Témata
Reklama

Průtokoměr s oválnými koly

Potřeba měřit viskózní látky v průmyslu je velká. Společnost Kobold Messring pro tyto aplikace vyvinula průtokoměr s oválnými koly, model DON.

Průtokoměr DON umožňuje přesné měření průtoku viskózních, neabrazivních a čistých kapalin bez ohledu na jejich vodivost. Další vlastnosti kapaliny mají minimálním vliv na činnost průtokoměru. Nevyžaduje přesný průtočný profil měřené kapaliny nebo uklidňující potrubí, jako tomu je u jiných měřicích principů. Tím se stává instalace relativně jednoduchou a levnou.

Reklama
Reklama
Dvojice průtokoměrů DON je napojena na jednu vyhodnocovací jednotku typ ZOK-Z3.

Nový průtokoměr je vhodný pro monitorování nebo dávkování lubrikantů, maziv, past a olejů. A rovněž je vhodný pro měření průtoku vody, různých chemikálií a paliva. Standardní provedení je určeno pro kapaliny o viskozitě od 0 do 1000 cP. Avšak díky vhodné konverzi a použitím speciálních řezných rotorů lze DON použít pro kapaliny s viskozitou až 1 000 000 cP. Hlavní přínos řezných rotorů je značná minimalizace tlakové ztráty. Shrneme-li to, průtokoměr DON je vhodný pro měření: petroleje, tuku, pasty, oleje, pohonných hmot, vody, chemikálií, inkoustu atd.

DON nabízí velké množství kombinací. K dispozici je 13 měřicích rozsahů: Nejmenší měřicí rozsah je 0,5 až 36 l/h, největší 15 až 2 500 l/h. Procesní připojení může být závitové nebo přírubové. Pokud máte aplikaci s tlakem do 100 bar, DON s krytem z nerezové oceli vyhovuje i v tomto případě. Rovněž je k dispozici verze pro teplotu až 150 °C a verze ATEX pro použití ve výbušném prostředí.

Novinka z dílny Kobold Messring se dodává s pulzním výstupem, analogovým výstupem 4–20 mA, LCD displejem nebo mechanickým displejem.

Příklady aplikací vhodné pro průtokoměry s oválnými koly:

 • měření množství / dávkování ropných produktů;
 • dávkování/plnění převodového oleje;
 • kontrola mazacích okruhů ve zkušebních linkách;
 • měření paliva v kontrolních zařízeních a testovacích systémech.

Princip činnosti a provedení

Průtokoměry s oválnými koly se řadí mezi objemová měřidla, u kterých protékající kapalina uvádí do otáčivého pohybu dvě oválná kola uvnitř měřicí komory. S každou otáčkou proteče průtokoměrem pevně stanovený objem kapaliny. Magnety umístěné v oválných kolech generují pulzní výstup s vysokým rozlišením. Ten lze přímo zapojit do řídicího procesu.

Díky vysoce kvalitním ložiskům z uhlíkového grafitu a bezkontaktnímu sledování otáček prostřednictvím magnetů zabudovaných v oválných kolech u tohoto přístroje prakticky neexistuje opotřebení. Přístroje oválnými koly z PPS dokonce ložiska nepotřebují. Podle typu média si lze zvolit pouzdro z hliníku nebo nerezové oceli.

Pro získání přesné spotřeby je nutné měřit teplotu nafty jak na vstupu, tak i na výstupu motoru.

K dispozici jsou tři verze. Každé materiálové provedení má svoje specifika a hodí se pro konkrétní aplikaci. První možností je hliníkové pouzdro s ozubenými koly z PPS. Další pak nerezové pouzdro s ozubenými koly z PPS. Anebo se můžete rozhodnout pro nerezové pouzdro i ozubená kola.

Důležité je vědět, které materiálové provedení použít pro tu či onu aplikaci. Tato znalost chrání uživatele od nečekaných poruch. Velmi orientačně: nerezové provedení se většinou používá pro produkty na bázi vody a pro chemikálie, hliníkové provedení pro paliva, topné oleje a mazací kapaliny.

Měření spotřeby nafty v motoru

Dvojice průtokoměrů DON je napojena na jednu vyhodnocovací jednotku typu ZOK-Z3. Aby se dosáhlo čisté hodnoty spotřeby paliva, měří se rozdíl průtoku mezi vstupním potrubím A a zpětným potrubím B.

V této aplikaci byl systém měření spotřeby paliva účinně implementován na dieselové motory. Byla použita dvojice nerezových ocelových průtokoměrů (DON-215H… pro průtoky do 550 l/h) a jedna vyhodnocovací jednotka ZOK-Z3.

Měření spotřeby nafty se zahrnutím teplotního rozdílu

Vzhledem k tomu, že ucpání průtokoměru nebo filtru v hlavním potrubí může vést k vyššímu diferenčnímu tlaku a ke snížení množství paliva vstupujícího do motoru, alternativou je použití přetlakového ventilu v  obtokovém potrubí. Vyšší vstupní tlak otevírá pojistný ventil, a tak zajišťuje stálý přívod paliva do dieselového motoru. V určitých případech může být doporučena tato varianta pro „pulzující průtok“.

Díky této instalaci lze sledovat spotřebu paliva v reálném čase, regulovat výkon motoru a optimalizovat spotřebu. Návratnost investice se pohybuje v řádu jednoho až třech měsíců.

Pro získání přesné spotřeby je nutné měřit teplotu nafty jak na vstupu, tak i na výstupu motoru. S rostoucí teplotou totiž dochází ke zvětšení jejího objemu. Při průchodu nafty motorem její teplota (a tím i  objem) vzroste. Společnost Kobold nabízí pro tuto aplikaci vyhodnocovací elektroniku typu ZFC, která vypočítá na základě dat z  průtokoměrů a teploměrů skutečnou spotřebu nafty.

Vyhodnocovací elektronika a mechanické zobrazovače

1. S pulzním výstupem

 • Se standardním pulzním výstupem vhodným pro většinu monitorovacích a kontrolních přístrojů. Tento pulzní výstup je generován jazýčkovým kontaktem nebo Hallovým senzorem
 • S vysokým rozlišením, který je schopen generovat až čtyřnásobně větší množství pulzů než standardní provedení
 • S dvojitým pulzním fázově posunutým výstupem. Tento typ výstupu se používá pro fakturační měření nebo pro detekci směru proudění

2. S analogovým výstupem: jedná se o standardní výstup 4–20 mA s napájením z proudové smyčky

3. Mechanický čítač: dovoluje sledovat celkově protečené množství. Nevyžaduje elektrické napájení. Má dva řádky. Jeden je resetovatelný, druhý ukazuje akumulované protečené množství

4. Elektronika s LCD displejem – 3 varianty

 • Duální čítač s dvouřádkový displejem, napájení z baterie
 • Dávkovací jednotka se spínacími kontakty (např. pro vypnutí čerpadla)
 • S ukazatelem aktuálního průtoku a celkově protečeného množství. Výstupy: 4–20 mA, pulzní, alarm

5. Výše uvedené typy + ATEX/IECx certifikace do výbušného prostředí

Kobold Messring

Petr Tichoň

info.cz@kobold.com

Reklama
Související články
Indukční průtokoměry MIM: další vývoj

S indukčním průtokoměrem model MIM jsme vás seznámili již v minulosti. Jedná se o jedinečný přístroj ve své kategorii. Jak se lidově říká, tento přístroj nabízí „za málo peněz hodně muziky“.

Ochrana provozních měřidel tlaku před mechanickým namáháním

Při měření tlaku v potrubních systémech a v nádobách se setkáváme s nepříznivými mechanickými vlivy, které mají původ v měřeném procesu. Jedná se o tlakové rázy, pulzace, otřesy či vibrace, a někdy také o přetížení nad rámec měřicího rozsahu přístroje. Pulzace tlaku v potrubí zpravidla pochází od čerpadel, případně od rotujících míchadel v nádobách. Tlakové rázy jsou způsobovány setrvačností sloupce kapaliny pohybující se v potrubí; na jejich vzniku se podílí i činnost ventilů a škrticích orgánů. Destruktivní účinky mohou mít i bubliny par a plynů v tekutině proudící přes ventily. Otřesy a vibrace jsou způsobovány zpravidla rotujícími částmi strojů, prouděním tekutin, pulzacemi a tlakovými rázy v potrubí. Tento článek si klade za cíl shrnout způsoby, jak lze tlakoměry před uvedenými vlivy ochránit.

Tvoříme historii vodního paprsku

Každá investice do podniká je spojena s velkým očekáváním. Jistou dávku důvěryhodnosti ve správnou investice může dávat také historie firmy i samotné technologie. Technologie řezání vysokotlakým vodním paprskem Flow slaví v tomto roce již 50 let, resp. 40 let v případě abrazivního vodního paprsku.

Související články
Kompaktní trubkový výměník tepla s lamelami

Trubkový výměník s lamelami na straně oleje je optimální pro chlazení oleje v mazacích nebo hydraulických agregátech. Je velmi kompaktní, vysoce účinný, spolehlivý a s výborným poměrem výkonu a ceny.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jednokomorové dvoupotrubní dávkovače do CMS

Na rozdíl od stávajících dvoukomorových dávkovačů se šoupátkovými rozváděči, např. zn. Lincoln, jsou nové jednokomorové dávkovače řady 2D a 2DD nesrovnatelně jednodušší. Nový princip plnění dávkovacích komor prostřednictvím dvojice jednosměrných ventilů V1-V2 v sobě skrývá potenciál uspokojit poptávku po levném mazání tukem i pro běžné stroje a strojní zařízení. S tím byla odborná veřejnost seznámena v článku MM Průmyslové spektrum 11/2018, nazvaném Nová koncepce dvoupotrubních CMS.

Přesné měření nejmenších hmotnostních průtoků

Je dobře známou skutečností, že jestliže je vyžadována vysoká přesnost, Coriolisovy průtokoměry jsou bezkonkurenční. Ale je také fakt, že dosud nebyly na trhu žádné přístroje schopné nepřetržitě a spolehlivě měřit > 0 kg.

Dráty, kabely a trubky opět v Düsseldorfu

V globální informační a komunikační platformu pro klíčové hráče z oboru drátů, kabelů a trubek se od 30. března do 3. dubna 2020 opět promění výstaviště v Düsseldorfu.

Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

Realizace energeticky úsporných hydro pohonů

Integrací čerpadel a pohonů s variabilním počtem otáček, známých též jako servočerpadla, usnadňuje společnost Siemens ve spolupráci s českou pobočkou firmy Hydac realizaci energeticky výhodnějších, úspornějších a tišších hydraulických systémů pro široké pole aplikací. Jádrem konceptu je měnič kmitočtu, který zajišťuje, aby hydraulická energie byla produkována jen tehdy, když je jí zapotřebí.

Veletrh průmyslových armatur počtvrté v Düsseldorfu

Používají se všude, a přece jsou co do velikosti a použití velice rozdílné. Armatury, které zajišťují bezpečnost v ropném a plynařském průmyslu, vedou kapaliny chemickými zařízeními, regulují přítok a odtok vody, plynů nebo vysoce korozivních médií nebo zabezpečují správný průtok ve výrobě nápojů.

Monitorování stavu hydraulického oleje

Na následujících stranách je ukázán příklad aplikace, jak lze prodloužit životnost oleje v hydraulickém zařízení. U sledovaného zařízení byl na začátku stanoven servisní interval a životnost hydraulického oleje na 2 000 hodin. U maximálně vytíženého stroje by to znamenalo tříměsíční interval výměny oleje.

Čistící síla pro hydraulické systémy

Majitelé podniků a provozovatelé strojů neustále hledají nové způsoby, jak zefektivnit produktivitu výroby a zvýšit svou konkurenceschopnost. Údržba hydraulických zařízení se však stále více potýká se znečištěním hydraulického systému kaly a usazeninami. Tyto usazeniny snižují efektivitu práce strojů, způsobují zbytečné prostoje a snižují celkovou produktivitu práce a navyšují celkové náklady.

Filtrace kapalin odstředivou silou

Firma technology-support, s. r. o., výhradní zástupce renomovaného výrobce vysokotlakých chladicích systémů ChipBlaster, nyní nabízí pod obchodním názvem CentraBlast filtrační čerpadla na bázi odstředivky.

Valve World Expo 2014 je vyprodaný

Výstavní místa na veletrhu Valve World Expo, který se bude konat letos již potřetí v německém Düsseldorfu od 2. do 4. prosince 2014 jsou již nyní vyprodány. Zájem vystavovatelů je tak veliký, že se organizátoři rozhodli oproti minulým ročníkům rozšířit výstavní prostory o další výstavní halu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit