Témata
Reklama

Automatizační řešení pro kratší doby cyklů

Díky nové funkci active vibration control rozpoznají lineární roboty Engel viper nejen své vlastní vibrace, ale mohou také reagovat na vibrace, které jsou způsobeny vnějšími vlivy. Aktivní kompenzace kmitání během běžícího procesu zvyšuje rychlost nastavení polohy a zkracuje dobu cyklu.

V mobilních telefonech jsou 3D pohybové senzory již dlouhou dobu standardem. Nyní tuto technologii využívají také roboty Engel viper a výrazně tím zvyšují svou výkonnost a efektivitu. Až doposud byly pro kontrolu vibrací propočítávány očekávané vlastní vibrace robota, nyní mohou být také vnější vlivy kompenzovány v reálném čase. Tím roboty nyní také přispívají k tomu, že se proces vstřikování sám o sobě neustále optimalizuje a výroba ve smyslu Industry 4.0 se stává chytřejší.Díky funkci active vibration control dosáhnou roboty Engel viper rychleji stabilní pracovní polohy a pracují s mnohem vyšší přesností polohování, což je důležité například při zakládání dílů nebo při přenosu zálisků.

Reklama
Reklama

Dokonalá synchronizace více než dvanácti os

Dvojitý robot Engel viper 40 takovouto synchronizaci působivě demonstroval na veletrhu Fakuma 2015. Chapadla držela pouzdro a tomu odpovídající jádro. Tyto dva roboty se společnou osou Z otáčely rychle oběma částmi, vkládaly je do sebe a opět od sebe oddělovaly, aniž by se pouzdro a jádro navzájem dotkly. Kromě účinné kompenzace kmitání přitom vstupuje do hry další výhoda robotů Engel viper: perfektní synchronizace na sobě nezávislých pohybů. Každý z dvojčat robotů má tři NC osy a tři servorotační osy, celkem tedy dvanáct os – a tím ještě zdaleka nejsou všechny možnosti vyčerpány. Active vibration control se používá pro všechny roboty Engel viper od velikosti 20 až do největších robotů Engel viper 120 s nosností 120 kg.

Nový balíček pohonů pro efektivnější dynamiku

Revizí své řady lineárních robotů zvýšil Engel nejen rychlost polohování, ale i celkový výkon a efektivitu. Nový balíček pohonů multidynamic zajišťuje automatické přizpůsobení robota skutečnému zatížení. Tak stroje Engel viper pracují rychleji při nižší zátěži a při vyšší pomaleji. Funkce efficiency control rovněž bere v úvahu cyklus vstřikovacího procesu. Během pouhých tří cyklů dosahují roboty Engel viper optimální dynamiky pro vstřikovací proces, ve kterém například při dlouhých časech chlazení sníží svou vlastní rychlost, aniž by se zvýšila celková doba odebírání. Zatímco obsluha stroje dříve musela individuálně vypočítat a ručně nastavit optimální rychlost manipulace pro každý proces, roboty Engel viper ji nyní automaticky řídí samy.

Všechna tato opatření rozhodujícím způsobem přispívají ke snížení celkové doby cyklu a zvýšení energetické účinnosti. Kromě toho mechanické komponenty získávají nejlepší možnou ochranu proti opotřebení, což umožňuje prodloužit intervaly údržby a zajistit tak dlouhou životnost.

Dvojitý robot Engel viper 40 demonstroval v průběhu veletrhu Fakuma 2015 vysokou rychlost a přesnost nové generace robotů Engel viper.

Kompletní integrace umožňuje snadno zvládnout složité procesy

Dynamika trhu staví před zpracovatele vstřikování neustále nové výzvy. Automatizace Engel poskytuje řešení na míru pro všechny aplikace – od těch jednoduchých pick-and-place úkolů až po vysoce integrované vícestupňové výrobní procesy. Co činí řešení výjimečným, je fakt, že všechny komponenty – vstřikovací stroje, lineární a víceosé roboty – mezi sebou dokonale ladí díky svému společnému řízení CC300, přičemž tato stávající řešení lze kdykoliv snadno rozšířit nebo nastavit na jinou úlohu.
Řízení CC300 spoléhá na jednoduchý koncept obsluhy a intuitivní ovládání. Proto jsou ovládací prvky robotů integrovány do řízení CC300, takže obsluha strojů již nemusí pracovat v různé logice řídicích systémů. Dodatečné instrukce pro pohyb robota jsou integrovány do grafického uživatelského rozhraní ovládání stroje, což značně zjednodušuje především programování a provoz složitých pracovních postupů procesu a činí další PLC zbytečné. K tomu, aby bylo i přes složitost celého systému možné rychlé nastavení parametrů, poskytuje řídicí jednotka CC300 uživateli různé způsoby ilustrace provozu od jednoduchého výběru předprogramovaných standardních postupů až po grafickou tvorbu komplexních procesních sekvencí.

Nejen stroj a robot jsou sloučeny bez dalšího hardwaru do jednoho celku, ale integrována jsou i další periferní zařízení – dopravníkové systémy, laserové buňky či kamerové systémy. V plně integrovaných řešeních mají všechny komponenty výrobní buňky přístup do společné databáze. Tím se snižuje riziko vzniku vstupních chyb a optimalizuje se celková účinnost, protože všechny komponenty automaticky koordinují své pohyby a zpětné vazby mezi sebou navzájem.

Automatická optimalizace upínací síly

Adaptivní decentralizované asistenční systémy zvyšují výrobní kapacitu a kvalitu a jsou nedílnou součástí inteligentní továrny, která je ústředním bodem programu Inject 4.0 společnosti Engel. Na veletrhu Fakuma 2015 představil Engel nový software iQ clamp control, který průběžně upravuje uzavírací sílu, aby odpovídala aktuálním parametrům procesu.

„iQ“ je zkratka pro „inteligentní kvalitu“ a znamená integraci odborných znalostí do řízení stroje. Cílem je trvale zvyšovat kvalitu výrobního procesu a tím i vyráběných produktů. Zatímco na veletrhu software iQ weight control, představený na Fakumě v roce 2012, vstřikovací proces optimalizuje, byl vývoj softwaru iQ clamp control zaměřen na uzavírací jednotku. Díky kontinuálnímu nastavení uzavírací síly udržuje software automaticky dýchání formy konstantní i při změně provozních podmínek.

iQ clamp control určuje dýchání formy a automaticky nastaví optimální uzavírací sílu.

Eliminace subjektivních vlivů

V průběhu vstřikovacího procesu vyvíjí přitékající tavenina tlak, který tlačí obě poloviny formy od sebe o několik tisícin nebo setin milimetru. Tento proces je známý jako dýchání formy. Je-li dýchání formy příliš velké nebo malé, může dojít k výrobě zmetků z důvodu vzniku otřepů nebo spálené části (diesel efekt). V případě příliš vysoké upínací síly je také forma vystavena nadměrnému namáhání a upínací síla spotřebovává zbytečně mnoho energie.

Pro ruční optimalizaci upínací síly může být dýchání formy určeno pomocí měřidla. To je ovšem subjektivní a nepřesná záležitost. Výsledky měření jsou silně závislé na poloze měřidla. Navíc jejich interpretace vyžaduje hodně zkušeností. Proto mnoho zpracovatelů plastů pracuje s maximální možnou upínací silou, místo aby ji přizpůsobili konkrétnímu procesu.

S cílem udržet potenciál účinnosti, který je relevantní pro konkurenceschopnost, vyvinula společnost Engel software iQ clamp control, který na základě objektivních kritérií automaticky určuje a nastavuje optimální uzavírací sílu. To znamená, že řídicí jednotka CC300 vstřikovacích strojů Engel je prvním řízením stroje na celém světě, které je schopno samostatně stanovit procesně relevantní požadovanou hodnotu.

Při vytváření uzavírací síly se snižuje výška formy a objem dutiny (obrázek uprostřed). Část tohoto stlačení je kompenzována tlakem taveniny při vstřikování (obrázek níže). Výsledná změna výšky formy se označuje jako dýchání formy.

Nový procesní signál bez dalšího hardwaru

Vzhledem k tomu, že dýchání formy je způsobeno působením tlaku v dutině, je jeho křivka velmi podobná křivce průměrného tlaku dutiny vypočteného pro plánovaný povrch výlisku. Výhodou oproti měření tlaku v dutině formy je skutečnost, že není třeba přidávat další senzory nebo jiný drahý hardware. Vývojoví inženýři společnosti Engel našli způsob, jak vypočítat dýchání formy v probíhajícím procesu s využitím stávajících senzorů vstřikovacího stroje. K tomuto účelu je upínací systém včetně formy koncipován jako pružina a tuhost pružiny je určena během aplikování uzavírací síly. Během vstřikování se napětí v pružině zvyšuje mírně vzhledem k dýchání formy, takže upínací síla se zvyšuje minimálně ve srovnání s nastavenou hodnotou. Aby se určilo toto zvýšení velmi přesně, provádějí se na začátku výroby suché cykly a průběh uzavírací síly se uloží jako referenční křivka.

Tímto způsobem iQ clamp control významně snižuje riziko vzniku vad, zajišťuje optimální odvětrávání formy, chrání formu před přeplněním a zvyšuje energetickou účinnost. Nový software je zatím nabízen pro vstřikovací stroje Engel s elektrickými uzavíracími jednotkami až do uzavírací síly 2 200 kN.

Zpracováno redakcí

Engel

Milos.Kmonicek@engel.at

www.engelglobal.com/cs/

Reklama
Firmy
Související články
Jedině CO2 laser pro opracování plastů? Dnes už ne

Implementace a nahrazování mechanických střihadel funkčními celky s CO2 lasery je již dlouhou dobu etablovaný proces pro odstraňování vtokových soustav. Ale co když chceme výrobek z plastu kompletně opracovat? Zjednodušit tvar formy a snížit tak náklady ve výrobě? Musíme kupovat drahé 3D CO2 laserové celky? Není možné laserovou technologii integrovat do technologie stávající?

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Plasty a robot – jde to dohromady?

Žijeme v době, kdy nás plasty provázejí na každém kroku. Možná si ani neuvědomujeme, kde všude nám pomáhají, kde nás ovlivňují. Od tužky či propisky přes klávesnici, u které sedíme skoro každý den, po stravování a umělohmotné vařečky, které nahradily ty dřevěné, jež používaly naše babičky. Snažíme se usnadnit si život. Těžké díly ze železa vyměnit za lehčí, plastové. Stejně tak i tvůrci softwaru se snaží zjednodušit výrobu.

Související články
Problematika vstřikování plastových dílů pro automobily

Příspěvek popisuje podmínky pro výrobu vstřikovaných plastových dílů pro automobily včetně vznikajících problémů a navazuje na článek Snížení rizika vzniku vad při vstřikování plastových dílů, který byl uveřejněn v příloze Plasty časopisu MM Průmyslové spektrum č. 3/2014 (viz též www.mmspektrum.com/140312). Autor vychází z dlouholeté zkušenosti ve firmě Plast Form Service I. M., která se výrobou těchto dílů zabývá již od roku 1998.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Roboty zjednodušily soustružení plastových dílů

Firma Linatex vyrábí plastové díly pro mnoho různých průmyslových odvětví. Její produkty nacházejí uplatnění prakticky všude, od umělých kloubů až po letecké a větrné turbíny. To vyžaduje výrobní zařízení, které je snadno a lehce přeprogramovatelné, aby bylo schopno plnit širokou škálu různých úkolů.

Programování a obsluha robotů usnadněny

Automatizační řešení s průmyslovými roboty se dostávají v plastikářském průmyslu stále silněji do popředí. Základem úspěchu je jednoduchá integrace strojů a robotů.

Periferie a automatizace pro vstřikovací lisy

Ač podle kalendáře mělo spíše sněžit, sloupec teploměru věštil přicházející předjaří. Během jednoho z takových dnů jsem se v pražském sídle společnosti Engel CZ sešel s ing. Petrem Stiborem, MBA, jednatelem společnosti Engel CZ, s. r. o., a ing. Václavem Černým, jednatelem společnosti Stäubli Systems, s. r. o.

Inteligentní řešení pro vstřikování plastů

Automatizace, výrobní technologie, optimalizace procesů a služby jsou nedílnou součástí filozofie rakouské společnosti Engel. Ta svá systémová řešení v oblasti zpracování plastů představila v říjnu pod mottem „více než stroj“ na veletrhu Fakuma 2015 v německém Friedrichshafenu.

Linka na výrobu umělé kůže obsluhovaná robotem

Na přístrojové desky osobních automobilů jsou kladeny specifické požadavky - vedle vhodného uspořádání všech ovládacích prvků je důležité, aby lahodily oku a byly příjemné také na omak. Proto se potahují "umělou kůží", tedy odolným materiálem na bázi PVC, který svým vzhledem a fyzikálními vlastnostmi kůži imituje.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Modulární a flexibilní ochranné zábrany

S nově vyvinutými ochrannými zábranami podle EN ISO 14120 nabízí společnost Engel významné plus z hlediska bezpečnosti. Jejich modulární koncepce přináší zvlášť jednoduchou konfiguraci a snadnou montáž. Široký výběr ochranných panelů a funkčních prvků, jako jsou prostupy, rozváděče, kabelové kanály, otočné a posuvné dveře, umožňuje rovněž úspornou realizaci individuálních provedení.

Automatizované pracoviště elektroerozivního obrábění

Společnost Mesit foundry má za sebou šedesátiletou zkušenost z výroby odlitků metodou vytavitelného voskového modelu a více jak padesátiletou historii výroby vstřikovacích forem. V současnosti je dodavatelem kvalitních vstřikovacích forem pro plasty a forem pro přesné lití kovů, které využívají zákazníci, například při dodávkách největším světovým automobilkám.

Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit