Témata
Zdroj: Canva

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Pravděpodobně nikdo z nás nesouhlasí s prostoduchým vyjádřením jednoho z bývalých ministrů vnitra ČR, že jej každý může odposlouchávat, protože on nic špatného nedělá. Naopak. Informace jsou dnes jednou z nejcennějších komodit, a chceme-li přežít ve stále ostřejší konkurenci a současně utajit svá citlivá data (obchodní tajemství, osobní údaje apod.), musíme tak činit soustavně, systematicky a na odpovídající odborné úrovni.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

Nejen o tom bude řeč v nové sérii podcastů, které pro vás pro letošní rok připravila redakce MM Průmyslového spektra. Z našich webových stránek k vám bude každý měsíc hovořit expert na kyberbezpečnost, ochranu dat a kyberkriminalitu, prof. Ing. Vladimír Smejkal z Vysokého učení technického v Brně, soudní znalec a vedoucí autor knihy „Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kyberbezpečnosti“.Nový podcastový seriál je určen především pro ty z vás, kteří se v oblasti kyberbezpečnosti pohybujete na střední úrovni. Není to tedy pro vás oblast neznámá, ale nejste realizátory bezpečnostních opatření (IT specialisty zaměřenými na kyberbezpečnost). Jde tedy převážně o manažery průmyslových podniků nebo obchodních organizací.

Problémem často je, zda provedená bezpečnostní opatření skutečně reagují na konkrétní rizika, která určitému podniku hrozí, nebo zda jsou provedena pouze proto, že to někdo, někdy a někde napsal,“ říká Vladimír Smejkal.
(Zdroj: archiv V. Smejkala)

Vzhledem k dlouholeté praxi autora, který je soudním znalcem od roku 1987 a pracoval na mnoha závažných případech kybernetické trestné činnosti, půjde o vyprávění zaměřená nejen na holá fakta a citace předpisů či norem, ale najdeme zde také „historky z natáčení“, neboť v oblasti kyberbezpečnosti a kyberzločinu je život nejméně stejně pestrý, ale možná i pestřejší, než je tomu mezi celebritami.

Spadne na vás letadlo?

Budeme předpokládat, že v určité podobě jsou v každém podniku určitá opatření směřující k zajištění kyberbezpečnosti již provedena,“ říká Vladimír Smejkal. „Problémem ale často je, zda provedená bezpečnostní opatření skutečně reagují na konkrétní rizika, která určitému podniku hrozí, nebo zda jsou provedena pouze proto, že to někdo, někdy a někde napsal – viz zábavná položka často se vyskytující v takových seznamech rizik ‚pád letadla na budovu‘. Také se můžeme setkat s tím, že opatření sice byla provedena, ale na úrovni vědy a techniky před mnoha lety. Zde platí rčení ‚Kdo chvíli stál, stojí opodál‘.

Reklama
Reklama
Reklama

Podle jeho slov mají už managementy podniků určitě povědomí o tom, že je třeba v tomto smyslu něco učinit. Někteří manažeři dokonce vědí, že existují normy řady ČSN/ISO 27000, „best practices“ jako COBIT a ITIL, a možná po večerech přemýšlejí, zda se na jejich podnik vztahuje zákon o kyberbezpečnosti nebo jak to bude vypadat v momentě po jeho novelizaci v důsledku připravovaného vydání nové směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kyberbezpečnosti v Unii, tzv. směrnice NIS2.

Nechci strašit předčasně, NIS2 byla těsně před koncem minulého roku vydána v Úředním věstníku Evropské unie, konkrétně 27. prosince 2022, a vstoupila v platnost 16. ledna 2023, začala již ale tedy běžet lhůta pro implementaci směrnice do českého právního řádu, která činí 21 měsíců, tj. do 16. října 2024,“ říká Smejkal. „Do té doby musí být směrnice zapracována do českého právního řádu, což se stane právě novelou zákona o kyberbezpečnosti. Koncem příštího roku tedy bude na světě podstatně náročnější právní úprava zahrnující daleko větší počet povinných osob.

Požadavky na boj proti nebezpečí v kyberprostoru jsou stále naléhavější, úměrně tomu, jak se zvyšuje závislost lidské společnosti, států, samospráv, všech fyzických i právnických osob na fungování informačních a komunikačních technologií.“ Citace z knihy Bezpečnost informačních systémů podle ZKB. (Zdroj: archiv V. Smejkala)

Hlavním důvodem, proč se naše redakce rozhodla tomuto tématu blíže věnovat, je, že se podstatně rozšíří okruh organizací, které budou do regulace spadat nově a do dnešního dne žádné povinnosti plnit nemusely. Nově tak bude podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) požadavkům a změnám specifikovaným ve směrnici NIS2 podléhat více než 6 000 subjektů v ČR namísto nynějších přibližně 400. Jedním z předpokládaných kritérií, na základě kterého budou subjekty spadat pod působnost NIS2, je počet zaměstnanců (nejméně 50) nebo výše obratu (alespoň 10 milionů eur, tj. zhruba 250 milionů korun). Takových podniků není v ČR málo a poměrně hodně jich najdeme právě ve strojírenství. Berme tedy rok 2023 jako rok přípravy na nové povinnosti.

Reklama

Mít svá data pod kontrolou

Nejsou to však jen povinnosti uložené zákonem, které by nás měly nutit budovat a rozvíjet kyberbezpečnost. Je to naše vlastní potřeba – fyzických i právnických osob – mít svá data pod kontrolou, zamezit jejich úniku či zneužití, stejně jako zabránit útoku na naši informační infrastrukturu. Jak se říká v úvodu knihy Bezpečnost informačních systémů podle ZKB: „Požadavky na boj proti nebezpečí v kyberprostoru jsou stále naléhavější, úměrně tomu, jak se zvyšuje závislost lidské společnosti, států, samospráv, všech fyzických i právnických osob na fungování informačních a komunikačních technologií.

V našich podcastech se budeme zabývat tím, které největší hrozby nás v kyberprostoru ohrožují a jak jim čelit. Čím je třeba začít a jak vybudovat systém řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System neboli ISMS) ve firmě. Pozornost bude věnována také tomu nejdůležitějšímu – lidem. Mnoho bezpečnostních incidentů má totiž svoji příčinu právě v selhání lidského faktoru.

Vydání #1,2
Kód článku: 230124
Datum: 08. 02. 2023
Rubrika: Servis / Bezpečnost
Firmy
Související články
Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Sedmý díl našeho seriálu upozorňuje, že ideální přístup spočívá v budování komplexního systému řízení bezpečnosti informací. Existují však výjimky v případech, kdy bylo identifikováno akutní nebezpečí. Tím může být útok na data firmy, tedy jejich zašifrování ransomwarem. V podcastu jsou popsány metody zálohování i možná ochrana před napadením jako takovým.

Anketa: Máte svá data v bezpečí?

Máte svá data v bezpečí? Pokud si tím nejste zcela jisti, čtěte dále!

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Šestý díl našeho seriálu podcastů o kyberbezpečnosti se zabývá okamžikem, kdy obdržíme výsledky analýzy rizik. Na jejich základě se musíme rozhodnout, jak dále postupovat, zejména, zda neexistují nějaká rizika vytvářející maximální stupeň nebezpečí, na které je třeba reagovat okamžitě. Zjištěná rizika musíme konfrontovat s existujícími bezpečnostními opatřeními a zpracovat tzv. benchmark stavu informační bezpečnosti popisující skutečný stav v porovnání s tím, jak by měly být naplněny požadavky dle principů normy ČSN ISO/IEC 27002 nebo ZKB. S podrobnostmi vás opět seznámí profesor Vladimír Smejkal.

Související články
Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

V pátém podcastu popisuje prof. Smejkal metody hodnocení rizik. Hovoří o hodnocení hrozeb a uvádí jejich příklady, včetně nezbytnosti hrozby a zranitelnosti posuzovat z hlediska pravděpodobnosti jejich výskytu. Zmiňuje též vyhodnocení rizik provedené v rámci tzv. matice následků a pravděpodobností a vysvětluje pojmy jako inherentní, reziduální a cílové riziko.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

V druhém podcastu se prof. Vladimír Smejkal zabývá typy trestné činnosti odehrávající se v kyberprostoru. Kdo však jsou pachatelé kybernetické kriminality a jaké jsou jejich motivy? Nejnebezpečnější nejsou hackeři, organizovaný zločin, teroristé či cizí státy, ale zaměstnanci. Ti mají nejsnadnější přístup do IS, nejvíce informací o něm a nejvíce příležitostí.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem řešíte nedostatek pracovníků ve výrobě, aby tento aspekt nebyl limitujícím faktorem pro přijímání nových zakázek a neovlivnil realizaci stávajících?

Bezpečnost firemních dat, část 9.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korespondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat.Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Bezpečnost firemních dat, část 8.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korespondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat.Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Bezpečnost firemních dat, část 7.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korespondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat. Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Ve třetím podcastu nás prof. Smejkal seznámí s faktem, že bezpečnostní opatření nám mohou být uložena zákonem i s tím, že každý subjekt se může vyskytnout z hlediska kybernetické bezpečnosti ve třech stavech: 1. nedotčený KB, 2. opatření provedena, ale neví, zda a jak fungují, 3. trvalý proces fungujícího ISMS (systému řízení bezpečnosti informací). A nejen to…

Promluvy Štefana Kassaye: Co člověk potřebuje ke kvalitnímu životu?

Až v těch nejhlubších úvahách si teprve dokážeme uvědomit fakt, že být obdarován i sebemenším kouskem štěstí není tak samozřejmé. Štěstí nám nespadne do klína jen tak samo od sebe. Není to snadné. Závist neustupuje, ba naopak, stále roste, a často až do takových závratných výšek, o kterých jsme si až dosud mysleli, že ani dosaženy být nemohou.

Promluvy Štefana Kassaye: Současnost je východiskem utváření budoucnosti

Nejednou si povzdechneme, jak je jen ten svět složitý. Zároveň si ale uvědomíme, že v prostoru a čase svými skutečnými rozhodnutími a jednáním se zapříčiňujeme o potenciální dobro i zlo, že mnoho závisí na nás, na našich rozhodnutích a chování.

Promluvy Štefana Kassaye: Devalvace vědy vědeckou komunikací?

Užívání cizích slov v běžné řeči ještě nikoho neudělá vědcem ani to nepovýší jeho společenskou úroveň. Přesto má člověk, kromě běžné výměny názorů, svůj záměr, kterému odpovídá i příslušný komunikační styl. Pochopitelně, že vysoce uznávaná osobnost chce mít možnost být šiřitelem svých vlastních názorů.

Promluvy Štefana Kassaye: Jak jen ty dny letí!

Skutečně. Každý má svůj čas vyměřený. Paralela jeho odpočtu na ciferníkových hodinkách mě vede k ohlédnutí po tom, co jsem udělal před několika lety, co jsem udělal dnes. Myšlenky se mi ubírají směrem k pokračující práci na díle Trilogie. Jak z jeho názvu vyplívá, rodí se tři knihy, které mi nedají spát. A čas letí! Bilancuji nad tím, jak tato časově náročná práce osloví čtenáře, kolik z nich si přečte tuto promluvu, kolik posluchačů vyslechne její zvukovou verzi.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit