Témata

Bezpečnost firemních dat, část 9.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korespondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat.Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Tento článek je součástí seriálu:
Bezpečnost firemních dat
Díly

Databáze se zákazníky, zaměstnanci a obchodními kontakty. To všechno jsou nejčastější formy osobních údajů, se kterými se potkává většina firem. Jak jsou ale tyto zákonem chráněné informace reálně zabezpečené?

Osobní údaje veřejnými

Ochrana osobních údajů je i ve světle nově plánované regulace ze strany Evropské unie čím dál víc aktuální téma. Tyto údaje jsou v určité míře zpracovávány v podstatě každou organizací a platná legislativa pro ně vyžaduje několik důležitých povinností. Jednou z nejdůležitějších oblastí, které zákon č. 101/2000 o ochraně osobních údajů řeší, je zabezpečení těchto informací při uložení a jejich používání. Navzdory medializaci případů a tomu, že související legislativa je v platnosti už řadu let (číslo 2000 mluví za vše), se stále potkáváme s nepochopením a v některých případech také s neznalostí zákonných požadavků.

Široce medializovanou událostí byl například únik dat o romských studentech z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy před několika lety. Incident nastal pochybením uživatele, který nahrál omylem databázi s 900 studenty do veřejného umístění volně přístupného z internetu. Citlivé informace o kontaktech na žáky a výši jejich dotace na studium tak byly přístupné prakticky komukoliv. Kromě negativní medializace stál MŠMT tento únik 450 000 Kč na pokutě od Úřadu na ochranu osobních údajů.

Incidenty s osobními údaji ve státní správě a velkých firmách jsou často předmětem velké medializace. Co však zatím není tak široce známo, je nová zákonná povinnost, která vstoupí v platnost s regulací osobních údajů EU. Díky ní bude povinností úplně každé firmy hlásit únik nebo zneužití údajů a čelit důsledkům takového incidentu. Kromě kompenzace dotčených osob pak nový zákon přináší i případné penalizace v případě, že firma nepodnikla dostatečné kroky k prevenci úniku dat.

Nejde však jen o to, co vyžaduje zákon. Obchodní databáze a data z CRM jsou jedny z nejcennějších typů dat, které firmy obecně shromažďují. Již v minulých dílech seriálu jsme uváděli několik případů, kdy obchodníci tato data vynesli a použili je ve prospěch vlastního podnikání nebo prodali konkurenci. Pro firmy znamenají tyto situace například vznik nové firmy v oboru nebo ztrátu zákazníků, které přímým cílením osloví konkurence s lepší nabídkou.

Jak být připraveni na novou legislativu...

Nařízení o ochraně osobních dat připravuje Evropská komise prostřednictvím odborné organizace Article 29 Working Party již několik let. Tato nová legislativa sjednotí stávající zákony o ochraně osobních údajů v členských státech a přinese několik důležitých změn:
• zavedení centrální autority pro ochranu dat na celoevropské úrovni;
• povinné nahlašování incidentů s osobními údaji dotčeným osobám i úřadům;
• zrušení povinnosti oznamovat úřadům zpracování osobních údajů;
• snížení nutné operativy pro menší a střední firmy.

Co se obecně měnit nebude, je informovanost pro koncovou osobu a požadavky na bezpečnost osobních údajů. Již v současnosti zákon kromě jiného vyžaduje, aby firma chránila data před neautorizovaným přístupem a manipulací a pořizovala auditní záznamy o přístupech k nim. V praxi jsou tyto požadavky nejčastěji naplňovány použitím šifrování při přenosu i uložení dat a nastavením logování v systémech. Tam, kde logování není možné, pomáhá auditní software, který dokáže zaznamenat obecně jakoukoliv manipulaci s daty.

Je dobré pamatovat také na to, že v dnešní době je pořád častější práce zaměstnanců prostřednictvím mobilních telefonů a tabletů, které často neposkytují adekvátní úroveň ochrany v porovnání s počítači. Relevantní rizika v tomto směru pomáhají pokrýt řešení Mobile Device Management, resp. Enterprise Mobility Management.

… a jak reálně ochránit data

Obecně tedy můžeme doporučit několik důležitých bodů, na které by měla firma pamatovat:
• Zjistěte, jaké typy osobních údajů zpracováváte. Personální a mzdová agenda, informace o uchazečích a kontakty na zákazníky jsou nejběžnější osobní informace, které firmy zpracovávají.
• Prověřte, zda splňujete všechny zákonné podmínky. Může se na vás vztahovat oznamovací povinnost Úřadu na ochranu osobních údajů, nebo alespoň zpracování nutné dokumentace.
• Zabezpečení osobních dat by mělo být na prvním místě. K tomu vám mohou pomoci softwarové nástroje na audit, šifrování a ochranu dat (data loss prevention systémy).
• Buďte připraveni na plánované legislativní změny. Bezpečnost osobních dat se stane ještě více diskutovanou a vynucovanou oblastí. Vyhněte se únikům a opomenutím, které vás mohou stát nemalé peníze.

Matej Zachar

Safetica Technologies

Partnerem seriálu Bezpečnost firemních dat na stránkách MM Průmyslového spektra je společnost Safetica Technologies (www.safetica.cz), jejíž software dnes chrání firmy všech velikostí před následkem chyb jejich zaměstnanců i únikům citlivých informací.

mmoc@webershandwick.cz

www.safetica.cz

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit