Témata
Vydání #4
Duben 2015Téma měsíce

Servis a údržba výrobních provozů. Zabezpečení jakosti výroby. Maziva, technické oleje a řezné kapaliny.

Monotematická příloha: Štíhlá výroba a logistika ve strojírenských výrobních provozech.

Články

Servis

Lídři průmyslu na Strojírenském fóru volali po změně školství

Téměř dvě stě lídrů průmyslových firem, odborných škol a desítka zástupců ministerstev a státní správy se sešly na druhém ročníku Strojírenského fóra v Obecním domě v Praze. Hlavními tématy byly budoucnost technického školství, ale také podpora exportu a výzkum, vývoj a inovace.

3D tisk a měření ve výuce i v praxi

Společnost MCAE Systems uspořádala koncem zimy dvě zajímavá setkání. První bylo zaměřeno na školní uživatele a bylo věnováno tématu 3D tisku a 3D optickému měření, druhé bylo určeno pro uživatele optických měřicích systémů firmy GOM z českých a slovenských průmyslových podniků.

Další ročník veletrhu Wood-Tec ve znamení novinek

Ve dnech 20.–23. října se na brněnském výstavišti po dvou letech opět uskuteční již 14. ročník mezinárodního veletrhu pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl – Wood-Tec.

Bezpečnost firemních dat

Tím, jak se stává výroba čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korenspondenci, představuje v současné době největší bezpečnostní riziko.

Inovace 2015, Téma 3. Financování a přínosy inovací

Má-li firma udržet svoji pozici na trhu a zvyšovat na něm svůj podíl, musí pružně reagovat na nové požadavky zákazníků, či v ideálním případě přicházet s nápady ještě dříve, než o ně trh projeví zájem. S postupnou globalizací dochází k nárůstu konkurenceschopnosti.

Průmysl 4.0 - význam digitalizace

Podle aktuálního průzkumu ČNOPK a partnerských svazů je digitální propojení procesů tvorby přidané hodnoty rozhodující nebo velmi důležité pro více než polovinu firem.

Ochrana uměleckých památek: Radiační sprcha

Při restaurování knih, obrazů, ale i nábytku se používají většinou zdraví škodlivé roztoky nebo plyny. Existuje ale i šetrnější metoda, která umělecké předměty prostoupí, aniž by jim nebo samotným restaurátorům ublížila: ozáření gama paprsky.

Dny teplárenství a energetiky 2015

Hradec Králové se opět stane centrem středoevropského teplárenství a 21. až 23. dubna bude hostit už 21. ročník největší oborové konference Dny teplárenství a energetiky. Co v současné době hýbe teplárenským trhem? Na to jsme se ptali Ing. Martina Hájka, Ph.D., ředitele Teplárenského sdružení ČR, které akci pořádalo.

Nové centrum pro regeneraci trakčních baterií

Společnost Linde Material Handling Česká republika (dále Linde MH) uvedla do plného provozu centrum pro regeneraci trakčních baterií vysokozdvižných vozíků, které je zaměřeno na prodlužování životnosti těchto baterií prostřednictvím jejich cílené regenerace. Služby centra doplňuje mobilní servis s působností po celé České republice.

Příklady táhnou aneb Mladí nechť jsou inspirací

Před dvěma lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra přinášeli rozhovory s úspěšnými absolventy technických škol, kteří našli uplatnění v zahraničí na zajímavých postech. Nyní se k této koncepci v rámci kampaně podpory technického vzdělávání vracíme a zaměříme se na tuzemské pozice.

Trendy

Servisní zásah zabránil odstávce kulového mlýnu

I při poruše klíčového zařízení pro zpracování suroviny lze díky použití opravného mazání zabránit přerušení výroby a s tím spojeným ztrátám.

Oleje pro operace lisování

Lze i dnes výrazně snížit náklady a zvýšit produktivitu při tváření kovů za studena? Proces tváření za studena je doprovázen třením, proto je nutné použít mazivo, které zabraňuje zadírání nástrojů. Tím se sníží deformační odpor a zvýší kvalita povrchu tvářeného dílu. Srovnáme-li spotřebu klasických olejů při lisování s ekologickými oleji, pak oleje řady Luba a Solester na bázi rostlinných esterů a polymerů, vyvinuté společností Molydal, vykazují nižší množství spotřebovaného oleje na vylisování stejného výlisku, prodlužují životnost lisovacích nástrojů, neobsahují žádné nebezpečné látky a jsou snadno odstranitelné. Při jejich výrobě se používají látky z obnovitelných přírodních zdrojů.

Jednotky pro chlazení oleje v hydraulických okruzích

Ve výrobních oblastech průmyslu se pracovní podmínky liší natolik, že se provozní flexibilita chladicích jednotek stává jedním ze základních požadavků. Bez ohledu na to, zda je teplota vstupní vody +30 nebo +5 °C a venkovní teplota +45 nebo -25 °C, jsou jednotky Hyperchill díky svému technickému provedení a širokým možnostem speciálního vybavení schopny poskytovat nepřetržitý a efektivní výkon.

Plastické mazivo pro vysoce zatížená ložiska

Plastická maziva typu Total Ceran využívají moderní typ zpevňovadla na bázi modifikovaného kalciumsulfonátového komplexu.

Aplikace systémů managementu úspory energií

Premisou pro vznik normy ISO 50001 bylo snížení ekologické stopy procesu výroby, zejména snížení produkce skleníkových plynů a dalších derivátů zatěžujících životní prostředí, při redukci její energetické náročnosti.

Filtrace kapalin odstředivou silou

Firma technology-support, s. r. o., výhradní zástupce renomovaného výrobce vysokotlakých chladicích systémů ChipBlaster, nyní nabízí pod obchodním názvem CentraBlast filtrační čerpadla na bázi odstředivky.

Servis průmyslových ventilátorů

Spolehlivý chod průmyslových ventilátorů má zásadní význam pro funkci mnoha technologických zařízení. Studie ukazují, že až 22 % energie spotřebované průmyslovými elektromotory připadá na ventilátory, a proto má jejich efektivní provoz také významný finanční přínos. Co však především ovlivňuje účinnost průmyslových ventilátorů a jak mohou konstruktéři optimalizovat jejich výkonnost?

Rukavice pro každou ruku, která pracuje

Řada rukavic Grip & Proof, která byla představena v roce 2013, byla nyní doplněna novými typy rukavic a nabízí tak vhodné řešení pro jakékoliv potřeby. Nikdy nebylo snadnější zachovat si hbitost a udržet ruce v pohodlí v prostředí, kde dochází k častému styku s mazivy a jinými nečistotami.

Kontrolní a třídicí systém Equator

Ve spolupráci s předními výrobci v automobilovém průmyslu s cílem získat efektivní dílenské měřidlo pro automatizovanou kontrolu sériově vyráběných dílů byl vyvinut kontrolní a třídicí systém Equator. Jeden takový přístroj dokáže zastat stejnou práci jako stovky jednoúčelových měřidel, přípravků nebo kalibrů.

Odsávání a filtrace u obráběcích strojů

Moderní obráběcí stroje dnes umožňují dosahovat výsledků, které byly dříve nemyslitelné. Aby bylo možné naplno využívat technologický potenciál současných obráběcích strojů, bývá pro většinu technologických procesů obrábění nezbytné důkladné chlazení chladicí emulzí nebo olejem, které je přiváděno k místu kontaktu nástroje s obrobkem obvykle pod vysokým tlakem. To však vedle zásadního pozitivního vlivu na vlastní řezný proces přináší i nežádoucí jev – tvorbu emulzní nebo olejové mlhoviny, resp. aerosolu, jehož vliv je vyloženě negativní.

Vstup do systému managementu textilu

Kompletní servis týkající se pracovních oděvů zahrnuje přípravu, dodání, vyzvednutí, péči, opravu a případně výměnu oděvů. Služba je dostupná jak pro velké průmyslové podniky, tak pro malé dílny a řemeslníky.

Může strojírenství podporovat udržitelný rozvoj?

Stále více zodpovědných společností se snaží chovat tak, aby dosáhly nejen silného finančního výkonu, ale také aby podpořily udržitelný rozvoj v globálním měřítku. Společnost SKF, výrobce a dodavatel strojírenských technologií a služeb, má vlastní strategii pro aktivní snižování dopadů na životní prostředí.

Výroba

Unášecí rámy na UNI stojany

V jedné z předchozích monotematických příloh zaměřených na logistiku (MM 4/2014, 140434) jsme zveřejnili článek o manipulaci a transportu materiálu ve výrobním závodě firmy Wanzl. Psalo se o stojanech pro materiál a polotovary sloužící u strojů k vylepšení manipulace s materiálem v rámci výrobní buňky i v rámci výrobních středisek, která jsou si nablízku. Jmenovány byly přínosy takového stojanu ke kvalitě a lepší kontrole dílů zavěšených na stojanu, na rozdíl od dílů uskladněných např. v Gitterboxu, i k vylepšení ergonomie pracovníka.a.

Moderní technologie pod širým nebem

Na roboty jsou v dnešní době kladeny různé požadavky – málokdy jsou však tak extrémní jako v případě Stäubli TX200 umístěného na střeše John Deere European Technology Innovation Center. Ať je léto nebo zima, déšť nebo sníh, robot stále pracuje dál. Přečtěte si více o možná té nejzvláštnější aplikaci ve světě robotiky.

Modulární systémy pro hospodárné upínání obrobků

Volba upínacího prostředku je rozhodujícím faktorem pro optimální a ekonomické využití moderních obráběcích center. Systémy upínání od firmy Triag International byly vyvinuty nejen se zřetelem na technické vlastnosti, jako je upínací síla, přesnost nebo čas výměny, ale také vždy zohledňují hospodárnost daného řešení a optimální využití pracovní plochy.

Úspěšný sběr zakázek pomocí Online - trhu

Internet dnes poskytuje dodavatelům celou řadu způsobů prodeje. Ale ne všechno vede k úspěchu. Nejlépe to ví Daniel Störzner z firmy LCP GmbH. Jeho podnik specializující se na přesné obrábění laserem vzrostl díky internetu téměř dvojnásobně.

Jak úspěšně zpracovávat pokrokové polymery

Průhledné součásti z plastů jsou zhotoveny většinou z PMMA. Existují však také speciální polyolefiny, které mají dobré optické vlastnosti, ale jejich bezproblémové zpracování je možné pouze za určitých předpokladů. Článek ukazuje, co je nutné brát v úvahu.

Tangenciální frézy jsou novou tváří těžkého frézování

Společnost Dormer Pramet uvádí na trh novou řadu rovinných tangenciálních fréz s vyměnitelnými břitovými destičkami pro těžké frézování.

Kuličkové šrouby a matice ve stavbě CNC obráběcích strojů, část 2.

V současné době se jako jedna z několika možných alternativ využívá ve stavbě obráběcích center pro realizaci přímočarých posuvů elektromechanická posuvová soustava tvořená servomotorem s kuličkovým šroubem a maticí. Princip kuličkového šroubu a matice je znám více než sto let. V tomto seriálu vás krok za krokem provedeme zajímavým světem tohoto typu pohybových šroubů. Ve druhém pokračovaní se budeme zabývat konstrukcí vlastního kuličkového šroubu a matice a představíme jediného českého výrobce kuličkových šroubů a matic.

Normované díly pro náročné aplikace

Vysoce specializované oblasti, jako je zdravotnictví či výroba a zpracování potravin, jsou charakterizovány nejen svými nároky na hygienické vlastnosti materiálu, ale také řadou designových specifik. Jedná se zejména o hladký povrch, široké plochy bez prohlubní a spár a oblé hrany. To vše za účelem snadného čištění, dezinfekce a obecně ochrany před usazováním choroboplodných zárodků.

Zvyšování kvality CNC broušení

Operace CNC broušení jsou nezřídka z hlediska dosahované kvality obrobku označovány jako problematické. Z řady faktorů ovlivňujících proces broušení lze některé nedostatky eliminovat, příp. upravit jejich negativní působení v procesu a tím zlepšit produktivitu výroby i kvalitu dokončených povrchů.

Návštěvníci science centra mohou ovládat robot

Unikátní liberecké science centrum iQlandia bylo otevřeno v březnu 2014. Jeho myšlenka ovšem není úplně nová, neboť již od roku 2004 v Liberci funguje vůbec první české science centrum – iQpark. Je spravováno týmem zkušených odborníků a lektorů, jimž se již 10 let úspěšně daří popularizovat vědu a techniku mezi širokou veřejností. Na rozdíl od iQparku, který je určen i velmi mladým badatelům (dětem od tří let), má science centrum iQlandia co nabídnout trochu odrostlejším návštěvníkům. Do prostor centra vědy, techniky a experimentů, rozkládajících se na pěti patrech moderní budovy ze skla a oceli, proto nejčastěji zavítají žáci druhého stupně základních škol a středoškoláci.

Šetřete svoje síly!

Jednou ze zásadních myšlenek vedoucích k pokroku a zvyšování produktivity je dělba práce. Specializace na různé technologie umožňuje posouvat jejich hranice.

Monotematická příloha

Řízené nápravy na transportních vozících

Přepravní systém používaný ve výrobních a montážních závodech za tahačem se nazývá milk run.Tento systém je složen vždy z tahače, který má za sebou zapřažených nejčastěji čtyři až pět vozíků v tzv. vláčku. Umožňuje efektivní a řízenou přepravu dílů, výrobků a materiálu, ale má i svá úskalí.

Konzolové regály pro tyčový materiál a pásy plechu

Při rozšiřování nebo stavbě nových skladů je potřeba se zamyslet nad nejvhodnějším řešením. Výhodné řešení využila firma Rosa Catene při stavbě skladu na suroviny, kdy bylo využito regálových konstrukcí, které současně slouží jako nosný prvek pro zastřešení. Tento koncept je oproti běžné halové konstrukci nejen levnější, ale také umožňuje bezproblémové rozšíření skladu v každé době.

Výroba štíhlá jako kabel

Kladno historicky patřilo k jedné z nejvíce průmyslových lokací u nás. Bohužel z areálu bývalé Poldovky a jejího okolí se mnoho fungujícího nezachovalo, o to více je tedy třeba ocenit ty subjekty, které dokázaly ustát přechod na tržní prostředí a na tyto nové podmínky se ve všech směrech adaptovaly. Mezi ně patří firma nkt cables, která pokračuje v tradici bývalé „Kablovky“. A jelikož se zde v rámci přechodu na moderní výrobu a systémy řízení postupně pod konzultační gescí API - Akademie Produktivity a inovací aplikuje štíhlá výroba, přijali jsme možnost firmu navštívit. Hostiteli byli ředitel závodu Ing. Jaroslav Žižka a lean leader Ing. Karel Holub.

Štíhlá výroba v technologii tváření

Česká společnost Conteg je jedním z největších výrobců IT a průmyslových rozvaděčů, systémových řešení a služeb pro datová centra v Evropě a na Středním východě. Inovativní a modulární výrobky a řešení odpovídají nejnovějším trendům a jejich kvalita a funkčnost je již sedmnáct let prověřována zákazníky po celém světě.

High - tech převodovky DSG

Podkrkonošský závod ve Vrchlabí prošel neuvěřitelnou změnou. Během pouhého roku a půl inovovali celý výrobní podnik. V době, kdy závod už neměl kam dále růst a hrozilo jeho úplné zavření, přišlo vedení podniku v čele s doktorem Ivanem Slimákem s inovativní myšlenkou přestavět továrnu původně určenou na montáž automobilů na high-tech výrobu moderní automatické převodovky. A povedlo se.

Modré světlo chrání před úrazy a kolizemi

Toyota Material Handling nabízí mnoho technologií, které pomáhají zvýšit bezpečnost vašich provozů. Jednou z nich je takzvané modré světlo – Blue Spot. Přes 500 instalací a velmi pozitivní odezva uživatelů svědčí o rostoucí oblibě této jednoduché, ale účinné optické výstrahy.

Logistický systém šetří 60 % nástrojů

Žijeme v době soustavného tlaku na zvyšování efektivity a produktivity – na straně jedné zvyšujeme výkon, na straně druhé se snažíme udržet náklady na uzdě. Společnost Dormer Pramet dodává svým zákazníkům řešení pro obě strany této rovnice.

Komplexně k vyšší produktivitě

Pro výrobní firmu začíná tvorba hodnoty úběrem první třísky. Všechny kroky logistiky nástrojů před a po obrábění jsou naproti tomu spojeny s náklady, ale nepřinášejí žádný obrat. Společnost Walter AG proto svým zákazníkům pod značkou Walter Multiply nabízí management nástrojů, který ze zákazníka snímá všechny činnosti týkající se procesu obrábění, jež nevytvářejí hodnoty, nebo je optimalizuje.

Chytrý toolbox pro správu a výdej nástrojů

Toolbox Matrix 5 představuje optimální řešení pro prakticky každý strojírenský provoz. Kromě bezpečného uchovávání nástrojů pro výrobu disponuje ojedinělým softwarem, který průběžně sleduje skladové zásoby, optimalizuje jejich stav a zajišťuje tak plynulou výrobní kapacitu.

Trend interní logistiky: logistické vláčky

Hlavními důvody pro zavádění logistických vláčků jsou především požadavky na časové a finanční úspory a nutnost dodávání výrobního materiálu v režimu just-in-time. Logistické vláčky jsou v některých případech výbornou alternativou k běžně používaným čelním vysokozdvižným vozíkům.

Budiž světlo

Multifunkční luxmetr „robogonio“ vyráběný firmou opsira z Weingartenu je velice zajímavým příkladem netypického použití průmyslových robotů. Robogonio – spojení ze slov robot a goniofotometr – měří na úhlu závislé rozložení síly světla světelného zdroje nebo svítidla a spojuje přitom přednosti robotiky a nejmodernější techniky měření světla.

Inteligentní řešení správy nástrojů ve výrobě

Pouhá výroba a distribuce řezných nástrojů dnes již nepostačuje současným trendům potřeb jejich uživatelů. Faktory obrábění, řezné nástroje a výrobní zázemí musíme v této moderní době chápat jako hluboce komplexní záležitost. Vliv těchto faktorů má stále větší podíl na efektivním a maximálním využití potenciálu poměrně nákladných obráběcích nástrojů.

Tvorba a řešení inovačních zadání

Metodika TRIZ vznikala postupně na základě výsledků studia obrovského množství patentů, zobecňováním úspěšných postupů řešení rozpoznaných v patentových spisech. Bylo zjištěno, že silná řešení, tzn. patenty vyšších inovačních řádů a úrovní invence, jsou dosahována poměrně malým počtem objektivně používaných, studovatelných, osvojitelných a opakovatelných postupů k řešení. Tyto postupy jsou základem metodiky.

Uplatnění leanu v malosériové výrobě

Na planetě Zemi žije sedm miliard lidí. Tento fakt je zároveň předpokladem, že by mnozí výrobci mohli své produkty vyrábět v hromadných až masových sériích. Ve skutečnosti tomu tak opravdu je. Vlivem vyspělosti ekonomiky a růstu kupní síly se však začínají požadavky zákazníků stále více specifikovat. S tímto faktem ‒ individualizací požadavků zákazníka ‒ se čím dál častěji setkávají i mnohé podniky v České republice, ať již působící v řetězci B2B nebo B2C.

Jak vytvořit inovativní prostředí ve firmě

Ptám se konstruktéra u jeho počítače: „Kolik stojí metr toho profilu?“ Nejčastější odpověď v českých a moravských firmách zní: „To já nevím, běžte se zeptat na nákup.“ Reakce na tuto otázku významně napoví, jakou cestou se k inovacím vydat a jak asi bude dlouhá. Vnitřní motivace všech vašich lidí k neustálému hledání nových, úspornějších a lepších řešení a dostatek informací k takové práci je výchozí podmínkou pro inovativní firmu.

Být jenom dobří už nestačí!

Následující článek přináší autentické zkušenosti se zaváděním moderních metod řízení a inovačního procesu do výroby. Společnost Greiner Packaging Slušovice, s. r. o., je největším výrobcem plastových obalů pro mlékárenský průmysl v České republice a na Slovensku. Na českém trhu působí již od roku 1987, kdy byl v tehdejším JZD AK Slušovice vytvořen Závod Plasty. V roce 1993 se stala dceřinou společností a součástí velké nadnárodní skupiny Greiner Group.

Zlepšujete procesy? Vyberte správnou metodu!

Při zlepšování procesů prosazují firmy různé strategie. Jejich přístupy k této problematice jsou často dány firemní kulturou, velikostí firmy, průmyslovým odvětvím, národností, postojem a hodnotami managementu či zkušenostmi samotných řídících pracovníků. Každá z firem má vždy svou vlastní a individuální cestu, avšak jejich přístupy se téměř vždy opírají o některou z filozofií prověřených v praxi během mnoha let.

Tomu, kdo má nápad, svítí oči

O tom, že inovativní přístup je mocným nástrojem pro zvyšování konkurenceschopnosti, není v dnešní době pochyb. Lze říci, že pokud společnost kontinuálně neinovuje své produkty a procesy, její šance obstát v konkurenčním prostředí se výrazně snižuje. Otázkou není, zda inovovat, ale spíše jak inovovat úspěšně a jak se vyvarovat chyb.

Globální svět inovací ve firemním pojetí

Evropa vždy disponovala tvůrčími odborníky a širokým inovačním potenciálem, přičemž vycházela ze své kulturní tradice a její rozmanitosti. Odtud přicházely zásadní vynálezy a zde také byly vytvořeny pevné základy pro další růst jednoho z nejvíce pospolitých trhů na světě, na kterém lze v dostatečném měřítku a s obchodním úspěchem uplatnit inovativní produkty i služby.

Naučte se vidět a odstraňovat plýtvání

Téměř denně můžeme slýchávat slovo „plýtvání“. Kolem nás se pak neustále mluví o zbytečném plýtvání, nutnosti snižování plýtvání, odstranění či, chcete-li, eliminaci plýtvání. Nicméně mnohem podstatnější a komplikovanější činností než plýtvání odstranit je jej kvantifikovat, popsat a analyzovat důvody vzniku. Tento článek tak bude pojednávat o tom, jak plýtvání ve výrobních procesech zachytit, identifikovat.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit