Témata
Reklama

Nadarmo se oheň nepřirovnává k dobrému sluhovi, ale zlému pánovi. Historie je plná názorných příkladů o obou aspektech tohoto živlu, který jednak výrazně pomohl rozvoji civilizace, jednak také zničil mnoho výsledků lidského snažení. V laboratoři zaměřené na fyzikální hlediska a na spolehlivost detektorů vzhledem k jejich umístění v provozní síti lze najednou testovat až 40 tisíc detektorů.

V peci ohnivé

I když to už dneska zní jako novinářská fráze, digitalizace je v současné době základním stavebním prvkem preventivního systému protipožární ochrany. Jeho jádrem je digitalizovaný komplex nejrůznějších hlásičů, detektorů a senzorů, jež ovládají a kontrolují svěřený prostor. Celý řetězec signalizační soustavy je tak spolehlivý jako každý jeho prvek.

Je tudíž logické, že všechny součásti integrovaného řešení musejí být podrobeny pečlivému zkoumání jak při samotném výzkumu a vývoji, tak i při výrobě a konečné instalaci. Významná role v tomto procesu připadá vývojovým a testovacím laboratořím. Jednu z nejmodernějších ve světovém měřítku otevřela nedávno divize Building Technologies společnosti Siemens ve svém ústředí v Zugu ve Švýcarsku.

Měli jsme možnost podrobně se seznámit s novou Fire Lab, kde se tým specialistů zabývá různými aspekty vzniku požáru.

V několikapatrové moderní budově je několik laboratoří, jež z různých aspektů testují jednotlivé prvky systému. Dlouhodobě je podrobují zátěžovým zkouškám z hlediska teploty, pevnosti, odolnosti proti klimatickým výkyvům, energetické spotřeby a podobně. Někdy nárazově, jindy dlouhodobě jsou přístroje vystaveny působení magnetických a elektrických vln atd.

Jádrem laboratoře je v jiné části budovy požární prostor o rozměrech 12 x 8 m a výšce rovněž 8 m, o celkovém využitelném objemu 500 m3. Při trošce nadsázky můžeme říci, že je to biblická pec ohnivá. Její stěny jsou obloženy bílým nehořlavým materiálem. Z řídicího centra sledují technici skleněnými průzory průběh zkoušky ohněm, tedy proces hoření v reálném čase. Senzory umístěné přímo ve zkušebním prostoru přenášejí základní informace v digitální podobě do počítačů v kontrolním centru a nabízejí je jednak přímo na displejích a jednak je uchovávají v paměťových médiích pro budoucí použití.

Reklama
Reklama
Požární laboratoř Siemensu v Zugu

Technici zde tedy doslova nahlížejí do vnitřku hořících těles, studují plameny a podmínky jejich vzniku v závislosti na materiálu, proudění vzduchu a dalších aspektech. Platí zde přísná laboratorní měřítka, protože podmínky hoření a vznik jeho zplodin, teplota, kouřové částice, plyny a plameny musejí být definovatelné a opakovatelné. Fyzikální fenomény požáru jsou východiskem při konstrukci požárního hlásiče a vývoji jeho senzoriky.

Tady mohou najednou testovat až 40 tisíc detektorů.

Kolem velkého prostoru spalovací komory jsou umístěna menší specializovaná pracoviště zkoumající jednotlivá kritéria požáru, jako je kouř, teplota, plyn nebo optika.

Při výstavbě nových budov nebo továrních komplexů se už od samotného architektonického řešení musí uvažovat o systému řízení a kontroly takového objektu. Do koncepce je umístěna také protipožární ochrana a jednotlivé detektory se už vyvíjejí podle konkrétních zadání. Musí také vyhovovat normám jednotlivých států a klimatickým podmínkám. Testuje se tedy jak jejich detekční algoritmus a senzorické elementy, tak i plastické materiály optických kamer.
Tisíce testů slouží jedinému cíli – mít takový detektor, který v samotném počátku rozpozná nebezpečí a včas zabrání požáru.

Specializovaná pracoviště zkoumající jednotlivá kritéria požáru, jako je kouř, teplota, plyn nebo optika

Co dokáže nejnovější generace

Hlásiče, které si nevšimnou hustého kouře od svářečky, zatímco na nepatrný kouř z doutnajících pilin přivolají hasiče, ústředny spojené do jednoho systému po stávající počítačové síti, technici programující systém z domova – to a mnohem více nabízí nejnovější generace EPS – systém Cerberus PRO, nosný produkt kolekce Siemens.

První výrobce elektronických požárních hlásičů na světě přináší v systému Cerberus PRO automatické hlásiče požáru ve dvou produktových řadách: kromě standardních jsou to také zařízení pro speciální použití s technologií ASA. Hlásiče reagují extrémně rychle a zcela přesně i v prostředí, kde se vyskytují silné rušivé vlivy, jako jsou cigaretový nebo výfukový kouř, pára, sváření, prach apod. Hodí se tedy tam, kde je potřeba vysoká citlivost detekce bez planých poplachů, kde jsou přítomny rušivé vlivy nebo tam, kde je v různou denní dobu odlišný charakter provozu.

Moderní hlásiče si nevšimnou hustého kouře od svářečky, ale na nepatrný kouř z doutnajících pilin přivolají hasiče.

Hlásiče s technologií ASA měří průběh ve střeženém prostoru a tento průběh porovnávají se vzorky ve své paměti. Vzorky byly získány v laboratoři při hoření různých látek nebo při působení rušivých vlivů. Na základě shody nebo odlišnosti skutečného průběhu a vzorků jsou hlásiče schopny od sebe odlišit jednotlivé podněty a zareagovat na pravý požár rychle a přesně, zatímco na rušivé vlivy nereagovat.

Cerberus PRO je moderní systém pro instalace s rozsahem od malých objektů až po komplexy střežené sto tisíci hlásičů. Do jednoho systému lze propojit buď klasicky, nebo po certifikovaném ethernetu až 64 ústředen. Instalace ústředen je velmi pohodlná a časově nenáročná díky funkci Automatická konfigurace ústředny. Ovládání výstupů je přehledně programovatelné pomocí logických funkcí AND a OR pro prakticky jakoukoli požadovanou závislost sepnutí a systém lze dálkově programovat pomocí nástroje pro dálkový přístup, programování a diagnostiku Cerberus PRO Remote.

V laboratoři testují také detektory uložené ve stěně obytného domu.

Město chytré, ale i bezpečné

I sebechytřejší hlásiče požáru dnešním požadavkům nestačí. Díky digitalizaci je lze integrovat do celoměstských sítí. A první zkušenosti ukazují, že tudy díky digitalizaci vede cesta k budoucím bezpečným městům.

Úkolem výzkumníků, vývojářů a konstruktérů je společným úsilím vytvořit optimální podmínky pro včasné zjištění vzniku požárů, což je první předpoklad rychlého zásahu. Splnit tento náročný úkol je možné jedině systémovým přístupem k nasazení digitálních nástrojů.

Toto zjištění vyplývá ze studie, kterou vypracovali inženýři firmy hhpberlin ve spolupráci s výzkumným ústavem Fraunhofer FKIE a institutem pro protipožární technologie hasičského sboru v Dortmundu. Výsledek ukazuje možnosti propojení informací o bezpečnosti budovy s infrastrukturou záchranářů

S uspokojením můžeme konstatovat, že správy měst už dnes budují digitální sítě a v budoucnosti budou jejich prostřednictvím řídit veškerou infrastrukturu a mobilní systémy. V současnosti jsou data o protipožární ochraně k dispozici především v papírové formě nebo v různých datových formátech. Nyní je však třeba jednak je převést do digitální podoby a jednak propojit s on-line systémem aktuálního stavu. To znamená například soustavně sledovat počet lidí v objektu nebo počet vozidel pohybujících se ve sledovém prostoru. K tomu přistupují informace o okamžitém stavu záchranářských jednotek. Tím se rozumí, zda hasiči někde zasahují, nebo jsou připraveni ve své centrále, případně jak jsou personálně a technicky vybaveni.

Vedení tak má soustavný přehled o situaci ve městě i o tom, jaké záchranné prostředky má k dispozici.

Propojit data z různých zdrojů a koordinovat práci záchranných sborů a správy města umožňuje nová platforma „one“, kterou vyvinuli inženýři společnosti hhpberlin. Využívá jak tradičních zdrojů jako kamer a senzorů, tak nových technologií, jako je rozšířená realita či umělá inteligence. Řešení „HoloFire3D“ kombinuje fyzickou a virtuální realitu, takže se zasahující jednotky mohou na místě snadněji orientovat a rychleji a přesněji lokalizovat oheň a brzy nad ním získat kontrolu.
Také průmyslový internet čili internet věcí (IoT) představuje pro protipožární ochranu nový impulz. Uplatní se například při evakuaci budov nebo hledání příčin vzniku požárů.

Autoři moderních objektů by měli přistupovat k plánování a výstavbě s využíváním nových technologií, které způsobí v architektuře a stavebnictví doslova revoluci. Zásadně se změní postupy výstavby a investoři musejí mít odvahu k takovým změnám. Už dnes je jasné, že kdo chce držet krok s digitální transformací, musí změnit způsob svého dosavadního myšlení a otevřít se novým idejím.

Karel Sedláček

Sedlacek.Kar@seznam.cz

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 170620
Datum: 07. 06. 2017
Rubrika: Monotematická příloha / Bezpečnost práce a požární ochrana
Autor:
Firmy
Související články
Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Výměna hydraulických olejů v praxi

Výměny hydraulických olejů představují odjakživa součást údržby hydraulických strojů. Ve většině případů je výměna spojena s předpisem nebo doporučením výrobce (dodavatele) stroje. Avšak pomáhají tyto výměny stroji? Udržují ho v bezporuchovém režimu?

RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů (2. část)

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Související články
Ohlédnutí za MSV 2018

Jubilejní strojírenský veletrh v Brně se i letos nesl ve znamení inovací, technických i technologických novinek (často také světových premiér), ale hlavně v duchu oslav stého výročí založení Československé republiky, takže se také vzpomínalo na historické úspěchy v technice v expozici 100RIES. A není tedy divu, že partnerskou zemí bylo letos Slovensko. Na následujících řádcích přinášíme malé ohlédnutí za veletrhem, kde připomeneme některé exponáty, které v očích naší redakce za zmínku a vzpomínku stojí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Analýza ozubení rychlostí světla

Nároky na ozubení v automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu, ale i v oblasti klasických průmyslových převodovek neustále rostou. Jednou z výzev je kromě snížení ztrát způsobených třením v převodovce také zvyšující se požadavek na nehlučnost. To se týká zvláště hybridních vozů a elektromobilů. Je pochopitelné, že u součástek těchto převodovek stále roste důležitost vlastností povrchu při kluzném a valivém tření. Jednou z hlavních součástí převodovky jsou ozubená kola.

Horké komory pro práci s radioaktivním materiálem

V Řeži u Prahy bylo vybudováno nové výzkumné centrum, jehož součástí byla také výstavba kom-plexu horkých komor. Účelem výstavby bylo vytvořit pracoviště pro bezpečnou práci s vysoce radi-oaktivním materiálem. Po pěti letech budování se na začátku roku 2017 podařilo úspěšně zahájit aktivní provoz laboratoří, které jsou schopné zpracování, mechanického testování a mikrostrukturní analýzy radioaktivních materiálů (tlakové nádoby, vnitřní vestavby reaktorů, pokrytí paliva) s aktivi-tou až 300 TBq 60Co, materiálů pro reaktory III. a IV. generace a fúzní reaktory.

Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Strašidlo jménem (umělá) inteligence

Světem obchází strašidlo umělé inteligence. Jinak řečeno stroj, který se stane chytřejším než člověk a ovládne život na planetě Zemi. Je to vlastně strach z technického pokroku, který se dá interpretovat také jako obava z odcizení nebo z tajemné propasti lidské mysli.

Umělé svaly, část 3: Dielektrické elastomery, 2. díl

Náš seriál pokročil do 21. století, ve kterém se téma umělých svalů stále častěji spojuje s technologií dielektrických elastomerů. Mobilní roboti, výrobní stroje, linky, dopravníky… všude zde se nabízí jejich využití. 2. díl je pokračováním a dokončením tématu dielektrických elastomerů

Umělé svaly; část 3. Dielektrické elastomery, část 1.

Náš seriál pokročil do 21. století, ve kterém se téma umělých svalů stále častěji spojuje s technologií dielektrických elastomerů. Mobilní roboti, výrobní stroje, linky, dopravníky… všude zde se nabízí jejich využití.

Umělé svaly, část 1. Historie a úvod do problematiky

Téma umělých svalů obecně spadá do oblasti pohonů strojů a zařízení. Jedná se o poměrně moderní typ pohonu. S jejich nasazením se v současné době počítá především u humanoidních nebo mobilních robotů, ale předpokládá se, že v budoucnu budou schopné nahradit konvenční pohony, které jsou v prvním kvartálu 21. století zastoupeny hlavně pohony se spalovacími motory nebo elektromotory.

Atraktivní projekty - Vojenská základna plná tajemství

V rámci pěstování vztahů s veřejností – public relations – se v Americe nejen soukromé firmy, ale i vládní organizace snaží vycházet zájemcům vstříc a pořádají různé dny otevřených dveří. Tak jsem měl možnost prohlédnout si například Pentagon, ale i vojenskou základnu v Novém Mexiku, kde se testovaly atomové bomby.

Inovace. Co to vlastně je?

Vděčné sexy téma, o kterém rádi všichni mluví, ale nikdo pořádně neví, jak je skutečně realizovat. Celá řada hvězdiček, jimž se podařilo inovovat sebevětší pitominu a s ní nějak uspět na našem malém hladovém lokálním trhu se cítí být vyvoleni rozdávat moudra. Zasvěcený člověk se pak nestačí divit.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit