Témata
Reklama

Modulární a flexibilní ochranné zábrany

S nově vyvinutými ochrannými zábranami podle EN ISO 14120 nabízí společnost Engel významné plus z hlediska bezpečnosti. Jejich modulární koncepce přináší zvlášť jednoduchou konfiguraci a snadnou montáž. Široký výběr ochranných panelů a funkčních prvků, jako jsou prostupy, rozváděče, kabelové kanály, otočné a posuvné dveře, umožňuje rovněž úspornou realizaci individuálních provedení.

Obsluha stroje prochází výrobní halou, upadne a narazí do ochranné zábrany výrobní jednotky. Tento scénář musí být podle normy EN ISO 14120 simulován pomocí definované kyvadlové zkoušky s pytlem písku vážícím 90 kg. Ochranná zábrana musí v této zkoušce samozřejmě obstát a nesmí se prolomit. Tato norma nahrazuje starou EN 953, podle které byla předepsána pouze „určitá mechanická pevnost“, která však nebyla blíže definována. Naproti tomu nová norma stanoví konkrétní pokyny pro zatížitelnost zvenku dovnitř a definuje chování při zkoušce i kritéria pro splnění normy. Uživatel tak může srovnávat údaje různých výrobců ochranných zábran.

Reklama
Reklama
Reklama
Modulární koncepce umožňuje zvlášť jednoduchou konfiguraci a snadnou montáž.

Nejen bezpečnost, ale i flexibilita

Při vývoji nových ochranných zábran bylo cílem společnosti Engel nejen bezpečně splnit požadavky nové normy, ale kromě toho poskytnout uživatelům vyšší flexibilitu. Jako poskytovatel systémových řešení se vstřikovacími stroji a automatizací považuje společnost Engel volně stojící ochranné zábrany za podstatnou součást výrobní jednotky. Proto je stávající verze ochranných zábran nyní nahrazena jednoduše montovatelným stavebnicovým řešením. Díky modulární konstrukci nové řešení optimálně splňuje i budoucí požadavky, které vyplývají ze stále rostoucí procesní integrace a automatizace.

Nové modulární ochranné zábrany podle EN ISO 14120 zvyšují bezpečnost výroby.

Obecně funkční design

Modulární stavebnice je flexibilním řešením pro provoz samostatných vstřikovacích strojů s pásovým dopravníkem i integrovaných a automatizovaných výrobních jednotek. Individuálně upravené prostupy s bezpečnostním tunelem umožňují bezpečné odebírání nebo podávání libovolných dílů ve výrobním procesu. Ve standardním provedení jsou průhledné panely tvořeny polykarbonátovými deskami, které zaručují optimální výhled na automatizační proces. Volitelně jsou k dispozici rovněž drátěné mříže nebo kombinace drátěných mříží a polykarbonátu.

V rámci přizpůsobení nové normě nyní společnost vyvinula ochranné zábrany v designu Engel. Při vývoji nového řešení byly uplatněny zkušenosti, které firma v průběhu let získala s předchozí verzí ochranných zábran. Nové ochranné zábrany dnes může v mnoha případech smontovat v krátkém čase jediná osoba. Na vstřikovacích strojích Engel jsou připraveny upevňovací body pro bezpečné a čisté připojení ochranné zábrany.

Jednodušší údržba a opravy

Kromě ochranné funkce slučuje nové provedení nejrůznější požadavky zákazníků. Již ve standardním provedení se ochranné zábrany snadno čistí, protože konstruktéři dbali na to, aby se vyhnuli hranám a drážkám. Ve spojení s příslušným volitelným balíčkem tak ochranná zábrana optimálně splňuje požadavky výroby v čistém prostoru a výroby pro lékařské účely.

Co se týká barevného provedení, byla důsledně zohledněna doporučení normy. U provedení s drátěnými mřížemi tmavé zbarvení mřížových ploch zabraňuje tomu, aby odrazy negativně ovlivňovaly průhlednost. Sloupky a dveřní rámy lze i v mřížovém provedení barevně přizpůsobit vstřikovacímu stroji nebo podnikovému designu uživatele. Díky modulární konstrukci lze ochranné zábrany zcela jednoduše přizpůsobovat novým požadavkům a dále rozšiřovat.

Optimalizací prošla i elektrotechnická část. Elektronika ochranných dveří již není umístěna ve dveřních rámech, ale v snadno přístupných dveřních připojovacích skříních. Tím se zjednodušuje údržba a opravy. Systémové a zakryté kabelové kanály na stěnách ochranných zábran lze podle potřeby uvnitř nahoře i dole jednoduše připevnit svorkami. Polohově nastavitelný rozváděč usnadňuje elektrickou montáž. Ochranné zábrany lze zcela jednoduše připojit k řízení vstřikovacího stroje systémem plug & play.

Zařízení pro zpracování kompozitů v automobilovém průmyslu bylo první, které společnost Engel vybavila novou ochrannou zábranou.Kontroly ochranných zařízení nejsou předepsány. Společnost Engel to však dobrovolně provedla. Nové ochranné zábrany testoval a schválil rakouský institut TÜV. V současnosti už představují standard Engel. Společnost nové ochranné zábrany představila na veletrhu Fakuma 2018.

Zkušební postup
Norma EN ISO 14120 „Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty – Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů“ platná od 1. června 2016 stanoví požadavky na konstrukci a provedení dělicích ochranných zařízení, která jsou v první řadě určena k ochraně osob proti mechanickému ohrožení. V centru pozornosti jsou přitom dva zkušební postupy. Projektilová zkouška k testování pevnosti vůči nárazům s vyšší rychlostí zvnitřku oblasti ohrožení, zejména pro stroje s otočnými částmi, které mohou být potenciálně vymrštěny. Druhým zkušebním postupem, který se používá u ochranných zábran pro vstřikovací jednotky, je kyvadlová zkouška k testování pevnosti vůči nárazům zvnitřku i zvnějšku oblasti ohrožení pro měkká a tvrdá kyvadla s malou rychlostí. Nárazy zvnějšku chráněné oblasti ohrožení přitom například simulují náraz lidského těla o hmotnosti 90 kg rychlostí nejméně 1,6 m.s-1. Nárazy zvnitřku chráněné oblasti ohrožení se simulují v závislosti na předvídatelném nárazu válcového nebo kulového zkušebního tělesa z pevného materiálu (například oceli) s příslušnou hmotností.

Engel

Dr. Gerhard Dimmler, Dipl.-Ing. Wolfgang Höglinger, Ing. Klaus Karner, Dipl.-Ing. Horst Geiblinger, MBA, Deborah Lidauerová, MSc

milos.kmonicek@engel.at

www.engelglobal.com

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 190414
Datum: 10. 04. 2019
Rubrika: Trendy / Bezpečnost
Autor:
Firmy
Související články
Bílá kniha - zónová bezpečnost

Výrobci jsou povinni předcházet pracovním úrazům prevencí bezpečnostních rizik. Dosažení požadované úrovně bezpečnosti může být náročné, jelikož může dojít ke zvýšení složitosti a snížení produktivity. Tato bílá kniha představuje unikátní řešení zónové bezpečnosti, která snižuje složitost konstrukce redundantních pneumatických bezpečnostních okruhů a zvyšuje produktivitu stroje. Jsou zde vysvětleny výhody tohoto konceptu oproti tradičním metodám pneumatických bezpečnostních okruhů, využívajících vypouštěcí ventily a zároveň jsou zmíněny jeho přínosy jak pro výrobce strojů a zařízení (OEM), tak pro koncové uživatele.

Automatizované pracoviště elektroerozivního obrábění

Společnost Mesit foundry má za sebou šedesátiletou zkušenost z výroby odlitků metodou vytavitelného voskového modelu a více jak padesátiletou historii výroby vstřikovacích forem. V současnosti je dodavatelem kvalitních vstřikovacích forem pro plasty a forem pro přesné lití kovů, které využívají zákazníci, například při dodávkách největším světovým automobilkám.

Inteligentní řešení pro vstřikování plastů

Automatizace, výrobní technologie, optimalizace procesů a služby jsou nedílnou součástí filozofie rakouské společnosti Engel. Ta svá systémová řešení v oblasti zpracování plastů představila v říjnu pod mottem „více než stroj“ na veletrhu Fakuma 2015 v německém Friedrichshafenu.

Související články
Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

20 milionů lakovaných klik pro všechny značky automobilů

Moderní doba přináší moderní technologie také do automobilového průmyslu i samotných automobilů. Bezdotykové otvírání např. zadních dveří se již u některých modelů automobilů různých značek objevuje, avšak doba ještě nedospěla k úplnému odstranění vnějších klik k mechanickému otevírání vozu. Společnost WITTE Automotive se orientuje na výrobu zámků a zámkových aretací pro automobily snad všech světových výrobců. V novém závodě v Ostrově u Karlových Varů nedávno uvedla do provozu také velmi moderní lakovací linku právě pro vnější lakované kliky automobilů.

Elektronika snižuje riziko požárů

Nadarmo se oheň nepřirovnává k dobrému sluhovi, ale zlému pánovi. Historie je plná názorných příkladů o obou aspektech tohoto živlu, který jednak výrazně pomohl rozvoji civilizace, jednak také zničil mnoho výsledků lidského snažení. V laboratoři zaměřené na fyzikální hlediska a na spolehlivost detektorů vzhledem k jejich umístění v provozní síti lze najednou testovat až 40 tisíc detektorů.

Automatizační řešení pro kratší doby cyklů

Díky nové funkci active vibration control rozpoznají lineární roboty Engel viper nejen své vlastní vibrace, ale mohou také reagovat na vibrace, které jsou způsobeny vnějšími vlivy. Aktivní kompenzace kmitání během běžícího procesu zvyšuje rychlost nastavení polohy a zkracuje dobu cyklu.

Jedině CO2 laser pro opracování plastů? Dnes už ne

Implementace a nahrazování mechanických střihadel funkčními celky s CO2 lasery je již dlouhou dobu etablovaný proces pro odstraňování vtokových soustav. Ale co když chceme výrobek z plastu kompletně opracovat? Zjednodušit tvar formy a snížit tak náklady ve výrobě? Musíme kupovat drahé 3D CO2 laserové celky? Není možné laserovou technologii integrovat do technologie stávající?

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Plasty a robot – jde to dohromady?

Žijeme v době, kdy nás plasty provázejí na každém kroku. Možná si ani neuvědomujeme, kde všude nám pomáhají, kde nás ovlivňují. Od tužky či propisky přes klávesnici, u které sedíme skoro každý den, po stravování a umělohmotné vařečky, které nahradily ty dřevěné, jež používaly naše babičky. Snažíme se usnadnit si život. Těžké díly ze železa vyměnit za lehčí, plastové. Stejně tak i tvůrci softwaru se snaží zjednodušit výrobu.

Programování a obsluha robotů usnadněny

Automatizační řešení s průmyslovými roboty se dostávají v plastikářském průmyslu stále silněji do popředí. Základem úspěchu je jednoduchá integrace strojů a robotů.

Roboty zjednodušily soustružení plastových dílů

Firma Linatex vyrábí plastové díly pro mnoho různých průmyslových odvětví. Její produkty nacházejí uplatnění prakticky všude, od umělých kloubů až po letecké a větrné turbíny. To vyžaduje výrobní zařízení, které je snadno a lehce přeprogramovatelné, aby bylo schopno plnit širokou škálu různých úkolů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit