Témata
Reklama

Maziva pro potravinářský průmysl

Společnost Fuchs vyrábí oleje a maziva už více než 85 let – pro téměř všechny aplikace a odvětví. S více než sto tisíci zákazníky a padesáti společnostmi po celém světě je Fuchs předním světovým nezávislým výrobcem olejů a maziv.

Proč jsou potravinářská maziva tak důležitá?

Všechna plastická maziva a oleje používané při výrobě, zpracování a balení nejen potravin a nápojů, ale i krmiv pro zvířata, farmaceutických výrobků, kosmetických a tabákových výrobků, musejí splňovat přísné požadavky. Výroba potravin, nápojů a souvisejících výrobků klade ty nejvyšší požadavky na použití maziv ve výrobním procesu. Ochrana spotřebitele je na prvním místě.

Celosvětovým standardem klasifikace je americká nezisková organizace NSF (National Sanitation Foundation). NSF registrace je přímo spojena s látkami zaregistrovanými podle předpisů FDA (Food and Drug Administration). Tyto mezinárodní normy stanovují definice a hygienické požadavky související se složením, výrobou, použitím a zpracováním těchto maziv přicházejících do styku s produkty při výrobě a zpracování potravin. Kromě této normy existují i další regulační orgány a instituce, jako například HACCP, HALAL, Košer, ISO, evropské směrnice (např. EHEEDG).

Reklama
Reklama
Graf znázorňuje typická analytická data pro různé typy základových olejů ve vztahu ke koeficientu smykového tření při různých teplotách

Jaké základové oleje se používají k výrobě maziv pro potravinářský průmysl?

Potravinářská maziva se vyrábějí s různými základovými oleji, jako jsou bílé oleje, semisyntetické a plně syntetické oleje a plastická maziva.
Fuchs Lubritech nabízí dvě řady potravinářských maziv:

 • Cassida – řada založená na základu plně syntetických olejů;
 • FM – řada založená na semisyntetických a bílých olejích.

Úspory energie a nákladů použitím syntetických potravinářských maziv

Jak maziva šetří energii?

Pro běh každého stroje je potřeba energie k překonání tření mezi jednotlivými pohyblivými částmi. Všeobecně je známo, že maziva snižují tření, ale některá maziva dokážou snížit tření více než ostatní. Proto je důležité vybrat správná maziva, která mohou poskytovat úspory při spotřebě energie.

Proč je úspora energie důležitá?

Požadavky průmyslu se stále více zaměřují na snížení spotřeby energie. Snížená spotřeba energie znamená také nižší výrobní náklady. Snížením spotřeby energie dochází i k menšímu znečištění z elektráren (vlivem nižší produkce CO2 apod.).

Kde lze ušetřit energii aplikací správných maziv?

Zpracovatelský průmysl, který přeměňuje suroviny na výrobky, vyžaduje energii. V továrně na výrobu potravin je zapotřebí velké množství elektrické energie pro provoz – převodovky, hydraulika, kompresory a ložiska aj. Elektřina je významnou nákladovou položkou v porovnání s náklady na maziva, které jsou minimální. Volbou správného maziva lze snížit spotřebu energie nejen snížením energetických nároků, ale i prodloužit životnost maziva, omezit prostoje a zlepšit celkovou účinnost.

Syntetické oleje, rozdělení a jejich přednosti

Rozdělení syntetických olejů používaných při výrobě potravinářských maziv:

 • polyalphaoleofin (PAO) – používá se pro hydraulické systémy, řetězy a převodovky a jako základový olej pro většinu Cassida plastických maziv (řada Cassida Fluid, řada Cassida Grease, řada Cassida Chain);
 • polyglykol (PG, PAG) – používá se zejména pro mazání vysoce zatížených šnekových převodovek (řada Cassida Fluid WG);
 • estery – používají se ve spojení s PAO ve speciálních produktech, kde je požadavek na vyšší teplotní rozsah (řada Cassida Fluid HFS a řada Cassida Fluid Oil HTE).

Použití syntetických olejů může poskytovat významné přínosy úspor energie ve srovnání s minerálními oleji díky snížení koeficientu tření.

Přednosti syntetických olejů:

 • lepší mazací vlastnosti – nižší opotřebení, prodloužení životnosti zařízení;
 • vynikající vlastnosti při nízké/vysoké teplotě – mají vysoký viskozitní index;
 • vyšší viskozitní třídy jsou velmi stabilní při smykovém namáhání;
 • nízká odparnost – minimální vliv na chuť tepelně upravovaných potravin;
 • biostabilní – tzn. že maziva se nezmění v přítomnosti biologických materiálů;
 • vyšší oxidační stabilita – delší životnost – prodloužení výměnných intervalů a s tím spojených nákladů na výměnu a odstávku, nižší tvorba usazenin a kalů.

Ve srovnání s minerálními oleji mají syntetické oleje výrazně vyšší životnost. Například kompresorový syntetický olej může poskytnout životnost 8 000 hodin ve srovnání s 2 000 až 4 000 hodinami životnosti oleje na minerálním nebo semisyntetickém základu.

Volbou správného maziva lze snížit spotřebu energie nejen snížením energetických nároků, ale i prodloužit životnost maziva a výměnných intervalů a s tím spojených nákladů na servis (servisní pracovník, náklady na výměnu náplně), snížení prostojů a zlepšit celkovou účinnost výroby. Plně syntetické oleje mohou nabídnout vyšší výkon oproti konvenčním minerálním olejům i přes jejich vyšší cenu.

Fuchs

Ing. Richard Boř

Richard.Bor@fuchs-oil.cz

Reklama
Vydání #4
Firmy
Související články
Vlastnosti moderních plastických maziv

Průmyslová odvětví neustále vyhledávají plastická maziva, jež nabízejí nejkvalitnější technické parametry mazání – lepší mechanickou stabilitu, zvýšenou odolnost vůči smyku a vodě, účinnější ochranu proti korozi a stálý výkon jak při vysokých, tak nízkých teplotách.

Výzvy při lisování hliníku

Vzhledem k neustále se zvyšujícím požadavkům na snižování spotřeby paliv automobilovém průmyslu, musí výrobci hledat cesty ke snižování hmotnosti automobilů všech produktových řad. Vedle používání ocelí AHSS a UHSS jsou hliníkové slitiny velmi atraktivní a životaschopnou možností pro výrobce. Novější typy oceli mohou být zpracovány podobným způsobem původně používaným po generace. Hliníkové materiály mají mnoho výhod i nevýhod oproti oceli, které musí být pečlivě zváženy.

Nanoaditivace lubrikantů

Využití nanomaziv v moderních technologiích zaznamenává výrazný pokrok. Nanomazivo je nový prostředek skládající se z částic o velikosti nanometrů rozptýlených v základním mazivu. Použití nanoaditiv ve formě nanočástic má vysokou účinnost z důvodu jejich vysoké chemické a biologické aktivity. Aditivace maziv nanočásticemi je jednou z možných cest k řešení problémů s likvidací bakterií a tím zlepšení biologické, chemické a technologické stability procesních kapalin. V článku je sledován vliv aditivace lubrikantů nanočásticemi oxidu křemičitého (SiO2) na součinitel tření a opotřebení.

Související články
Čistící síla pro hydraulické systémy

Majitelé podniků a provozovatelé strojů neustále hledají nové způsoby, jak zefektivnit produktivitu výroby a zvýšit svou konkurenceschopnost. Údržba hydraulických zařízení se však stále více potýká se znečištěním hydraulického systému kaly a usazeninami. Tyto usazeniny snižují efektivitu práce strojů, způsobují zbytečné prostoje a snižují celkovou produktivitu práce a navyšují celkové náklady.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
MKU_Maziva pro obrábění ozubených kol

Ještě před několika lety se musela k dosažení optimálního obrobení ozubených kol použít velká paleta různých obráběcích kapalin, situaci navíc komplikovaly různorodé povrchy a tepelné zatížení. Dnes je situace přehlednější. Vhodným výběrem pokročilých obráběcích kapalin lze výrobu ozubených kol významně zefektivnit.

Vynález bezolejového technologického maziva

Před 35 lety v klidné ulici v Evanstonu (USA) vyvinul Art Dampts vůbec první vysoce výkonné bezolejové mazivo pro lisování kovů. Pan Dampts strávil většinu své kariéry ve výzkumném centru IRMCO, které nyní nese jeho jméno.

Oleje pro operace lisování

Lze i dnes výrazně snížit náklady a zvýšit produktivitu při tváření kovů za studena? Proces tváření za studena je doprovázen třením, proto je nutné použít mazivo, které zabraňuje zadírání nástrojů. Tím se sníží deformační odpor a zvýší kvalita povrchu tvářeného dílu. Srovnáme-li spotřebu klasických olejů při lisování s ekologickými oleji, pak oleje řady Luba a Solester na bázi rostlinných esterů a polymerů, vyvinuté společností Molydal, vykazují nižší množství spotřebovaného oleje na vylisování stejného výlisku, prodlužují životnost lisovacích nástrojů, neobsahují žádné nebezpečné látky a jsou snadno odstranitelné. Při jejich výrobě se používají látky z obnovitelných přírodních zdrojů.

Servisní zásah zabránil odstávce kulového mlýnu

I při poruše klíčového zařízení pro zpracování suroviny lze díky použití opravného mazání zabránit přerušení výroby a s tím spojeným ztrátám.

Plastické mazivo pro vysoce zatížená ložiska

Plastická maziva typu Total Ceran využívají moderní typ zpevňovadla na bázi modifikovaného kalciumsulfonátového komplexu.

Filtrace kapalin odstředivou silou

Firma technology-support, s. r. o., výhradní zástupce renomovaného výrobce vysokotlakých chladicích systémů ChipBlaster, nyní nabízí pod obchodním názvem CentraBlast filtrační čerpadla na bázi odstředivky.

Olej, sprej, nebo pěna?

Klübersynth NH1 4-68 je sprej na pomezí oleje a pěny. Spojuje v sobě vynikající mazací vlastnosti syntetického oleje s výbornými adhezními vlastnostmi pěny. Sprej je určen pro mazání vřeten, otevřených převodů, závěsů, kluzných vedení a řetězů (délky 3 až 5 metrů), ale hodí se pro celé spektrum aplikací, kde nabídne kombinaci nejlepších vlastností oleje a pěny. Produkt je registrovaný u NSF pro kategorii H1, je tedy možné jeho použití i v potravinářském průmyslu.

Prodloužení životnosti olejů a strojů sledováním kondice oleje

Kondice a čistota oleje má zcela zásadní vliv na kondici stroje, resp. jeho spolehlivost, efektivitu a produktivitu a životnost. Problémy mazání, zasekávání ventilů, rychlé opotřebení komponent a tvorba úsad v kritických částech olejových systémů jsou příčinou dlouhých prostojů, snížené produktivity a nejdražších provozních problémů vůbec. Způsob, jak definovat příčiny a předcházet zvýšenému opotřebení komponent, je využití nových metod analýz olejů.

Koroze a konzervace

Ve strojírenské výrobě, přepravě, při skladování a montáži je v dnešní době kladen veliký důraz na zajištění některých neměnných parametrů součástí. Snahou je zajistit jejich dlouhodobou funkčnost a zamezit působení degradace způsobené převážně klimatickými vlivy prostředí. Nejobávanějším jevem, známým od nepaměti a patrným u řady materiálů, je korozní agresivita.

Bezúdržbová filtrace kapalin

Firma technology-support, s. r. o., figuruje na českém trhu v oblasti vysokotlakého a velkoobjemového chlazení pro CNC obrábění již osm let. Během této doby si získala velké množství stálých a spokojených uživatelů, díky jejichž přízni může nadále nabízet svá řešení a služby. Úplnou novinkou v portfoliu technology-support je filtrační čerpadlo CentraBlast od renomovaného výrobce vysokotlakých chladicích systémů, společnosti ChipBlaster.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit