Témata
Reklama

Robotická detekce a třídění

Robotický manipulátor Denso Robotics, detekční kamery Cognex a vibrační dopravník Roba Engineering tvoří systém Eyefeeder, určený k manipulaci a detekci hůře rozlišitelných a orientovatelných výrobků menších rozměrů. Příkladem může být orientování a následné zakládání pružin, které jsou spojené nebo se překrývají. Celý systém a jednotlivé dílčí mechanismy jsou ovládány jediným kontrolérem, který řídí a vyhodnocuje požadovanou manipulaci, vibraci, detekci přítomnosti a pozice výrobků. Efektivitu systému lze definovat v hodnotách cycle time 60 produktů za minutu, nosnost robotické paže v rozmezí 3–20 kg.

Produkty jsou po vysypání do zásobníku dopravovány po nakloněné rovině pásovým dopravníkem na vibrační části, kde dochází k detekci a roztřídění. Pás je rozdělen do několika segmentů, kde probíhá rozhodovací analýza o přítomnosti a četnosti produktů. Prvním úkolem je zjistit, kolik a v jaké části vibračního pole se produkty nacházejí. Dále se pomocí kamery kontroluje pozice a orientace produktů. V případě, že se ve střední části vibračního pole nachází dostatek volně orientovaných kusů, dojde k jejich odebrání a založení do předem definované pozice, např. do plata. Pokud se produkty překrývají nebo jsou v pozici, ze které je není možné odebrat, dochází k vibrování či silnému rázu za účelem změny pozice a orientace. Za předpokladu, že se produkty nacházejí v přední či zadní části vibračního pole, dojde k pohybu pásu v požadovaném směru tak, aby bylo možné vyhodnotit podmínky ve středním poli. Kontaktní plochy dopravníku lze opatřit šikmými hranami, které napomáhají k oddělení spojených výrobků, např. pružin. Detekce výrobků probíhá pomocí infračervené kamery na principu vzájemného kontrastu mezi barvou výrobku a dopravníkového pásu.

Reklama
Reklama
Reklama
Systém Eyefeeder je určený k manipulaci a detekci hůře rozlišitelných a orientovatelných výrobků menších rozměrů.

Vibrační dopravník a robotika jsou opatřeny servomotory Denso, což je z hlediska skladu náhradních dílů a finančního hlediska pozitivním aspektem. Majoritní části kinematiky celého systému pocházejí z výroby Denso. Z tohoto pohledu se jedná o kompletní výrobní systém, který umožňuje držet správu aplikace za pomoci jediného dodavatele, případně lze po proškolení provádět údržbu z vnitřních zdrojů uživatele. Obsluha a údržba systému je tedy vlivem prakticky jednotné technologie uživatelsky přívětivá a finančně efektivní. Kontrolu parametrů robotické aplikace, stejně tak drobné programové úpravy, je možné provádět na dodávaném ovládacím panelu s různými přístupovými právy.

Robotický manipulátor Denso Robotics disponuje robotickou paží s nosností v rozmezí 3–20 kg.

Skladba modulární koncepce

Detekční robotický systém pro třídění produktů vychází z modulární koncepce. V principu je tedy možné řešit jednotlivé části izolovaně, což se jeví z nákladového hlediska pozitivně. V rámci vývoje byl však systém odladěn do takové úrovně shody, že se doporučuje ponechat skladbu používaných modulů robotiky, kamer a dopravníků. V rámci robotiky je možné použít 4osé až 6osé roboty Scar. Používanou manipulační technikou je robotika Denso, kterou není možné nahrazovat již z důvodu použití kontroléru stejné značky k řízení celé aplikace.

Vibrační dopravník Raba Engineering v případě potřeby upravuje polohu tříděných součástí.

Robotický detekční systém obsahuje několik základních variant, které diferencují systém podle rozměrů a kapacity dopravníků či manipulace. Systém je navržen přesně tzv. „na míru“ aplikace, na základě testování detekce a manipulace produktů. Prvotní fází je vždy zkoušení vzorků na jednotlivých modulech v závislosti na požadavcích aplikace.

Závěrem lze systém označit za efektivní výrobní zařízení, které bylo v řádu několika let prověřeno sériovou výrobou a těší se stále větší pozornosti z řad uživatelů, kteří považují robotizaci za nedílnou součást výrobní strategie.

FineTec Systems

Ing. Michal Kloubekkloubek@fine-tec.cz

www.fine-tec.cz

Reklama
Související články
Automatická obsluha mezioperačního skladu

Důvodem pro nasazení automatu v obsluze skladu polotovarů v jičínském závodě Continental Automotive Czech Republic je speciální klima. Brzdové komponenty z plastů musejí po určitou dobu schnout a dozrávat za přísných teplotních, a hlavně vlhkostních podmínek, které nejsou vhodné pro delší pobyt člověka.

Průmysl 4.0: Počítačové vidění a jeho použití ve strojírenství

Do strojírenských i jiných výrobních provozů v nejvyspělejších zemích světa vstupuje Průmysl 4.0. Postupně modernizuje výrobní procesy pomocí softwaru a „chytřejších“ strojů, stále snadněji ovládatelných robotů nebo nových procesů jako 3D tisk. Hlavně však výrobu do velké míry automatizuje a propojuje všechny výrobní celky tak, aby spolu komunikovaly a ideálně se i staly autonomními v některých rozhodnutích.

Co přinese rok 2024 v oblasti automatizace?

Řada otřesů v posledních několika letech předznamenala novou éru zvýšených geopolitických a ekonomických rizik. Výrobci jsou nuceni k tomu, aby do obchodních modelů začlenili odolnost a flexibilitu a aby přehodnotili globální dodavatelské řetězce a vztahy. Zároveň stoupá tlak na začlenění principů ESG do rozhodování o provozu (tato zkratka z anglických slov environment, social a governance označuje vliv firmy na životní prostředí, pracovní podmínky ve firmě a její vliv na společnost, celkové fungování firmy uvnitř i navenek a její transparentnost).

Související články
Šetřete svoje síly!

Jednou ze zásadních myšlenek vedoucích k pokroku a zvyšování produktivity je dělba práce. Specializace na různé technologie umožňuje posouvat jejich hranice.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Úspory především

Dnešní doba patří automatizaci a robotizaci. V průmyslových a výrobních podnicích se automatizace masivně rozšiřuje z výrob i do ostatních činností podniku. Obrovskou proměnou v posledních letech prošel celý obor logistiky a vnitřních procesů hospodaření s nástroji a zásobami. Současný trend velí spořit nástroje a materiál zejména s pomocí jeho dokonalé evidence a přehledu o jeho spotřebě. Je základním přikázáním skladovat pouze nejnižší bezpečný objem zásob, pokud možno v režii dodavatelských firem. Celý proces evidence a životního cyklu nástrojů, včetně objednávání, bývá svěřen softwarovým aplikacím. Samotné fyzické uskladnění nástrojů je řešeno výdejními automaty.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Autonomní roboty jdou s dobou

Výrobci, i např. v potravinářském sektoru, se stále častěji setkávají s požadavkem na rozšíření možností nabídky, aniž by to negativně ovlivnilo produktivitu. Takové požadavky zvyšují objem, ale i složitost testování. Bruno Adam, ředitel evropských projektů mobilních robotů společnosti Omron, vysvětluje, jak se inteligentní mobilní roboty přizpůsobují, aby splnily požadavky na výrobu potravin v budoucnosti.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Rozšířená realita v údržbě a vozíky, které nepotřebují řidiče

O tom, že Průmysl 4.0 nemusí znamenat jen planá slova, jsme se přesvědčili v závodě Bosch Diesel v Jihlavě, kam jsme spolu s dalšími odbornými novináři byli těsně před prázdninami pozváni společností Toyota Material Handling.

Industry 4.0 v roce 2016: Zaměřeno na strojírenství

Abychom správně chápali, co si vlastně máme pod pojmem Industry 4.0 představit a zda a proč je tato iniciativa tak důležitá, je třeba zamyslet se nad situací v našem průmyslu obecně. Situace je natolik složitá (a docela vážná), že je na čase začít přemýšlet, zda ten náš průmysl v moderní době vůbec nějak přežije. Co patří mezi hlavní a nejvíce aktuální problémy?

Umělé svaly, část 3: Dielektrické elastomery, 2. díl

Náš seriál pokročil do 21. století, ve kterém se téma umělých svalů stále častěji spojuje s technologií dielektrických elastomerů. Mobilní roboti, výrobní stroje, linky, dopravníky… všude zde se nabízí jejich využití. 2. díl je pokračováním a dokončením tématu dielektrických elastomerů

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit