Témata
Reklama

Inteligentní řešení pro vstřikování plastů

Automatizace, výrobní technologie, optimalizace procesů a služby jsou nedílnou součástí filozofie rakouské společnosti Engel. Ta svá systémová řešení v oblasti zpracování plastů představila v říjnu pod mottem „více než stroj“ na veletrhu Fakuma 2015 v německém Friedrichshafenu.

Jak plně využít jejich potenciál, ukázal Engel na svém stánku prostřednictvím pěti inovativních aplikací pro odvětví automobilového průmyslu, technického vstřikování plastů, telekomunikací, výroby obalových materiálů a zdravotnického průmyslu.

Reklama
Reklama

Automobilový průmysl: hospodárné zpracování ušlechtilého dřeva

Vzácné dřeviny v automobilovém interiéru poskytují pohodlí a nádech luxusu. Ve spolupráci s německou firmou HIB Trim Part Solutions a dalšími partnery Engel vyvinul způsob ekonomické výroby dekorativních prvků s originální dřevěnou dýhou. Při technologii Engel clearmelt se v jednom pracovním kroku na dýhu zezadu vstřikuje termoplast a následně se dýha potáhne transparentním polyuretanem pro ochranu povrchu. Tato metoda byla představena v roce 2009 a nyní je připravena pro první sériovou aplikaci. Příslušná výrobní buňka, která bude pracovat u společnosti HIB Trim Part Solutions, byla představena na veletrhu Fakuma, kde vyráběla dekorativní prvky z ušlechtilého dřeva ve dvojnásobné formě.

Jádrem výrobní buňky je vstřikovací stroj Engel duo 3550/650 combi M s otočnou deskou, díky které se vyrobí velké množství zboží, s krátkou dobou cyklu a nejvyšší produktivitou. Z jedné strany formy se na dřevěné dýhy zezadu vstřikuje PC/ABS, zatímco druhá strana je zaplavena polyuretanem. Systémovým partnerem Engel pro technologie PUR je německá společnost Hennecke. Aby bylo možné řídit celý polyuretanový proces přes displej na vstřikovacím stroji, Engel plně integroval řešení Hennecke do řízení stroje CC300.

Také vývoj v oblasti materiálů zvyšuje produktivitu procesu Engel clearmelt, neboť použitý polyuretan již obsahuje separační prostředek, který šetří celý pracovní krok. Díky tomu již nemusejí být plochy dutiny před zpracováním polyuretanu postříkány separačním prostředkem.

Ve spolupráci se svými partnery vyvinul Engel způsob ekonomické výroby dekorativních prvků s originální dřevěnou dýhou. (Obrázek: HIB Trim Part Solutions)

Vysoký stupeň automatizace

Výrobní buňka pracuje vysoce automatizovaně. Robot Engel easix vkládá dřevěné dýhy do formy a odebírá hotové díly. Díky spolupráci s firmou Kuka je Engel schopen automatizovat své největší vstřikovací stroje s uzavírací silou až 5 500 tun pomocí víceosých robotů. Stejně jako u menších verzí Engel easix i u lineárních robotů modelové řady Engel viper je řízení velkého víceosého robota integrováno do řízení vstřikovacího stroje CC300.

Zpracovatel plastu těží z jednotné obslužné logiky vstřikovacího stroje a automatizace i z vyšší využitelnosti zařízení, protože seřizovač může snadno sám provádět mnoho úkolů, které dříve musel vykonávat programátor. Vzhledem k tomu, že vstřikovací stroje a roboty mají přístup do stejné databáze, automaticky koordinují své pohyby tak, aby se maximalizovala celková účinnost. V mnoha aplikacích to vede k celkové kratší době cyklu.

Engel poprvé představil velký robot Engel easix na veletrhu (Obrázek: Engel)

Technické vstřikování plastů: bezsloupková technologie při zpracování tekutého silikonu

Význam vícesložkové technologie roste také při zpracování tekutého silikonu. V mnoha aplikacích umožňuje bezpečné spojení termoplastu a silikonu teprve integrovaný vstřikovací proces. Příkladem toho jsou membrány, které zajišťují funkčnost a bezpečnost čerpadel nebo ventilačních systémů. Ve spolupráci s rakouskou společností Schneegans Freudenberg Silicon Engel vyráběl v průběhu veletrhu Fakuma 2015 membrány z polyamidu vyztuženého skleněnými vlákny a tekutého silikonu. Byl zde použit vstřikovací stroj Engel victory 200H/60L/140 combi s integrovaným lineárním robotem Engel viper 40. V oblasti zpracování tekutého silikonu byla na veletrhu jako další partner zapojena další rakouská společnost Elmet.

Výroba dvousložkových dílů optimálně využívá potenciál účinnosti bezsloupkové upínací jednotky stroje Engel victory. Objemná dvoudílná forma dosahuje až k okraji upínacích desek, takže se hodí na poměrně kompaktní 140tunový vstřikovací stroj. Druhým faktorem účinnosti je automatizace. Lineární robot má volný přístup do formy z boku a může bezpečně pracovat navzdory velkému chapadlu. Třetí faktor účinnosti konečně vyplývá z velmi vysoké stability procesu, kterou konstruktivně zajišťuje bezsloupková uzavírací jednotka. Patentovaný rozdělovač síly zajišťuje, že se pohyblivá upínací deska během vybudování uzavírací síly posunuje přesně podle formy a uzavírací síla je tak rozložena rovnoměrně po povrchu desky. Tímto způsobem jsou jak vnější, tak i vnitřní dutiny zavřené stejnou silou, což výrazně snižuje opotřebení formy a zvyšuje kvalitu výrobků. Bezotřepové, bezodpadové a plně automatizované zpracování tekutého silikonu bez dodatečných úprav je předpokladem ekonomické výroby high-tech výrobků z tekutého silikonu.

Kryty tepelných snímačů se na veletržním stánku vyráběly ve vysoce integrovaném, plně automatizovaném procesu – od suroviny až po plně otestovaný a označený hotový díl. (Obrázky: MMS)

Elektrotechnika: důsledný integrační proces

Nově na veletrhu Fakuma 2015 Engel představil vysoce integrovaný a plně automatizovaný proces pro výrobu krytů termospínače – od suroviny až po kompletně otestované a označené kovoplastové kompozitní díly. Srdcem výrobního úseku je vertikální stroj Engel insert 60V/35. V přední části procesu vstřikování je odvíječka pásu, lisovací modul a modul pro tváření závitu, v zadní části pak kontrola kvality, značení laserem a další lisovací modul.

Tepelné spínače, jako například ty, které slouží k monitorování elektromotorů v automobilech nebo domácích spotřebičů, se obvykle vyrábějí ve složitém, vícestupňovém procesu. Kovové součástky jsou obvykle lisovány a obstřikovány v různých lokalitách. To vyžaduje nejen značné logistické úsilí, ale i velké množství materiálu, protože musejí být v součinnosti dva na sobě nezávislé procesy. Zejména při použití barevných kovů je toto významnou nákladovou položkou. Potenciál úspor prostřednictvím integrace procesů je tímto odpovídajícím způsobem vysoký. Řešení realizované společností Engel ve spolupráci s rakouským partnerem MMS Modular Molding Systems garantuje nejnižší možné jednotkové náklady a činí sloučenou výrobu úspornější i na místech s vysokou úrovní mezd.

Nový systém Beck-Flex poskytuje vysokou flexibilitu v zakládání nálepek do formy. (Obrázek: Beck Automation)

Popis technologie

Polotovar pro mosazné nosné destičky je přiveden přímo z role včetně předem raženého průchodu pro závit. Závit je vytvořen servoelektricky ještě předtím, než jsou nosné destičky na lince obstříknuty polyamidem plněným skelnými vlákny. Bezprostředně po vstřikování se provádí kontrola kvality. Kromě kamerové zkoušky bylo poprvé do formy integrováno testování pomocí vysokého napětí, čímž je zajištěno stoprocentní testování elektrického průrazu v průběhu výrobního procesu. Díly, které vyhověly všem testům, jsou laserem označeny tak, aby byla zajištěna jejich úplná dohledatelnost, a to ještě předtím, než je ve druhém lisovacím modulu rozdělovač odstraní a než jsou jako hotové vyjmuty z linky. Výrobní buňku tak opustí každých 20 sekund osm dílů připravených k instalaci. Díky modulární konstrukci systémů MMS mohou být do technologie snadno integrovány další přídavné moduly, například pro odporové nebo laserové svařování, nýtování, montáž nebo čištění dílů.
V případě, že Engel dodává výrobní linku jako systémové řešení komplexního celku, je celý proces vizualizován a ovládán řízením CC300 ze vstřikovacího stroje Engel. To výrazně snižuje složitost a zjednodušuje provoz. Důsledná integrace ovládacích prvků zároveň zajišťuje kompletní dokumentaci procesů a sledovatelnost.

Výroba obalových materiálů: flexibilní IML technologie

Na stroji Engel e-motion 440/160 se na Fakumě vyráběly 155mililitrové kulaté kontejnery s integrovaným bezpečnostním uzávěrem v čtyřnásobné formě od švýcarské společnosti Otto Hofstetter. Díky označení přímo ve formě opouštějí výrobní buňku obaly již připravené k plnění. Automatizaci IML provádí švýcarská společnost Beck Automation a její systém Beck-Flex oslavil na stánku Engel svou světovou premiéru.

Obchodní partneři společně prezentovali, jak se obaly vyrobené technologií IML daří vyrobit s maximální efektivitou, navzdory malé velikosti dávek, a jak systém Beck-Flex podporuje flexibilní využití pro různé formy – jak pro kontejnery, tak i pro víka –, štítky a vstřikovací stroje s uzavírací silou až 420 tun.

Jelikož kromě flexibility konkurenceschopnost výrobce obalů určuje zejména doba cyklu, navrhl Engel svůj plně elektrický vstřikovací stroj Engel e-motion důsledně pro vysoce výkonný provoz. Je zde dosaženo doby cyklu zřetelně pod 3 sekundy a rychlosti vstřikování větší než 500 mm za sekundu. Stroje Engel e-motion přitom spojují nejvyšší výkon s maximální energetickou účinností a hygienou. Uzavřený systém pro kloubové páky a vřetena zaručuje optimální a čisté mazání všech pohyblivých strojních součástí po celou dobu a díky tomu splňuje vysoké požadavky na čistotu v potravinářském průmyslu.

Plně elektrický vstřikovací stroj Engel e-motion byl důsledně navržen pro vysoce výkonný provoz. (Obrázek: Engel)

Zdravotnický průmysl: ještě větší bezpečnost v čistém prostředí

Tři premiéry najednou kombinoval exponát ve výstavním prostoru Medical společnosti Engel na veletrhu Fakuma. Plně elektrický a bezsloupkový stroj Engel e-motion TL se prezentoval v novém 80tunovém provedení a spolu s rozdělovačem z nerezové oceli nastavuje nové standardy správné výrobní praxe v oblasti výroby pro čisté provozy.

Během pěti dnů veletrhu stroj Engel e-motion 170/80 TL vyráběl v 16násobné formě od švýcarské společnosti Fostag Formenbau držáky na jehly pro 1ml bezpečnostní stříkačky. Filigránské kousky polystyrenu – hmotnost jedné injekční stříkačky je jen 0,08 g – jsou opatřeny bodem požadovaného zlomu, aby nebylo možné jednorázové injekční stříkačky znovu použít. Toto je důležitý bezpečnostní prvek zejména v rozvojových zemích.

Velmi tenké a přitom různé tloušťky stěn vyžadují velmi přesné řízení procesu. Příliš vysoká uzavírací síla nebo výkyvy v objemu taveniny vedou okamžitě k výrobě zmetku. Aby se tomu zabránilo, jsou zde použita dvě softwarová řešení z řady produktů Engel iQ. Jedním z nich je software Engel iQ weight control, který automaticky detekuje výkyvy v množství taveniny i viskozitě materiálu a vyrovnává je ve stejném rozsahu. Druhým z nich je nový software iQ clamp control, který průběžně upravuje uzavírací sílu, aby odpovídala aktuálním parametrům procesu.

Držáky jehel jsou opatřeny bodem požadovaného zlomu, který znemožňuje použít stříkačky na jedno použití víckrát. (Obrázek: Engel)

Koncept bezsloupkových strojů

Engel e-motion 80 TL také konstrukčně vyniká při konstantním řízení procesů. Nový rámcový koncept plně elektrických bezsloupkových strojů zaručuje obzvláště vysokou paralelitu desek a zajišťuje rovnoměrné rozložení uzavírací síly po celé upínací ploše formy.

Engel představil malý plně elektrický, bezsloupkový stroj na veletrhu K 2013 a nyní svou modelovou řadu ještě rozšiřuje o 80tunovou variantu. Vzhledem k tomu, že zde nepřekážejí žádné sloupky, lze upínací desky plně využít na okrajích. To znamená, že velké formy mohou být namontovány na relativně malých vstřikovacích strojích, což udržuje investiční a provozní náklady na nízké úrovni, a zejména to umožňuje stavět kompaktní výrobní buňky. Zvláště v čistých provozech je produktivita na jednotku plochy důležitým ukazatelem účinnosti.

Mezi další výhody bezsloupkové technologie patří rychlé výrobní procesy a efektivní řešení automatizace, protože robot má volný přístup do formy z boku a může bezpečně pracovat navzdory velkému chapadlu. Také to ukázal veletržní exponát.

Nová 80tunová varianta řady Engel e-motion TL kombinuje bezsloupkovou uzavírací jednotku s plně elektrickým pohonem. (Obrázek: Engel)

Periferie

Jako poskytovatel systémů rozšiřuje Engel neustále svou nabídku periferií, které odpovídají správné výrobní praxi. Například i dopravníky jsou nabízeny také ve speciálním provedení pro čisté prostory. Engel dodává z jednoho zdroje vysoce integrované a automatizované výrobní buňky pro zdravotnický průmysl a na požádání za své zákazníky převezme kompletní zpracování dokumentace výrobního postupu.

Engel

Susanne Zinckgraf

Milos.Kmonicek@engel.at

www.engel.cz

Reklama
Související články
Automatizační řešení pro kratší doby cyklů

Díky nové funkci active vibration control rozpoznají lineární roboty Engel viper nejen své vlastní vibrace, ale mohou také reagovat na vibrace, které jsou způsobeny vnějšími vlivy. Aktivní kompenzace kmitání během běžícího procesu zvyšuje rychlost nastavení polohy a zkracuje dobu cyklu.

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Plasty a robot – jde to dohromady?

Žijeme v době, kdy nás plasty provázejí na každém kroku. Možná si ani neuvědomujeme, kde všude nám pomáhají, kde nás ovlivňují. Od tužky či propisky přes klávesnici, u které sedíme skoro každý den, po stravování a umělohmotné vařečky, které nahradily ty dřevěné, jež používaly naše babičky. Snažíme se usnadnit si život. Těžké díly ze železa vyměnit za lehčí, plastové. Stejně tak i tvůrci softwaru se snaží zjednodušit výrobu.

Související články
Jedině CO2 laser pro opracování plastů? Dnes už ne

Implementace a nahrazování mechanických střihadel funkčními celky s CO2 lasery je již dlouhou dobu etablovaný proces pro odstraňování vtokových soustav. Ale co když chceme výrobek z plastu kompletně opracovat? Zjednodušit tvar formy a snížit tak náklady ve výrobě? Musíme kupovat drahé 3D CO2 laserové celky? Není možné laserovou technologii integrovat do technologie stávající?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Problematika vstřikování plastových dílů pro automobily

Příspěvek popisuje podmínky pro výrobu vstřikovaných plastových dílů pro automobily včetně vznikajících problémů a navazuje na článek Snížení rizika vzniku vad při vstřikování plastových dílů, který byl uveřejněn v příloze Plasty časopisu MM Průmyslové spektrum č. 3/2014 (viz též www.mmspektrum.com/140312). Autor vychází z dlouholeté zkušenosti ve firmě Plast Form Service I. M., která se výrobou těchto dílů zabývá již od roku 1998.

Programování a obsluha robotů usnadněny

Automatizační řešení s průmyslovými roboty se dostávají v plastikářském průmyslu stále silněji do popředí. Základem úspěchu je jednoduchá integrace strojů a robotů.

Roboty zjednodušily soustružení plastových dílů

Firma Linatex vyrábí plastové díly pro mnoho různých průmyslových odvětví. Její produkty nacházejí uplatnění prakticky všude, od umělých kloubů až po letecké a větrné turbíny. To vyžaduje výrobní zařízení, které je snadno a lehce přeprogramovatelné, aby bylo schopno plnit širokou škálu různých úkolů.

Modulární a flexibilní ochranné zábrany

S nově vyvinutými ochrannými zábranami podle EN ISO 14120 nabízí společnost Engel významné plus z hlediska bezpečnosti. Jejich modulární koncepce přináší zvlášť jednoduchou konfiguraci a snadnou montáž. Široký výběr ochranných panelů a funkčních prvků, jako jsou prostupy, rozváděče, kabelové kanály, otočné a posuvné dveře, umožňuje rovněž úspornou realizaci individuálních provedení.

Automatizované pracoviště elektroerozivního obrábění

Společnost Mesit foundry má za sebou šedesátiletou zkušenost z výroby odlitků metodou vytavitelného voskového modelu a více jak padesátiletou historii výroby vstřikovacích forem. V současnosti je dodavatelem kvalitních vstřikovacích forem pro plasty a forem pro přesné lití kovů, které využívají zákazníci, například při dodávkách největším světovým automobilkám.

Software boří bariéry v programování robotů

Robotmaster – CAD/CAM pro programování robotů – se stal vítězem soutěže Game Changer Awards. Tuto soutěž vyhlašuje prestižní magazín RBR (Robotic Business Review), který sleduje a hodnotí průlomové technologie a nové trendy, světové obchodní a technologické lídry v oblasti robotiky a přichází s nejnovějšími zprávami a analýzami z oblasti globálního robotického průmyslu.

Obrábění plastů a kompozitních materiálů robotem

Využití inovativních lehkých kompozitních materiálů na bázi uhlíkových vláken se rychle rozšiřuje, avšak tyto materiály mají velmi specifické parametry obrobitelnosti. Společnost Stäubli proto vyvinula zajímavé řešení pro rychlé a přesné obrábění kompozitních materiálů pomocí nového robota RX170 hsm a softwarových balíčků šitých na míru danému odvětví.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit