Témata
Reklama

Jednou ze zásadních myšlenek vedoucích k pokroku a zvyšování produktivity je dělba práce. Specializace na různé technologie umožňuje posouvat jejich hranice.

Jednou z hlavních specializací firmy Festo je pohyb – přemísťování výrobků či předmětů, například z dopravníku na paletu, z montážního přípravku do zásobníku apod. Tento druh pohybu zpravidla zajišťují manipulátory nebo roboty. Statisticky nejčastější je pohyb v rovině, tedy 2D. Využití manipulátorů je tak obvyklé, že vedlo dokonce k jejich zařazení mezi běžné katalogové výrobky. V internetovém firemním katalogu dnes najdete především tzv. přímočaré portály, ploché portály a prostorové portály.

Reklama
Reklama
Reklama

Manipulátor z katalogu

Pokud o použití manipulátoru uvažujete, může být výhodné zakoupit jej jako hotový výrobek. Jak na to? Na webové stránce společnosti Festo stačí zvolit záložku „katalog“ a do vyhledávače zadat heslo HGO. Poté můžete pomocí obrázků snadno vybrat požadovaný typ manipulátoru a projít jednoduchým a názorným postupem k cíli.


Přímočarý portál

Ušetří práci s modely a konstruováním

Při výběru není nutné nic počítat a navrhovat. Poté, co postupně projdete několika kroky návrhu, kde budete dotázáni na základní parametry mechaniky a pohybu, si již budete moci stáhnout výsledný model pro svůj CAD software a rovnou jej například vložit do sestavy, vše najednou, bez stahování modelů jednotlivých dílů! Pro lepší představu o vytvářeném díle je součástí katalogu také animace kompletního manipulátoru s mnoha zajímavými detaily. Není třeba ani hledat řešení přívodů energie a řídicích signálů, vše je již promyšleno a ověřeno mnoha dodanými celky.

Sníží nároky na nákup a logistiku

Manipulátor lze objednat nejen jako jednotlivé katalogové díly, ale především jako smontovaný celek přesně v souladu s vytvořeným návrhem. Odpadne zavádění mnoha dílů do podnikového systému, jejich sledování v objednávce, kontrola, příjem a uložení do skladu, vyskladňování a mnoho dalších drobných činností.

Zrychlí a zjednoduší výrobu

Zcela odpadne nejen vyskladňování jednotlivých položek, ale i jejich vyjímání z obalů a montáž. Vše proběhne velmi rychle a navrhované zařízení tak může být dříve v provozu. Jelikož manipulátory jsou sestaveny skupinou specialistů a jejich funkce se zárukou ověřeny, bude práce na stavbě zařízení mnohem efektivnější a pohodlnější, nic se nemusí zkoušet, ladit a ověřovat. Součástí dodávky je vždy také potřebná dokumentace, kterou je možné snadno připojit k ostatním vytvořeným materiálům.


Plochý portál

Umožní optimální využití technologie

Manipulátory jsou poháněny elektricky či pneumaticky, často se dokonce obě dvě energie navzájem efektivně doplňují. V tomto bodu Festo nabízí dlouholeté know-how v oblasti pneumatických i elektrických pohonů, včetně mnoha praktických zkušeností a také, dnes tak často skloňované energetické účinnosti.

Usnadní analýzu rizik

Specialisté firmy Festo ovládají normy a pravidla, která platí v oboru bezpečnosti strojů a strojních zařízení. Poradí jak s analýzou rizik, tak se stanovením kategorie řízení a výpočty i s potřebnou validací a dokumentací.

Úchop, řízení manipulace

Nezanedbatelným prvkem bývá koncová část manipulátoru, vybavená vhodným úchopem –mechanickým chapadlem nebo vakuovou přísavkou, Bernoulliho chapadlem, elektrickým úchopem apod. Rozsáhlou kapitolou je řízení manipulace, často ve formě kompletního rozvaděče s dokumentací a případným naprogramováním – od běžných sekvencí pohybů až po interpolaci v prostoru. Všechny tyto volby mohou být další součástí dodávky.


Prostorový portál

V úvodu zmíněná dělba práce je prostředkem ke skutečným úsporám času a nákladů a přináší prostor umožňující více se věnovat vlastním technologiím. Zejména v době, kdy jsou kapacity všech výrobců na hranici možností, jde o efektivní způsob navýšení vlastních výrobních kapacit.

Ing. Zdeněk Haumer

Festo

vaclav_lacina@festo.com

www.festo.cz

Reklama
Firmy
Související články
Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Související články
Komplexní řešení pro vysledovatelnost: Plně automatizované značení za rozumnou cenu od Brady

Přesvědčte se, jak praktická může být integrace automatizované identifikace PCB. Podívejte se na přehlednou infografiku od společnosti Brady!

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Velmi rychlá dvojčata

SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Řízení podniku podle ROI - OHLASY ČTENÁŘŮ

Množství ohlasů čtenářů na články, které v průběhu jejich postupné publikace přicházely, překročilo stovku. Věříme, že někteří čtenáři zareagují i na závěrečný článek, k němuž je tato příloha. Velmi si vážíme velké otevřenosti všech stanovisek. Abychom nic netlumili a na druhé straně nikomu v podniku jeho působnosti neublížili, uvádíme reakce anonymně. Plné znění reakcí, z nichž některé překračují i jednu stránku standardního textu, by stěží někdo četl. Vybíráme z nich proto vždy jen věty, charakterizující jádro. Pokud některé z ohlasů nezařazujeme, je tomu tak buď proto, že souhlasné příp. nesouhlasné stanovisko nebylo dle našeho názoru zdůvodněno věcně, nebo proto, že v rozsáhlém příspěvku bylo pro nás jádro obtížné identifikovat.

Evropa inovuje: Spojené království

Londýnská vláda může inspirovat tu naši v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti spolupráce univerzit a podniků, jakož i v transferu akademických výsledků do průmyslových aplikací. V těchto oblastech za Spojeným královstvím v poměrovém hledisku zaostáváme. Pojďme společně nahlédnout pod pokličku inovací made in UK.

Příprava CAD modelu součásti pro výrobu

NC programátoři se velmi často potýkají s problémy týkajícími se různé kvality trojrozměrných modelů potřebné pro programování obrábění. Úpravy mohou být obtížné, protože 3D modely součástí často pocházejí z různých zdrojů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit