Témata
Reklama

Bezpečnost firemních dat

Tím, jak se stává výroba čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korenspondenci, představuje v současné době největší bezpečnostní riziko.

Tento článek je součástí seriálu:
Bezpečnost firemních dat
Díly

Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat. Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Reklama
Reklama
Reklama

Nám se to stát nemůže

Je běžné setkat se s názorem, že bezpečnost je pro firmy sice zajímavé téma, ale v prioritách není tak vysoko, aby stálo za to do ní investovat. V mnoha organizacích vládne postoj, že jde o  něco, co se bude řešit, „až bude čas“.

Stále se setkáváme s přístupem, že se o bezpečnostních incidentech dostatečně nemluví. Lidé zpravidla pracují v iluzi, že velké úniky dat jsou něčím vzdáleným, co se týká zahraničních společnosti, a že jejich firma nemůže představovat dostatečně zajímavý cíl.

Nám se to stát může

V minulém roce jsme se setkali s českou výrobní společnosti, jejímž základem činnosti je práce návrhářů, kteří ve vývojovém prostředí připravují plány. Na jejich základě se pak výrobek po dílech vyrobí a sestaví. Největší know-how společnosti zde představují schémata, společně s kontakty na dodavatele a zákazníky.

Právě zde se odehrál bezpečnostní incident. Šéf návrhářů, který měl přístup ke všem schématům a také ke kontaktům na zákazníky, jednoho dne všechna data vzal a zaslal je na osobní e-mail. Následně si otevřel vlastní firmu, která vyráběla to stejné, pouze levněji, zejména kvůli úsporám na nákladech za vývoj. Původní firmě přebral její nejvýznamnější zákazníky a ta tím ztratila 50 % svého obratu.

Poučení? Bezpečnostní incidenty mohou mít zdrcující dopady, bez ohledu na typ či velikost firmy. A jak je možné vidět na příkladech, podobné události nejsou zdaleka výjimečné.

Druhý příklad je také z výrobní společnosti. Ta outsourcovala výrobní pracoviště do zahraničí, kam postupně s projektovou dokumentací jezdili projektoví manažeři dohlížet na postup a dodávali plány na část komponent. Nebyli však ani v polovině stavby, když zjistili, že kompletní výrobek již stojí na místě, sestaven podle ještě nezveřejněných plánů, navíc v procesu prodeje zájemcům ze strany zahraniční továrny.

Vaše data, moje data

Kolik zaměstnanců odevzdá a smaže všechny firemní informace po odchodu z pracovní pozice? Kolik z nich si něco z přebraného nechá, aniž by jim to přišlo špatné? Nejde přitom pouze o  zkušenosti, tedy jak řešili různé situace či problémy, ale hlavně o materiály, které připravovali nebo získali.

Obchodníci například úspěch a kvalitu práce měří počtem kontaktů, které mají. A běžně je používají v nové pracovní pozici – častý případ například v pojišťovnictví. S podobnými incidenty se však setkáváme ve všech firmách, obchodních i výrobních.

Je také běžné, že vývojáři stále považují části kódu nebo konkrétní návrhy za svoje vlastnictví a používají je buď jako reference, nebo pro svou potřebu, když vyvíjejí podobný produkt. Vyvíjet ho ale mohou pro vašeho konkurenta.

DLP systémy chrání firemní informace

Když se firma rozhodne věnovat bezpečnosti pozornost, čeká ji především důkladná analýza a audit aktuálního stavu. Následují konzultace, včetně využití softwarových a hardwarových nástrojů, které umožní zjistit největší rizika a mezery. A důkladně prověří, jak organizace jako celek funguje, se kterými externími subjekty spolupracuje, na čem je závislá.

Mimořádná pozornost musí být věnována zabezpečení firemních dat. Od analýzy procesů práce s daty, zjištění, jak je zabezpečení dodržováno v praxi, až po zavedení konkrétních opatření, jejichž součástí bude jak školení zaměstnanců, tak omezující nastavení a řízení přístupu k informacím, spojené s pravidelným auditem.

Ilustrační grafika

Ochranu firemních informací je vhodné svěřit profesionálům a připravit se na to, že čím citlivější data firma má, čím více je potřebuje chránit, tím může být vše finančně, ale i organizačně náročnější. Hlavním nástrojem, který se nakonec postará o zajištění, jsou systémy DLP (Data Loss Prevention), softwarové i hardwarové prostředky zajišťující prevenci ztráty dat.

Složitý proces s výsledky

Některá opatření budou skutečně pouze organizační, jiná pomůže zavést a uskutečnit pouze potřebný hardware a software ‒ ať už jde o základ v podobě autentizačních mechanismů, které umožní ověřit bezpečně identitu uživatele a jeho práva v systému, nebo kompletní řízení přístupových oprávnění, monitorování přístupů a operací s daty. V nejvyšší úrovni zabezpečení pomůže systém sám definovat, jak uživatelé pracují s daty a zajistit to nejpodstatnější ‒ omezení cest úniků dat.

Vedle již zmíněných DLP systémů je nutné myslet i na další prostředky ochrany ‒ zejména firewally, antivirové systémy, IDS, IPS, monitorování síťového toku či hledání anomálního chování.

Bezpečnost firemních informací by měla být zásadní prioritou. Nečekejte, až se něco stane.

Matej Zachar

Safetica Technologies

Partnerem seriálu Bezpečnost firemních dat na stránkách MM Průmyslového spektra je společnost Safetica Technologies (www.safetica.cz), jejíž software dnes chrání firmy všech velikostí před následkem chyb jejich zaměstnanců i únikům citlivých informací.

mmoc@webershandwick.cz

Reklama
Související články
Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Bezpečnost firemních dat, část 9.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korespondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat.Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Související články
Bezpečnost firemních dat, část 8.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korespondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat.Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Bezpečnost firemních dat, část 7.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korespondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat. Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Bezpečnost firemních dat, část 6.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korenspondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat. Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Bezpečnost firemních dat - část 5.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korenspondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat. Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Bezpečnost firemních dat, část 4.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korenspondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat. Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Bezpečnost firemních dat, část 3.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korenspondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat. Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Bezpečnost firemních dat, část 2.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korenspondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat. Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Jak mohou trendy z IT světa obohatit strojírenství

Řada trendů je pro svět IT a svět strojírenství podobná. Zvyšuje se tlak na rychlou dodávku a minimalizaci nákladů, rychlé řešení změn a navrhování řešení v podmínkách nejistoty. Tento článek je ukázkou toho, jak některé trendy z IT prostředí lze aplikovat v praxi strojírenských podniků.

Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Pravděpodobně nikdo z nás nesouhlasí s prostoduchým vyjádřením jednoho z bývalých ministrů vnitra ČR, že jej každý může odposlouchávat, protože on nic špatného nedělá. Naopak. Informace jsou dnes jednou z nejcennějších komodit, a chceme-li přežít ve stále ostřejší konkurenci a současně utajit svá citlivá data (obchodní tajemství, osobní údaje apod.), musíme tak činit soustavně, systematicky a na odpovídající odborné úrovni.

Digitalizace stravenkových systémů

Zaměstnanecké stravování v současné době legislativně podporují vlády 40 zemí světa, přičemž tento systém funguje již přes 50 let. S přicházejícím vývojem technologií se velká část poskytovatelů zaměstnaneckých benefitů rozhodla své produkty digitalizovat.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit