Témata
Reklama

Jednotky pro chlazení oleje v hydraulických okruzích

Ve výrobních oblastech průmyslu se pracovní podmínky liší natolik, že se provozní flexibilita chladicích jednotek stává jedním ze základních požadavků. Bez ohledu na to, zda je teplota vstupní vody +30 nebo +5 °C a venkovní teplota +45 nebo -25 °C, jsou jednotky Hyperchill díky svému technickému provedení a širokým možnostem speciálního vybavení schopny poskytovat nepřetržitý a efektivní výkon.

Výrobní řada chladicích jednotek Parker Hiross Hyperchill je navržena pro dodávku chladicí vody s přesným řízením teploty pro průmyslové aplikace i občanské využití (klimatizace). Řada obsahuje 16 modelů s rozsahem 29 až 760 kW. Lze ji tedy použít v široké škále aplikací například pro automobilový průmysl, potravinářský průmysl, chemické laboratoře nebo výrobu alternativních zdrojů energie a dalších.

Reklama
Reklama

Chlazení oleje

Nezbytnou součástí hydraulických okruhů obráběcích strojů, lisů, výrobních center a například zařízení na vstřikování plastů je chlazení oleje. Kvalitní a spolehlivý odvod tepla má svou zásadní důležitost pro veškeré technologie využívající okruh s hydraulickou kapalinou. Životnost a jednoduchá obsluha chladicího systému jsou klíčovými faktory pro zajištění nepřetržité výroby a stálou optimalizaci celého procesu ve vazbě na požadavek provozu a nízké náklady na výrobu. Řada kompaktních a snadno použitelných strojních chladičů se vyznačuje bezpečným a spolehlivým provozem v nejrůznějších pracovních podmínkách.

Pro ověření správné funkce a stoprocentní spolehlivosti jednotky Hyperchill je každý stroj v průběhu výroby testován.

Jednoduchá instalace a ovládání

Jednotky jsou konstruovány pro přesné a pečlivé ovládání teploty oleje podle požadavků provozu. Díky dostupnosti širokého sortimentu příslušenství a doplňků vyhovuje Hyperchill Plus většině potřeb na chlazení řezných kapalin a hydraulických olejů. Hydraulický obvod jednotek se skládá z nerezových komponentů a desky výparníku jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli. Toto materiálové složení je nutné s ohledem na ochranu oleje před jakoukoli kontaminací. Elektronické řízení s patentovaným softwarem poskytuje přístup ke všem parametrům stroje, zaručuje plynulou stálost teploty oleje i při kolísavých zatíženích a umožňuje speciální ovládání podle konkrétních požadavků. Komunikační karta RS485 je k dispozici ke všem modelům. Chladicí výkon nové řady jednotek Hyperchill Plus se pohybuje od 2 do 24 kW, což je požadovaná kapacita odpovídající většině potřeb na chlazení řezných kapalin a hydraulických olejů.

Chladicí jednotka Parker Hiross Hyperchill

Chladicí jednotky pro různé teploty

Standardní jednotky Hyperchill Plus jsou navrženy pro maximální teploty okolí +48 °C. Tropická provedení jednotek mohou pracovat až do teploty okolního vzduchu +53 °C. K dispozici jsou i verze pro nízké teploty okolí zajišťující spolehlivý provoz i v extrémních teplotních podmínkách.

Ventilátory chladicích jednotek Hyperchill.

U modelů ICEP007 a větších je jako zdroj tlaku ekologického chladiva R407C využita technologie spirálových kompresorů, která se vyznačuje vysokou účinností, nízkou spotřebou energie, dlouhou životností a nízkou hlučností (bez vibrací). Speciálním konstrukčním prvkem chladicích jednotek Hyperchill Plus jsou sítové filtry na sání kondenzátoru, které snižují množství prostupujících nečistot z ovzduší a zabraňují tak prostojům chladicího systému.

Kontrola správnosti všech funkcí

Každý jednotlivý stroj Hyperchill Plus je v průběhu výroby na jednotlivých montážních a kalibračních místech testován, aby byla plně ověřena jeho správná funkce na požadovaných parametrech a stoprocentně zaručena spolehlivost všech pracovních uzlů zařízení.


Pro zvětšení klikněte na tabulku

Loni na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně byla tato řada strojních chladičů řezných a hydraulických olejů Hyperchill Plus představena poprvé. Společnost Parker Hanifin tak díky poznatkům v oboru nízkokapacitního chlazení s ekologickými chladivy rozšířila portfolio chladicích systémů. Vyrábí tedy systémy požadující výkonné vodní chlazení v otevřených nebo uzavřených okruzích, systémy pro nízkovýkonové a středněvýkonové chlazení na bázi vody v otevřených a uzavřených okruzích a nyní i chladicí systémy hydraulických olejů.

www.parker.cz/hyperchill

Mgr. Marek Elznic

elznic@aetna.cz

Reklama
Vydání #4
Firmy
Související články
Měření čistoty hydraulických kapalin

Jedním z nepostradatelných mechanických prvků, používaných při konstrukci a stavbě strojů, jsou v současné době hydraulické systémy. Pro své fyzikální vlastnosti byla zpočátku jako fluidní médium využívána voda. Tu postupem času nahradily výkonnější a dokonalejší kapaliny s vlastnostmi nezbytnými pro dlouhodobě spolehlivý provoz stávajících výkonných hydraulických systémů.

Průtokoměr s oválnými koly

Potřeba měřit viskózní látky v průmyslu je velká. Společnost Kobold Messring pro tyto aplikace vyvinula průtokoměr s oválnými koly, model DON.

Čistící síla pro hydraulické systémy

Majitelé podniků a provozovatelé strojů neustále hledají nové způsoby, jak zefektivnit produktivitu výroby a zvýšit svou konkurenceschopnost. Údržba hydraulických zařízení se však stále více potýká se znečištěním hydraulického systému kaly a usazeninami. Tyto usazeniny snižují efektivitu práce strojů, způsobují zbytečné prostoje a snižují celkovou produktivitu práce a navyšují celkové náklady.

Související články
Filtrace kapalin odstředivou silou

Firma technology-support, s. r. o., výhradní zástupce renomovaného výrobce vysokotlakých chladicích systémů ChipBlaster, nyní nabízí pod obchodním názvem CentraBlast filtrační čerpadla na bázi odstředivky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Kompaktní trubkový výměník tepla s lamelami

Trubkový výměník s lamelami na straně oleje je optimální pro chlazení oleje v mazacích nebo hydraulických agregátech. Je velmi kompaktní, vysoce účinný, spolehlivý a s výborným poměrem výkonu a ceny.

Filtrace louhu v automatických myčkách lahví

Německý výrobce průmyslové filtrační techniky Boll & Kirch nabízí pro oblast nápojového průmyslu své speciální automatické filtry pro filtraci louhu v automatických myčkách lahví.

Vždy přímo na místě

Čerpadla Spandau Pumpen dopravují chladicí kapalinu do obráběcích strojů v závodě SKF Lubrication Systems v České republice.

Přesné měření nejmenších hmotnostních průtoků

Je dobře známou skutečností, že jestliže je vyžadována vysoká přesnost, Coriolisovy průtokoměry jsou bezkonkurenční. Ale je také fakt, že dosud nebyly na trhu žádné přístroje schopné nepřetržitě a spolehlivě měřit > 0 kg.

Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

Monitorování stavu hydraulického oleje

Na následujících stranách je ukázán příklad aplikace, jak lze prodloužit životnost oleje v hydraulickém zařízení. U sledovaného zařízení byl na začátku stanoven servisní interval a životnost hydraulického oleje na 2 000 hodin. U maximálně vytíženého stroje by to znamenalo tříměsíční interval výměny oleje.

Ochrana provozních měřidel tlaku před mechanickým namáháním

Při měření tlaku v potrubních systémech a v nádobách se setkáváme s nepříznivými mechanickými vlivy, které mají původ v měřeném procesu. Jedná se o tlakové rázy, pulzace, otřesy či vibrace, a někdy také o přetížení nad rámec měřicího rozsahu přístroje. Pulzace tlaku v potrubí zpravidla pochází od čerpadel, případně od rotujících míchadel v nádobách. Tlakové rázy jsou způsobovány setrvačností sloupce kapaliny pohybující se v potrubí; na jejich vzniku se podílí i činnost ventilů a škrticích orgánů. Destruktivní účinky mohou mít i bubliny par a plynů v tekutině proudící přes ventily. Otřesy a vibrace jsou způsobovány zpravidla rotujícími částmi strojů, prouděním tekutin, pulzacemi a tlakovými rázy v potrubí. Tento článek si klade za cíl shrnout způsoby, jak lze tlakoměry před uvedenými vlivy ochránit.

Regulační pohony hydraulických čerpadel

V posledních letech se hledají možnosti úspor energie i u hydraulických systémů. Tyto pohony jsou pomalu vytlačovány v oblasti menších sil a momentů elektromechanickými pohony. V oblasti vyšších výkonů - desítky a více kW - však hydraulické pohony stále představují hlavní možnost řešení, a to zpravidla ve spolupráci se stále se rozvíjející elektronikou. I tady však už existují čistě elektrická řešení. U vyšších výkonů i několik procent úspor dělá výrazné snížení spotřeby energie.

Pohony a hydraulika

Společnost Gates Corporation je celosvětová diverzifikovaná průmyslová společnost, která poskytuje vyspělá řešení přenosu síly a hydrauliky. Přináší totiž produkty a služby, které snižují celkové náklady na vlastnictví pro širokou řadu aplikací.

Jednokomorové dvoupotrubní dávkovače do CMS

Na rozdíl od stávajících dvoukomorových dávkovačů se šoupátkovými rozváděči, např. zn. Lincoln, jsou nové jednokomorové dávkovače řady 2D a 2DD nesrovnatelně jednodušší. Nový princip plnění dávkovacích komor prostřednictvím dvojice jednosměrných ventilů V1-V2 v sobě skrývá potenciál uspokojit poptávku po levném mazání tukem i pro běžné stroje a strojní zařízení. S tím byla odborná veřejnost seznámena v článku MM Průmyslové spektrum 11/2018, nazvaném Nová koncepce dvoupotrubních CMS.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit