Témata

Průtokoměr s oválnými koly

Potřeba měřit viskózní látky v průmyslu je velká. Společnost Kobold Messring pro tyto aplikace vyvinula průtokoměr s oválnými koly, model DON.

Průtokoměr DON umožňuje přesné měření průtoku viskózních, neabrazivních a čistých kapalin bez ohledu na jejich vodivost. Další vlastnosti kapaliny mají minimálním vliv na činnost průtokoměru. Nevyžaduje přesný průtočný profil měřené kapaliny nebo uklidňující potrubí, jako tomu je u jiných měřicích principů. Tím se stává instalace relativně jednoduchou a levnou.

Dvojice průtokoměrů DON je napojena na jednu vyhodnocovací jednotku typ ZOK-Z3.

Nový průtokoměr je vhodný pro monitorování nebo dávkování lubrikantů, maziv, past a olejů. A rovněž je vhodný pro měření průtoku vody, různých chemikálií a paliva. Standardní provedení je určeno pro kapaliny o viskozitě od 0 do 1000 cP. Avšak díky vhodné konverzi a použitím speciálních řezných rotorů lze DON použít pro kapaliny s viskozitou až 1 000 000 cP. Hlavní přínos řezných rotorů je značná minimalizace tlakové ztráty. Shrneme-li to, průtokoměr DON je vhodný pro měření: petroleje, tuku, pasty, oleje, pohonných hmot, vody, chemikálií, inkoustu atd.

DON nabízí velké množství kombinací. K dispozici je 13 měřicích rozsahů: Nejmenší měřicí rozsah je 0,5 až 36 l/h, největší 15 až 2 500 l/h. Procesní připojení může být závitové nebo přírubové. Pokud máte aplikaci s tlakem do 100 bar, DON s krytem z nerezové oceli vyhovuje i v tomto případě. Rovněž je k dispozici verze pro teplotu až 150 °C a verze ATEX pro použití ve výbušném prostředí.

Novinka z dílny Kobold Messring se dodává s pulzním výstupem, analogovým výstupem 4–20 mA, LCD displejem nebo mechanickým displejem.

Příklady aplikací vhodné pro průtokoměry s oválnými koly:

 • měření množství / dávkování ropných produktů;
 • dávkování/plnění převodového oleje;
 • kontrola mazacích okruhů ve zkušebních linkách;
 • měření paliva v kontrolních zařízeních a testovacích systémech.

Princip činnosti a provedení

Průtokoměry s oválnými koly se řadí mezi objemová měřidla, u kterých protékající kapalina uvádí do otáčivého pohybu dvě oválná kola uvnitř měřicí komory. S každou otáčkou proteče průtokoměrem pevně stanovený objem kapaliny. Magnety umístěné v oválných kolech generují pulzní výstup s vysokým rozlišením. Ten lze přímo zapojit do řídicího procesu.

Díky vysoce kvalitním ložiskům z uhlíkového grafitu a bezkontaktnímu sledování otáček prostřednictvím magnetů zabudovaných v oválných kolech u tohoto přístroje prakticky neexistuje opotřebení. Přístroje oválnými koly z PPS dokonce ložiska nepotřebují. Podle typu média si lze zvolit pouzdro z hliníku nebo nerezové oceli.

Pro získání přesné spotřeby je nutné měřit teplotu nafty jak na vstupu, tak i na výstupu motoru.

K dispozici jsou tři verze. Každé materiálové provedení má svoje specifika a hodí se pro konkrétní aplikaci. První možností je hliníkové pouzdro s ozubenými koly z PPS. Další pak nerezové pouzdro s ozubenými koly z PPS. Anebo se můžete rozhodnout pro nerezové pouzdro i ozubená kola.

Důležité je vědět, které materiálové provedení použít pro tu či onu aplikaci. Tato znalost chrání uživatele od nečekaných poruch. Velmi orientačně: nerezové provedení se většinou používá pro produkty na bázi vody a pro chemikálie, hliníkové provedení pro paliva, topné oleje a mazací kapaliny.

Měření spotřeby nafty v motoru

Dvojice průtokoměrů DON je napojena na jednu vyhodnocovací jednotku typu ZOK-Z3. Aby se dosáhlo čisté hodnoty spotřeby paliva, měří se rozdíl průtoku mezi vstupním potrubím A a zpětným potrubím B.

V této aplikaci byl systém měření spotřeby paliva účinně implementován na dieselové motory. Byla použita dvojice nerezových ocelových průtokoměrů (DON-215H… pro průtoky do 550 l/h) a jedna vyhodnocovací jednotka ZOK-Z3.

Měření spotřeby nafty se zahrnutím teplotního rozdílu

Vzhledem k tomu, že ucpání průtokoměru nebo filtru v hlavním potrubí může vést k vyššímu diferenčnímu tlaku a ke snížení množství paliva vstupujícího do motoru, alternativou je použití přetlakového ventilu v  obtokovém potrubí. Vyšší vstupní tlak otevírá pojistný ventil, a tak zajišťuje stálý přívod paliva do dieselového motoru. V určitých případech může být doporučena tato varianta pro „pulzující průtok“.

Díky této instalaci lze sledovat spotřebu paliva v reálném čase, regulovat výkon motoru a optimalizovat spotřebu. Návratnost investice se pohybuje v řádu jednoho až třech měsíců.

Pro získání přesné spotřeby je nutné měřit teplotu nafty jak na vstupu, tak i na výstupu motoru. S rostoucí teplotou totiž dochází ke zvětšení jejího objemu. Při průchodu nafty motorem její teplota (a tím i  objem) vzroste. Společnost Kobold nabízí pro tuto aplikaci vyhodnocovací elektroniku typu ZFC, která vypočítá na základě dat z  průtokoměrů a teploměrů skutečnou spotřebu nafty.

Vyhodnocovací elektronika a mechanické zobrazovače

1. S pulzním výstupem

 • Se standardním pulzním výstupem vhodným pro většinu monitorovacích a kontrolních přístrojů. Tento pulzní výstup je generován jazýčkovým kontaktem nebo Hallovým senzorem
 • S vysokým rozlišením, který je schopen generovat až čtyřnásobně větší množství pulzů než standardní provedení
 • S dvojitým pulzním fázově posunutým výstupem. Tento typ výstupu se používá pro fakturační měření nebo pro detekci směru proudění

2. S analogovým výstupem: jedná se o standardní výstup 4–20 mA s napájením z proudové smyčky

3. Mechanický čítač: dovoluje sledovat celkově protečené množství. Nevyžaduje elektrické napájení. Má dva řádky. Jeden je resetovatelný, druhý ukazuje akumulované protečené množství

4. Elektronika s LCD displejem – 3 varianty

 • Duální čítač s dvouřádkový displejem, napájení z baterie
 • Dávkovací jednotka se spínacími kontakty (např. pro vypnutí čerpadla)
 • S ukazatelem aktuálního průtoku a celkově protečeného množství. Výstupy: 4–20 mA, pulzní, alarm

5. Výše uvedené typy + ATEX/IECx certifikace do výbušného prostředí

Kobold Messring

Petr Tichoň

info.cz@kobold.com

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit