Témata
Reklama

Příprava CAD modelu součásti pro výrobu

NC programátoři se velmi často potýkají s problémy týkajícími se různé kvality trojrozměrných modelů potřebné pro programování obrábění. Úpravy mohou být obtížné, protože 3D modely součástí často pocházejí z různých zdrojů.

Díky CAD funkcím obsažených v NX CAM Express včetně synchronní technologie mohou programátoři efektivněji řešit každodenní potíže s úpravami CAD modelů, včetně úprav importovaných CAD modelů odlišných datových formátů. Prostřednictvím synchronní technologie lze model součásti přímo upravovat a připravit jej pro NC programování. Je možné například zaslepit otvory a mezery, posunout plochy nebo změnit velikost jednotlivých prvků 3D modelu součásti.

Reklama
Reklama
Reklama
Odstranění prvků v importovaném modelu (NX CAM)

Co je synchronní technologie?

Synchronní technologie od společnosti Siemens PLM podporuje úpravy modelů, které nezávisejí na konstrukční historii. Technologie tak disponuje nevídanou inteligencí, jež uživatelům umožňuje provádět úpravy složité 3D geometrie. Lze ji použít při úpravách základních neinteligentních trojrozměrných tvarů, které jsou často výsledkem datových převodů. Pomáhá i při práci s 3D modely, které obsahují aktivní konstrukční historii (například složitější parametrické modely), aniž by se informace o vzniku původního modelu ztratily. Tato funkce je velmi užitečná pro technology obrábění, kteří nejsou autory součástí a podrobně neznají jejich konstrukci.

Změna velikosti rádiusu v importovaném modelu (NX CAM Express)

Proč využít synchronní technologii?

Technologové se při použití modelů CAD pro účely NC programování potýkají s několika obtížemi. Pokud mají 3D modely sloužit jako základ pro vytvoření NC obráběcích drah, programátor je často musí upravit a přizpůsobit. Ne vždy tyto operace souvisejí se změnou tvaru, lícování nebo funkce součástí. Může se naopak jednat o jednoduché změny. Příkladem je zaslepení otevřených otvorů 3D modelu, které vytvoří hladký a oblý povrch. Ten je zapotřebí při několika obráběcích úkonech před odvrtáním otvorů. Na první pohled jde o jednoduchou činnost, nicméně pro NC programátora může být tento úkol časově náročný. Při takové práci s importovaným modelem jsou technologové v nevýhodě, protože nejsou autory CAD modelu. Ve většině případů totiž autor pochází z jiné společnosti nebo dokonce z jiné části světa. To znamená, že s modely, které výrobní inženýři používají, nejsou téměř nikdy dokonale obeznámeni. Zároveň však pracují pod časovým tlakem ze strany zákazníků a při dokončování výrobních úkonů potřebují, aby s autorem CAD modelu museli komunikovat co nejméně, případně nemají možnost komunikovat vůbec. NC programátoři nejsou obvykle konstruktéry CAD a často nevědí, jak byla konkrétní součást vymodelována. Vidí 3D geometrii součásti, kterou je zapotřebí upravit tak, aby se podle ní mohlo efektivněji programovat a obrábět. Jednoduše řečeno, potřebují provést nutné změny, aniž by se model zbortil, aniž by došlo k chybám při regenerování nebo k jiným podobným potížím. Systém, který by NC programátorům umožnil provádět potřebné změny v 3D geometrii pomocí intuitivních a jednoduchých příkazů typu „přetažení“, by představoval úžasnou pomoc a velkou úsporu času.

Tažení stěny v importovaném modelu (NX CAM Express)

Práce s geometrií

Synchronní technologie prověří topologii povrchu, tj. spojení jedné povrchové plochy se sousedícími plochami, a analyzuje jednotlivé prvky s ohledem na možnosti úprav. Tento algoritmus lze uplatnit na libovolnou geometrii a pro výrobní inženýry představuje velkou výhodu. Rozpozná nejen konstrukční prvky uložené v záznamech o konstrukci modelu nebo v hierarchické struktuře, ale pomůže také při práci se „zjevnými vlastnostmi“, se kterými uživatel přímo pracuje. Analyzované oblasti vybere uživatel, když určí související tvary (např. koplanární nebo souosé oblasti). Má tak rozhodující slovo v tom, které oblasti se vyberou a jak se upraví. Pevné geometrické vazby (například tečné, soustředné a vodorovné či svislé vztahy) se často vůbec nesmí porušit. Synchronní technologie tuto podmínku rozpozná a vztahy při úpravách zachová. To platí i v případě, že tyto podmínky nebyly nikdy definovány nebo se ztratily při převodu. Funkce je obzvláště užitečná při úpravách v CAM systému – musejí však být splněny i podmínky definované v CAD systému. Se synchronní technologií se tak pracuje velmi snadno – stačí přetahovat a upravovat propojené geometrické prvky (nebo dokonce celé propojené části modelu) a provádět pouze potřebné úpravy, a to jediným příkazem.

Rozbitý model (NX CAM Express)

Oprava chyb a optimalizace modelu

Pokud trojrozměrný model součásti pochází z jiného CAD systému a prošel konverzí dat, mohlo dojít k chybám. K těm však dochází i bez konverze, protože i když některé modely vypadají bezchybně, mohou být založeny na chaotických výpočtech. Například mají neúplné povrchy nebo mezi povrchy vzniknou nepatrné matematické nedostatky. Tyto potíže ale mohou být natolik vážné, že znehodnotí řadu CAM procesorů. Často tak před přípravou NC programu musí programátor tyto chyby konverze opravit. Většina CAM systémů používá při výpočtu drah nástrojů matematické vzorce z povrchů 3D modelů. I malé změny ve vzorcích mezi sousedícími plochami mohou na opracovaném povrchu způsobit závady, pokud zůstanou bez opravy. Pokud programátor tvar součásti neupraví, může se stát, že bude muset přizpůsobit nebo předefinovat cílový povrch, a teprve potom bude moci přidat obráběcí dráhy.

TPV group

Pavel Linhart

plinhart@tpvgroup.cz

www.tpvgroup.cz

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 160502
Datum: 11. 05. 2016
Rubrika: Informační technologie / CAD/CAM/CAE
Autor:
Firmy
Související články
Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Velmi rychlá dvojčata

SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Související články
Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Řízení podniku podle ROI - OHLASY ČTENÁŘŮ

Množství ohlasů čtenářů na články, které v průběhu jejich postupné publikace přicházely, překročilo stovku. Věříme, že někteří čtenáři zareagují i na závěrečný článek, k němuž je tato příloha. Velmi si vážíme velké otevřenosti všech stanovisek. Abychom nic netlumili a na druhé straně nikomu v podniku jeho působnosti neublížili, uvádíme reakce anonymně. Plné znění reakcí, z nichž některé překračují i jednu stránku standardního textu, by stěží někdo četl. Vybíráme z nich proto vždy jen věty, charakterizující jádro. Pokud některé z ohlasů nezařazujeme, je tomu tak buď proto, že souhlasné příp. nesouhlasné stanovisko nebylo dle našeho názoru zdůvodněno věcně, nebo proto, že v rozsáhlém příspěvku bylo pro nás jádro obtížné identifikovat.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Evropa inovuje: Spojené království

Londýnská vláda může inspirovat tu naši v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti spolupráce univerzit a podniků, jakož i v transferu akademických výsledků do průmyslových aplikací. V těchto oblastech za Spojeným královstvím v poměrovém hledisku zaostáváme. Pojďme společně nahlédnout pod pokličku inovací made in UK.

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Inovace. Co to vlastně je?

Vděčné sexy téma, o kterém rádi všichni mluví, ale nikdo pořádně neví, jak je skutečně realizovat. Celá řada hvězdiček, jimž se podařilo inovovat sebevětší pitominu a s ní nějak uspět na našem malém hladovém lokálním trhu se cítí být vyvoleni rozdávat moudra. Zasvěcený člověk se pak nestačí divit.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit