hliníku je nižší hmotnost. Typické hliníkové slitiny nemají sice obdobné vlastnosti z hlediska opotřebení jako litina, přesto mnoho automobilek věnovalo spoustu času hledání konstrukčních řešení pro odstranění tribologických nedostatků, které se dostavily s hliníkovými bloky válců.

Automatizace ve světě obrábění

Poslední dobou se čím dál častěji setkáváme s výrobci, kteří mají dostatek práce i dostatek prostředků na nákup nových strojů, ale nemají dostatek pracovníků na rozšíření výroby o další stroje nebo jen o další směnu. Je to jednoznačný důsledek dlouhodobého ekonomického růstu, kdy je velice důležité zaměřit se na efektivní využívání strojů i pracovníků. V Kovosvitu MAS jsme tento požadavek trhu analyzovali a založili novou divizi MAS Automation, která se cíleně orientuje právě na automatizaci a robotizaci pro obráběcí stroje.

Vestavné přístroje pro měření v silnoproudé síti

Řadou vestavných přístrojů SIRAX se doplňují přístroje s vysokým výkonem SINEAX a završují tak portfolio v této oblasti. Přístroje série SIRAX se vyznačují základní funkčností převodníku elektrických veličin za dodržení velmi dobrého poměru cena/výkon. Přístroje BM1200 a BM1400 představují jednoduché a cenově výhodné monitory silnoproudé sítě. Pro vyšší stupeň vizualizace a komfortnější koncept obsluhy jsou vhodné multifunkční monitorovací přístroje, které byly označeny MM1200 a MM1400, jsou vybaveny TFT displejem a lze je na základě přehledného menu též konfigurovat.

Měřicí technika jako součást výrobního procesu

Dnešní svět se stále zrychluje a díky novým technologiím vyžaduje i zrychlení celého výrobního procesu, a to ve všech jeho fázích. Nezastupitelnou roli v každé výrobě hraje také systém zajištění kvality výroby. I tento systém se musí zrychlit a mít možnost flexibilně reagovat na změny a požadavky, které jsou na výrobu i samotný výrobek kladeny.

Lineární systémy a polohovací jednotky

Společnost Hiwin z Brna je lídrem na trhu s lineárními systémy a polohovacími jednotkami. Vytváří speciální aplikace podle potřeb předních výrobců průmyslových strojů i menších firem. Mimo jiné dodává „na klíč“ originální portálové systémy pro manipulační zařízení.

Ložiska pro lineární pohyb

Během posledních let se neustále zvyšují nároky na moderní lineární technologii, zejména pokud jde o únosnost, tuhost a životnost. Souběžně však rostou rovněž požadavky uživatelů na jednoduchost montáže a snižování nákladů na údržbu. Aby firma SKF dokázala uspokojit všechny tyto požadavky zákazníků, přichází na trh s novou řadou D lineárních kuličkových ložisek LBC.

Nový obor OMS: škola hrou?

Automatizace se nejen stala samozřejmou součástí našeho světa, ale také klade stále větší nároky na znalosti nejrůznějších technologií. Co by si například strojař počal bez elektrického vybavení stroje a elektroniky? Tyto trendy vedou ke stále těsnější spolupráci výrobců strojů s dodavateli. Mnohdy se zcela zřetelně přesouvá řešení dílčích problémů na dodavatele komponent nebo částí stroje.

Vizualizace pro průmyslové automatizaci

Chytré telefony se považují za vzorový příklad techniky, jejíž ovládání je snadné. Stejně jednoduché roz-hraní si přejí pracovníci obsluhy strojů a zařízení. Mapp View poprvé nabízí možnosti webové technologie přímo v automatizačním softwaru. Pomocí mapp View může každý automatizační technik sám vytvořit snadno ovladatelná vizualizační řešení. Znalosti webových technologií přitom nej-sou nutné.

Měření energie je důležité ve všech oborech

Spotřeba a ve velké míře i kvalita energií je v poslední době stále více sledovanou veličinou. Měřicími systémy od přehledových měřičů spotřeby až po systémy, kde je měření, zobrazování, ukládání a grafické prezentování veličin integrováno do větších systémů lze získávat přehled o spotřebě kdykoli je to potřeba.

Snímače vzdálenosti a profilu pro náročné úlohy

Se zvyšujícími se nároky na kvalitu výroby rostou požadavky na přesnost on-line měřících stanic. Jejich základem jsou bezkontaktní snímače vzdálenosti a tvaru. Miniaturní laserové snímače řady ILD1320 a ILD1420 se vyznačují výbornou linearitou. Nový profilový skener s modrým laserem a měřicím rozsahem 10 mm otevírá cestu pro měření a kontrolu s vysokými nároky na rozlišení. Zároveň si poradí i s problematickými materiály.

Moderní metrologie pro kontrolu povrchu optiky

S vývojem tradiční sférické optiky se postupně celkově zvětšují její rozměry i hmotnost. S cílem zvýšit přesnost a zlepšit funkční vlastnosti se jednotlivé optické komponenty kombinují. Přitom v uplynulém období progresivní optické konstrukce využívaly asférickou a difrakční optiku k redukci počtu dílů sestavy. Jedna asférická nebo difrakční čočka může nahradit několik konvenčních sférických čoček, což umožní snížit hmotnost, cenu i potřebný prostor, ale především získat kompaktnější a výkonnější optický systém.

Robotická detekce a třídění

Robotický manipulátor Denso Robotics, detekční kamery Cognex a vibrační dopravník Roba Engineering tvoří systém Eyefeeder, určený k manipulaci a detekci hůře rozlišitelných a orientovatelných výrobků menších rozměrů. Příkladem může být orientování a následné zakládání pružin, které jsou spojené nebo se překrývají. Celý systém a jednotlivé dílčí mechanismy jsou ovládány jediným kontrolérem, který řídí a vyhodnocuje požadovanou manipulaci, vibraci, detekci přítomnosti a pozice výrobků. Efektivitu systému lze definovat v hodnotách cycle time 60 produktů za minutu, nosnost robotické paže v rozmezí 3–20 kg.

Kolaborativní roboty přicházejí do Prahy

Společnost Universal Robots zintenzivňuje svoje aktivity na trzích ve střední a východní Evropě. Při té příležitosti otevírá kancelář v Praze, rozšiřuje svůj regionální tým a hledá partnery pro spolupráci.

Průmysl 4.0 v měření aneb Kvalita 4.0

V souvislosti s postupující mírou digitalizace a automatizace výroby se často hovoří o Průmyslu 4.0 neboli čtvrté průmyslové revoluci. Tento trend se pochopitelně nevyhýbá ani oboru měření. Objevuje se dokonce nový pojem – Kvalita 4.0. Co si pod tím představit?

Automatizovaná svařovací technika v Číně

Zvyšující se nároky na produktivitu a kvalitu při současně rostoucích mzdových nákladech a nedostatku kvalitních odborných pracovníků staví také čínské průmyslové společnosti před nové výzvy. Výrobce vybavení porubů v těžením průmyslu Zhengzhou Coal Mining Machinery Group proto v posledních pěti letech uvedl do provozu dvacet pět automatických svařovacích zařízení. Do budoucna bude v investicích pokračovat.

Jak se zrodil systém pro monitoring výroby

Jiří Rozvařil spoluzakládal v roce 1996 v Kolíně tiskárnu Colognia press, ze které se po 20 letech stala firma se 100 zaměstnanci a obratem kolem 300 mil. ročně. Její vývoj byl téměř čítankový od garážového podnikání přes pokusy a omyly až ke stavbě nové haly a koupi špičkově fungujících tiskových strojů, díky kterým patří dnes tiskárna etiket k lídrům na českém trhu.

Energetické úspory pod kontrolou

Chlazení rozváděčů není levnou záležitostí. Navíc, čím je chladicí jednotka v provozu déle, tím vyšší provozní náklady vznikají. Všichni, kdo chtějí vědět, zdali je výhodné kupovat nejnovější produkty, mohou nyní použít nový kalkulátor společnosti Rittal, který spočítá energetickou účinnost a celkové náklady na vlastnictví (TCO). Stačí čtyři kroky a on-line nástroj rychle, pohodlně a zcela zdarma vypočítá potenciální energetické úspory.

Efektivní řízení? Ani ERP není samospasitelné

ERP systémy můžeme v dnešní době považovat za informační páteř moderního podniku. Aby však fungovaly jako skutečná opora a efektivně pomáhaly při řízení firmy, doporučujeme přizvat posilu v podobě nástroje pro pokročilé plánování výroby (APS). Jaké výhody přináší využívání tandemu ERP a APS při každodenním řízení podniku?

Výroba

Nové koncepce nástrojů díky aditivní výrobě

Vysoký výkon, dlouhá životnost a rychlá výměna břitu, jsou hlavními požadavky na moderní koncepce nástrojů. QTD vrták vyniká dobrým formováním třísky a spolehlivým odvodem třísek díky své geometrii. Hrot je zasazen ve stabilním prizmatickém uložení. Unikátní na těchto vrtácích je zejména technologie výroby a nová koncepce spirálového chlazení.

Nástroje pro dokončovací obrábění otvorů

Firma Beck z Winterlingenu v Německu, založená již v roce 1906, je dnes podnik, který se specializuje na dokončování otvorů pomocí vícebřitých výstružníků. S touto nabídkou produktů a s dlouholetými zkušenostmi a specializovaným know-how se společnost prosadila především v automobilovém a strojírenském průmyslu po celém světě.

Lehké konstrukce karoserií osobních automobilů

Rostoucí požadavky na snižování spotřeby pohonných hmot a emisní limity vytvářejí soustavný tlak na snižování hmotnosti karoserií. Druhou alternativou, která se nadále rozvíjí, je rozšířené nasazení alternativních hybridních pohonů automobilů, zejména kombinace spalovacích motorů s elektropohony. Nedodržení emisních limitů osobních automobilů 95 g/100 km by mělo být od roku 2020 navíc finančně postihováno. Jak ukazují aktuální problémy koncernů Volkswagen Group a Citroen, je tato problematika rozšířena ještě o NOx. Je však zřejmé, že se to týká prakticky všech výrobců osobních i nákladních vozů. Tato problematika je zásadní s ohledem na vyráběné množství. V konstrukci letadel, raket a vesmírné techniky je řada nových výrobních technologií již delší dobu používána. Je to nejenom otázka vhodných materiálů, jejich dostupnosti a možností použitých výrobních technologií. V souvislosti s lehkými konstrukcemi všechny tyto oblasti stojí před dlouhodobým a zásadním rozvojem.

Na požadované velikosti již nezáleží

Firma Kuličkové šrouby Kuřim, a. s., je dlouholetým výrobcem vysoce kvalitních kuličkových šroubů a pro spokojenost svých zákazníků každým rokem posouvá svoji úroveň o krok dál.

Zelená vlna pro svařování mědi

Pulzní zelený laser svařuje měď s vysokou opakovatelností a nepatrným rozstřikem taveniny, a to nezávisle na kvalitě povrchu.

Dvojnásobná trvanlivost při upichování

Při výrobě přesných rotačních součástí v mnoha rozmanitých provedeních byly nasazeny pracovní podmínky pro vyvinutý flexibilní upichovací systém. Zde se prodloužila trvanlivost břitu průměrně dvakrát až třikrát, přičemž byla zlepšena také kvalita obrobeného povrchu.

Ergonomické pracoviště pro broušení vrtáků

Péče o nástroje a jejich údržba během každodenního používání bývají často podceňovány, přestože jsou velmi důležité. Do této oblasti patří i téma broušení vrtáků, které se často z nouze řeší nákupem brusky vrtáků. Místo se rychle najde, třeba výdejna nářadí nebo nějaký kout, a stroj se tam umístí. Nyní je nástrojař s to rychle naostřit svůj vrták. Tím se nejspíš ve většině případů myslí – zničit jej. Nedostatečné plánování se totiž při každodenní potřebě vymstí.

Chlazení přímo na břit

Při zapichování a upichování, zejména u obtížně obrobitelných materiálů, jsou břity nástrojů vystaveny vysokému mechanickému i tepelnému zatížení. Bezpodmínečně je tudíž nutné zajistit efektivní chlazení až do místa řezu. Z tohoto důvodu byl osvědčený a univerzálně použitelný zapichovací systém SX od firmy WNT vybaven dvojitým vnitřním chlazením. Systém DirectCooling (DC) je zárukou optimalizace pracovních teplot i ideálního odvádění třísek a garantuje tak i vysokou procesní spolehlivost.

Monotematická příloha

Igráček slaví 40. narozeniny

Generace Husákových dětí si jistě dobře vzpomíná na malou plastovou figurku představující různá povolání. Igráček letos oslaví 40. narozeniny, a tak určitě stojí za to, podívat se důkladněji na jeho osud i na jeho výrobu.

Plasty a robot – jde to dohromady?

Žijeme v době, kdy nás plasty provázejí na každém kroku. Možná si ani neuvědomujeme, kde všude nám pomáhají, kde nás ovlivňují. Od tužky či propisky přes klávesnici, u které sedíme skoro každý den, po stravování a umělohmotné vařečky, které nahradily ty dřevěné, jež používaly naše babičky. Snažíme se usnadnit si život. Těžké díly ze železa vyměnit za lehčí, plastové. Stejně tak i tvůrci softwaru se snaží zjednodušit výrobu.

Zavedení nového softwaru zefektivnilo konstrukci forem

Společnost Dramco Tool & Die Co. z Grand Islandu se specializuje na výrobu komplexních vstřikovacích forem pro automobilový a spotřební průmysl. S ohledem na potřebu upgradovat a změnit systém konstrukce a výroby forem za účelem zvýšení efektivity začala hledat systém, který by umožňoval rychlou konstrukci forem, automatizaci některých procesů a umožňoval práci jak s objemovými tělesy, tak s volnými plochami.

Investice do softwaru pro formařinu se vrátila do měsíce

Společnost Formaplex Limited se sídlem ve Velké Británii se zabývá převážně vývojem a výrobou hliníkových a ocelových vstřikovacích forem pro firmy z oblasti automobilového a leteckého průmyslu. Její investice do softwaru VISI Flow se vrátila už po prvním měsíci používání.

Plazmová povrchová úprava nanovlákených polymerních struktur

Technologie plazmových povrchových úprav spočívá v navázání funkčních skupin na povrch řetězce polymeru v plazmovém výboji. Jedná se převážně o hydroxylové skupiny. Nepolární charakter povrchu materiálu se tímto mění na polární, tedy hydrofobní povrch se stává hydrofilním či naopak. Tato technologie nachází stále širší uplatnění v různých průmyslových, ale i medicínských aplikacích.

První plnobarevná stolní 3D tiskárna

Společnost Mcor představila jako první na světě plnobarevnou stolní 3D tiskárnu Mcor ARKe a klade si za cíl dostat tuto 3D tiskárnu do každé kanceláře či učebny.

Řízená kvalita erodovaného povrchu forem

GF Machining Solutions uvádí na trh nové technologie pod názvem 3DS EDM. Jedná se o trojdimenzionálně strukturované plochy obráběné elektroerozivním hloubením jako nový základ pro zdokonalení procesu výroby a provozu vstřikovacích forem na plasty.

Automatizační řešení pro kratší doby cyklů

Díky nové funkci active vibration control rozpoznají lineární roboty Engel viper nejen své vlastní vibrace, ale mohou také reagovat na vibrace, které jsou způsobeny vnějšími vlivy. Aktivní kompenzace kmitání během běžícího procesu zvyšuje rychlost nastavení polohy a zkracuje dobu cyklu.

Návštěva v knihovně materiálů

Když jsem si dojednával návštěvu v Knihovně materiálů matériO, jako technik jsem očekával, že uvidím nudné regály s očíslovanými vzorky ve tvaru různobarevných kvádříků z plastu, kovu nebo dřeva. Realita však byla úplně jiná.

Problematika dějů při svařování plastů vybranými technologiemi

V současnosti průmyslově využívané technologie svařování plastů mohou do výrobního procesu vnést neočekávané problémy. Cílem článku je seznámit čtenáře s možnými úskalími, která mohou nastat při svařování některých typů plastů vybranými technologiemi.

Výroba stavebnic leteckých modelů

Pamětníci si možná vzpomenou na reportáž o výrobě plastikových leteckých modelů, která vyšla v MM Průmyslovém spektru 1, 2/2004. Když jsem loni na setkání uživatelů softwaru NX potkal pana Vladimíra Šulce, jednoho ze zakladatelů společnosti Eduard – Model Accessories, pozval mě, ať se k nim do Obrnic přijedu znovu podívat, protože za tu dobu se mnohé změnilo.

Uniplast Brno vstoupil do druhé padesátky

V roce 2015 vstoupil Uniplast Brno do druhé padesátky let své činnosti, proto mi dovolte ohlédnout se za jeho pracovní činností v uplynulém roce. V souladu s prací v předešlém období navázal na tradiční konference, konzultace, exkurze, semináře a publikační činnost.

Sledování forem ve výrobě, skladu i údržbě

Jednou z nejdůležitějších věcí, které firmy pracující v oblasti výroby výlisků řeší, je sledování forem a řešení problémů, které při výrobě nastanou. Důležité je problémy řešit tak, aby příště, pokud se stejný problém objeví znovu, bylo možné sáhnout do databáze a problém vyřešit ihned, bez zbytečných časových prodlev. To umožňuje systém MachineLOG IT, jenž maximálně zjednodušuje sledování pohybu forem, jejich oprav i nasazení ve výrobě.

Jedině CO2 laser pro opracování plastů? Dnes už ne

Implementace a nahrazování mechanických střihadel funkčními celky s CO2 lasery je již dlouhou dobu etablovaný proces pro odstraňování vtokových soustav. Ale co když chceme výrobek z plastu kompletně opracovat? Zjednodušit tvar formy a snížit tak náklady ve výrobě? Musíme kupovat drahé 3D CO2 laserové celky? Není možné laserovou technologii integrovat do technologie stávající?

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit