Témata

Bezpečnost firemních dat, část 8.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korespondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat.Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Tento článek je součástí seriálu:
Bezpečnost firemních dat
Díly

Většina výrobních firem zpracovává a udržuje kontakty na zákazníky či obchodní partnery. Jak ale zabránit, aby někdo vaši cennou databázi v CRM systému neposlal konkurenci?

Většina výrobních firem zpracovává a udržuje kontakty na zákazníky či obchodní partnery. Jak ale zabránit, aby někdo vaši cennou databázi v CRM systému neposlal konkurenci?

Kdo má zájem o informace o zákaznících?

Informace o zákaznících patří k důležitému know-how každé společnosti. Ve většině případů se zpracovávají a udržují centrálně, skoro nikdy však nejsou dostatečně chráněny před zneužitím. Přitom existuje řada motivů, proč dochází k jejich únikům mimo firmu. Primárním důvodem je využití kontaktů pro vlastní prospěch. Buď jsou tyto informace přímo vyneseny a použity, nebo prodány někomu jinému. Potkáváme se se všemi variantami – s rozběhnutím vlastní firmy s databází kontaktů bývalého zaměstnavatele, se zprostředkováním konkurenci, s prodejem osobních údajů pro marketingové účely.

Jedním z největších problémů, který se v praxi řeší, je přístup privilegovaných uživatelů. Zaměstnanci obchodního oddělení firem mají většinou potřebu přístupu ke všem dostupným kontaktům, protože v praxi není udržitelné dynamicky přidělovat data podle toho, kdo se stará o jakého zákazníka nebo partnera. Tím však vzniká riziko, že kdokoliv z nich databázi může vzít a jednoduše dostat mimo firmu. To se také často stává.

Přesvědčil se o tom i ředitel jedné společnosti na Moravě. Databázi kontaktů na zákazníky si s sebou vzali dva odcházející obchodníci jednoduchým exportem z CRM. Následně je již v konkurenční firmě oslovovali, a jelikož měli informace také o cenách, za které dodávala komodity první společnost, byli schopni nabídnout pouze o trochu lepší podmínky a zákazníka přebrat. Firmě tak způsobili ztrátu několika milionů.

Dalším častým motivem je krádež obchodního know-how. Vybudovat databázi zákazníků včetně kontaktů na nákupčí, vedoucí pracovníky nebo ředitele stojí dlouholeté úsilí nebo nemalé investice za již existující zdroje. Tři kliky myší tak mohou způsobit, že se tyto cenné informace dostanou ke konkurenci. Pokud si znovu uvedeme jeden příklad za všechny, v jedné firmě z finančního segmentu vytáhl a prodal databázi přímo IT technik. Na černém trhu za ni pak dostal několik desítek tisíc korun.

Data v bezpečí

Ochrana dat o zákaznících s sebou nese několik výzev.
• Jelikož se jedná o informace, ke kterým musí mít přístup často celé obchodní oddělení, back office a někdy management, je těžké omezit přístupy do konkrétních sekcí.
• Kromě toho se často stává, že při své normální práci potřebují tito zaměstnanci data různě exportovat, tisknout a i jinak dostávat mimo firmu.
• Kapitola sama o sobě jsou pak služební výjezdy, kde potřebují obchodníci zajistit přístup k databázím mimo firemní doménu.

Jak ale v takovém komplexním využití těchto informací docílit, aby byly dostupné vždy a všude, když jsou potřeba, ale nebylo možné je jednoduše z firmy vynést a neautorizovaně použít?

Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď ani všespásné řešení. Nicméně pokud firma zavede několik základních opatření, může jednoduše riziko zneužití zákaznických dat snížit.

Prvním a základním faktorem je loajalita a motivace zaměstnanců. Pokud v oblasti firemní kultury a spokojenosti zaměstnanců nejsou zásadní problémy, je riziko interního incidentu výrazně nižší.

Druhou oblastí, na kterou je nutné se zaměřit, jsou samotné procesy, které ve firmě souvisejí právě se zákazníky a prací s jejich daty. Pro odhalení datových toků se v praxi využívají zejména softwarové nástroje umožňující monitorovat práci s informacemi v elektronické formě. Ty hned v první fázi odhalí, kde jsou hlavní rizika procesu – například zasílání dat v nezašifrované formě mimo firmu.

Dalším krokem je zavedení ochrany na úrovni přístupových práv a implementace bezpečnostních opatření. V případě potřeby přístupu obchodníků ke kontaktům zvenčí je nasnadě připravit VPN připojení do firemní sítě a omezit přístup pouze k tomu nejnutnějšímu, co tito zaměstnanci potřebují pro svoji práci. Speciální pozornost by měla být věnována exportům ze systému, který by měl být omezen rozsahem a ideálně dostupný pouze vybraným osobám.

Ne všechny systémy ve firmách ale umožňují tak jemnou definici přístupových oprávnění. Pro úplnou ochranu proto pomohou Data Loss Prevention (DLP) systémy, které úzká místa (zejména exporty nebo přímé kopírování velkého objemu dat) dokážou zachytit a včas jim zabránit. Pokud organizace nechce tyto operace zakazovat, řešením je ponechat systém pouze v režimu monitorování incidentů a alertování. U firem s implementovaným DLP řešením jsme pozorovali mnohokrát situaci, kdy uživatel vyexportoval důležitá data na externí zařízení nebo přes e-mail, incident byl však včas odhalen a vyřešen.

Safetica Technologies

Matej Zachar

www.safetica.cz

Martin Moc

mmoc@webershandwick.cz

Partnerem seriálu Bezpečnost firemních dat na stránkách MM Průmyslového spektra je společnost Safetica Technologies (www.safetica.cz), jejíž software dnes chrání firmy všech velikostí před následkem chyb jejich zaměstnanců i únikům citlivých informací.

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit